1418


1418 w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest wersja przejrzana, która została oznaczona 4 paź 2018. Na przejrzenie oczekują zmiany w szablonach lub plikach, które są zawarte na tej stronie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rok 1418 / MCDXVIII

stulecia: XIV wiek ~ XV wiek ~ XVI wiek
lata: 1408 « 1413 « 1414 « 1415 « 1416 « 1417 « 1418 » 1419 » 1420 » 1421 » 1422 » 1423 » 1428


Spis treści

Wydarzenia w Polsce | edytuj kod

  • Marzec – do soboru dotarły listy o zakończeniu chrystianizacji Żmudzi oraz list Grzegorza Camblaka, metropolity kijowskiego o możliwości unii z kościołem wschodnim w obrębie państwa Jagiełły.
  • Kwiecień – podczas polsko-krzyżackich rozmów w Brześciu przedłużono rozejm brodnicki.
  • 1 maja – sobór został zamknięty przez papieża Marcina V; delegaci polscy, starający się o potępienie satyry Falkenberga, złożyli na ręce papieża tekst apelacji – ich upór sprawił, że papież, mimo przychylności wobec zakonu krzyżackiego, powołał komisję kardynałów, która 14 maja wydała orzeczenie potępiające satyrę, odkładając wszakże jej rozpatrzenie jako heretyckiej.
  • Czerwiec – do kraju powróciło poselstwo soborowe, zdając sprawozdanie na zjazdach szlachty w Łęczycy i Gnieźnie, które zostało przyjęte nieprzychylnie – opinia szlachecka potępiła sposób prowadzenia spraw soborowych i mierne korzyści, abp Mikołaj Trąba został zmuszony do złożenia przysięgi oczyszczającej z zarzutu zdrady, a w kraju pojawiło się stronnictwo antyluksemburskie proponujące oparcie się na sojuszu z papieżem w sporze z zakonem; jego stronnik Jan Szafraniec został podkanclerzym po śmierci Dunina, jednak tymczasowo i król, i rada podtrzymali dotychczasowy kierunek polityki.
  • 15 czerwca – książę Janusz I Starszy nadał Łomży prawa miejskie oparte na prawie chełmińskim.
  • 18 lipca – wybuch zamieszek we Wrocławiu, tzw. defenestracja wrocławska.
  • Jesienią wielki mistrz zaproponował oddanie sporu pod arbitraż papieża, jednak strona polska na spotkaniu pod Wieloną nie wyraziła na to zgody.

Wydarzenia na świecie | edytuj kod

Zmarli | edytuj kod


Na podstawie artykułu: "1418" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy