Aleksander Welfe


Aleksander Welfe w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aleksander Welfe (ur. 5 sierpnia 1960 roku w Łodzi) − polski ekonometryk, makroekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w metodach analizy szeregów czasowych i makromodelowaniu.

Spis treści

Edukacja | edytuj kod

W roku 1979 ukończył XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi (klasa matematyczna). Wysokie oceny dały mu indeks na studia bez egzaminów. Podjął je na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka i ukończył w 1982 roku otrzymując „Medal za Chlubne Studia”. Promotorem jego pracy magisterskiej był prof. Cezary Józefiak. Pracę doktorską pt. „Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych w warunkach nierównowagi” napisał pod kierunkiem prof. Leszka Zienkowskiego i obronił w 1985 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (w zakresie ekonomii) nadała mu w 1990 roku Rada Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1996 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Działalność zawodowa | edytuj kod

Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim od 1982 r. wykłada również od 1999 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładał także na University of Pennsylvania, Stanford University i Uniwersytecie Warszawskim. Gościnne wykłady wygłaszał na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. Princeton University, University of California Berkeley, Tulane University – New Orleans, London Business School, Rotterdam University, European University Institute, Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Universitat Konstanz, Justus-Liebig-Universitat Giessen i krajowych, m.in. Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim.

Od 1991 r. kieruje Katedrą Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego (powstałą w 1997 r. z Zakładu Prognoz i Analiz Symulacyjnych).

Jest prezesem Oddziału PAN w Łodzi (od 2014 r.), w latach 2010-2013 był jego wiceprezesem.

Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2008 r.) i Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (od 1996 r.). W latach 2003-2007 był wiceprzewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN.

Od 2005 r. przewodniczy Naukowej Radzie Statystycznej przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego.

Jest członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2012 r.).

Jest doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego (od 2007 r.) i członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP.

Kierował licznymi grantami Unii Europejskiej, KBN i NCN. Obecnie kieruje grantem MAESTRO.

Od połowy lat 80. jest członkiem Project LINK, międzynarodowego konsorcjum badawczego założonego i kierowanego przez Lawrence'a R. Kleina (laureata Nagrody im. A. Nobla) a koordynowanego przez ONZ.

Wygłaszał referaty na wielu konferencjach międzynarodowych, w tym wielokrotnie na kongresach Econometric Society i European Economic Association.

Jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego dwóch cyklicznych konferencji: Macromodels oraz Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki oraz członkiem komitetów naukowych kilku innych konferencji.

Wypromował 15 doktorów.

Życie prywatne | edytuj kod

Syn prof. Władysława Welfe. Żonaty, dwoje dzieci.

Działalność publikacyjna i edytorska | edytuj kod

Opublikował blisko 150 artykułów naukowych. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek.

Najważniejsze publikacje książkowe:

 • Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1995, 1998, 2003, 2009
 • Principles of Macroeconometric Modeling, (współautorzy: L.R.Klein, W. Welfe), North Holland, Amsterdam 1999
 • Makroekonometryczny, kwartalny model gospodarki polskiej (współautorzy: P. Karp, R. Kelm), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
 • New Directions in Macromodelling (red.), Elsevier, Amsterdam 2004
 • Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna (współautorzy: P. Karp, P. Kębłowski), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 • Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu (współautorzy: P.Karp, P.Kębłowski, M.Majsterek), PWE, Warszawa 2013

Pełnił funkcję associate editor Economics of Plannig (2002-2006) i Economic Change and Restructuring (2006-2008).

Od 2002 r. jest associate editor Economic Modelling.

Od 2009 r. jest redaktorem naczelnym dwóch czasopism naukowych: Bank i Kredyt oraz Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics.

Honory akademickie | edytuj kod

 • Od 1991 roku jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
 • Od 2007 jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.
 • Od 2010 jest członkiem Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres.

Nagrody i wyróżnienia | edytuj kod

 • Nagroda Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (1986).
 • Nagrody Ministra (siedmiokrotnie).
 • Nagroda Łódzkiego Oddziału PAN i Konferencji Rektorów (1993).
 • Nagroda PAN za osiągnięcia naukowe w dziedzinie ekonomii (2001).
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Aleksander Welfe" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy