Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego


Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Instytut Matematyczny UWr (front budynku) Instytut Matematyczny UWr, ściana boczna, od strony Odry, z mozaiką Anny Szpakowskiej-Kujawskiej

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (IM UWr) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego[1]. Dzieli się na 10 zakładów, 2 pracownie naukowe oraz laboratorium komputerowe[2]. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z podstawami matematyki, teorią modeli, algebrą, teorią liczb, geometrią i topologią różniczkową, geometryczną teorią grup, równaniami różniczkowymi, analizą harmoniczną, teorią miary, analizą funkcjonalną, rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, zastosowaniami probabilistycznymi, statystyką matematyczną, historią matematyki, dydaktyką matematyki, teorią miary, rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką matematyczną, topologią oraz zastosowaniem probabilistyki[3]. Instytut oferuje studia na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe[4].

Aktualnie w Instytucie kształci się 662 studentów, wyłącznie w trybie dziennym[5]. Instytut aktywnie bierze udział w popularyzacji matematyki wśród dzieci i młodzieży, a także osób starszych w regionie i w kraju[6]. Siedzibą instytutu jest budynek wzniesiony od postaw w latach 1967-1972 przy placu Grunwaldzkim 2-4 we Wrocławiu, którego projektantami było małżeństwo Barskich[7].

Instytut powstał jako jedna z pierwszych jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego w 1945 roku, którego twórcami byli naukowcy przybyli w znacznej części z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Związanych z nim było wielu wybitnych badaczy, m.in. Hugo Steinhaus[8]. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiejrektorów: Edward Marczewski (1953-1957), Kazimierz Urbanik (1975-1981), Józef Łukaszewicz (1981-1982), Roman Duda (1995-1999) i prorektorów, wielokrotnie obejmowali też funkcję dziekanów na swoich wydziałach. Instytut początkowo afiliowany był przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, od 1995 roku przy Wydziale Matematyki i Fizyki, a od reorganizacji struktur uniwersyteckich w 1996 roku przy Wydziale Matematyki i Informatyki[9].

Spis treści

Adres | edytuj kod

Instytut Matematyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław

Władze | edytuj kod

Dyrektor: prof. dr hab. Grzegorz Karch Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Tomasz Elsner Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-finansowych': dr hab. Maciej Paluszyński Zastępca Dyrektora ds. naukowych: prof. dr hab. Krzysztof Dębicki

Poczet dyrektorów | edytuj kod

Kierunki kształcenia | edytuj kod

Instytut kształci studentów na kierunku matematyka na studiach pierwszego stopnia (licencjackich, 3-letnich), po których ukończeniu studenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających, 2-letnich) w zakresie następujących specjalności[4]:

 • matematyka stosowana
 • analiza danych
 • matematyka aktuarialno - finansowa
 • matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
 • matematyka teoretyczna
 • matematyka nauczycielska

Ponadto Instytut Matematyczny oferuje następujące studia podyplomowe[10]:

 • Studia Podyplomowe Matematyka z Informatyką
 • Studia Podyplomowe Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną

Istnieje możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktorankich) w Doktoranckim Studium Matematyki[11].

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Zakład Algebry i Teorii Liczb | edytuj kod

Pracownicy:

Zakład Analizy Funkcjonalnej | edytuj kod

Pracownicy:

Zakład Analizy Matematycznej | edytuj kod

Pracownicy:

Zakład Geometrii | edytuj kod

Pracownicy:

Zakład Równań Różniczkowych | edytuj kod

Pracownicy:

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa | edytuj kod

Pracownicy:

Zakład Teorii mnogości i topologii | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Plebanek
 • dr Piotr Borodulin-Nadzieja
 • dr Paweł Kawa
 • dr Jan Kraszewski
 • dr Krzysztof Omiljanowski

Zakład Zastosowań Matematyki | edytuj kod

Pracownicy:

Pracownia Dydaktyki Matematyki | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Małgorzata Mikołajczyk
 • mgr Agata Hoffmann
 • mgr Adam Morawiec
 • mgr inż. Michał Śliwiński

Pracownia Ekspertyz Statystycznych (PREST) | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: dr Grzegorz Wyłupek

Pracownicy naukowi zatrudnieni poza zakładami naukowymi | edytuj kod

 • prof. dr hab. Zbigniew Jurek
 • prof. dr hab. Kazimierz Musiał

Byli wykładowcy | edytuj kod

Doktoraty honoris causa UWr przyznane z inicjatywy pracowników instytutu | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Struktura organizacyjna WMI UWr on-line] [dostęp: 12.11.2012]
 2. Struktura organizacyjna IM UWr [on-line] [dostęp: 12.11.2012]
 3. Kierunki działalności IM UWr na stronie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 12.11.2012]
 4. a b Kierunku studiów oferowanych przez IM UWr [on-line] [dostęp: 15.11.2012]
 5. Liczba studentów na UWr według wydziałów i kierunków, stan na 30 XI 2011 roku [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 6. Informacja o popularyzacji matematyki przez IM UWr na jego oficjalnej [on-line] [dostęp: 13.11.2012]
 7. Historia budynku IM UWr [on-line] [dostęp: 15.11.2012]
 8. Biografia H. Steinhausa na stronie DBC poświęconej Wrocławskiemu Środowiskowi Akademickiemu [on-line] [dostęp: 14.11.2012]
 9. Historia Wydziału Matematyki i Informatyki UWr [on-line] [dostęp: 7.02.2012]
 10. Studia podyplomowe prowadzone przez IM UWr [on-line] [dostęp: 12.11.2012]
 11. Studia III stopnia prowadzone przez IM UWr [on-line] [dostęp: 12.11.2012]

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy