Narodowy Instytut Dziedzictwa


Na mapach: 52°14′17,4″N 21°01′12,6″E/52,238167 21,020167

Narodowy Instytut Dziedzictwa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Siedziba Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łazienkach Pracownia terenowa w Parku Mużakowskim w Łęknicy

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

Spis treści

Historia | edytuj kod

NID jest prawnym następcą Ośrodka Dokumentacji Zabytków, utworzonego w 1962. Kontynuuje idee ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego szerokim grupom odbiorców. W 2002 r. poprzez połączenie Ośrodka Dokumentacji Zabytków i Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu powstał Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ). Z dniem 1 stycznia 2007, na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego[1] do KOBiDZ przyłączono Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, co oznaczało powstanie pod poprzednią nazwą nowej instytucji kultury. 1 stycznia 2011 KOBiDZ zmienił nazwę na Narodowy Instytut Dziedzictwa[2]. Instytut ma oddziały terenowe w miastach wojewódzkich (oprócz Bydgoszczy i Gorzowa Wielkopolskiego) oraz pracownie terenowe w Trzebinach, Zamościu oraz Park Mużakowski w Łęknicy.

Działalność | edytuj kod

Jako merytoryczne zaplecze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków, NID realizuje następujące zadania:

I. Chroni dziedzictwo kulturowe

 • monitoruje stan zachowania dziedzictwa i wspiera jego ochronę
 • tworzy i upowszechnia standardy dokumentacji, badania i konserwacji poszczególnych kategorii zabytków
 • archiwizuje zbiory dokumentów związanych z ochroną zabytków oraz zajmuje się ich digitalizacją i upowszechnianiem
 • odpowiada za budowę i rozwój ogólnopolskiej geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach w ramach wdrażania dyrektywy INSPIRE
 • gromadzi dokumentację Krajowej Ewidencji Zabytków
 • monitoruje i analizuje zagrożenia dla dziedzictwa oraz wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom
 • koordynuje procedurę składania wniosków o przyznanie tytułu Pomnika historii
 • przygotowuje opinie i ekspertyzy dotyczące działań przy zabytkach na rzecz organów administracji publicznej
 • realizuje program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciw dziedzictwu archeologicznemu
 • tworzy system ochrony dziedzictwa niematerialnego[3]
 • realizuje również inne zadania wyznaczone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.

II. Realizuje postanowienia Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO

 • monitoruje stan miejsc Światowego Dziedzictwa
 • koordynuje prace nad raportami okresowymi o polskich obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
 • działa na rzecz zapewnienia standardów ochrony, konserwacji i prezentacji miejsc Światowego Dziedzictwa
 • jest punktem kontaktowym do spraw Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • uczestniczy w opracowaniu dokumentacji do wniosków o wpis nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

III. Prowadzi programy szkoleniowe i informacyjne na rzecz służb konserwatorskich i środowisk związanych z opieką nad zabytkami

 • przeprowadza szkolenia w zakresie ochrony zabytków m.in. dla przedstawicieli Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • prowadzi studia podyplomowe wspólnie z Instytutem Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • wydaje magazyny branżowe: „Ochrona Zabytków”, „Kurier Konserwatorski”, „Teki Krakowskie”, „Raporty Autostradowe” oraz „Informator Archeologiczny”
 • prowadzi specjalistyczną bibliotekę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym

IV. Organizuje kampanie społeczne i edukacyjne

V. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych forach i organizacjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego

 • jest zaangażowany we współpracę państw basenu Morza Bałtyckiego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w prace europejskiej grupy eksperckiej zajmującej się rolą problematyki ochrony dziedzictwa w działaniach Unii Europejskiej
 • uczestniczy w Forum Prawnym Dziedzictwa Europejskiego (Europen Heritage Legal Forum) oraz European Heritage Heads Forum – sieci zrzeszającej szefów narodowych agencji odpowiadających za ochronę dziedzictwa kulturowego

VI. Pełni funkcję Centrum Kompetencji w ramach wieloletniego programu rządowego „KULTURA+” w zakresie digitalizacji zabytków i muzealiów

 • współpracuje z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) w kontekście digitalizacji muzealiów
 • wykonuje skany 3D najcenniejszych lub najbardziej zagrożonych zabytków.

Kierownictwo | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Zarządzenie nr 28 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2006 roku. . 
 2. Zarządzenie nr 32 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2010 roku. . 
 3. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego, niematerialne.nid.pl [dostęp 2016-02-07] .
 4. Powołanie nowego dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. mkidn.gov.pl. [dostęp 2018-01-02].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Narodowy Instytut Dziedzictwa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy