Tetrahydroglinian litu


Tetrahydroglinian litu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Niebezpieczeństwo

Tetrahydroglinian litu, glinowodorek litu, Li[AlH4nieorganiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako silny środek redukujący i suszący.

W temperaturze pokojowej, czysty, rekrystalizowany tetrahydroglinian litu jest białym ciałem stałym o gęstości 0,917 g/cm³. Handlowo dostępny ma zwykle postać drobnoziarnistego pyłu lub tabletek o barwie ciemnoszarej, ze względu na zanieczyszczenie metalicznym glinem i jego tlenkami.

Związek ten energicznie reaguje z wodą według równania:

Li[AlH4 + 4H2O → LiOH + Al(OH)3 + 4H2

Reakcja ta jest silnie egzotermiczna, co powoduje że pył tetrahydroglinianiu litu może się samorzutnie zapalić w kontakcie z wilgotnym powietrzem.

Otrzymuje się go, działając nadmiarem wodorku litu na eterowy roztwór chlorku glinu:

4LiH + AlCl3 → Li[AlH4 + 3LiCl

Budowa cząsteczki | edytuj kod

Centralnym atomem cząsteczki glinowodorku litu jest glin na III stopniu utlenienia, połączony kowalencyjnie z czterema atomami wodoru. Ujemny ładunek anionu kompleksowego [AlH4 równoważony jest przez kation litu Li+.

Zastosowanie | edytuj kod

Tetrahydroglinian litu jest często stosowany jako reduktor w chemii organicznej. Redukuje on na przykład kwasy karboksylowe do alkoholi, a azotyny do amin. W wyniku działania chlorkami na eterowy roztwór Li[AlH4 otrzymuje się odpowiednie wodorki, na przykład:

SiCl4 + Li[AlH4 → SiH4 + LiCl + AlCl3

Przypisy | edytuj kod

  1. Tetrahydroglinian litu (CID: 28112) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  2. Tetrahydroglinian litu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2018-06-13].
Na podstawie artykułu: "Tetrahydroglinian litu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy