Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie


Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń – największy w Polsce ogród botaniczny istniejący od 2003 roku jako Związek Stowarzyszeń[1]. W jego skład wchodzą: Województwo Śląskie, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Powiat Mikołowski, Powiat Raciborski, Gmina Mikołów, Gmina Radzionków, Gmina Racibórz, Gmina Lyski, Towarzystwo Przyjaciół Ślaskiego Ogrodu Botanicznego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenie Wspólnota, Stowarzyszenie Golf Park Mikołów, Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Członkiem wspierającym jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA. Związek ten ma formułę otwartą dla innych samorządów, stowarzyszeń i instytucji naukowych. W 2006 roku Związek otrzymał zgodę ministra środowiska na prowadzenie ogrodu botanicznego.

Misją Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, poprzez uprawę na swoim terenie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz ich przenoszenie z warunków uprawy do właściwych im siedlisk, zachowanie cennych, a zanikających upraw polnych i łąkowych oraz starych odmian drzew owocowych. Nie bez znaczenia jest działalność polegająca na prowadzeniu edukacji przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Misja Ogrodu realizowana jest m.in. poprzez tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną Śląska oraz strefy klimatu umiarkowanego dla dobra współczesnych i przyszłych pokoleń; rezentację kolekcji roślin, umożliwiającą poznawanie gatunków chronionych; prowadzenie badań naukowych, aktywny udział w kształtowaniu postawy proekologicznej wśród mieszkańców regionu oraz propagowanie informacji na temat sposobów zachowaniabioróżnorodności.

Spis treści

Władze Związku Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny | edytuj kod

Zarząd | edytuj kod

 • Prezes – dr Stanisław Piechula
 • Wiceprezes – dr Gabriel Tobor
 • II Wiceprezes – mgr inż. Eugeniusz Wycisło
 • Członek Zarządu – prof. Wiesław Włoch
 • Członek Zarządu –  dr Maciej Thorz

Komisja Rewizyjna | edytuj kod

 • Przewodniczący – dr Damian Absalon
 • Sekretarz – Karina Tytko
 • Członek Komisji – dr Jan Duda

Usytuowanie ogrodu | edytuj kod

Wieża widokowa nad dawnym centrum dowodzenia – CEPiE w Mokrym Wyremontowany wapiennik, znajdujący się w części ŚOB przy ulicy 15 grudnia

Śląski Ogród Botaniczny znajduje się nadto w bliskiej lokalizacji autostrady A4, w pobliżu dróg krajowych 44 i 81 w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 927.

Na Sośniej Górze, dawnym terenie wojskowym, należącym do jednostki rakietowej, znajduje się Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej (CEPiE) Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Zachowano część dawnych obiektów wojskowych (bunkier-magazyn rakiet, centrum dowodzenia) i zaadaptowano do nowych celów; wybudowano także wieżę widokową.

Cele działalności | edytuj kod

Śląski Ogród Botaniczny jest jedną z najmłodszych instytucji tego typu w Polsce. Związek Stowarzyszeń został powołany w celu prowadzenia badań naukowych, ochrony przyrody, działalności dydaktycznej, edukacyjnej, prozdrowotnej oraz rekreacyjnej realizowanej m.in. poprzez prowadzenie badań naukowych w zakresie: ochrony i zachowania różnorodności biologicznej i genetycznej roślin; biosystematyki i taksonomii oraz analizy zmienności roślin; gromadzenia kolekcji roślin, które mogą być wykorzystane w produkcji roślinnej i ochronie środowiska oraz w celu ich oceny naukowej i użytkowej; opracowywania i stosowania technik genetyki i biotechnologii do poszerzania zmienności genetycznej roślin i jej praktycznego wykorzystania; badania wpływu zanieczyszczenia środowiska na rośliny oraz roli roślin w ograniczaniu szkodliwego oddziaływania zróżnicowanych zanieczyszczeń; wykorzystania roślin jako wskaźników zmian klimatycznych i innych antropogenicznych przemian środowiska; zrównoważonego rozwoju oraz implementacji międzynarodowych umów i traktatów dotyczących różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych; biomimetyki i biotechniki; bio-inwentyki i bio-innowacyjności; botaniki leśnej; botaniki farmaceutycznej; agrobotaniki i aklimatyzacji roślin użytkowych; filozofii przyrody i ekofilozofii; roślin energetycznych i produkcji biomasy roślinnej; historii botaniki oraz w zakresie innych dziedzin związanych z relacją człowieka ze środowiskiem. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Śląski Ogród Botaniczny podzielony jest na pięć pracowni: Pracownię Kolekcji Roślin Ozdobnych, Pracownię Kolekcji Naukowych i Zachowawczych, Pracownię Kolekcji Siedliskowych, Pracownię Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej oraz Pracownię Studiów nad Systemami Adaptacyjnymi.

Działalność | edytuj kod

Ogród nauki | edytuj kod

W zakresie realizacji głównego celu jakim jest ochrona różnorodności biologicznej priorytetami są:

 • stworzenie maksymalnie dużej różnorodności siedlisk;
 • wprowadzanie maksymalnie dużej różnorodności roślin;
 • zachowanie zdolności populacji roślin do rozmnażania generatywnego.

Śląski Ogród Botaniczny prowadzi działalność w zakresie badań naukowych. We wskazanym zakresie wyróżnić należy następujące działania: diagnoza przyczyn zanikania różnorodności biologicznej;

 • gromadzenie danych środowiskowych;
 • modelowanie zmian środowiskowych;
 • opracowywanie aplikacji.

Ogród kształcenia | edytuj kod

Podstawowymi założeniami działalności Ogrodu są:

 • Praca z dziećmi, młodzieżą i innymi osobami zainteresowanymi ochroną środowiska naturalnego;
 • Organizacja warsztatów, które prowadzone są przez najlepszych specjalistów w ramach danych dziedzin;
 • Proponowanie edukacji mającej charakter uzupełniający lub alternatywny w stosunku do tradycyjnych form edukacji szkolnej.

Ogród kolekcji | edytuj kod

Pracownie Kolekcji Roślin Ozdobnych, Kolekcji Naukowych i Zachowawczych oraz Kolekcji Siedliskowych realizują jedno z głównych statutowych zadań Ślaskiego Ogrodu Botanicznego jakim jest prowadzenie działalności zgodnie z Decyzją Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2006 r. dotyczącą m.in. uprawy roślin wybranych gatunków oraz ochrony różnorodności biologicznej.

Ogród kultury | edytuj kod

Śląski Ogród Botaniczny będąc przestrzenią otwartą na urzeczywistnianie idei zrównoważonego rozwoju Śląska, planuje udostępnienie swoich terenów dla działań kulturalnych różnego typu. Widzi możliwość organizowania na swoim terenie plenerów artystycznych, wystaw, festynów rodzinnych oraz koncertów. Do współpracy są zapraszane instytucje, organizacje oraz osoby prowadzące działania kulturalne. Działalność Ogrodu jest skierowana na różnorodne projekty, które łączyłyby realizację misji Śląskiego Ogrodu Botanicznego z prowadzeniem przedsięwzięć w dziedzinie szeroko pojętych działań kulturalnych.

Pracownia Struktury Roślin | edytuj kod

Przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym usytuowana jest Pracownia Struktury Roślin powołana przez Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk (Ogród Botaniczny w Warszawie-Powsinie). Wiodącym tematem badawczym Pracowni jest wzrost promieniowy, w tym aktywność i mechanizmy funkcjonowania kambium, i procesy rozwojowe drzew. Rezultaty prac zespołu publikowane są w renomowanych międzynarodowych czasopismach.

Przypisy | edytuj kod

 1. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. omp.oop.org.pl. [dostęp 2015-11-17].
Na podstawie artykułu: "Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy