Świadkowie Jehowy


Świadkowie Jehowy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Świadkowie Jehowy są znani z głoszenia nauk biblijnych od domu do domu (na zdjęciu w Portugalii)

Świadkowie Jehowy, pełna nazwa Chrześcijański Zbór Świadków Jehowyrestoracjonistyczny[3] związek wyznaniowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa[4] (Jahwe)[5], oraz o zbliżającym się objęciu władzy nad światem przez Królestwo Boże[6]. Świadkowie Jehowy są zaliczani do tzw. nurtu badackiego, czerpiącego z tradycji millenarystycznych. Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1870 roku w Pensylwanii (w Stanach Zjednoczonych). W 2019 roku na całym świecie związek wyznaniowy liczył prawie 8,7 miliona głosicieli należących do blisko 120 tysięcy zborów[7] (w Polsce ok. 115 tys. głosicieli w 1277 zborach[8]).

Świadkowie Jehowy są znani z działalności ewangelizacyjnej i nieodpłatnego rozpowszechniania swoich publikacji (w tym czasopism: „Strażnica” oraz „Przebudźcie się!”). Posługują się własnym serwisem internetowym jw.org oraz aplikacją JW Library, która jest dostępna na większość urządzeń mobilnych. Serwis internetowy jest dostępny w ponad 830 językach, a publikacje biblijne i filmy są w nim udostępnione do bezpłatnego pobrania w ponad 1020 językach[9][10]. Jest najbardziej przetłumaczonym serwisem internetowym świata[11].

Spis treści

Historia | edytuj kod

 Osobne artykuły: Historia Świadków JehowyŚwiadkowie Jehowy w Polsce.  Z tym tematem związana jest kategoria: Świadkowie Jehowy według państw.

Początki (1870–1916) | edytuj kod

 Zobacz więcej w artykule Badacze Pisma Świętego, w sekcji Historia Badaczy Pisma Świętego.

Świadkowie Jehowy rozpoczęli działalność w roku 1870, kiedy Charles Taze Russell wraz z małą grupą przyjaciół utworzył niewielką grupę studiującą Biblię w Allegheny (obecnie część miasta Pittsburgh w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych). Aby publikować wyniki swoich dociekań na temat tego, co grupa uznała za biblijną prawdę, często sprzeczną z doktrynami wyznawanymi przez inne wyznania, w 1879 roku Russell zaczął wydawać czasopismo „Strażnica[12][13]. Wydawał także ze współpracownikami „Traktaty Staroteologiczne”, których celem było wykazanie, że poglądy grupy nie są nowe, lecz wywodzą się z Biblii[13]. Osoby, które, głównie dzięki rozpowszechnianym publikacjom, przyjmowały głoszone nauki, zaczęły zbierać się w grupy w celu wspólnego studiowania Biblii[13]. Utworzyły one pierwsze zbory, zwane początkowo klasami czy zastępami. W kwietniu 1910 roku przyjęły one nazwę Badacze Pisma Świętego (ang. International Bible Students)[14].

Początkowo „Strażnica” i traktaty religijne, opracowywane przez Russella i jego współpracowników, prawie w całości były drukowane przez firmy komercyjne[13]. Szukając możliwości wydawania ich w większym nakładzie, w 1881 roku Russell wraz ze współpracownikami założył Towarzystwo Traktatowe Strażnica Syjońska[15] (obecnie znane jako Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica)[16][b]. Zostało ono zarejestrowane w 1884 roku, a Russell został jego prezesem[17].

W 1885 roku publikacje Russella rozpowszechniało około 300 ochotników, zwanych kolporterami. Z czasem rozpoczęto także wysyłanie misjonarzy za granicę i tworzenie pierwszych oddziałów Towarzystwa Strażnica poza Stanami Zjednoczonymi – w 1900 roku w Anglii, w 1902 roku w Niemczech, a do roku 1904 w Australii i w Szwajcarii. W 1909 roku główną siedzibę Towarzystwa Strażnica przeniesiono do nowojorskiego Brooklynu[17]. Zaangażowanie Russella w szeroko zakrojoną działalność wydawniczą spowodowało, że np. w 1912 roku był najbardziej rozpowszechnionym autorem chrześcijańskich publikacji w Stanach Zjednoczonych[18].

Od 1914 roku posługiwano się w krzewieniu nauk biblijnych nowatorską wówczas techniką: wyświetlano zestaw filmów oraz przeźroczy zsynchronizowanych z oprawą dźwiękową, zatytułowany „Fotodrama stworzenia”. Tylko w ciągu pierwszego roku wyświetlania tę trwającą 8 godzin prezentację obejrzało ponad 9 milionów widzów na trzech kontynentach[19][20].

Charles Taze Russell zmarł 31 października 1916 w wieku 64 lat podczas powrotu z podróży ewangelizacyjnej[21][22].

Reorganizacja (1917–1942) | edytuj kod

Po śmierci Charlesa Russella, 6 stycznia 1917 roku, na stanowisko prezesa Towarzystwa Strażnica został wybrany Joseph Franklin Rutherford. Usprawnił on funkcjonowanie zborów Badaczy Pisma Świętego oraz nadał rozmach działalności kaznodziejskiej. W roku 1919 zaczęto wydawać czasopismo „Złoty Wiek” (obecne „Przebudźcie się!”)[13]. Na międzynarodowym zgromadzeniu, które odbyło się Cedar Point w stanie Ohio we wrześniu 1922 roku, ogłoszono, że odtąd większy nacisk zostanie położony na głoszenie ewangelii od domu do domu. Służba tego rodzaju stała się cechą charakterystyczną Świadków Jehowy. W kolejnych latach wprowadzano dalsze istotne zmiany w niektórych naukach i metodach głoszenia, a także w sprawach organizacyjnych. Opublikowana została seria nowych książek (m.in. „Wyzwolenie”), które miały zastąpić „Wykłady Pisma Świętego” napisane przez Charlesa Russella[23][24].

W latach 20. i 30. XX wieku szeroko wykorzystywano transmisje radiowe w celu szerzenia nauk biblijnych. Korzystano z usług stacji komercyjnych, ale też utworzono sieć własnych stacji radiowych, nadających audycje o tematyce religijnej. W roku 1926 Towarzystwo Strażnica posiadało sześć własnych rozgłośni radiowych, z których główną i najdłużej działającą było nowojorskie radio WBBR[25]. Stacja radiowa WORD działała na przedmieściach Chicago, a kolejne cztery w kanadyjskich prowincjach Alberta (CHCY), Kolumbia Brytyjska (CFYC), Ontario (CKCX) i Saskatchewan (CHUC)[26][27]. Pod koniec lat 20. w Australii uruchomioną pierwszą własną stację radiową – 2HD w Newcastle, w stanie Nowa Południowa Walia. Trzy następne powstały w stanach Australia Południowa, Tasmania i Queensland[28].

26 lipca 1931 roku na międzynarodowym kongresie w Columbus w stanie Ohio przyjęto rezolucję nadająca nową nazwę – Świadkowie Jehowy, opartą na Księdze Izajasza 43:10–12. Nazwa ta odróżniała tę społeczność religijną od innych grup powstałych po podziałach w ruchu Badaczy Pisma Świętego i od pozostałej części chrześcijaństwa[29]. W rezolucji oświadczono między innymi: „Jesteśmy sługami Jehowy Boga upoważnionymi do wykonania w Jego imieniu pewnego dzieła, mianowicie dawania – zgodnie z Jego przykazaniem – świadectwa o Jezusie Chrystusie i powiadamiania ludzi, iż Jehowa jest prawdziwym i wszechmocnym Bogiem. Z radością więc obieramy i przyjmujemy imię, które Pan Bóg wypowiedział swymi ustami, i pragniemy, by nas znano pod tym imieniem i nazywano nim, a mianowicie: Świadkowie Jehowy”[30].

W 1932 roku zaprzestano corocznego wybierania starszych w zborach przez głosowanie. Od tej pory wybierano komitet służby, a Towarzystwo Strażnica mianowało jednego z jego członków na kierownika służby. W roku 1938 całkowicie zrezygnowano z demokratycznych wyborów, a wszyscy starsi byli mianowani[31].

W 1932 roku ogłoszono, że członkowie „małej trzódki” 144 000 braci Chrystusa nie będą jedynymi ludźmi, którzy przeżyją Armagedon. J.F. Rutherford wyjaśnił, że oprócz 144 000 „pomazańców”, którzy mają uzyskać nagrodę nieśmiertelnego życia w niebie, by razem z Chrystusem panować stamtąd nad całą Ziemią, zbawienie uzyska również inna grupa ludzi, określona w Biblii jako „wielki tłum” („wielka rzesza” Obj 7:9 NW), która ma żyć w przywróconym raju na ziemi; zwłaszcza od roku 1935 kolejne osoby przyłączające się do społeczności Świadków Jehowy zaczęto zwykle postrzegać jako członków „wielkiej rzeszy[32].

Gdy w styczniu 1942 roku zmarł J.F. Rutherford; na całym świecie działalność kaznodziejską prowadziło 113 624 głosicieli Świadków Jehowy, należących do 5323 zborów[33][34].

W okresie nazizmu (od 1933) wielu Świadków Jehowy (głównie z Niemiec), zostało uwięzionych za praktykowanie swojej wiary w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, gdzie (od 1935) byli oznaczani fioletowym trójkątem

Prześladowania w okresie II wojny światowej | edytuj kod

 Osobny artykuł: Prześladowania Świadków Jehowy w III Rzeszy.

Jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy, począwszy od 1929 roku zdarzało się, że nazistowskie bojówki SA napadały na niemieckich Świadków Jehowy, dopuszczając się pobić oraz przerywając zebrania religijne[35]. Świadkowie Jehowy w III Rzeszy i na terenach przez nią okupowanych byli masowo represjonowani z powodu odmowy służby i składania przysięgi wojskowej, odmowy używania „niemieckiego pozdrowienia” Heil Hitler, odmowy każdej pracy na rzecz wojska, a także z powodu niestosowania „państwowego” antysemityzmu[36][37]. Świadkowie Jehowy odmawiali czyszczenia mundurów czy zawijania pakietów opatrunkowych pierwszej pomocy przeznaczonych dla wojska oraz wszelkiej pracy w przemyśle zbrojeniowym. Nie przestrzegali bojkotu żydowskich sklepów, a w swoich publikacjach propagowali – zgodnie z Biblią – równość wszystkich narodów i ras. Z tych względów oficjalnie oskarżano ich o postawę egocentryczną i obojętność względem wszystkich spraw dotyczących Narodu i Państwa, wykorzystywanie i ogłupianie narodu czy generalne odrzucanie narodowo-socjalistycznej teorii rasowej.

W wyniku tych oskarżeń już od wiosny 1933 niemieckich Świadków Jehowy spotykały liczne represje. Wkrótce też byli umieszczani w nowo powstałych obozach koncentracyjnych, gdzie od przełomu lat 1937 i 1938 jako jedyna grupa religijna otrzymali oddzielne oznakowanie – fioletowy trójkąt[38][39]. Lata 1936 i 1937 były okresem masowych aresztowań dokonywanych przez gestapo. Tysiące głosicieli zamknięto w więzieniach i obozach koncentracyjnych, gdzie często poddawano ich sadystycznemu traktowaniu[40]. Przebywającym w obozach udawało się informować swych współwyznawców, pozostających na wolności o panujących tam warunkach, dzięki czemu jeszcze kilka lat przed wojną na łamach czasopisma „Złoty Wiek” (od roku 1937 „Pociecha”) ujawniali istnienie i prawdziwy charakter hitlerowskich obozów koncentracyjnych[c]. W 1938 roku na podstawie przemycanych z obozów raportów wydano w języku niemieckim książkę Kreuzzug gegen das Christentum („Krucjata przeciwko chrześcijaństwu”) przygotowaną przez Franza Zürchera, przetłumaczoną również na język francuski i polski[41].

W tym czasie już ponad 6000 członków wspólnoty religijnej Świadków Jehowy z Niemiec było przetrzymywanych w więzieniach lub obozach koncentracyjnych[42]. 15 września 1939 roku w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen członek tej wspólnoty August Dickmann został pierwszym więźniem oficjalnie rozstrzelanym za odmowę pełnienia służby wojskowej. Na krótko przed II wojną światową lub w trakcie jej trwania w wielu krajach europejskich, a także w Australii, Kanadzie czy Japonii działalność Świadków Jehowy została zakazana, a wielu z nich osadzano w obozach koncentracyjnych. Świadkowie Jehowy byli jedyną z kilku kategorii więźniów narodowości niemieckiej, którzy mogli w każdej chwili wyjść na wolność po podpisaniu deklaracji apostazji (zdarzały się też pojedyncze przypadki odmowy służby wojskowej wśród członków innych wyznań religijnych)[35]. Mimo silnej presji ponad 95% osadzonych nie zrobiło tego, uważając prześladowania za próbę wiary. W obozach znęcano się nad nimi, poniżano, bito, kuszono i zabijano, ale jednocześnie wyznaczano do pracy w charakterze służby domowej u esesmanów, członków załóg obozów. Esesmani wiedzieli bowiem, że ze strony Świadków Jehowy nic im nie grozi, a więźniowie ci nie uciekną. Siła wiary Badaczy Pisma Świętego robiła na nazistach duże wrażenie, a Heinrich Himmler i Theodor Eicke przy wielu okazjach stawiali za wzór „fanatyczną postawę” Badaczy Pisma Świętego[43].

W okresie III Rzeszy około 10 700 niemieckich członków tej wspólnoty było prześladowanych, 2800 zostało uwięzionych w obozach koncentracyjnych, a około 1500 zmarło lub zostało zabitych[44][45]. W całej Europie wydano też na nich blisko 400 „oficjalnych” wyroków śmierci[46]. Spośród około 35 000 Świadków Jehowy w III Rzeszy oraz terenów przez nią okupowanych, około 11 300 aresztowano, około 6000 wysłano do obozów koncentracyjnych, a przeszło 1600 zabito[47][48]. Świadkowie Jehowy z Polski, Czech, Austrii, ZSRR (głównie z Zachodniej Ukrainy), Jugosławii (głównie ze Słowenii), Węgier, Holandii czy Luksemburga byli więzieni w większości obozów koncentracyjnych na terenie Europy. Po zakończeniu wojny ocaleli z obozów Świadkowie Jehowy byli ważnym źródłem informacji na temat masowych zbrodni na Żydach i innych więźniach w obozach zagłady. Wcześniej do Hitlera trafiło łącznie około 20 tysięcy listów i telegramów protestacyjnych od Świadków Jehowy z około 50 krajów świata. Doktor historii Henrik Eberle tak podsumował postawę Świadków Jehowy: „Na tle milionów ofiar nazistowskiego reżimu liczba ta [ofiar spośród Świadków Jehowy] wydaje się znikoma. Mimo to stanowi świadectwo zbiorowej i bezkompromisowej niezłomności, która zasługuje na szacunek[49]. Prof. Christine King, napisała: „Im bardziej byli uciskani, tym mocniej zwierali szeregi, a ich opór nabierał twardości diamentu”[50].

Rozwój po 1942 | edytuj kod

Po śmierci Josepha F. Rutherforda, w 1942 roku, trzecim prezesem Towarzystwa Strażnica został Nathan H. Knorr. W 1943 roku wprowadzono nowe programy szkoleniowe dla głosicieli (teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej) oraz dla misjonarzy (Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead). W pierwszych latach swojego usługiwania założył Biura Oddziałów w wielu krajach świata, tworząc światową strukturę Świadków Jehowy. Od 1950 do 1960 roku w sześciu tomach wydano tłumaczenie Biblii dokonane przez Komitet Przekładu Biblii Świadków Jehowy, znane jako Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. W roku 1959 wprowadzono szkolenie dla starszych zboru, zwane Kursem Służby Królestwa. W kwietniu 1951 roku prawie wszystkich wyznawców wywieziono z europejskiej części ZSRR na Syberię w trakcie masowych deportacji w ramach tzw. Operacji Północ, przeprowadzonej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR. Sześć lat później około 40% wszystkich głosicieli w ZSRR stanowiły osoby, które zaznajomiły się z religią Świadków Jehowy w więzieniach i obozach pracy.

Do roku 1971 nadzór nad ogólnoświatową działalnością sprawował zarząd Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica. W tym samym roku grono to oficjalnie nazwano Ciałem Kierowniczym, zwiększając równocześnie ilość członków tego gremium z 7 do 11 osób oraz wyraźnie odróżniono je od zarządu korporacji prawnej, którą posługują się Świadkowie Jehowy. Liczba członków tego ciała nie jest stała. Żaden z jego członków nie posiada większych uprawnień od innych, a przewodnictwo na spotkaniach Ciała Kierowniczego zmienia się co roku według porządku alfabetycznego[51].

Od 1 października 1972 roku w miejsce jednoosobowego nadzoru nad poszczególnymi zborami wprowadzono nadzór przez zamianowane grono starszych[52]. W roku 1976 przeprowadzono reorganizację Ciała Kierowniczego – utworzono w nim kilka komitetów odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny działalności społeczności Świadków Jehowy[30]. W grudniu 1977 roku zapoczątkowano szkolenie przeznaczone dla pionierów, zwane Kursem Służby Pionierskiej[53]. Po śmierci w 1977 roku Nathana H. Knorra kolejnymi prezesami byli: Frederick W. Franz (1977–1992), Milton G. Henschel (1992–2000), Don A. Adams (2000–2016) i od roku 2016 Robert Ciranko.

Sala Królestwa w Kłodzku

W 1986 roku utworzono Regionalne Komitety Budowlane, odpowiedzialne za budowy i remonty Sal Królestwa[54]. W 1999 roku wprowadzono wzmożony program budowy Sal Królestwa w biedniejszych krajach; w ciągu pierwszych 5 lat jego działania w 116 krajach wybudowano ponad 9000 Sal Królestwa[55], a do roku 2015 przeszło 30 000[56].

W roku 2009 zmniejszono liczbę cotygodniowych spotkań członków zboru na zebraniach chrześcijańskich z trzech do dwóch (zborowe studium Biblii dołączono do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej i zebrania służby). Położono nacisk na wykorzystanie wolnego wieczoru na studiowanie Pisma Świętego w gronie rodziny lub osobiście[57].

W roku 2009 Towarzystwo Strażnica posiadało Biura Oddziału w 118 krajach[58]. W 2012 roku zmniejszono liczbę oddziałów na świecie, poprzez połączenie niektórych z nich[59]. W roku 2019 funkcjonowało 87 samodzielnych biur, a w innych krajach działały Biura Krajowe[7].

W lipcu 2013 roku w Warwick, w amerykańskim stanie Nowy Jork, rozpoczęto budowę obiektów nowego Biura Głównego Świadków Jehowy (do końca sierpnia 2016 roku Biuro Główne mieściło się w Brooklynie, dzielnicy Nowego Jorku), którą ukończono 31 sierpnia 2016 roku[60][61][62][63].

W roku 2016 teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej, zebranie służby i zborowe studium Biblii zastąpiono jednym zebraniem o nazwie chrześcijańskie życie i służba. Składa się ono z trzech części odpowiadających poprzednim zebraniom[64][65].

W 2020 roku w związku z pandemią COVID-19[d] program uroczystości Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa nadało 36 stacji radiowych i telewizyjnych w 16 krajach afrykańskich[66]. Z programu uroczystości można było skorzystać poprzez serwis internetowy jw.org[67] oraz inne komunikatory internetowe – w tym wideokonferencje, przez które zaczęto również przeprowadzać zebrania zborowe i inne specjalne zebrania[68][69][70]. W tym celu zbory zaczęły wykorzystywać aplikacje do wideokonferencji, na przykład Zoom. Ciało Kierownicze podjęło decyzję o przeznaczeniu środków pochodzących z dobrowolnych datków na zakup kont Zoom dla ponad 65 000 zborów w przeszło 170 krajach[71]. Natomiast w 21 krajach afrykańskich gdzie dostęp do internetu jest utrudniony lub bardzo kosztowny zebrania zborowe są transmitowane przez stacje radiowe i telelewizyjne, z których może korzystać ponad 1,2 miliona głosicieli[72], ma to miejsce również w niektórych krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej[73]. W związku z tą pandemią w lipcu i sierpniu 2020 roku Świadkowie Jehowy na całym świecie po raz pierwszy w historii w tym samym czasie oglądali ten sam program kongresu regionalnego w serwisie jw.org, który został zamieszczony w 511 językach[74][75]. Stosując się do wytycznych władz poszczególnych państw działalność kaznodziejską zaczęto prowadzić wyłącznie przez telefon i komunikatory internetowe[76][77]. W okresie tej pandemii powołano ponad 400 Komitetów Pomocy Doraźnej, które najbardziej potrzebującym dostarczają żywność i podstawowe lekarstwa[72][73].

Świadkowie Jehowy przedstawiają swoje orędzie również poprzez Internet. Oficjalna strona: jw.org – jest dostępna w ponad 830 językach, a publikacje biblijne są na niej udostępnione do bezpłatnego pobrania w ponad 1020 językach (w tym w przeszło 100 językach migowych). Pod względem liczby wersji językowych jest największym serwisem internetowym na świecie[78]. Umożliwia m.in. czytanie, słuchanie oraz pobieranie (w postaci plików) Biblii i różnych publikacji Świadków Jehowy. Zawiera też bieżące informacje o działalności wyznania[79]. Służy również do przekazywania informacji pomiędzy zborami[e]. Serwis zawiera również telewizję internetową – JW Broadcasting w przeszło 300 językach, w tym w 50 językach migowych[80][f] oraz Bibliotekę Internetową Strażnicy w 720 językach[81].

Wierzenia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Doktryna Świadków Jehowy.

Świadkowie Jehowy trzymają się Biblii jako podstawy wszystkich swoich wierzeń; za interpretację Pisma Świętego odpowiada Ciało Kierownicze. Nauczają, że zmiany w rozumieniu szczegółów dotyczących zamierzenia Bożego są wynikiem ciągłego badania i coraz lepszego zrozumienia Biblii. Wszelka interpretacja Pisma Świętego przedstawiana przez Ciało Kierownicze obowiązuje wszystkich członków wyznania. Kwestie, które ich zdaniem nie zostały uregulowane w Piśmie Świętym, są pozostawione indywidualnej decyzji (osądowi własnego sumienia).

Poniżej omówiono wybrane nauki Świadków Jehowy (w nawiasach wymieniono niektóre wersety biblijne, na które się powołują, uzasadniając swe wierzenia)[82][83]:

 1. Biblia:[84] Świadkowie Jehowy są przekonani, że tylko Biblia jest natchnionym Słowem Bożym i zawiera prawdę[85]. Przyjmują tzw. kanon protestancki tzn., że odrzucają tzw. księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu, uważając je za apokryfy[86]; za natchnione uznają 27 ksiąg Nowego Testamentu (Chrześcijańskich Pism Greckich). Odrzucają wszystkie inne tradycje pozabiblijne w tym również tzw. tradycję apostolską (2 Tm 3:16, 17; J 17:17; Mt 15:3).
 2. Bóg[87]: Świadkowie Jehowy wierzą w jednoosobowego Boga, Jehowę (Jahwe)[5] i oddają cześć tylko jemu, jako jedynemu prawdziwemu Bogu[4]. Kładą duży nacisk na posługiwanie się imieniem własnym Boga Stwórcy w odpowiednich sytuacjach i z należytym szacunkiem (Pwt 6:4; Ps 83:18; Rz 10:13)[88]. Nie uznają dogmatu o Trójcy Świętej, uważając, że jest wyraźnie sprzeczny z Biblią[89][90].
 3. Jezus Chrystus:[91] wierzą, że jest jednorodzonym Synem Boga Jehowy (imię Jezus znaczy „Jehowa jest zbawieniem”)[92][88]:
  • był pierwszym stworzeniem Boga (pierworodnym wszelkiego stworzenia); przez niego Bóg stworzył świat materialny i duchowy (Kol 1:15)
  • istniał w postaci duchowej (podobnie jak Bóg i aniołowie) zanim został człowiekiem, i do tej postaci powrócił po wstąpieniu do nieba (Mi 5:2; 1 P 3:18; 2 Kor 5:16), gdzie określany jest m.in. jako archanioł Michał (1 Tes 4:16)[93]
  • jego życie zostało przeniesione z Nieba do łona dziewicy Marii (Łk 1:35)[94]
  • jego złożone w ofierze doskonałe życie daje wszystkim ludziom możliwość dostąpienie zbawienia – uzyskania życia wiecznego (Mt 20:28; 1 Tm 2:5, 6)[95]
  • od jesieni roku 1914 z upoważnienia Bożego króluje w niebie (nad Ziemią zapanuje wkrótce po Armagedonie i będzie nad nią panować przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu, Jehowie) (Dn 4:10–16; Ap 20:6; 1 Kor 15:28)[96]
  • został zgładzony na palu męki (został przybity do prostej belki, pala „crux simplex”krzyż prosty, a nie do krzyża (Dz 5:30)[97][98]
 4. duch święty: wierzą, że jest niewidzialną czynną siłą Bożą czyli mocą Bożą w działaniu[99], nieosobową energią, za pośrednictwem której Bóg wykonuje swoją wolę, i której może udzielać innym[89]; jest ona święta, ponieważ pochodzi od Jehowy Boga i wykorzystuje ją do czynienia tego, co święte[99][100].
 5. Królestwo Boże:[101] wierzą, że jest to realny rząd, który jest jedyną nadzieją dla ludzkości; rząd ten ma siedzibę w niebie, złożony z Jezusa (jako króla) oraz 144 000 wybranych chrześcijan (część z nich przebywa jeszcze na ziemi); Królestwo Boże wkrótce usunie z ziemi zło wraz ze wszystkimi ludzkimi rządami i religiami, i zaprowadzi nowy świat, w którym zapanuje sprawiedliwość i pokój[6]. Pozostali zbawieni mają żyć na ziemi w przywróconym raju jako poddani tego Królestwa. Chrystus będzie Królem nad ziemią przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu, Jehowie (Dn 2:44; 2 Tm 4:18; Ap 11:15; 1 Kor 15:28)[102].
 6. Szatan (czyli Diabeł)[103] – jest to realna niewidzialna osoba, zbuntowany anioł, który zapragnął, by cześć zamiast Bogu oddawano jemu (nie jest to symbol zła lub złych skłonności). Szatan pociągnął do buntu przeciwko Jehowie Bogu wielu innych aniołów, którzy tym samym stali się demonami. Obecnie ma wielką władzę nad światem ludzkim – nad ludźmi oddalonymi od Boga, ludzkimi rządami i religią fałszywą, dlatego w Biblii nazwany jest „bogiem tego świata” (2 Kor 4:4; 1 J 5:19)[104]. W trakcie 1000-letnich rządów Chrystusa zostanie on uwięziony, a po tym okresie ma być na krótko wypuszczony, a następnie na zawsze unicestwiony wraz z wszystkimi innymi przeciwnikami Boga (Ap 20:1–3, 10, 14)[105].
 7. Ziemia: wierzą, że pierwotnym zamierzeniem Bożym wobec Ziemi było, aby była w całości zaludniona czcicielami Stwórcy i że Bóg nie zmienił swojego zamierzenia co do ludzi i Ziemi. Wierzą, że w momencie końca systemu rzeczy wojna Boża – Armagedon, zniszczy całe zło tego świata i tych z ludzi, którzy nie spełniają Jego wymagań[106]. Zaś zbawione osoby będą cieszyć się życiem wiecznym jako doskonali ludzie, a wszyscy zmarli, zachowani w pamięci u Boga zostaną wskrzeszeni[107]. Wierzą, że Bóg nie dopuści do zniszczenia Ziemi wskutek wojny nuklearnej, przez zanieczyszczenie środowiska ani w wyniku katastrofy kosmicznej[108][109]. Nie popierają poglądu, jakoby Bóg miał zniszczyć Ziemię ogniem[110].
 8. Śmierć:[111] wierzą, że śmierć jest przeciwieństwem życia, że zmarli nie mogą nic czynić. Ludzie w momencie śmierci przestają istnieć, lecz istnieją w pamięci u Boga. Ponowne zaistnienie jest możliwe dopiero przy zmartwychwstaniu (Kazn 9:5, 6, 10; Ez 18:4)[112].
 9. Dusza:[113] uważają, że według Biblii człowiek żyjący jest duszą; nie posiada nieśmiertelnej duszy (Rdz 2:7; Ez 18:4). Duszami są również wszelkie zwierzęta zamieszkujące ziemię i wody (Rdz 1:20). Odrzucają naukę o nieśmiertelności duszy jako niezgodną z Biblią[114].
 10. Zbawienie:[115] wierzą, że Jehowa Bóg, poprzez swego Syna, zapewni wszystkim prawdziwym chrześcijanom wybawienie z teraźniejszego, niegodziwego świata oraz wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci[116].
 11. Dni ostatnie: wierzą, że po 2520 latach od roku 607 p.n.e. (który to rok uznają za datę zburzenia Jerozolimy przez Nabuchodonozora II), czyli w 1914 nastąpiło niewidzialne wstąpienie Jezusa na tron w niebie, od którego określają czas dni ostatnich tego złego systemu rzeczy czyli obecnych złych rządów na ziemi; zakończy je Armagedon, po którym ma panować Królestwo Boże[117]. Świadkowie Jehowy uważają też, że pewne wydarzenia, nazywane ”znakiem zakończenia systemu rzeczy", pozwalają utożsamić dni ostatnie z obecnymi czasami[118].
 12. Armagedon: według Świadków Jehowy jest to nadchodząca powszechna wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego (Ap 16:14, 16). Określenie to odnosi się do sytuacji, gdy ziemscy władcy polityczni są zgromadzani przeciwko Jehowie Bogu i Jego Królestwu pod władzą Jezusa Chrystusa[119]. Wyrazem ich sprzeciwu ma być na końcu ogólnoświatowa akcja przeciwko Świadkom Jehowy[120][121].
 13. Babilon Wielki: Ogólnoświatowe imperium religii fałszywej – zaliczają do niego wszystkie pozostałe religie, włącznie z chrześcijaństwem (które ich zdaniem jako ogół jest niewierne Bogu)[122]. Ma być zniszczony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, symboliczną szkarłatną bestię z Księgi Apokalipsy, wówczas rozpocznie się wielki ucisk[123].
 14. 144 000: Świadkowie Jehowy wierzą, że Bóg wybrał spośród ludzi 144 000 jako tzw. małą trzódkę, klasę ludzi, którzy mają współkrólować z Jezusem Chrystusem w niebie (przez 1000 lat, po Armagedonie)[124][125]. Są oni powoływani od czasów Chrystusa aż do naszych czasów. Liczba uważających się za pomazańców[126], którzy jeszcze żyją na ziemi, przekracza 20 tysięcy osób[7]; jest to tzw. ostatek żyjących na ziemi[127].
 15. Maria, matka Jezusa: Wierzą, że kiedy został poczęty Jezus, Maria była dziewicą – aż do rozwiązania. Następnie miała przynajmniej kilkoro dzieci z Józefem (Mt 1:20–25; 13:53–56)[128][129]. Uważają, że należała do grona pierwszych uczniów Jezusa[130], na których został wylany duch święty w dniu Pięćdziesiątnicy 33 r. n.e. i należy do grona 144 000 wybranych do władz Królestwa Bożego[131].
Kongres pod hasłem „Czuwajcie!
(stadion w Turynie, Włochy, 2009)

Praktykowanie wiary | edytuj kod

Zdaniem Świadków Jehowy prawdziwa religia musi opierać się na zasadach zawartych w Piśmie Świętym. Praktykowanie religii nie jest dla nich tylko jednym z elementów życia, ale drogą życiową, to znaczy, że zasadom wiary podporządkowane mają być wszystkie sprawy nie tylko związane z oddawaniem czci Bogu, ale też z życiem codziennym[132][133].

Poniżej omówiono wybrane zasady postępowania oraz praktyki religijne. (W nawiasach wymieniono niektóre wersety biblijne, na które powołują się uzasadniając swe wierzenia i postępowanie.)

Wyznawane zasady
 1. Miłość do Boga. Uważają ją za najważniejszą zasadę. Wynika z niej konieczność całkowitego, bezwzględnego oddania się Bogu, które ma wynikać z dobrej woli i szczerego przywiązania, na podstawie zdobytej wiedzy biblijnej (Mt 22:36–38; J 17:3)[134].
 2. Miłość do bliźnich. Uważają, że miłość do bliźnich powinna być podstawą wszelkich ich relacji z innymi ludźmi (Mt 22:39, 40)[134].
 3. Czystość. Dotyczy ona czystości fizycznej, umysłowej, moralnej i duchowej (rozumianej jako niedopuszczenie do łączenia nauk biblijnych z innymi, sprzecznymi z Biblią poglądami i praktykami). Wystrzegają się m.in. cudzołóstwa, rozpusty, pijaństwa, palenia i zażywania tytoniu, zażywania narkotyków oraz jakichkolwiek form okultyzmu (m.in. wróżbiarstwa, spirytyzmu, przesądów, horoskopów, astrologii czy magii) (1 P 1:16; Rz 12:2; 2 Kor 7:1; (Pwt 18:9–13; 1 Kor 10:21, 22; Gal 5:20, 21)[135][136][137][138].
 4. Uczciwość. Uważają, że w każdej dziedzinie życia należy postępować uczciwie. Chrześcijanie muszą wystrzegać się kłamstwa, oszczerstw, plotkowania, obłudy, obelg, zachłanności (m.in. hazardu) (Hbr 13:18)[139][140].
 5. Świętość życia i krwi. Życie uważają za cenny dar od Boga i dlatego należy dbać o własne i cudze życie oraz o zdrowie, niedopuszczalne ich zdaniem jest pozbawianie życia nienarodzonego dziecka (aborcja) (Ps 36:9; Wj 21:22, 23)[141]. Za świętą uznają krew jako podtrzymującą i symbolizującą życie danej istoty, co do obchodzenia się z którą wyraźne wskazówki zawiera Pismo Święte. Uznają nakaz z Dz 15:28, 29 co do powstrzymywania się od krwi. Z tego powodu wybierają metody leczenia, które nie wymagają transfuzji krwi[142][g].
 6. Neutralność. Zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz nie uczestniczą w konfliktach zbrojnych ani nie zgadzają się na odbywanie służby wojskowej (J 18:36; Mt 26:52; Iz 2:2–4)[143][144][145].
 7. Podporządkowanie władzom świeckim. Uważają za chrześcijański obowiązek przestrzeganie prawa i okazywanie szacunku władzom. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy prawo jest w sprzeczności z wyraźnymi zasadami lub prawami biblijnymi; wtedy uznają za wyższą władzę Boga (Mt 22:21; Rz 13:1; Dz 5:29)[146].
Typowy chrzest nowych członków – przez całkowite zanurzenie w wodzie – na kongresie w Szczecinie (Polska) w 2008 r.
Praktyki religijne
 Osobny artykuł: Praktyki religijne Świadków Jehowy.
 1. Chrzest. Przyjmują chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie – jako symbol oddania się Bogu osoby duchowo dojrzałej[147][148]. Nie praktykują chrztu niemowląt, choć może zostać ochrzczone dziecko, jednak wyłącznie na podstawie świadomej decyzji, po zrozumieniu i zaakceptowaniu głoszonych przez nich nauk. Nie posiadają tzw. formuły chrztu, czyli nie ma podczas tego aktu żadnych wygłaszanych słów (przed chrztem padają tylko dwa pytania[149])[150].
 2. Ewangelizacja. Prowadzą na całym świecie działalność kaznodziejską – przez niepłatnych ochotników, zwanych głosicielami. Swych nauk opartych na Biblii nauczają głównie przez głoszenie od domu do domu, a także przez głoszenie publiczne – na ulicy i w innych miejscach publicznych (np. parkingi, porty) oraz przez tzw. głoszenie nieoficjalne – krewnym i znajomym (także przez telefon i inne komunikatory internetowe[151]) oraz innym spotykanym osobom[152]. W działalności tej szeroko wykorzystują publikacje w formie drukowanej, ale także filmy wideo, nagrania audio oraz oficjalną stronę internetową – jw.org[153][154]. Kształcą również misjonarzy w powołanej do tego celu Szkole Gilead[155].
 3. Małżeństwo. Świadkowie Jehowy uważają, że małżeństwo ma stanowić święty, trwały związek kobiety i mężczyzny – dar od Jehowy Boga[156]. Wyznawcy pragnący zawrzeć małżeństwo muszą zadbać, aby ich związek małżeński był zawarty według prawa obowiązującego w danym kraju. Ceremonii złożenia przysięgi małżeńskiej[157] przewodniczy urzędnik urzędu stanu cywilnego w Polsce; w wielu innych krajach – odpowiednik, lub w niektórych krajach upoważniony kaznodzieja. Okolicznościowe przemówienie może się odbyć w miejscowej Sali Królestwa – za zgodą miejscowych starszych zboru; na ogół zapraszana jest cała wspólnota zboru i inni goście[158][159]. Wygłaszane 30 minutowe przemówienie pt. Małżeństwo godne uznania w oczach Bożych kieruje uwagę na praktyczne rady zawarte w Biblii, dotyczące życia rodzinnego[160]. W zależności od decyzji nowożeńców może się potem odbyć przyjęcie weselne, na które przybywają zaproszeni goście[160]. Niektóre zwyczaje ślubne nie są praktykowane[161][162].
  • Nie praktykuje się odnawiania przysięgi małżeńskiej[160], a obchodzenie rocznic ślubu pozostawione jest osobistej decyzji[163].
  • Duży nacisk kładzie się na to, by współmałżonkiem została osoba z grona współwyznawców, choć nie jest to warunkiem zawarcia małżeństwa[164]. Kategorycznie wystrzegają się mieszkania pod jednym dachem z osobą niebędącą jeszcze partnerem małżeńskim, przedmałżeńskie kontakty seksualne uznając za grzech rozpusty[165].
  • Możliwość zawarcia ponownego związku małżeńskiego jest uzależniona od śmierci współmałżonka; dopuszczalna jest także w przypadku rozwodu, ale tylko wtedy, gdy dojdzie do niego na podstawie cudzołóstwa jednej ze stron[166][167].
 4. Modlitwa. Modlą się wyłącznie do Boga Jehowy, a swoje modlitwy zanoszą w imię jego syna – Jezusa, nie recytują ich z pamięci, ani nie odczytują z np. modlitewnika[168]).
  • Odrzucają kult obrazów, rzeźb i innych wizerunków (który uważają za bałwochwalstwo) oraz pośrednictwo i kult świętych[169][170]. Świadkowie Jehowy studiują Biblię indywidualnie i w gronie rodzinnym (tzw. wielbienie Boga w gronie rodzinnym). Oprócz tego codziennie analizują fragment z Biblii na podstawie broszury Codzienne badanie Pism.
 5. Osobiste i rodzinne studium Biblii. Biblię studiują indywidualnie (tzw. osobiste studium Biblii) oraz w gronie rodzinnym (tzw. wielbienie Boga w gronie rodzinnym)[171][172].
 6. Pogrzeb. Pochówek odbywa się w sposób zgodny z miejscowym prawem i zwyczajami (niekolidującymi z wierzeniami Świadków Jehowy)[175][176]; może być stosowana kremacja[177]. Uroczystości pogrzebowe wyznawców nie zawierają rytuałów i obrzędów w intencji zmarłych[175].
  • Okolicznościowe przemówienie może odbyć się w miejscowej Sali Królestwa, w zakładzie pogrzebowym, w domu zmarłego lub przy grobie. Starszy zboru krótko przypomina historię życia zmarłego oraz jego nadzieję na zmartwychwstanie, którą żywił; przypomina, co Biblia mówi o śmierci i nadziei zmartwychwstania (J 5:28, 29; 11:25; Rz 5:12; 2P 3:13). W czasie uroczystości zwykle śpiewa się kilka stosownych pieśni, a kończy modlitwą do Boga[178].
  • Wystrzegają się zwyczajów praktykowanych z myślą o zjednaniu sobie przychylności zmarłych lub jakichkolwiek działań na ich rzecz związanych z poglądem, jakoby człowiek posiadał nieśmiertelną duszę[178][179][180].
 7. Pomoc humanitarna i społeczna. W razie klęsk żywiołowych, pandemii, wojen i zamieszek organizują pomoc humanitarną głównie dla poszkodowanych współwyznawców (lokalną lub międzynarodową)[181]. Nie izolują się od innych i są wyczuleni na potrzeby społeczności, w której żyją. Prowadzą również działalność społeczną pomagając potrzebującym[182].
 8. Szkolenia. Prowadzą szkolenia, np.: Kurs Służby Pionierskiej, Kurs Służby Królestwa, Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa[183] czy Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead[184]. Prowadzą również bezpłatne kursy czytania i pisania dla analfabetów w ponad 120 językach[185][186][187][188], z których skorzystało już ponad ćwierć miliona osób[189].
 9. Święta. Obchodzą tylko rocznicę Wieczerzy Pańskiej – potocznie nazywaną Pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa (w okresie zbliżonym do świąt Wielkiego Tygodnia, poprzedzającego Wielkanoc, których nie obchodzą), wiosną w dniu odpowiadającym 14 nisan według biblijnego kalendarza księżycowego[190][191]. Odrzucają tradycyjne wszelkie rytuały, święta, wywodzące się z kultury ludowej bądź obchodzone indywidualnie – jak urodziny czy imieniny[192], święta państwowe lub święta religijne, jeśli te naruszają przykazania lub zasady biblijne, np. związane są lub wywodzą się z niezgodnych z Biblią poglądów i praktyk religijnych, stanowią element kultu państwa lub nadmiernej czci oddawanej ludziom[193]. W związku z tym nie obchodzą żadnych innych świąt[194], w tym Bożego Narodzenia, powołując się na zbieżność tradycji tych świąt z religiami pogańskimi oraz uważają, że pierwsi chrześcijanie nie chcieli ustalać daty narodzin Jezusa[195][196].
 10. Wykluczenie/odłączenie. W przypadku, gdy jakiś Świadek postępuje wbrew zasadom wiary, propaguje poglądy sprzeczne z przyjętymi naukami, bądź popełni jakiś poważny grzech, a nie okaże szczerej skruchy i żalu za swoje złe postępowanie, wtedy tzw. komitet sądowniczy złożony ze starszych zboru, może go wykluczyć ze społeczności. Istnieje możliwość powrotu, jeśli zmieni swoje postępowanie (do czasu powrotu będzie traktowany jak osoba wykluczona, co oznacza unikanie z nim wszelkich kontaktów). Osoba wykluczona może przychodzić na zebrania religijne do Sali Królestwa, jednak nie może się na nich wypowiadać ani kontaktować z obecnymi[197]. Osoba, która odłącza się od ich społeczności, rezygnując z przynależności do niej i praktykowania ich religii, traktowana jest tak jak osoby wykluczone[198]. Zebranie zborowe Świadków Jehowy w Sali Królestwa w Portugalii Zgromadzenie specjalne „Pozostały czas jest skrócony” w Sali Zgromadzeń w Sosnowcu (Polska)
 11. Zebrania zborowe. Uczestniczą dwa razy w tygodniu w otwartych zebraniach zboru, które odbywają się zwykle w obiektach nazywanych Salami Królestwa[199][200]. Najczęściej w niedzielę odbywają się zebranie w weekend (dwie części: wykład publiczny i studium Strażnicy). 30-minutowy wykład publiczny – omawia nauki i proroctwa biblijne, zasady i rady dotyczące życia rodzinnego, małżeńskiego, problemów młodzieży i zasad moralnych; na godzinnym studium Strażnicy omawia się artykuły oparte na Biblii specjalnie przygotowane na to studium zamieszczone w „Strażnicy”. W innym dniu tygodnia odbywa się zebranie w tygodniuChrześcijańskie życie i służba składające się z trzech części: Skarby ze Słowa Bożego, Ulepszajmy swoją służbę oraz Chrześcijański tryb życia (z punktem: zborowe studium Biblii). Na zebraniu tym analizuje się kolejne rozdziały całej Biblii; przedstawiane są filmy, pokazy i instruktaże technik ewangelizacji (czyli sposoby głoszenia), a także wywiady i dyskusje; omawiane są artykuły z miesięcznika „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań”, zawierające praktyczne rady zastosowania Biblii w życiu codziennym i inne zagadnienia przydatne dla członków zborów[64]. Wstęp na zebrania religijne, na których realizowany jest biblijny program edukacyjny, jest wolny, nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy. Zebrania mają charakter otwarty dla wszystkich[201][202].
 12. Zgromadzenia. Zwykle trzy razy do roku uczestniczą w masowych spotkaniach zwanych kongresami (zgromadzeniami)[203][204], organizowanych zwykle na dużych obiektach, takich jak stadiony, hale sportowe, a także coraz częściej we własnych obiektach specjalnie do tego celu zbudowanych, tzw. Salach Zgromadzeń. Podaje się na nich objaśnienia tematów biblijnych w formie wykładów, wywiadów, słuchowisk, scenek, krótkich filmów oraz przedstawień kostiumowych (z wybranej relacji biblijnej), ogłasza wydanie nowych publikacji oraz przeprowadza się chrzest nowych członków. Wstęp na te zgromadzenia również jest wolny, nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy[205][206].

Organizacja | edytuj kod

 Osobny artykuł: Struktura organizacyjna Świadków Jehowy.

Świadkowie Jehowy uważają, że trzeba należeć do zorganizowanej religii, która musi wpływać na codzienne życie człowieka[133][207]. W społeczności Świadków Jehowy nie występuje podział na laików i duchownych – wszyscy współtworzą społeczność duchowych braci i sióstr[208]. W zborze przewodzą starsi zboru (nadzorcy), których wspierają słudzy pomocniczy[209][210].

Organizacja Świadków Jehowy zarządzana jest w sposób określany przez nich jako teokratyczny. Składają się na nią lokalne społeczności chrześcijan tworzące zbory, zgrupowane zazwyczaj po około 20 w obwody[211]. Obwody podlegają pod krajowe lub międzynarodowe Biura Oddziałów. Wszystkie te struktury działają pod ogólnoświatowym nadzorem Ciała Kierowniczego, które sprawuje nadzór we wszelkich sprawach dotyczących nauk i działalności całej organizacji (liczba jego członków nie jest stała, wynosi od kilku do kilkunastu mężczyzn)[212].

Wobec administracji państwowych Świadków Jehowy reprezentują różne zarejestrowane w poszczególnych krajach osoby prawne. Do najważniejszych należą: Pensylwańskie Biblijne i Traktatowe Towarzystwo Strażnica, do którego należą prawa autorskie publikacji Świadków Jehowy, oraz Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica zarządzające majątkiem. W Polsce Świadków Jehowy jako związek wyznaniowy reprezentuje osoba prawna: „Świadkowie Jehowy w Polsce” z siedzibą w Nadarzynie pod Warszawą.

Statystyki | edytuj kod

Liczebność głosicieli Świadków Jehowy na świecie:

      – dokładna liczebność nie jest podawana

      – mniej niż 1000 głosicieli

      – od 1000 do 9999 głosicieli

      – od 10 000 do 99 999 głosicieli

      – od 100 000 do 499 999 głosicieli

      – powyżej 500 000 głosicieli

 Zobacz więcej w artykule Głosiciel, w sekcji Tabela liczby głosicieli oraz liczba obecnych na Pamiątce.  Zobacz więcej w artykule Pionier (Świadkowie Jehowy), w sekcji Tabela liczby pionierów.  Zobacz więcej w artykule Świadkowie Jehowy w Australii i Oceanii, w sekcji Statystyka.  Zobacz więcej w artykule Świadkowie Jehowy w krajach Azji, w sekcji Statystyka.

W roku 2019 najwyższa liczba głosicieli wyniosła 8 683 117 należących do 119 712 zborów (w Polsce: 115 229 głosicieli w 1277 zborach). Podczas jedynego w roku święta religijnego Świadków Jehowy – Wieczerzy Pańskiej (Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa) – na całym świecie w 2019 roku zebrało się 20 919 041 osób (w Polsce: 177 379)[8][7]. Największą grupę językową (ponad 2,5 miliona) stanowią głosiciele hiszpańskojęzyczni[213].

Zestawienie podstawowych statystyk opublikowanych przez Świadków Jehowy[h][214]:

 • Najwyższa liczba głosicieli w 2019: 8 683 117
 • Przeciętna liczba głosicieli w 2019: 8 471 008
 • Procent wzrostu w stosunku do 2018: 1,3%
 • Liczba nowo ochrzczonych w 2019: 303 866
 • Liczba krajów i terytoriów: 240
 • Przeciętna liczba pionierów pomocniczych w 2019: 464 980
 • Przeciętna liczba pionierów pełnoczasowych w 2019: 1 277 738
 • Liczba godzin spędzonych w działalności kaznodziejskiej w 2019: 2 088 560 437
 • Przeciętna liczba studiów biblijnych w 2019: 9 618 182
 • Liczba obecnych na Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) w 2019: 20 919 041
 • Liczba zborów w 2019: 119 712
Statystyki

Publikacje | edytuj kod

 Osobny artykuł: Publikacje Świadków Jehowy.

Świadkowie Jehowy są znani z prowadzenia działalności kaznodziejskiej, w czasie której korzystają z publikacji biblijnych i je nieodpłatnie rozpowszechniają. Posługują się nimi również na zebraniach religijnych. Celem wydawania tych publikacji jest pomoc w zrozumieniu Biblii i zwrócenie uwagi na jej praktyczną wartość.

Publikacje biblijne wydają w formie drukowanej, elektronicznej, fonicznej i wizualnej w ponad 1020 językach, w tym w 100 językach migowych oraz dodatkowo w przeszło 47 wydaniach brajlowskich oraz w innych wersjach dla niewidomych i niedowidzących[i]. Publikacje te są dostępne online na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy – jw.org[215][216][217]. Do najbardziej znanych należą czasopisma: „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” wydawana w 379 językach w przeciętnym nakładzie blisko 93,3 miliona egzemplarzy (wydanie do rozpowszechniania) oraz „Przebudźcie się!” – w 226 językach w przeciętnym nakładzie przeszło 93,3 miliona egzemplarzy.

Towarzystwo Strażnica publikuje również Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, przekład Pisma Świętego wydany do tej pory w nakładzie przeszło 238 milionów egzemplarzy w 193 językach w całości lub w częściach[218][219][220][221]. Świadkowie Jehowy wydrukowali już przeszło 40 miliardów publikacji biblijnych[222][223]. Tylko w latach 1998–2008 łączny ich nakład wyniósł ponad 20,7 miliarda egzemplarzy[224], a w samym tylko roku 2015 – około 4,5 mliarda egzemplarzy[225]. Są one drukowane we własnym zakresie – głównie w 9 własnych drukarniach położonych w Ameryce Północnej oraz Południowej, Afryce, Azji i Europie[j][226].

Wiele publikacji osiąga nakład ponad 100 mln egz., w kilkuset językach. Niektóre są umieszczone w Księdze rekordów Guinnessa (Rekordy wydawnicze), zostały również nagrodzone i wyróżnione na wystawach, festiwalach, konkursach oraz przez stowarzyszenia pozarządowe i rządy kilku krajów[227][228]. Wiele z nich jest wykorzystywana w rządowo-społecznych programach edukacyjnych[229][230][231][232][233].

Status religii oraz legalność | edytuj kod

Sytuacja prawna | edytuj kod

W większości krajów świata Świadkowie Jehowy są prawnie zarejestrowani jako związek wyznaniowy lub działają legalnie na mocy przepisów ogólnych. Jednak zwłaszcza w czasie wojen działalność religijna Świadków Jehowy bywała w przeszłości zakazywana lub ograniczana prawnie nawet w wielu tych krajach, w których obecnie mogą ją prowadzić bez przeszkód[234].

Wiele międzynarodowych organizacji świeckich, także sądowniczych, uznaje Świadków Jehowy za „znaną religię”. W orzeczeniu z 26 września 1996 roku w sprawie „Manoussakis i inni przeciwko Grecji” Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Świadkowie Jehowy cieszą się statusem „znanej religii” i korzyściami, jakie wynikają z tego uznania[235]. Czasami wbrew temu orzeczeniu w niektórych dokumentach byli wymieniani jako sekta. Na przykład we Francji zostali ujęci w sprawozdaniu parlamentarnym na liście sekt. Choć raport ten sam w sobie nie pociągał za sobą konsekwencji prawnych, to jednak był wykorzystywany przeciwko Świadkom Jehowy[236]. 1 grudnia 2005 roku Sąd Apelacyjny w Paryżu nakazał francuskiemu ministrowi spraw wewnętrznych udostępnienie Świadkom Jehowy dokumentów policyjnych, na podstawie których wciągnięto ich w roku 1996 na listę sekt. Sąd uznał, że oceny skutków działalności Świadków Jehowy, o której wspominają te dokumenty, miały błahy charakter i nie mogą być brane pod uwagę. 30 czerwca 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rząd Francji naruszył prawa Świadków Jehowy, kiedy starał się narzucić z mocą wsteczną 60% podatek od wszystkich darowizn przekazanych przez Świadków Jehowy we Francji w latach 1993 i 1996[237][238]. 5 lipca 2012 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rząd Francji musi zwrócić Świadkom Jehowy ponad 4,5 miliona euro – wraz z odsetkami – w celu pełnego zadośćuczynienia za naruszenie ich wolności religijnej poprzez nielegalne opodatkowanie[239][240]. 11 grudnia 2012 roku rząd Francji zwrócił Świadkom Jehowy 6 373 987,31 euro, a także pokrył koszty procesu[241][237].

W Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych do końca 1998 roku toczyło się 71 spraw dotyczących działalności religijnej lub wolności wyznania Świadków Jehowy, z których około dwie trzecie zakończyło się wyrokiem korzystnym dla tego ruchu religijnego. Do roku 2015 w 50 rozpatrzonych sprawach zapadły decyzje pomyślne dla Świadków Jehowy[242].

W latach 2000–2014 Świadkowie Jehowy odnieśli 244 zwycięstwa w sądach najwyższych różnych krajów[243][244]. Ponadto do czerwca 2014 roku przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wygrali 57 spraw, których orzeczenia są wiążące dla wszystkich krajów członkowskich Rady Europy[245]. Do 2015 roku Trybunał orzekł m.in. na korzyść Świadków Jehowy z Armenii[246], Austrii[247], Azerbejdżanu, Francji, Gruzji[248], Rosji[249] oraz Turcji[250]. Mimo tego w Rosji w dalszym ciągu toczą się procesy przeciwko temu związkowi religijnemu[251][252]. 26 czerwca 2014 roku Trybunał ten jednogłośnie orzekł, że władze rosyjskie nie mogą prawnie ograniczać swobód religijnych Świadków Jehowy[249].

Na terenie Polski Świadkowie Jehowy zostali zarejestrowani po raz pierwszy 20 maja 1913 roku, a zbór warszawski 17 października 1905. Zakaz działalności Świadków Jehowy obowiązywał od marca 1938 do końca II wojny światowej oraz od lipca 1950 do maja 1989. Gdy pod koniec tego okresu sprzeciw ze strony władz zelżał w celu ułatwienia importu swoich publikacji Świadkowie Jehowy w Polsce zarejestrowali w 1985 roku spółkę Strażnica – Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy w Polsce[253]. 12 maja 1989 zostali oficjalnie zarejestrowani i zalegalizowani w Urzędzie do Spraw Wyznań jako związek wyznaniowy pod nazwą Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, a od roku 2014 jako Świadkowie Jehowy w Polsce. 31 stycznia 1990 roku zostali wpisani do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod nr 34[254][255].

Kraje zakazu działalności | edytuj kod

Działalność wyznania została zakazana lub znacznie ograniczona w 33 krajach (kolor czerwony), w większości z nich działalność prowadzona jest nieoficjalnie

Podczas I wojny światowej zakaz rozpowszechniania literatury biblijnej wprowadzono w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a wkrótce także w Indiach oraz w Niasie (obecne Malawi). W latach 20. ograniczenia działalności Badaczy Pisma Świętego wprowadzono w Grecji, Hiszpanii, Rumunii, na Węgrzech i we Włoszech. W latach 30. zakaz działalności albo rozprowadzania literatury wprowadziły Albania, Austria, Bułgaria, Estonia, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Polska, niektóre kantony Szwajcarii, Złote Wybrzeże (obecna Ghana), terytoria francuskie w Afryce oraz Trynidad i Fidżi[256].

Podczas II wojny światowej zakaz wprowadziły Japonia, Niemcy i Włochy oraz państwa, które znalazły się pod ich wpływem: Albania, Austria, Belgia, Czechosłowacja, Holandia, Holenderskie Indie Wschodnie (obecna Indonezja), Korea i Norwegia. Dekrety wymierzone przeciw Świadkom Jehowy wydano również w Argentynie, Brazylii, Finlandii, Francji i na Węgrzech. Rząd Wielkiej Brytanii w okresie wojny nałożył embargo na dostawy literatury biblijnej. Natomiast na terenie Imperium Brytyjskiego oraz Brytyjskiej Wspólnoty Narodów delegalizację działalności Świadków Jehowy lub ich publikacji wprowadzono w: Australii, na Bahamach, Basuto (obecne Lesoto), Beczuanie (obecna Botswana), Birmie (obecna Mianma), Cejlonie (obecna Sri Lanka), Cyprze, Dominice, Fidżi, Gujanie Brytyjskiej (obecnie Gujana), Indiach, Jamajce, Kanadzie, Niasie (obecne Malawi), Nigerii, Nowej Zelandii, Rodezji Południowej (obecne Zimbabwe), Rodezji Północnej (obecna Zambia), Singapurze, Suazi (obecnie Eswatini), Wyspach Podwietrznych (część brytyjska), Złotym Wybrzeżu (obecna Ghana) oraz Związku Południowej Afryki (obecna Południowa Afryka)[256].

W ciągu 45 lat od zakończenia wojny wiele krajów odmówiło Świadkom Jehowy prawnego zarejestrowania, a ponadto ich religię lub działalność w różnych okresach zdelegalizowano w sumie w 23 krajach afrykańskich, w 9 azjatyckich, 8 europejskich, 3 latynoamerykańskich i w 4 państwach wyspiarskich. W roku 1992 Świadkowie Jehowy podlegali różnym ograniczeniom w 24 krajach świata[256].

W 2020 roku całkowity zakaz działalności lub znaczne jej ograniczenie (aż po otwarte prześladowania, aresztowania, przetrzymywanie w więzieniach i obozach, liczne przypadki używania przemocy i inne szykany) ma miejsce w 33 krajach, komunistycznych: Chiny, Korea Północna, Laos, Wietnam, islamskich: Algieria, Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Brunei, Dżibuti, Egipt[257][258], Erytrea[259][260][261], Irak, Iran, Jemen, Jordania, Katar, Komory, Kuwejt, Liban, Libia, Malediwy, Maroko, Oman, Somalia, Syria, Tadżykistan[262], Tunezja, Turkmenistan[263][264], Uzbekistan[265], Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także w Singapurze[266] i Bhutanie.

Po kilkunastu latach stopniowego ograniczania działalności Świadków Jehowy 20 kwietnia 2017 roku rosyjski Sąd Najwyższy zdelegalizował Centrum Administracyjne Świadków Jehowy w Rosji oraz wszystkie lokalne organizacje religijne[267]. Wyrok ten został podtrzymany przez Sąd Najwyższy 17 lipca 2017 roku, co w praktyce oznaczało zakaz działalności na terenie Rosji[268]. 26 września 2018 roku Sąd Najwyższy nieuznawanej na arenie międzynarodowej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) uznał Świadków Jehowy za organizację ekstremistyczną oraz zdelegalizował ich działalność[269].

Ogółem w wyżej wymienionych krajach następuje kilkuprocentowy wzrost liczby głosicieli[270]. W 2019 roku w krajach zakazu lub ograniczenia prawnego działalności działało w sumie 213 205 głosicieli w 3323 zborach (z tego ponad 170 000 w Rosji)[7].

Służba wojskowa | edytuj kod

Na całym świecie Świadkowie Jehowy odmawiają pełnienia służby wojskowej bądź udziału w szkoleniach wojskowych. Z tego względu w czterech krajach (Erytrea, Singapur, Tadżykistan i Turkmenistan) są skazywani na karę pozbawienia wolności. Jednak w większości krajów świata podyktowana sumieniem odmowa służby wojskowej jest uznawana za wystarczający powód do niepowoływania do tej służby, a odmawiający jej nie są karani. W krajach tych na mocy ustawodawstwa zazwyczaj albo obowiązuje zawodowa służba wojskowa, albo wprowadzono alternatywną służbę cywilną, której podlegają Świadkowie Jehowy[264][271].

Kary więzienia | edytuj kod

Świadkowie Jehowy nadal są więzieni z powodu swych przekonań religijnych. Według danych z września 2020 roku na całym świecie były to 122 osoby. W tym w Erytrei – 52, w Korei Południowej – 3, w Rosji – 42, w Singapurze – 11, w Tadżykistanie – 2, w Turkmenistanie – 10 oraz na Krymie – 2[272][273].

W Erytrei w 1994 roku Świadkom Jehowy odebrano obywatelstwo oraz pozbawiono wynikających z niego podstawowych praw[274]. Wśród 52 osób uwięzionych w obozie karnym w Mai Serwa w Erytrei znajduje się 42 mężczyzn i 10 kobiet. Żadnej z tych osób nie zostały formalnie postawione zarzuty. Trzech więźniów znajduje się w więzieniach od 24 września 1994 roku, czyli od ponad 25 lat. Zostali oni uwięzieni wkrótce po tym jak w roku 1993 Erytrea uzyskała niepodległość. 26 uwięzionych jest ponad 10 lat[275][276][264]. W tym czasie cztery osoby zmarły w więzieniu, kilka innych zwolniono z więzienia ze względu na poważną utratę zdrowia, która była przyczyną śmierci trzech osób zmarłych wkrótce po zwolnieniu. Ponieważ miejscowy system prawny nie przewiduje żadnych skutecznych możliwości udzielenia im pomocy, ich kara jest w praktyce równoznaczna z dożywotnim uwięzieniem[277][278]. W czerwcu 2016 roku Komisja Śledcza do spraw Praw Człowieka w Erytrei powołana przez Organizację Narodów Zjednoczonych określiła prześladowania obywateli Erytrei z powodu wyznawanej przez nich ich religii jako „zbrodnię przeciwko ludzkości”[279].

W Korei Południowej powodem uwięzienia 3 młodych Świadków była odmowa pełnienia służby wojskowej. Zostali uwięzieni pomimo tego, iż Sąd Najwyższy uznał, że podyktowana sumieniem odmowa służby wojskowej nie jest przestępstwem i uniewinnił wcześniej ponad 300 Świadków Jehowy za taką odmowę[280][273].

Na Krymie 5 marca 2020 roku za prowadzenie działalności religijnej na sześć lat pozbawienia wolności został skazany Siergiej Fiłatow. Jest pierwszym Świadkiem Jehowy na Krymie, oskarżonym na podstawie rosyjskiego Kodeksu karnego[281][282]. 4 czerwca 2020 roku w procesie apelacyjnym Sąd Najwyższy Krymu ogłosił zaostrzenie kary dla Artioma Gierasimowa, zamiast grzywny został skazany na 6 lat więzienia[283][284].

W Rosji 25 maja 2017 roku podczas prowadzenia zebrania religijnego aresztowano obywatela Danii, Dennisa Christensena, któremu prokurator postawił zarzut organizowania działalności związku religijnego uznanego za ekstremistyczny, za co grozi wyrok od 6 do 10 lat więzienia[285][286]. 6 lutego 2018 roku za prowadzenie działalność religijnej został skazany na 6 lat więzienia. Od wyroku złożono odwołanie. Kilka godzin po ogłoszeniu wyroku Unia Europejska wydała oświadczenie w którym wzywa rosyjskie władze do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia Dennisa Christensena[287]. 23 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Orle odrzucił odwołanie i podtrzymał wcześniejszy wyrok[288].

Od kwietnia 2018 roku władze Rosji zintensyfikowały działania wobec Świadków Jehowy. We wrześniu 2020 roku postępowanie karne dotyczące prowadzenia działalności religijnej toczyło się przeciw 384 osobom (w wieku od 20 do 89 lat); 10 osób zostało skazanych na kary więzienia, 37 osób przebywało w areszcie, a 26 w areszcie domowym[289][290][291][292]. 26 września 2018 roku przez Amerykańską Komisję ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (ang. United States Commission on International Religious Freedom – USCIRF) przebywający od półtora roku w więzieniu Dennis Christensen został wpisany na listę więźniów sumienia odbywających karę za swoje wierzenia[293][294]. 19 września 2019 roku sześciu mężczyzn z miasta Saratów zostało skazanych na kary pozbawienia wolności: dwóch z nich na 3 i pół roku, jeden na 3 lata, a pozostali na 2 lata więzienia[295][296]. 5 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Tomsku na Syberii za prowadzenie działalności religijnej skazał Siergieja Klimowa, na 6 lat pozbawienia wolności[297][298]. 9 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Pskowie za działalność religijną skazał na 6 i pół roku kolonii karnej Giennadija Szpakowskiego[299][300][301]. 2 września 2020 roku Sąd Miejski w Bieriozowskij (obwód kemerowski) za działalność religijną skazał Siergieja Britwina i Wadima Lewczuka na cztery lata pozbawienia wolności. Prokurator wnioskował o sześć i pół roku więzienia[302][303].

W Singapurze powodem uwięzienia 11 młodych wyznawców była odmowa pełnienia służby wojskowej[266][273].

W Tadżykistanie 1 lutego 2019 roku Szamil Chakimow został przesłuchany w Chodżencie, 26 lutego aresztowany za prowadzenie działalności religijnej[304], a 10 września 2019 roku skazany przez Sąd Miejski w Chodżencie na siedem i pół roku pozbawienia wolności[305]. Za odmowę służby wojskowej uwięziony jest Dżowidon Bobodżonow[306].

W Turkmenistanie 14 marca 2015 roku za prowadzenie działalności religijnej został aresztowany Bahram Hemdemow i skazany w tym samym miesiącu przez Sąd Rejonowy w Lebap na 4 lata pozbawienia wolności w obozie w Seýdi. W styczniu 2018 roku zostali uwięzieni i skazani za odmowę pełnienia służby wojskowej Arsłan Begenjow i Kerwen Kakabajew. Przebywają w obozie w Seýdi. Od czerwca 2019 roku do lutego 2020 roku za odmowę pełnienia służby wojskowej skazano i uwięziono 5 kolejnych osób. Łącznie pozbawionych wolności jest 10 Świadków Jehowy[307][308].

Rosja | edytuj kod

Od stycznia 2018 roku organy ścigania zajmują się działalnością religijną rosyjskich Świadków Jehowy, pod zarzutem prowadzenia działalności ekstremistycznej. Do września 2020 roku w przeszło 70 miejscowościach liczba rewizji wzrosła do ponad 1130[309], z czego około połowa w 2019 roku[310][291][311]. Od kwietnia 2018 do września 2020 roku w ponad 50 regionach Rosji funkcjonariusze policji i FSB, w tym zamaskowani z bronią automatyczną w ręku, przeprowadzili akcje przeciw Świadkom Jehowy. W wyniku tych akcji przeszukano 1130 domów oraz aresztowano 384 osoby, którym za udział w spotkaniach religijnych grozi kara od 2 do 10 lat więzienia[309]. Świadkom Jehowy stawia się zarzut „brania udziału w działalności organizacji ekstremistycznej”[312][313].

14 listopada 2017 roku Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej przyjęło Rezolucję nr 44, która stanowi, że rodzice mogą być „pozbawiani przez sąd praw rodzicielskich”, jeżeli angażują swoje dzieci w działalność organizacji religijnej, która została uznana za „ekstremistyczną”. 23 listopada 2017 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało „rekomendację”, by „resocjalizować” dzieci wystawione na wpływ „ideologii (...) religijno-ekstremistycznej”. Ministerstwo wymieniło zaledwie dwie takie grupy dzieci – dzieci członków Państwa Islamskiego ISIS i dzieci Świadków Jehowy. Zauważono, że rodzice będący Świadkami Jehowy mają „dziesiątki tysięcy dzieci i nastolatków”.

10 maja 2018 roku delegatura Unii Europejskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydała oświadczenie w sprawie sytuacji Świadków Jehowy w Rosji. Wyrażono w nim głębokie zaniepokojenie rosnącym prześladowaniem Świadków Jehowy w Rosji. Wykazano też, że rząd rosyjski chociaż twierdził, iż likwidacja osób prawnych reprezentujących Świadków Jehowy (LRO) nie będzie miała wpływu na indywidualne praktykowanie swojej wiary przez członków wyznania, doprowadził jednak do wszczęcia spraw karnych przeciw poszczególnym wierzącym. UE wyraziła niezadowolenie aresztowaniami członków społeczności Świadków Jehowy. Rząd rosyjski przejął kompleks Centrum Administracyjnego Świadków Jehowy oraz stopniowo 131 nieruchomości będących własnością Świadków Jehowy, służących jako miejsca zebrań (w 60 dalszych przypadkach toczą się postępowania sądowe w sprawie konfiskaty). Służby stosują wobec wiernych „naloty policyjne” na prywatne domy i na miejsca wielbienia, arbitralne zatrzymania oraz zastraszają członków wyznania. Oświadczenie przyjęło również 9 innych krajów europejskich[314][315]. Tego samego dnia delegatura Stanów Zjednoczonych przy OBWE wyraziła zaniepokojenie kolejnymi doniesieniami o nękaniu grup wyznaniowych. Zwrócono uwagę na fakt, że działalność pokojowego związku wyznaniowego władze określają jako „ekstremistyczną” stosując ustawę „anty-ekstremistyczną” w celu ograniczenia korzystania z wolności religijnej[316]. 19 czerwca ponad 60 rosyjskich obrońców praw człowieka, dziennikarzy i działaczy społecznych wystosowało apel o zaprzestanie prześladowania Świadków Jehowy w Rosji. Dokument ten wymienia imiennie 23 osoby aresztowane za przynależność do organizacji religijnej Świadków Jehowy[317].

24 stycznia 2019 roku 36 organizacji pozarządowych z 18 krajów opublikowało wspólne oświadczenie w sprawie łamania wolności religijnej Świadków Jehowy w Rosji. Obrońcy praw człowieka wzywają w nim rosyjski rząd do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich uwięzionych Świadków Jehowy i zdjęcia z nich wszelkich zarzutów o prowadzenie działalności ekstremistycznej. Oświadczenie to przygotowane pod auspicjami Civic Solidarity Platform dotyczy zaprzestania ścigania karnego z przyczyn religijnych, przerywania spotkań religijnych, zwrotu obiektów kultu religijnego oraz osobno zwolnienia dwóch uwięzionych cudzoziemców – obywatela Danii Dennisa Christensena oraz obywatela Polski Andrzeja Oniszczuka[318].

Rosja jest jedynym krajem członkiem Rady Europy, który kiedykolwiek rozpętał kampanię przeciw pokojowej działalności Świadków Jehowy[312]. Świadkowie Jehowy złożyli ponad 40 wniosków do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących rażącego naruszania wolności wyznania w Rosji[319]. ETPC rozpatruje roszczenia Świadków Jehowy wobec Rosji dotyczące zagrabionych obiektów, których wartość przekracza łącznie 6 miliardów rubli (blisko 80 milionów euro)[320]. W 2018 roku przez Amerykańską Komisję ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) Rosja została uznana jako „kraj szczególnej troski” w zakresie łamania Ustawy o Międzynarodowej Wolności Religijnej (ang. International Religious Freedom Act – IRFA)[294].

Kontrowersje i krytyka | edytuj kod

Świadkowie Jehowy zwracają na siebie uwagę krytyki[konkretnie kogo?] w związku z ich naukami doktrynalnymi, tłumaczeniem Biblii, stosunkiem do zagadnień zdrowia, wykształcenia, apolityczności czy rozpatrywania przypadków nadużyć seksualnych.

Przekład Biblii i biblijne podstawy wiary

Niektórzy bibliści, wśród nich Bruce M. Metzger, zwracają uwagę, że tłumaczenie pewnych wersetów w Piśmie Świętym w Przekładzie Nowego Świata wspiera niektóre nauki Świadków Jehowy[321][322][323][324]. Religioznawca Jason David BeDuhn z Northern Arizona University przyznaje, że pomimo iż przekład wspiera doktrynę wyznania, to jednak jest to stosunkowo dobry i zrozumiały przekład[325]. Uznanie dla przekładu wyrazili również m.in. tłumacz Edgar Johnson Goodspeed, Allen Paul Wikgren z University of Chicago, brytyjski krytyk Biblii Alexander Thomson, Thomas N. Winter z University of Nebraska–Lincoln, Jason BeDuhn z Northern Arizona University oraz hebraista Benjamin Z. Kedar z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie[326].

Krytycy zarzucają Świadkom Jehowy, że wbrew świadectwom ze starożytności (Orygenes, Selecta in Ezechelem 9; Ireneusz, Adversus haereses 2:24:4; Justyn, Dialog z Żydem Tryfonem 40:3), na temat kształtu krzyża, na którym zginął Chrystus, zamienili w 1936 roku tradycyjne określenie krzyż na pal męki. Wprowadzoną zmianę Świadkowie uzasadniają znaczeniem greckiego terminu stauros, który w czasach apostolskich miał ich zdaniem oznaczać pal, a nie dwubelkowy krzyż, powołując się przy tym na takich badaczy, jak: John Denham Parsons[327], William Edwy Vine[328], Hermann Fulda[329] i Paul Wilhelm Schmidt[330].

Zdrowie

Krytykowane[przez kogo?] bywa postępowanie Świadków Jehowy, polegające na odmowie przyjmowania transfuzji pełnej krwi, co wynika według nich z nakazu powstrzymywania się od krwi wyrażonego w Dziejach Apostolskich (Dz 15:22–29[k] i Rdz 9:4–5[331]). Zdaniem krytyków zapis ten odnosi się jedynie do spożywania krwi, a nie jej przetaczania, i miał obowiązywać tylko przez pewien czas (w I wieku), by nie gorszyć Żydów. Krytykowane są także wielokrotne zmiany doktryny w tej kwestii: od braku zakazu transfuzji, poprzez całkowity zakaz transfuzji, w tym również wszelkich frakcji krwi, aż po zezwolenie na przyjmowanie drobnych frakcji krwi. Sprzeciw budzi fakt, iż zakaz transfuzji obejmuje również ich nieletnie dzieci (co podkreślali np. w Przebudźcie się! z 8 czerwca 1994 roku, gdzie opisano oświadczenie sądów, które stwierdziły, że takie, chociaż nieletnie dzieci są dojrzałe, świadome decyzji i mogą samodzielnie decydować o swym leczeniu), które według krytyków nie są niejednokrotnie świadome podejmowanych za nie decyzji, a najwyżej powtarzają to, czego zostało nauczone. Zdaniem lekarzy z Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, niejednokrotnie argumenty Świadków Jehowy obok wiedzy naukowej na temat transfuzji krwi opierają się na być może pseudonaukowych twierdzeniach czy też są tendencyjne, choć przyznają oni, że Świadkowie Jehowy stanowią również jedną z najlepiej zorganizowanych i poinformowanych grup pacjentów w temacie leczenia krwią, jej pochodnymi i preparatami krwiozastępczymi[332]. W Polsce zwłaszcza od roku 1984 z powodzeniem przeprowadza się bezkrwawe operacje z użyciem metod alternatywnych na Świadkach Jehowy oraz osobach odmawiających transfuzji wyłącznie z powodów medycznych. Inicjatorami tych operacji byli m.in. profesorowie Antoni Dziatkowiak, Zbigniew Religa i Marian Zembala[333][334].

Postępowanie wobec nadużyć seksualnych

Dotychczas żaden proces wytoczony wobec organizacji Towarzystwa Strażnica w Stanach Zjednoczonych nie zakończył się wyrokiem skazującym, a jedynie oddaleniem pozwów lub ugodą. Według NBC News wobec jednego przypadku Towarzystwo Strażnica wypłaciło 780 000 dolarów w procesie zakończonym polubownie[335].

Jako przemoc wobec dzieci Świadkowie Jehowy rozumieją zaniedbanie, znęcanie się fizyczne, wykorzystywanie seksualne lub wykorzystywanie emocjonalne. Ochrona dzieci przed przemocą jest niezwykle ważna dla wszystkich członków wspólnoty, co potwierdzają wydawane przez nich szeroko rozpowszechniane publikacje biblijne, dostępne od wielu lat. Wykorzystywanie dzieci jest postrzegane we wspólnocie Świadków Jehowy jako przestępstwo, na które władze świeckie powinny odpowiednio reagować[336][337] . Starsi w zborach nie chronią żadnego sprawcy przed odpowiedzialnością. We wszystkich przypadkach zarówno ofiary, jak i ich rodzice mają prawo zgłaszać władzom oskarżenie o znęcanie się nad dziećmi. Dlatego ofiary, ich rodzice lub ktokolwiek inny zgłaszający takie oskarżenie starszym, jest wyraźnie informowany przez starszych, że ma prawo zgłosić sprawę odpowiednim władzom. Starsi nie powstrzymują nikogo od podejmowania takich kroków, ani nie krytykują nikogo, kto się na to zdecydował[336][337].

Jeśli starsi dowiedzą się o oskarżeniu znęcania się nad dziećmi, natychmiast konsultują się z właściwym Biurem Oddziału, aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących zgłaszania przypadków krzywdzenia dzieci. Nawet jeśli starsi nie mają prawnego obowiązku zgłaszania oskarżeń władzom, Biuro Oddziału Świadków Jehowy poleca gronu starszych zgłoszenie takiej sprawy[336]. Zbory Świadków Jehowy w żadnej sytuacji nie separują dzieci od ich rodziców. Świadkowie Jehowy nie prowadzą sierocińców czy przedszkoli, nie zakładają szkółek niedzielnych czy grup młodzieżowych ani nie prowadzą żadnych innych działań, w których dzieci były by oddzielone od swoich rodziców[336].

Przemoc wobec dzieci jest według Świadków Jehowy poważnym grzechem. Jeśli domniemany sprawca jest członkiem zboru, starsi przeprowadzają dochodzenie biblijne, czy dana osoba powinna dalej do niego należeć. Każdy sprawca, który zostaje wydalony ze zboru, przestaje być jego członkiem i nie należy do społeczności Świadków Jehowy. Postępowanie starszych w sprawie o znęcanie się nad dziećmi w żadnym stopniu nie jest zamiennikiem dla dochodzenia prowadzonego przez władze świeckie[336][337].

Neutralność polityczna

Głoszona przez Świadków Jehowy neutralność polityczna bywa krytykowana przez przeciwników[których?] Świadków Jehowy w związku z niektórymi niejednoznacznymi działaniami Towarzystwa Strażnica.

Przeciwnicy Świadków Jehowy powołują się na kilka zdań czterostronicowej Rezolucji, zawierającej 3800 słów, przyjętej 25 czerwca 1933 roku w Wilmersdorfer Tennishallen w Berlinie i wystosowanej w formie listu otwartego do Adolfa Hitlera i narodu niemieckiego, w której zaprotestowali przeciw ograniczeniom nałożonym na ich działalność po dojściu Hitlera do władzy. W rezolucji tej przedstawili swoje stanowisko i zaprzeczyli oskarżeniom o jakiekolwiek powiązania z ruchami politycznymi, zaznaczając, że pragną bez przeszkód nauczać ludzi Słowa Jehowy Boga[338][339], lecz równocześnie potępili Ligę Narodów, a Stany Zjednoczone określili mianem największego gnębiciela na ziemi[340][341][342][343][344]. Uznali też, że ich działalność nie koliduje z prawem przyjętym przez Rząd Niemiec. Zarzut ten przedstawiono po raz pierwszy w roku 1970 w obszernym dziele Dokumentation über die Wachtturm-Gesellschaft („Dokumentacja o Towarzystwie Strażnica”), opracowanym przez nieznanych autorów przy współpracy ze służbami bezpieczeństwa Stasi na zlecenie organów władzy państwowej NRD, w tym Urzędu ds. Wyznań. Miało ono legitymować zakaz działalności i prześladowania Świadków Jehowy w NRD przez władze komunistyczne, a koncentrowało się ono na podaniu w wątpliwość rzeczywistego sprzeciwu Świadków Jehowy wobec reżimu nazistowskiego. Został on następnie rozpropagowany przez amerykańskie środowiska neonazistów[345].

Zdaniem krytyków[których?] kontrowersje budzi zarejestrowanie się Towarzystwa Strażnica w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1946 roku[346]. Świadkowie Jehowy uważają Ligę Narodów i jej następczynię Organizacja Narodów Zjednoczonych za szkarłatną bestię z 17 rozdziału Księgi Objawienia, która jest powiązana z religią fałszywą[347]. Joseph F. Rutherford, drugi prezes Towarzystwa Strażnica, potępił polityków, liderów biznesu i duchownych za popieranie Ligi Narodów. Świadkowie Jehowy wierzą, że Organizacja Narodów Zjednoczonych wkrótce zniszczy wszystkie inne religie, a następnie zwróci się przeciwko Świadkom Jehowy. Jednakże w trakcie prześladowań Świadków Jehowy w Mozambiku czy naruszania praw człowieka na Cyprze Towarzystwo Strażnica zwracało się do ONZ o pomoc[348][349].

Świadkowie Jehowy zarzucali innym organizacjom religijnym udzielanie politycznego poparcia ONZ[350]. Dnia 8 października 2001 roku brytyjski dziennik The Guardian[351] podał, że Towarzystwo Strażnica w latach 1991–2001 współpracowało z Departamentem Informacji Publicznej (DPI) ONZ jako Organizacja pozarządowa (NGO), co zdaniem krytyków miało oznaczać zobowiązanie się do podzielania i popierania ideałów ONZ zawartych w jej statucie – włącznie ze wsparciem i okazywaniem szacunku dla zasad Karty Narodów Zjednoczonych[352].

Chrześcijaństwo

Wielu chrześcijan, w tym Światowa Rada Kościołów, największa światowa organizacja religijna zrzeszająca wyłącznie Kościoły uznające Trójcę, nie zgadza się z zaliczaniem Świadków Jehowy do chrześcijan, między innymi ze względu na nieuznawanie przez nich Trójcy Świętej i boskości Jezusa[353][354]. Ponadto Świadkowie Jehowy piszą na przykład, że w rozmowach z przedstawicielami judaizmu stwierdzają: „Nie należymy do kościołów chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko oddajemy cześć Bogu Abrahama. Interesuje nas przede wszystkim prawda religijna (...)”[355], „Otóż rości sobie ono pretensje do tego, że obejmuje na ziemi obszary, gdzie praktykowany jest chrystianizm. Wiele narodów wraz ze swymi rządami podaje się za chrześcijańskie. Wiele narodów wraz ze swymi rządami podaje się za chrześcijańskie. Chrześcijaństwa tego nie założyli jednak Jezus Chrystus i jego dwunastu apostołów. Naród żydowski, do którego należał Jezus na ziemi, nie stał się zaczątkiem chrześcijaństwa (...) Chrześcijaństwo powstało prawie trzy wieki po scenie kuszenia Jezusa Chrystusa na pustyni judejskiej. Doszło do tego za panowania cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego, którego tuż przed śmiercią w roku 337 n.e. ochrzczono jako wyznawcę chrystianizmu. Twierdził on jednak, że się nawrócił na chrystianizm wiele lat wcześniej, bo w 312 roku n.e. Do owego czasu to, co nazywano chrystianizmem, tak dalece odbiegło od nauk Jezusa Chrystusa i jego apostołów, iż ludzie podający się za chrześcijan nawet walczyli w oddziałach wojskowych pod rozkazami tegoż pogańskiego wodza i polityka Konstantyna.”[356], „Nadzieje chrześcijaństwa na wybawienie nie mają podstaw biblijnych; muszą wobec tego się rozwiać!”[357], „Kierunek aktywności kościołów nominalnego chrześcijaństwa jest wręcz sprzeczny z naukami założyciela chrystianizmu”[358], ale wyjaśniają, że dotyczy to nominalnego chrześcijaństwa, w przeciwieństwie do prawdziwego, określanego też jako chrystianizm. Nowa encyklopedia powszechna PWN z roku 2004 zalicza Świadków Jehowy do grup na pograniczu chrześcijaństwa[359].

Inne

Krytycy[którzy?] zwracają również uwagę, iż Świadkowie Jehowy zwracają uwagę swoim wyznawcom na zagrożenia moralne i duchowe związane ze zdobywaniem wyższego wykształcenia[360], zachęcając do stawiania sobie innych, wartościowszych ich zdaniem celów życiowych, związanych ze służbą dla Boga, gdyż według nich świeckie wykształcenie, majątek i pozycja społeczna mają ograniczoną wartość[361][362][363]: „Prawdą jest, że Towarzystwo Strażnica nie zachęca do poświęcenia czasu na tak zwane „wyższe studia” w świeckich uczelniach. Ale to nie oznacza wcale, że mamy mieć ciasne poglądy i ograniczony zasób wiedzy. Mamy wszelkie powody ku temu, aby pragnąć rozległej wiedzy, obejmującej wiele dziedzin. Chcemy jednak, żeby ta wiedza dotyczyła rzeczy naprawdę wartościowych, które spotęgują nasze uznanie dla Słowa Bożego. Modlimy się, jak w swoim czasie Paweł, „żeby wasza miłość coraz bardziej i bardziej obfitowała w dokładną wiedzę i pełne rozeznanie; żebyście się upewniali co do rzeczy ważniejszych” (Filip. 1:9, 10, NW).”[364], „Obecnie istnieje bardzo wiele możliwości zdobywania świeckiego wykształcenia właściwie w każdej dziedzinie (Kazn. 12:12). Jednak taka wiedza nie dorównuje wartością „wspaniałym rzeczom Bożym” (Dzieje 2:11).”[365].

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Za datę powstania zboru chrześcijańskiego przyjmuje się dzień święta Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. Świadkowie Jehowy uważają, że ich współczesna działalność jest przywróceniem chrystianizmu praktykowanego przez uczniów Jezusa Chrystusa w I wieku. Za początek współczesnej działalności uznają powstanie pierwszej klasy studium Biblii w Allegheny w Stanach Zjednoczonych, która dała początek Badaczom Pisma Świętego (zob. hasło Restoracjonizm w Wikipedii oraz hasło Świadkowie Jehowy w: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, s. 344, 355).
 2. W późniejszych latach w celu prowadzenia na całym świecie działalności ewangelizacyjnej zarejestrowano również w innych krajach niedochodowe korporacje, będące prawnymi reprezentantami społeczności religijnej, która stała się później znana jako Świadkowie Jehowy. Zazwyczaj, gdy używa się terminu Towarzystwo Strażnica, odnosi się on do wspomnianego pensylwańskiego Towarzystwa Strażnica, założonego w 1881 roku i nadal działającego(Ciało Kierownicze a korporacja prawna – na czym polega różnica, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 stycznia 2001, s. 28–31 .).
 3. Pierwsze z wielu doniesień o istnieniu w Niemczech obozów koncentracyjnych zostały opublikowane w roku 1933. W roku 1937 przedstawiono plany obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Esterwegen.
 4. Do końca kwietnia 2020 roku na chorobę COVID-19 na całym świecie zmarło 872 Świadków Jehowy(Źródło).
 5. Funkcja dostępna po zalogowaniu.
 6. Telewizja online i na życzenie – JW Broadcasting – jest dostępna również w języku polskim (JW Broadcasting (j. polski) oraz polskim języku migowym (JW Broadcasting (polski j. migowy). Na terenie Afryki Subsaharyjskiej „JW Broadcasting” dostępny jest bezpłatnie również w telewizji satelitarnej. Kanał „JW” jest zaprogramowany tak, by nadawać jedną ścieżkę wideo i 16 ścieżek dzwiękowych. Wybrano 16 języków, które mają największą liczbę użytkowników. Drugi kanał satelitarny jest wykorzystywany, by nadawać wydarzenia na żywo, np. program kongresów lub wizyty przedstawiciela Biura Głównego.
 7. Świadkowie Jehowy zgadzają się na stosowanie dostępnych metod alternatywnych wobec transfuzji krwi jak hemodylucje i śródoperacyjne odzyskiwanie krwi. Przyjmowanie drobnych frakcji uzyskiwanych z krwi pozostawione jest osobistej decyzji (Źródło: Frakcje krwi i zabiegi medyczne, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], jw.org, s. 215–218 .).
 8. Dane dotyczą tzw. roku służbowego, liczonego od 1 września poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia danego roku.
 9. Publikacje dla niewidomych i niedowidzących, dostępne pismem brajla albo w innych wersjach, ukazują się w 47 językach (źródło).
 10. Główne drukarnie drukujące czasopisma, broszury, traktaty i oprawiające książki znajdują się w Brazylii, Japonii, Meksyku, Niemczech, Południowej Afryce i Stanach Zjednoczonych, a tylko drukujące czasopisma, broszury i traktaty także w Kanadzie, Kolumbii i Nigerii.
 11. Świadkowie Jehowy powołują się w tym względzie na wersety: Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać wybranych spośród siebie mężów (...) dając im do ręki następujące pismo: (...) Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: Wstrzymywać się (...) od krwi (Dz 15:22–29 Bw).

Przypisy | edytuj kod

 1. Watchtower, Kolejny kamień milowy w działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy — serwis internetowy jw.org zawiera materiały w ponad 1000 języków, jw.org [dostęp 2019-11-15] .
 2. Watchtower: Wybierz swój język. jw.org. [dostęp 2020-05-13].
 3. Stark et al. (1997). Why Jehovah's Witnesses Grow So Rapidly: A Theoretical Application. Journal of Contemporary Religion 12 (2): 133–157.
 4. a b Bóg ma dla nas dobrą nowinę!, [w:] Kim jest Bóg?, Towarzystwo Strażnica, 2012, s. 4, 5, ISBN 978-83-61557-28-9 .
 5. a b Watchtower, Czy Bóg ma imię?, jw.org .
 6. a b Czym jest Królestwo Boże?, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia? [online], jw.org, s. 76–85 .
 7. a b c d e Watchtower, Dane liczbowe, jw.org [dostęp 2019-12-30] .
 8. a b Polska: Ilu tam jest Świadków Jehowy?, jw.org [dostęp 2019-12-30] .
 9. Watchtower, Kolejny kamień milowy w działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy — serwis internetowy jw.org zawiera materiały w 1000 języków, jw.org [dostęp 2019-11-15] .
 10. Watchtower, Wybierz swój język, jw.org [dostęp 2020-05-13] .
 11. World’s most widely translated website, JW.ORG, features content in 1,000 languages, religionnews.com, 4 listopada 2019 [dostęp 2020-01-29]  (ang.).
 12. „Czuwajcie”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 lutego 2005, s. 32, ISSN 1234-1150 .
 13. a b c d e „Ja jestem z wami”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, 15 sierpnia 2012, s. 3–7, ISSN 1234-1150 .
 14. Służenie razem ze strażnikiem, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 stycznia 2000, s. 6–11, ISSN 1234-1150 .
 15. Czym jest Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 maja 2009, s. 25, ISSN 1234-1150 .
 16. Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica, Biblioteka Internetowa Strażnicy .
 17. a b Daty, Biblioteka Internetowa Strażnicy .
 18. „The Continent”, 43 (40), McCormick Publishing Company, 3 października 1912, s. 1354  (ang.).
 19. „Arcydzieło”, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 stycznia 2001, s. 8, 9 .
 20. Świadectwo wiary – arcydzieło sprzed stu lat, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXV, Watch Tower Bible and Tract Society, 15 lutego 2014, s. 30–32, ISSN 1234-1150 .
 21. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Towarzystwo Strażnica, s. 63, ISBN 83-903551-0-8 .
 22. Rocznik Świadków Jehowy 2016, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 175 .
 23. Praca zbiorowa, Pilnie zważaj na proroctwa Daniela!, Towarzystwo Strażnica, 1999, s. 304, ISBN 83-86930-32-2 .
 24. Prorocze dni z Księgi Daniela a nasza wiara, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 1 listopada 1993, s. 12 .
 25. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Towarzystwo Strażnica, s. 80 .
 26. Królestwo Boże panuje!, Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 68–77 .
 27. Świadkowie Jehowy w XX wieku, Towarzystwo Strażnica, 1989, s. 8 .
 28. Watchtower, Yearbook of Jehovah’s Witnesses, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1983, s. 48 .
 29. Pojawienie się i rozwój w czasach nowożytnych, „Świadkowie Jehowy – kim są?” .
 30. a b Podążanie coraz jaśniejszą ścieżką, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXVII, Watch Tower Bible and Tract Society, 15 lutego 2006, 26–30, akapit 6 .
 31. Królestwo Boże panuje!, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 123 .
 32. Królestwo Boże panuje!, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 53 .
 33. Watchtower, 1943 Yearbook of Jehovah's Witnesses, New York: Watch Tower Bible & Tract Society, 1942, s. 221, 222 .
 34. Watchtower, Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose, New York: Watch Tower Bible & Tract Society, 1959, s. 312, 313 .
 35. a b Jehovah's Witnesses: Victims of the Nazi Era (strona 3), ushmm.org [dostęp 2015-11-04] [zarchiwizowane z adresu 2013-09-03]  (ang.).
 36. LaurenceL. Rees LaurenceL., Auschwitz. Naziści i „ostateczne rozwiązanie”, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2005, s. 129–132 .
 37. Autobiografia Rudolfa Hössa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1990, s. 87 .
 38. TeresaT. Wontor-Cichy TeresaT., Więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy w KL Auschwitz, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2003, s. 9–17, ISBN 83-88526-47-2 .
 39. Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der ZeugenW.B.T.G.Z. Jehovas Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der ZeugenW.B.T.G.Z., V., Selters/Taunus, Purple Triangles “Forgotten Victims“ of the Nazi Regime A Remarkable Story of Resistance Guide to the History Exhibition, 1999 [zarchiwizowane z adresu 2016-09-15]  (ang.).
 40. Watchtower, Ufałam, że Jehowa zatroszczy się o mnie, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXV, Towarzystwo Strażnica, 1 grudnia 2004, s. 26, 27, ISSN 1234-1150 .
 41. Watchtower, Świadkowie ujawniają istnienie obozów, „Przebudźcie się!”, LXXVI, Towarzystwo Strażnica, 8 września 1995, s. 2–16, ISSN 1234-1169 .
 42. Johannes Wrobel Kurzchronik zur Verfolgung der Zeugen Jehovas (Bibelforscher) im NS-Regime, w książce: Gerhard Besier, Clemens Vollnhals. Repression und Selbstbehauptung: Die Zeugen Jehovas unter der NS- und der SED-Diktatur, Berlin 2003, s. 379
 43. Komendant Oświęcimia. Autobiograficzne wyznania Rudolfa Hössa Stuttgart 1958, s. 75 za: „Rozmowy przy stole”, Wyd. Charyzma 1996, s. 329, ​ISBN 83-85820-02-7
 44. Watchtower, Objazdowa wystawa na temat prześladowań Świadków Jehowy zorganizowana w Niemczech, jw.org, 10 stycznia 2019 [dostęp 2019-02-04] .
 45. Watchtower, Zmarł 102-letni Richard Rudolph – były więzień obozu koncentracyjnego, jw.org [dostęp 2014-04-07] .
 46. Watchtower, Co spotkało Świadków Jehowy podczas holocaustu?, jw.org, 4 czerwca 2018 [dostęp 2018-06-12] .
 47. Watchtower, Królestwo Boże panuje!, Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 151 .
 48. Весной 1945 года Россия освободила Свидетелей Иеговы из концлагерей. Почему 75 лет спустя верующие снова в тюрьмах?, jw-russia.org, 6 maja 2020 [dostęp 2020-05-09]  (ros.).
 49. Henrik Eberle, Briefe an Hitler za „Strażnicą Zwiastującą Królestwo Jehowy” z 1 października 2011 s. 14
 50. TeresaT. Wontor-Cichy TeresaT., Więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy w KL Auschwitz, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2003, s. 2, ISBN 83-88526-47-2 .
 51. Królestwo Boże panuje!, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 120–122 .
 52. Watchtower: Rocznik ŚwiadkówW.: R.Ś. Jehowy Watchtower: Rocznik ŚwiadkówW.: R.Ś., 1998, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1998, s. 97, ISBN 83-86930-18-7 .
 53. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1993, s. 113, ISBN 83-903551-0-8 .
 54. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Towarzystwo Strażnica, s. 723, ISBN 83-903551-0-8 .
 55. Czy zaznajesz szczęścia z dawania?, Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy, Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 listopada 2004, s. 19–23, ISSN 1234-1150 .
 56. Watchtower, Stephen Lett: „Okazuj Jehowie szacunek tym, co masz wartościowego”, jw.org, 4 maja 2015 [dostęp 2015-11-03] .
 57. List od Ciała Kierowniczego, Rocznik Świadków Jehowy 2009, s. 4 .
 58. Rocznik Świadków Jehowy 2010, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2010, s. 31 .
 59. Rocznik Świadków Jehowy 2013, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2013, s. 11–13, ISBN 978-83-61557-32-6 .
 60. Watchtower, Świadkowie Jehowy przenoszą swoje Biuro Główne, jw.org [dostęp 2015-11-04] .
 61. Watchtower, Prace w Wallkill i Warwick posuwają się naprzód, jw.org [dostęp 2015-11-04] .
 62. Watchtower, Świadkowie Jehowy sprzedają budynek przy ulicy Columbia Heights 97, jw.org, 26 października 2016 [dostęp 2016-12-04] .
 63. Watchtower, Przeprowadzka do Warwick, jw.org, październik 2016 [dostęp 2016-12-07] .
 64. a b Zebranie chrześcijańskiego życia i służby, „Watchtower”, jw.org, 3 listopada 2015 [dostęp 2016-01-01] .
 65. Rocznik Świadków Jehowy 2017, Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 19–23 .
 66. Watchtower, Pamiątka w 2020 roku — Afryka. Program Pamiątki w telewizji i radiu, jw.org, 16 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-22] .
 67. Przemówienie podczas Pamiątki w roku 2020, jw.org, 1 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-01] .
 68. Historyczna uroczystość Pamiątki śmierci Chrystusa, jw.org, 3 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-07] .
 69. Sprawozdanie dotyczące pandemii koronawirusa, jw.org, 19 marca 2020 [dostęp 2020-03-21] .
 70. Pamiątka w roku 2020 – galeria zdjęć z całego świata, jw.org, 29 kwietnia 2020 [dostęp 2020-05-01] .
 71. Zebrania zborowe w trybie wideokonferencji, jw.org, 26 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-29] .
 72. a b Watchtower, Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 5/2020, jw.org, 24 lipca 2020 [dostęp 2020-07-24] .
 73. a b Watchtower, Przegląd najważniejszych wiadomości w roku służbowym 2020, jw.org, 31 sierpnia 2020 [dostęp 2020-09-24] .
 74. Tłumaczenie programu kongresu regionalnego w 2020 roku, jw.org, 14 lipca 2020 .
 75. Kongres w roku 2020 — pierwszy ogólnoświatowy kongres wirtualny, jw.org, 3 września 2020 .
 76. W trakcie pandemii głosiciele na całym świecie wykorzystują różne metody rozgłaszania dobrej nowiny, jw.org, 26 marca 2020 [dostęp 2020-05-02] .
 77. Międzynarodowa społeczność braterska pociesza cierpiących z powodu pandemii, jw.org, 30 kwietnia 2020 [dostęp 2020-05-02] .
 78. Watchtower, Kampania upowszechniania serwisu jw.org, jw.org, 1 sierpnia 2014 .
 79. Watchtower, Serwis jw.org – narzędzie do szerzenia prawdy biblijnej, jw.org, 24 lipca 2014 .
 80. JW Broadcasting, jw.org, 6 października 2014 [dostęp 2019-12-10] .
 81. Biblioteka Internetowa Strażnicy, wol.jw.org [dostęp 2020-07-17] .
 82. W co wierzą Świadkowie Jehowy?, Watchtower .
 83. Odpowiedzi na pytania biblijne, jw.org .
 84. Odpowiedzi na pytania biblijne: Biblia, jw.org .
 85. Czego nas uczy Biblia?, [w:] Biblia – prezent od Boga, Towarzystwo Strażnica, s. 19–28 .
 86. Wnikliwe poznawanie Pism, t. I, [w:] Apokryfy, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 87–92, ISBN 83-86930-84-5 .
 87. Odpowiedzi na pytania biblijne: Bóg, jw.org .
 88. a b W co wierzą?, Świadkowie Jehowy – Kim są? W co wierzą?, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 12–14, ISBN 83-86930-45-4 .
 89. a b Prawda o Ojcu, Synu i duchu świętym, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia? [online], jw.org, s. 201–204 .
 90. Trójca, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd. 2, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 365–388, ISBN 83-86930-47-0 .
 91. Odpowiedzi na pytania biblijne: Jezus, jw.org .
 92. Jezus Chrystus, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd. 2, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 122–134, ISBN 83-86930-47-0 .
 93. Kim jest archanioł Michał?, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia? [online], jw.org, s. 218, 219 .
 94. Kim jest Jezus Chrystus?, [w:] Czego nas uczy Biblia? [online], jw.org, s. 45 .
 95. Okup — najcenniejszy prezent od Boga, [w:] Czego nas uczy Biblia? [online], jw.org, s. 52–61 .
 96. Rok 1914 – szczególna data w świetle proroctw biblijnych, Czego naprawdę uczy Biblia?, jw.org, s. 215–218 .
 97. Dlaczego prawdziwi chrześcijanie nie otaczają czcią krzyża, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia? [online], jw.org, s. 204–206 .
 98. Watchtower: Dlaczego Świadkowie Jehowy nie czczą krzyża?. jw.org.
 99. a b Słowniczek: Duch święty, [w:] Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata [online], jw.org, s. 1757 .
 100. Czym jest duch święty?, [w:] Watchtower [online], jw.org .
 101. Odpowiedzi na pytania biblijne: Królestwo Boże, jw.org .
 102. Czym jest Królestwo Boże?, Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy, jw.org, 1 lipca 2011, s. 16, 17, ISSN 1234-1150 .
 103. Odpowiedzi na pytania biblijne:Świat duchowy, jw.org .
 104. Kim jest Szatan? Czy naprawdę istnieje?, Przebudźcie się!, Biblioteka Internetowa Strażnicy, 8 lutego 2007, s. 12, 13, ISSN 1234-1169 .
 105. Szatan Diabeł, wyd. 2, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 328–334, ISBN 83-86930-47-0 .
 106. Czym jest Armagedon?, jw.org .
 107. Czym jest zmartwychwstanie?, jw.org .
 108. Czy ziemia zostanie zniszczona?, jw.org .
 109. Armagedon – radosny początek, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 grudnia 2005, s. 4–7 .
 110. Ziemia, wyd. 2, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 411–415, ISBN 83-86930-47-0 .
 111. Pytania biblijne: życie i śmierć, jw.org .
 112. Śmierć, wyd. 2, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 334–340, ISBN 83-86930-47-0 .
 113. Czym jest dusza?, jw.org .
 114. Dusza, wyd. 2, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 90–94, ISBN 83-86930-47-0 .
 115. Czym jest zbawienie?, jw.org .
 116. Zbawienie, wyd. 2, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 406–410, ISBN 83-86930-47-0 .
 117. Dni ostatnie, wyd. 2, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 73–82, ISBN 83-86930-47-0 .
 118. Watchtower, Czym jest znak „dni ostatnich”, czyli „czasu końca”?, jw.org .
 119. Armagedon, wyd. 2, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 29–33, ISBN 83-86930-47-0 .
 120. „Wystąpię przeciw tobie, Gogu”, [w:] Czyste wielbienie Jehowy — nareszcie przywrócone! [online], jw.org, 2019, s. 181–188 .
 121. Wizje Królestwa Bożego stają się rzeczywistością, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 stycznia 2005, s. 19 .
 122. Babilon Wielki, wyd. 2, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 34–38, ISBN 83-86930-47-0 .
 123. Okaż się gotowy!, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 marca 2011, s. 24–28 .
 124. Kto idzie do nieba?, jw.org .
 125. Ponowne narodzenie, wyd. 2, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 248–252, ISBN 83-86930-47-0 .
 126. „Chcemy iść z wami”, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, styczeń 2020, s. 26–31 .
 127. Ostatek, t. 2, Wnikliwe poznawanie Pism, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2007, s. 280 .
 128. Maria (matka Jezusa), Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd. 2, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 165–172, ISBN 83-86930-47-0 .
 129. Czy Jezus był żonaty? Czy miał rodzeństwo?. Watchtower jw.org.
 130. Czego możemy się nauczyć z przykładu Marii?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 stycznia 2009, s. 3–9 .
 131. Rola Marii w zamierzeniu Bożym, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 stycznia 2009, s. 9, 10 .
 132. Watchtower, Skąd się wzięła nazwa Świadkowie Jehowy?, jw.org .
 133. a b Czy trzeba należeć do jakiejś zorganizowanej religii?, Watchtower .
 134. a b Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?, [w:] Bóg ma dla nas dobrą nowinę! [online], jw.org, 2012, s. 9, 10 .
 135. Jehowa chce, żeby Jego słudzy byli czyści, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], jw.org, s. 86–96 .
 136. Czego nas uczy Biblia?, [w:] Czego Jehowa nienawidzi?, Towarzystwo Strażnica, s. 130, 131 .
 137. Watchtower, Czego naprawdę uczy Biblia?, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2005, s. 96–105, ISBN 83-86930-79-9 .
 138. Watchtower, Czego nas uczy Biblia?, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2018, s. 221 .
 139. Bądź uczciwy we wszystkim, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], jw.org, s. 160–170 .
 140. Watchtower, Czy hazard to grzech?, jw.org .
 141. Co Biblia mówi o aborcji?, jw.org [dostęp 2019-08-30] .
 142. Szanuj życie, [w:] Czego nas uczy Biblia? [online], jw.org, s. 50–61 .
 143. Trzymaj się z dala od świata, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], jw.org, s. 50–61 .
 144. Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy nie idą na wojnę?, jw.org [dostęp 2014-09-01] .
 145. Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy nie angażują się w politykę?, jw.org [dostęp 2015-12-25] .
 146. Dlaczego powinniśmy szanować władzę?, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], jw.org, s. 44 .
 147. Czy mam oddać życie Bogu i zostać ochrzczony?, [w:] Czego nas uczy Biblia? [online], jw.org, s. 174–183 .
 148. Watchtower, Co trzeba zrobić, żeby zostać Świadkiem Jehowy?, jw.org .
 149. Czy jesteś gotowy do chrztu?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, marzec 2020, s. 11–15 .
 150. Kto może zostać ochrzczony?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 kwietnia 2006, s. 26–30 .
 151. Sprawozdanie dotyczące pandemii koronawirusa, jw.org, 19 marca 2020 [dostęp 2020-03-21] .
 152. Jak jest zorganizowana nasza działalność ewangelizacyjna?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 15 .
 153. Co można znaleźć w naszym serwisie internetowym?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 31 .
 154. Nasz oficjalny serwis internetowy.., „Nasza Służba Królestwa”, grudzień 2012, s. 3–6, ISSN 1234-4559 .
 155. Czy Świadkowie Jehowy prowadzą działalność misjonarską?, jw.org [dostęp 2014-08-31] .
 156. Małżeństwo – dar od kochającego Boga, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], jw.org, s. 110–120 .
 157. Żyjcie zgodnie z waszą przysięgą małżeńską!, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 marca 1996, s. 19–22, ISSN 1234-1150 .
 158. Jak wygląda ślub Świadków Jehowy?, jw.org [dostęp 2020-06-22] .
 159. Radosny i godny dzień zaślubin, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 października 2006, s. 28–31 .
 160. a b c Zaślubiny godne uznania w oczach Boga i ludzi, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 października 2006, s. 18–23 .
 161. Ślub, Zawsze bądź blisko Jehowy, Watchtower, 2019, s. 251 .
 162. Czy wszystkie święta i uroczystości podobają się Bogu?, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], jw.org, s. 172 .
 163. Pytania czytelników: Czy wypada chrześcijanom obchodzić rocznicę ślubu?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1972, s. 24 .
 164. Znajduj radość w małżeństwie, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Bibliote, 15 marca 2008, s. 7–11 .
 165. Watchtower, Co Biblia mówi o życiu ze sobą przed ślubem?, jw.org .
 166. Małżeństwo, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 159–165 .
 167. Watchtower, Jaki jest pogląd Świadków Jehowy na rozwód?, jw.org [dostęp 2017-06-02] .
 168. Modlitwa — wyjątkowy zaszczyt, [w:] Czego nas uczy Biblia? [online], jw.org, s. 164–173 .
 169. Obrazy, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 209–213 .
 170. Watchtower, Czy kult wizerunków jest właściwy?, jw.org .
 171. Czy znajdujesz czas na studium Biblii?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 października 2009, s. 32 .
 172. Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?. Towarzystwo Strażnica, 2018.
 173. Wykupujmy czas na czytanie i studium, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 października 2000, s. 18–23 .
 174. Czy odnosisz korzyści z broszury Codzienne badanie Pism?, [w:] Chrześcijańskie życie i służba. Program zebrań [online], jw.org, luty 2020, s. 7 .
 175. a b Jak Świadkowie Jehowy zapatrują się na pogrzeby?, Watchtower .
 176. Chrześcijańskie pogrzeby – godne, skromne i akceptowane przez Boga, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 lutego 2009, s. 29–32 .
 177. Co Biblia mówi o kremacji?, jw.org .
 178. a b Stroń od zwyczajów, które nie podobają się Bogu, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 stycznia 2005, s. 27–30 .
 179. Czy Biblia wspomina o czyścu?, jw.org .
 180. Msza, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 185 .
 181. Watchtower, Czy Świadkowie Jehowy pomagają poszkodowanym przez kataklizmy?, jw.org .
 182. Watchtower, Działalność społeczna, jw.org .
 183. Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?, Towarzystwo Strażnica, 2018 .
 184. Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 września 2012, s. 13–17 .
 185. Watchtower, Jak Świadkowie Jehowy zapatrują się na edukację?, jw.org .
 186. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 2013, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2013, s. 22, ISBN 978-83-61557-32-6 .
 187. Dzieło ewangelizacji a nauka czytania i pisania, „Przebudźcie się!”, Watchtower, sierpień 2015, s. 10, 11, ISSN 1234-1150 .
 188. Czym jest Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica?, jw.org .
 189. Watchtower, Kursy czytania i pisania pomagają ludziom na całym świecie, jw.org .
 190. Wieczerza Pańska – uroczystość, która przysparza chwały Bogu, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia? [online], jw.org, s. 206–208 .
 191. Pamiątka, [w:] Czego nas uczy Biblia? [online], jw.org, s. 214 .
 192. Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin?, jw.org .
 193. Czy obchodzić święta?, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia? [online], jw.org, s. 222, 223 .
 194. Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą pewnych świąt?, jw.org .
 195. Jaka jest prawda o świętach Bożego Narodzenia?, Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 1 grudnia 2014, s. 11, ISSN 1234-1150 .
 196. Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą Bożego Narodzenia?, jw.org .
 197. Watchtower, Czy zrywacie wszelkie kontakty z byłymi członkami waszej religii?, jw.org .
 198. Wykluczenie, Wnikliwe poznawanie Pism, tom 2, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 1101–1103, ISBN 83-86930-84-5 .
 199. Co się dzieje w Sali Królestwa?, jw.org .
 200. Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 2020, s. 59–70 .
 201. Jak wyglądają nasze zebrania?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, 2018, s. 10 .
 202. Watchtower, Co się dzieje w Sali Królestwa?, jw.org [dostęp 2016-12-04] .
 203. George D.G.D. Chryssides George D.G.D., The A to Z of Jehovah's Witnesses, Plymouth: Scarecrow Press, Inc., 2008, lxx, ISBN 978-0-8108-6891-5  (ang.).
 204. Dlaczego przychodzimy na zgromadzenia?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, Watch Tower Bible and Tract Society, 2018 .
 205. Watchtower, Nasze doroczne zgromadzenia, jw.org [dostęp 2016-12-04] .
 206. Watchtower, Nasze kongresy międzynarodowe, jw.org [dostęp 2016-12-04] .
 207. Dlaczego Bóg ma swoją organizację?. „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, 2018. 
 208. Czy chrześcijanie powinni używać tytułów religijnych?, „Przebudźcie się!”, 8 sierpnia 1992, s. 12, 13, ISSN 1234-1169 .
 209. Jaka jest rola starszych zboru?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, 2018, s. 18 .
 210. Jak w poszczególnych zborach są mianowani starsi i słudzy pomocniczy?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 listopada 2014, s. 28 .
 211. Watchtower, Jak Świadkowie Jehowy są zorganizowani?, jw.org [dostęp 2014-10-03] .
 212. Watchtower, Czym jest Ciało Kierownicze Świadków Jehowy?, jw.org .
 213. Watchtower, Historyczne wydarzenie: Świadkowie Jehowy wydają zrewidowany Przekład Nowego Świata w języku hiszpańskim, jw.org, 19 lipca 2019 [dostęp 2019-07-29] .
 214. Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?, jw.org [dostęp 2019-12-30] .
 215. Watchtower, Ogólnoświatowa działalność wydawnicza, dzięki której ludzie uczą się o Bogu, jw.org, 3 kwietnia 2014 [dostęp 2014-04-03] .
 216. Jak powstają nasze publikacje w różnych językach? – Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?, Watch Tower Bible and Tract Society, 2018, s. 7, 8 .
 217. Życie bez wzroku, Przebudźcie się!, Watch Tower Bible and Tract Society, listopad 2015, s. 7, 8 .
 218. Poradnik jak żaden inny, „Przebudźcie się!”, XCX, Watch Tower Bible and Tract Society, marzec 2019, s. 15, ISSN 1234-1169 .
 219. Watchtower, Niezwykłe ogłoszenie wydania Biblii w języku rumuńskim, jw.org, 21 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-21] .
 220. Watchtower, Wydanie Przekładu Nowego Świata w językach islandzkim i hiszpańskim, jw.org, 22 lipca 2019 [dostęp 2019-07-22] .
 221. Watchtower, Newsroom Highlights From 2020 Service Year, jw.org, 31 sierpnia 2020 .
 222. Watchtower, Czym jest Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica?, jw.org, 20 lipca 2015 [dostęp 2019-07-22] .
 223. Wydanie Pism Hebrajskich w Izraelu, jw.org, 21 lutego 2020 [dostęp 2020-02-21] .
 224. Watchtower, Betel w Brooklynie – 100 lat historii, jw.org, 1 maja 2009 [dostęp 2014-01-09] .
 225. Watchtower, „Idźcie (...) i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVII, Towarzystwo Strażnica, maj 2016, s. 8–12 .
 226. Watchtower, Sprawozdanie Komitetu Wydawniczego za rok 2018, jw.org [dostęp 2019-07-22] .)
 227. Watchtower, Estonia docenia „wielkie osiągnięcie”, jw.org, 12 października 2015 [dostęp 2017-02-13] .
 228. Watchtower, Świadkowie Jehowy nagrodzeni za filmy informacyjne, jw.org, 7 marca 2016 [dostęp 2016-04-04] .
 229. Watchtower, Urzędnicy w Tajlandii wykorzystują publikacje Świadków Jehowy w pracy na rzecz społeczeństwa, jw.org, 31 stycznia 2017 [dostęp 2017-02-13] .
 230. Watchtower, Książka Mój zbiór trafia do szkoły, jw.org, 6 stycznia 2014 [dostęp 2017-02-13] .
 231. Watchtower, Publikacje Świadków Jehowy pomagają gwatemalskim szkołom w walce z przemocą, jw.org, 6 maja 2015 [dostęp 2017-02-13] .
 232. Watchtower, Pomaganie uczniom w Tajlandii, jw.org, 5 lutego 2015 [dostęp 2017-02-13] .
 233. Dyplom uznania, Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy, jw.org, 15 sierpnia 2001, s. 32, ISSN 1234-1150 .
 234. Status prawny w Unii Europejskiej, Watchtower, 2016, s. 1–4  (ang.).
 235. Europejski Trybunał PrawE.T.P. Człowieka Europejski Trybunał PrawE.T.P., Manoussakis and Others v. Greece, (18748/91) [1996] ECHR 41 (26 September 1996), minorityrights.org, 26 września 1996 [dostęp 2017-02-28]  (ang.).
 236. Watchtower, Francja – podstawowe informacje, jw.org [dostęp 2015-11-03] .
 237. a b Watchtower, Sytuacja prawna i prawa człowieka — Francja, jw.org [dostęp 2015-11-03] .
 238. European Court of Human Rights vindicates Jehovah’s Witnesses in France (Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje racje Świadków Jehowy we Francji), jw-media.org, 30 czerwca 2011 [zarchiwizowane z adresu 2012-10-18]  (ang.).; kopia z www.jw-media.org na web.archive.org
 239. Rocznik Świadków Jehowy 2013, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2013, s. 34, 35 .
 240. France ordered to pay millions for illegal taxation of Jehovah’s Witnesses (ang.). jw-media.org, 5 lipca 2012. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-09)].
 241. Francja zwraca bezprawnie zajęte fundusze Świadków Jehowy, jw.org, 12 grudnia 2012 .
 242. Watchtower, Stany Zjednoczone – podstawowe informacje, jw.org [dostęp 2016-01-01] .
 243. Czy dostrzegasz rękę Boga w swoim życiu?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 października 2015, s. 6 .
 244. Elizeusz widział ogniste rydwany — a ty?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 sierpnia 2013, s. 30 .
 245. Jehowa kieruje naszym ogólnoświatowym dziełem nauczania, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVI, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 15 lutego 2015, s. 28, ISSN 1234-1150 .
 246. Watchtower, Armenia wprowadza służbę alternatywną dla osób odmawiających służby wojskowej, jw.org, 5 listopada 2013 [dostęp 2016-01-29] .
 247. Watchtower, Austria winna dyskryminacji Świadków Jehowy, jw.org, 1 listopada 2012 [dostęp 2016-01-29] .
 248. Watchtower, Europejski Trybunał Praw Człowieka staje w obronie sprawiedliwości w Gruzji, jw.org, 14 października 2014 [dostęp 2014-10-18] .
 249. a b Watchtower, Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza prawo Świadków Jehowy w Rosji do organizowania spotkań religijnych, jw.org, 1 lipca 2014 [dostęp 2016-01-29] .
 250. Watchtower, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydaje orzeczenie na korzyść czterech Świadków Jehowy z Turcji, jw.org, 11 czerwca 2014 [dostęp 2014-08-31] .
 251. Watchtower, Proces Świadków Jehowy w Taganrogu, jw.org, 4 lipca 2014 [dostęp 2014-08-27] .
 252. Watchtower, Świadkowie Jehowy odwołują się do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej w sprawie zdelegalizowania ich organizacji w Samarze, jw.org, 1 października 2014 [dostęp 2014-10-07] .
 253. Rocznik Świadków Jehowy 1994, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1994, s. 246 .
 254. Ministerstwo SprawM.S. Wewnętrznych Ministerstwo SprawM.S., Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych – Wyznania religijne, msw.gov.pl [dostęp 2015-11-03] .
 255. Najdłuższa konspiracja PRL?, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, marzec 2004, s. 49 .
 256. a b c Watchtower, Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 675, 676, ISBN 83-903551-0-8 .
 257. Rocznik Świadków Jehowy 2010, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2010, s. 18, 19 .
 258. The European Association of Jehovah’s ChristianT.E.A.J.’Ch. Witnesses The European Association of Jehovah’s ChristianT.E.A.J.’Ch., Jehovah’s Witnesses — Egypt, lib.ohchr.org, 26 sierpnia 2009 [dostęp 2015-11-03]  (ang.).
 259. Watchtower, Sytuacja prawna i prawa człowieka. Erytrea, jw.org [dostęp 2011-11-03] .
 260. Report Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea (Advance Version), A/HRC/29/CRP.1, ohrchr.org, czerwiec 2015 [dostęp 2015-11-03]  (ang.).
 261. US Departament ofU.D. State US Departament ofU.D., International Religious Freedom Report 2006 – Eritrea, state.gov, 2006 [dostęp 2015-11-03]  (ang.).
 262. Rocznik Świadków Jehowy 2010, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2010, s. 22, 23 .
 263. Watchtower, Sytuacja prawna i prawa człowieka. Turkmenistan, jw.org [dostęp 2011-11-03] .
 264. a b c Watchtower, Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę – wykaz terytorialny, jw.org, 2019 [dostęp 2019-12-10] .
 265. Watchtower, Sytuacja prawna i prawa człowieka. Uzbekistan, jw.org [dostęp 2011-11-03] .
 266. a b Watchtower, Więzieni za wiarę. Singapur, jw.org, 27 sierpnia 2014 [dostęp 2014-08-27] .
 267. Watchtower, Sąd Najwyższy delegalizuje działalność Świadków Jehowy w Rosji, jw.org, 21 kwietnia 2017 [dostęp 2017-07-31] .
 268. Watchtower, Rosyjski Sąd Najwyższy zatwierdza wcześniejszy wyrok przeciwko Świadkom Jehowy, jw.org, 18 lipca 2017 [dostęp 2017-07-31] .
 269. Watchtower, Doniecka Republika Ludowa wydaje zakaz działalności Świadków Jehowy, jw.org, 15 października 2018 [dostęp 2018-10-24] .
 270. Sprawozdania z ogólnoświatowej działalności w Rocznikach Świadków Jehowy 2008–2017
 271. Watchtower: Opinie ekspertów dotyczące prawa do podyktowanej sumieniem odmowy służby wojskowej. jw.org, 2014-05-05. [dostęp 2015-11-03].
 272. Watchtower, Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę – wykaz terytorialny, jw.org, 7 maja 2020 [dostęp 2020-05-07] .
 273. a b c Watchtower, Imprisoned for Their Faith, jw.org, 4 sierpnia 2020 [dostęp 2020-08-04]  (ang.).
 274. Watchtower, Więzieni za wiarę. Erytrea, jw.org, 14 listopada 2019 [dostęp 2019-12-10] .
 275. Watchtower, Ćwierć wieku za kratkami w Erytrei, jw.org, 17 września 2019 [dostęp 2019-09-18] .
 276. Watchtower: Nie zapominaj o uwięzionych. jw.org, 2013-11-18. [dostęp 2013-12-24].
 277. Watchtower, Więzieni za wiarę, jw.org, 26 sierpnia 2014 [dostęp 2014-08-26] .
 278. Watchtower, Śmierć kolejnego Świadka Jehowy w Erytrei, jw.org, 30 stycznia 2017 [dostęp 2017-01-30] .
 279. Watchtower, Prześladowania Świadków Jehowy w centrum uwagi społeczności międzynarodowej, jw.org, 19 października 2016 [dostęp 2016-10-25] .
 280. Watchtower, Więzieni za wiarę — Korea Południowa, jw.org, 3 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-03] .
 281. Watchtower: Крымчанин Сергей Филатов приговорен к 6 годам лишения свободы за домашнее богослужение (ros.). jw-russia.org], 2020-03-05. [dostęp 2020-04-08].
 282. Watchtower: Pierwszy Świadek Jehowy oskarżony na Krymie czeka na wyrok. jw.org], 2020-03-02. [dostęp 2020-04-08].
 283. Watchtower, Sąd Najwyższy Krymu skazał brata Artioma Gierasimowa na sześć lat pozbawienia wolności, jw.org], 4 czerwca 2020 [dostęp 2020-07-10] .
 284. Watchtower, Więzieni za wiarę — Krym, jw.org, 9 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-09] .
 285. Watchtower, Rosyjska policja przerywa spotkanie religijne i zatrzymuje obywatela Danii, jw.org, 29 maja 2017 [dostęp 2017-07-12] .
 286. USCRIF, Dennis Christensen, uscirf.gov, 26 września 2018 [dostęp 2018-10-03]  (ang.).
 287. Statement by the Spokesperson on the sentencing of Dennis Christensen in Russia, europa.eu, 6 lutego 2019 [dostęp 2019-02-08]  (ang.).
 288. Dane jailed by Russia in Jehovah's Witnesses crackdown loses appeal - group's spokesman, reuters.com, 23 maja 2019 [dostęp 2019-05-23]  (ang.).
 289. Watchtower, Więzieni za wiarę, jw.org, 2 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-16] .
 290. Watchtower, Więzieni za wiarę. Rosja, jw.org, 3 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-16] .
 291. a b Watchtower, В тюрьме за веру, jw.russia.org, 3 września 2020 [dostęp 2020-09-09]  (ros.).
 292. Prisoners of Conscience [dostęp 2020-09-09]  (ang.).
 293. USCRIF, USCIRF's Religious Prisoners of Conscience Project, uscirf.gov, 26 września 2018 [dostęp 2018-10-03]  (ang.).
 294. a b USCIRF, Vice Chair Arriaga Adopts Two Religious Prisoners of Conscience, uscirf.gov, 26 września 2018 [dostęp 2018-10-03]  (ang.).
 295. Watchtower, Kolejnych sześciu braci skazanych w Rosji na kary pozbawienia wolności, jw.org, 23 września 2019 [dostęp 2019-10-01] .
 296. Belsat, Ekstremiści? W Rosji skazano sześciu świadków Jehowy, belsat.eu, 20 września 2019 [dostęp 2019-09-30] .
 297. Watchtower, Rosyjski sąd skazuje brata Klimowa na sześć lat więzienia — najcięższy wyrok od wprowadzenia zakazu w 2017 roku, jw.org, 11 sierpnia 2019 [dostęp 2019-08-14] .
 298. RMF.FM, Rosja: Sześć lat więzienia dla Świadka Jehowy, rmf.fm, 5 listopada 2019 [dostęp 2019-11-12] .
 299. 61-летний Геннадий Шпаковский за свою веру осужден на рекордные 6,5 лет колонии, jw-russia.org, 9 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-16]  (ros.).
 300. Watchtower, Bratu Giennadijowi Szpakowskiemu grozi siedem i pół roku więzienia, jw.org, 5 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-16] .
 301. AleksandrA. Podrabinek AleksandrA., Postsowiecka inkwizycja. Rosyjscy świadkowie Jehowy idą do więzienia za „złą” wiarę, belsat.eu.pl, 9 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-16] .
 302. Bracia Siergiej Britwin i Wadim Lewczuk skazani na cztery lata pozbawienia wolności, jw.org, 2 września 2020 [dostęp 2020-09-09] .
 303. Rosja: świadkowie Jehowy skazani na 4 lata kolonii karnej, belsat.eu.pl, 3 września 2020 [dostęp 2020-09-09] .
 304. Watchtower, Więzieni za wiarę. Tadżykistan, jw.org, 3 października 2019 [dostęp 2019-10-04] .
 305. Watchtower, Władze Tadżykistanu niesprawiedliwie skazują 68-letniego brata Szamila Chakimowa na siedem i pół roku więzienia, jw.org, 2019–1002 [dostęp 2019-09-04] .
 306. Watchtower, Brat Dżowidon Bobodżonow skazany na dwa lata pozbawienia wolności w Tadżykistanie, jw.org, 2 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-08] .
 307. Watchtower, Więzieni za wiarę. Turkmenistan, jw.org, 3 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-10] .
 308. Watchtower, Imprisoned for Their Faith. Turkmenistan, jw.org, 3 września 2020 [dostęp 2020-09-04] .
 309. a b Watchtower, Узники совести, jw-rusisia.org, 1 września 2020  (ros.).
 310. HRW, Russia: Escalating Persecution of Jehovah’s Witnesses, hrw.org, 9 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-10]  (ang.).
 311. Watchtower, Liczba przeszukań domów w Rosji przekroczyła 600, jw.org, 7 sierpnia 2019 [dostęp 2019-09-17] .
 312. a b Watchtower, Akcja przeciwko Świadkom Jehowy w Rosji, jw.org, 2 maja 2018 [dostęp 2018-05-05] .
 313. Watchtower, Rosja potępiona za traktowanie Świadków Jehowy, jw.org, 23 maja 2018 [dostęp 2018-05-31] .
 314. EuropeanE. Union EuropeanE., EU Statement on the Situation of Jehovah's witnesses in Russia, Unia Europejska, 10 maja 2018 [dostęp 2018-05-24]  (ang.).
 315. Watchtower, Заявление Евросоюза о положении Свидетелей Иеговы в России, jw-russia.org, 21 maja 2018 [dostęp 2018-05-24]  (ros.).
 316. United States Mission to theU.S.M.t. OSCE United States Mission to theU.S.M.t., Intensifying Crackdown on Freedom of Religion or Belief in Russia, osce.org, 10 maja 2018 [dostęp 2018-05-26]  (ang.).
 317. Portal, ДОКУМЕНТ: "Прекратить преследование Свидетелей Иеговы за их вероисповедание!" Заявление российских правозащитников, журналистов и гражданских активистов, portal-credo.ru, 19 czerwca 2018 [dostęp 2018-06-21]  (ros.).
 318. CivicC. Solidarity CivicC., Joint statement on the freedom to religion or belief in Russia, civicsolidarity.org, 24 stycznia 2019 [dostęp 2019-01-27]  (ang.).
 319. Watchtower, Rosja pozbawia Świadków Jehowy wolności za wiarę, jw.org [dostęp 2018-05-21] .
 320. Watchtower, Россия попросила у ЕСПЧ дополнительное время на подготовку ответа по делу Свидетелей Иеговы, jw-russia.org, 26 września 2018 [dostęp 2018-10-03]  (ros.).
 321. Samuel Haas, Journal of Biblical Literature, Vol. 74, No. 4, (grudzień 1955), p. 283
 322. Zobacz Ankerberg, John and John Weldon, 2003, The New World Translation of the Jehovah's Witnesses, online
 323. Rhodes R, The Challenge of the Cults and New Religions, The Essential Guide to Their History, Their Doctrine, and Our Response, Zondervan, 2001, s. 94
 324. Bruce M. Metzger, Jehovah's Witnesses and Jesus Christ, Theology Today, (kwiecień 1953 s. 74); Bruce M. Metzger, The New World Translation of the Christian Greek Scriptures The Bible Translator (lipiec 1964), s. 150–152.
 325. JasonJ. BeDuhn JasonJ., Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament, University Press of America, 2003, ISBN 0-7618-2556-8 .
 326. Watchtower, Czy Przekład Nowego Świata jest rzetelny?, jw.org, 2012 [dostęp 2017-02-12] .
 327. Biblijny punkt widzenia Czy Jezus naprawdę umarł na krzyżu?, [w:] Przebudźcie się! [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, kwiecień 2006, s. 12, 13 .
 328. Zawieszenie na palu, Wnikliwe poznawanie Pism, t. 2, Towarzystwo Strażnica jw.org, s. 1134, 1135, ISBN 83-86930-84-5 .
 329. Dlaczego prawdziwi chrześcijanie nie otaczają czcią krzyża, Czego naprawdę uczy Biblia?, Towarzystwo Strażnica, s. 204-206, ISBN 83-86930-84-5 .
 330. Dodatek 6 „Pal męki” (gr. σταυρός [stauròs]; łac. crux) w: Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata, Wydawnictwo: Towarzystwo Strażnica, 1994, s. 417–419
 331. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie (...) (Rdz 9:4–5)
 332. Czesław Żaba, Paweł Świderski, Zbigniew Żaba, Aneta Klimberg, Zygmunt Przybylski: Zgoda Świadków Jehowy na leczenie preparatami krwi – aspekty prawne i etyczne, www.amsik.pl
 333. NataliaN. Adamska NataliaN., Bezkrwawa medycyna, „Menedżer Zdrowia”, 19 października 2010 .
 334. UrszulaU. Chmielewska UrszulaU., SergiuszS. Ciołkowski SergiuszS., TadeuszT. Wiwatowski TadeuszT., Praktyka leczenia Świadków Jehowy bez krwi – aspekty medyczne, prawne i etyczne, „Prawo i Medycyna”, 13 nr 5, ABACUS Biuro Promocji Medycznej, styczeń 2003 [zarchiwizowane z adresu 2018-12-19] .
 335. Jehovah's Witnesses child sexual abuse, youtube.com  (ang.).
 336. a b c d e Jehovah's Witnesses' scripturally based position on child protection, jw.org, kwiecień 2018 [dostęp 2018-05-13]  (ang.).
 337. a b c Miłość i sprawiedliwość w obliczu zła, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, maj 2019, s. 8–13 .
 338. DetlefD. Garbe DetlefD., Brak zainteresowania w społeczeństwie, dezinformacja ze strony władz państwowych, ponowne prześladowania czy tylko manipulacja historią?, [w:] HansH. Hesse, „Najodważniejsi byli zawsze Świadkowie Jehowy”, Wrocław: Wydawnictwo A PROPOS, 2010, s. 258–259, ISBN 978-83-61387-21-3 .
 339. Świadkowie Jehowy – odważni w obliczu hitlerowskiego zagrożenia, „Przebudźcie się!”, 8 lipca 1998, s. 12–14, ISSN 1234-1169 .
 340. Jehovah's Witnesses and the Third Reich: sectarian politics under persecution, Toronto: University of Toronto Press, 2004, ISBN 0-8020-8678-0 .
 341. HansH. Hesse HansH., Persecution and Resistance of Jehovah's Witnesses During the Nazi Regime: 1933–1945, Edition Temmen, s. 323, ISBN 3-86108-750-2 .
 342. RobertR. Michael RobertR., PhilipP. Rosen PhilipP., Dictionary of antisemitism from the earliest times to the present, Lanham, Md.: The Scarecrow Press, 2007, s. 235, ISBN 0-8108-5868-1 .
 343. JaneJ. Caplan JaneJ., Nazi Germany, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 162, ISBN 0-19-927686-2 .
 344. M. James Penton: Apocalypse delayed: the story of Jehovah's Witnesses. Toronto: University of Toronto Press, 1997, s. 147, 148. ISBN 0-8020-7973-3.
 345. DetlefD. Garbe DetlefD., Brak zainteresowania w społeczeństwie, dezinformacja ze strony władz państwowych, ponowne prześladowania czy tylko manipulacja historią?, [w:] HansH. Hesse, „Najodważniejsi byli zawsze Świadkowie Jehowy”, Wrocław: Wydawnictwo A PROPOS, 2010, s. 252–255, ISBN 978-83-61387-21-3 .
 346. Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych red. E.J. Osmańczyk, Warszawa 1986, s. 506, hasło: Świadkowie Jehowy
 347. Watchtower, Czym jest szkarłatna bestia z 17 rozdziału Księgi Objawienia?, jw.org [dostęp 2017-07-06] .
 348. Rocznik Świadków Jehowy 1995, s. 95
 349. Rocznik Świadków Jehowy 1996, s. 171
 350. „Strażnica”, 1 maja 1997, s. 17, par. 15: „Do czego to wszystko prowadzi? Prorocze Słowo Jehowy nie pozostawia co do tego cienia wątpliwości. Co czeka przede wszystkim fałszywe religie tego świata, które tak często wchodzą w zażyłe stosunki z ONZ? Wszystkie wywodzą się z jednego bałwochwalczego źródła — ze starożytnego Babilonu. Słusznie więc w Księdze Objawienia 17:5 są opisane jako „Babilon Wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”. Jeremiasz opisał zagładę tego przepojonego obłudą zlepku różnych religii. Religia fałszywa niczym prostytutka uwodziła ziemskich polityków, kokietując ONZ i wdając się w niedozwolone stosunki z państwami członkowskimi tej organizacji. W całych dziejach była główną uczestniczką wojen.”
 351. Bates, Stephen (Oct. 8, 2001) "Jehovah's Witnesses link to UN queried", The Guardian
 352. outreach.un.org.ngorelations, outreach.un.org [dostęp 2017-11-28]  (ang.).
 353. Kim są świadkowie Jehowy?. Opoka. [dostęp 2012-10-07].
 354. Światowa Rada Kościołów, wiara.pl, 14 lutego 2006 [dostęp 2016-01-22] .
 355. Gdy ktoś mówi: „Jestem Żydem”, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 23 .
 356. Panowanie Boskie — jedyna nadzieja całej ludzkości, „Strażnica Zwiastująca Jehowy”, 1972, s. 8 .
 357. Mówią „Pokój”, chociaż go nie ma, „Strażnica Zwiastująca Jehowy”, październik 1980, s. 13 .
 358. Pytania czytelników. Czy to możliwe, żeby przyczyną obecnego kryzysu religijnego było niedostosowanie chrystianizmu do praktycznego życia?, „Strażnica Zwiastująca Jehowy”, marzec 1975, s. 23, 24 .
 359. Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 7, 2004, s. 28, ISBN 83-01-14186-7 .
 360. Zagrożenia moralne i duchowe związane z wyższym wykształceniem, jw.org .
 361. Zabiegaj o najlepsze wykształcenie!, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 15 października 2005, s. 4–7 .
 362. Rodzice – jaką przyszłość chcecie zapewnić swym dzieciom?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1 października 2005, s. 26–31 .
 363. Anthony Morris: Jakie wykształcenie jest najlepsze?, tv.jw.org, styczeń 2015 .
 364. „Ze wszystkim, co nabywasz, nabywaj zrozumienia”, „Strażnica Zwiastująca Jehowy”, 1971, s. 1–14 .
 365. Wykształcenie, które prowadzi do życia wiecznego, „Nasza Służba Królestwa”, grudzień 2005, s. 1 .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Oficjalne strony Towarzystwa Strażnica
Inne informacje
Kontrola autorytatywna (związek wyznaniowy):
Na podstawie artykułu: "Świadkowie Jehowy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy