Żubr


Żubr europejski w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Żubr) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Żubr europejski[3], dawniej: żubr[4] (Bison bonasus) – gatunek łożyskowca z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopytnych. W 2013 roku światowa liczebność gatunku wynosiła 5249 osobników, z czego 1623 przebywało w hodowlach zamkniętych, a 3626 żyło w wolnych i w półwolnych populacjach[5]. Według danych z 2013 roku w Polsce żyło 1377 żubrów, z czego większość (1138) w stadach wolnościowych (pięć populacji)[5], z końcem 2017 liczba ta wzrosła do 1873 osobników[6], zaś z końcem 2019 do 2269 zwierząt[7].

Żubr stanowi największy gatunek ssaka lądowego w Europie[8].

Spis treści

Taksonomia | edytuj kod

Żubr jest prawdopodobnie potomkiem krzyżówek powstałych w wyniku hybrydyzacji pomiędzy żubrem pierwotnym i turem[9].

Żubr został opisany naukowo przez Karola Linneusza jako Bos bonasus. Od XIX wieku[10] klasyfikowany jest w rodzaju Bison razem z północnoamerykańskim bizonem (Bison bison). Wyróżnia się podgatunki:

 • żubr nizinny[3] (Bison bonasus bonasus) – przed I wojną światową zamieszkiwał w stanie dzikim jedynie Puszczę Białowieską. W wyniku działań wojennych i kłusownictwa do 1920 nie dotrwał żaden osobnik tej populacji. Odtworzono ją dzięki osobnikom trzymanym w niewoli.
 • żubr kaukaski[3] (górski) (Bison bonasus caucasicus) – mniejszy od żubra nizinnego. Zamieszkiwał niegdyś Kaukaz. Na górze Alous zostały zabite ostatnie trzy sztuki w 1927 roku.
 • żubr karpacki[3] (węgierski) (Bison bonasus hungarorum) – żył na terenie południowych Karpat i Siedmiogrodu. Wymarł około 1790 lub w 1762 roku. Istnienie tego podgatunku nie jest jednak pewne, ponieważ został on opisany na podstawie fragmentu mózgoczaszki jednego dorosłego samca.

Żubr Bison bonasus jest jedynym gatunkiem ze swojego rodzaju zasiedlającym Europę w okresie holocenu. We wcześniejszych okresach, począwszy od wczesnego plejstocenu, na tym terenie pojawiały się wymarłe obecnie formy, uznawane za odrębne gatunki, m.in. Bison priscus, B. schoetensacki B. voigtstedtensis i B. tamanensis. Przynajmniej część z nich należała do linii rozwojowej, z której wyłonił się dzisiejszy B. bonasus. Początkowo uważano, że jego bezpośrednim poprzednikiem był niewielki leśny gatunek B. schoetensacki, możliwe jednak, że gatunek powstał na skutek karłowacenia zasiedlającego zimne stepy żubra pierwotnego B. priscus[11].

18 października 2016 r. ukazały się w „Nature Communications” wyniki badań kopalnego DNA żubrów, prowadzone przez zespół pod kierunkiem Juliena Soubriera i Alana Coopera, z których wynika, że żubr jest produktem krzyżówki żubra pierwotnego i tura, do której doszło 120 tys. lat temu[9][12].

Wygląd | edytuj kod

Samiec

Głowa żubra jest stosunkowo duża i ciężka o szerokim i wypukłym czole, oczy małe, krótkie rogi skierowane do góry i zagięte do środka. Szyja żubra jest gruba, krótka z wyraźnym podgardlem. Przód tułowia wygląda na bardzo potężny na skutek silnie rozwiniętego kłębu i porastającej go kasztanowo-brunatnej sierści, która w zimie jest ciemniejsza niż latem. Sierść w dolnej części głowy, przodu i szyi jest długa, na głowie, karku i kłębie występuje grzywa złożona z włosów ościstych.

Obserwuje się dymorfizm płciowy wyrażony rozmiarami ciała[13][14]:

Samce
ich masa ciała wynosi średnio 700 kg, minimalnie 440 kg, a maksymalnie 920 kg, wysokość w kłębie ma średnio 172 cm, a maksymalnie 188 cm;
Samice
masa ciała wynosi średnio 420–460 kg, minimalnie 320 kg, a maksymalnie 640 kg, wysokość w kłębie ma średnio 152 cm.

Ponadto cechą charakterystyczną byków jest znaczna dysproporcja między przednią a tylną częścią ciała[14]. Przód mają szeroki, masywny, z wyraźnym garbem, porośnięty długą, kudłatą grzywą, tył zaś stosunkowo mały i pokryty krótką sierścią.

Pożywienie | edytuj kod

Żubr zimą

Żubry zjadają wiele gatunków roślin. Podstawę diety stanowią rośliny zielne i trawy (70–90% całości pokarmu), znajdowane na dnie lasu i na zrębach oraz na łąkach i polach uprawnych w jego pobliżu. Niechętnie zjadane są turzyce o ostrych liściach. Uzupełnienie diety, zwłaszcza w okresie późnej zimy i wczesną wiosną, stanowi kora oraz pędy niektórych drzew i krzewów. Szczególnie chętnie spałowany jest dąb, jesion i grab[14][13]. Ponadto zimą zjadane są żołędzie[14]. W Bieszczadach poza okresem wegetacyjnym ważnym pokarmem są zimozielone liście jeżyn[13].

W diecie żubrów dominują generalnie rośliny typowe dla łąk podmokłych oraz polan, zaś pędy drzew i krzewów są raczej rzadsze. Przystosowaniem do diety złożonej z flory łąkowej są szeroki pysk oraz zęby o wysokich koronach, które są przystosowanych do ciągłego ścierania przez krzemionkę zawartą w trawach[12].

Dorosły żubr zjada od 40 do 60 kg paszy na dobę. Żerowanie zajmuje mu 50–80% czasu od wschodu do zachodu Słońca.

Na stanowiskach niektórych wolnych populacji żubrów praktykuje się dokarmianie zimowe. W Puszczy Białowieskiej zwyczaj ten sięga co najmniej XVIII wieku. Wszędzie podstawą karmy zimowej jest siano łąkowe, a w Puszczy Białowieskiej dodatkowo ścina się całe drzewa topoli osiki, ułatwiając zwierzętom dostęp do kory oraz pędów[13][14][15]. Udostępnianie żubrom dodatkowego pokarmu pozwala ograniczyć śmiertelność, ale stanowi też pewne zagrożenie. Wokół miejsc dokarmiania formują się duże stada, co może sprzyjać przenoszeniu się chorób. Ponadto zaburzone zostają naturalne zachowania, w tym tendencja do migracji i zasiedlania nowych terenów.

Rozród | edytuj kod

Byki walczące w Puszczy Białowieskiej

Samice dojrzewają płciowo w drugim lub trzecim roku życia, zazwyczaj rok później rodzą pierwsze młode. Samce osiągają dojrzałość w trzecim roku, ale uczestniczą w rozrodzie przeważnie pomiędzy siódmym a dwunastym rokiem życia[13].

Krowa ze ssącym mleko cielakiem

Ruja u samic występuje najczęściej od sierpnia do października. W czasie jej trwania przez dwa do trzech dni samicy towarzyszy jeden samiec, odpędzający rywali[13]. Słabsze osobniki zazwyczaj ustępują, ale w wypadku konfrontacji samców o podobnej kondycji może dochodzić do walk, czasem poprzedzonych pokazem siły (łamanie młodych drzewek, tarzanie się, rozgrzebywanie ziemi kończynami)[14]. Urazy ponoszone przez samce w walkach mogą być śmiertelne. Ciąża trwa około dziewięciu miesięcy, średnio 264 dni. Przed porodem samica opuszcza stado i wraca do niego dopiero z kilkudniowym cielakiem. Rodzi zazwyczaj jedno cielę raz na dwa lata[13], a okres karmienia trwa co najmniej rok[14]. Młode po przyjściu na świat ważą od 16 do 35 kg[14].

Tryb życia jest typowy dla zwierząt żyjących na terenach otwartych, tzn. żubry tworzą stada, a samice włączają potomstwo do stada zaraz po porodzie. Na podstawie badań składu chemicznego kości z materiału kopalnego ustalono, że zwierzęta te zamieszkiwały na terenach otwartych, przejście do życia leśnego nastąpiło wskutek ocieplenia klimatu w holocenie i ekspansji lasów, a następnie ekspansji człowieka[12]

Zarówno samice z nowo narodzonymi młodymi, jak i samce w okresie rozrodczym mogą być agresywne w stosunku do człowieka[13][14].

Występowanie i liczebność | edytuj kod

Żubry w Rezerwacie Pokazowym w Puszczy Białowieskiej

Żubry zasiedlają lasy mieszane z podmokłymi polanami. W stanie dzikim pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku występowały w Polsce, Litwie, Ukrainie, Rosji, Białorusi, Słowacji (Park Narodowy „Połoniny”) i Niemczech. W 1997 roku na świecie żyło 2925 żubrów (z czego w Polsce ok. 600–700 szt.)[16].

Populacja w Polsce | edytuj kod

W 2013 liczba zwierząt w Polsce wynosiła około 1400 sztuk[5], z czego 270[17] mieszkających od 1963 w Bieszczadach to żubry białowiesko-kaukaskie (nieudana ich introdukcja miała też miejsce w Gorcach), reszta to żubry białowiesko-nizinne.

Prawie połowa polskiej wolnej populacji skupiona jest w Puszczy Białowieskiej[14], ponadto dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej, w rejonie Mirosławca, Drawska Pomorskiego oraz Człopy w województwie zachodniopomorskim[18], a także w okolicy Trzcianki w województwie wielkopolskim[19]. Na połowę 2021 roku planowane jest wsiedlenie żubrów w Lasach Janowskich na Lubelszczyźnie[20]. 30 maja 2019 r., Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Marian Binek w imieniu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Tomasz Zawiła-Niedźwiecki podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, przewidzianego na lata 2019-2023, na kwotę 34 mln zł[21].

W zamkniętych hodowlach w Polsce żyje 239 żubrów[kiedy?][potrzebny przypis]: w ośrodkach hodowli żubrów, zagrodach pokazowych i w ogrodach zoologicznych. Rozważane są kolejne lokalizacje, w których możliwe jest zasiedlenie żubrów (Puszcza Augustowska, Puszcza Romincka, Puszcza Piska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka oraz Beskidy).

W pierwszej połowie lat 70. w Bieszczadach bytowało ok. 800 żubrów. To potężne stado zostało następnie znacznie przetrzebione przez epidemię gruźlicy, którą przetrwało ok. 50 osobników[22].

Przy drodze wojewódzkiej nr 689 łączącej Białowieżę z Hajnówką działa Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Od końca lat 70. funkcjonuje Zagroda Pokazowa Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym koło Międzyzdrojów.

W 2008 roku w Pszczynie powstała Pokazowa Zagroda Żubrów, w której na blisko 10 hektarach są obecne poza żubrami: muflony, jelenie, daniele i sarny. 17 maja 2012 roku Pokazową Zagrodę Żubrów otwarto w Bieszczadach w miejscowości Muczne w gminie Lutowiska. Na 9 hektarach przebywało wówczas 18 żubrów (3 ze Szwajcarii, 7 z Niemiec, 3 z Belgii, 3 ze Szwecji i 2 sprowadzone z Francji)[23][24].

Historia | edytuj kod

Żubr kaukaski zastrzelony w 1896 roku

Żubry zamieszkują środowiska leśne, te nie są jednak optymalne, ponieważ zimą nie dostarczają wystarczającej ilości pożywienia dla tak dużego roślinożercy, większość populacji jest w czasie cięższych zim dokarmianych przez człowieka, ponieważ brak lub niedostateczne dokarmianie powoduje, że zwierzęta te migrują na tereny otwarte, powodując szkody w uprawach rolniczych. W ramach polsko-niemieckich badań składu izotopowego kości (zawartości stabilnych izotopów węgla i azotu) najstarszych w Europie zachowanych kości żubra Bison bonasus potwierdzono, że w czasach prehistorycznych żubry preferowały tereny otwarte, a ich dieta miała mieszany charakter i zawierała porosty, trawy i pędy drzew oraz krzewów[25].

Żubry żyjące w stanie dzikim wyginęły w Anglii już w XII wieku, we Francji w końcu XIV wieku, w Niemczech w XVI wieku, a w Siedmiogrodzie w 1810 roku[26]. W Małopolsce wyginęły w XVIII wieku. Pod koniec XVIII wieku żubry występowały już tylko na Kaukazie i w Puszczy Białowieskiej.

W miarę rozwoju rolnictwa i wycinki lasów zwierzęta te traciły naturalne siedliska, a ponadto były nieustannie trzebione przez kłusowników. W XVI stuleciu Zygmunt II August zezwalał na polowania na żubry tylko imiennie konkretnemu myśliwemu na konkretną liczbę sztuk[a]. Dekrety i surowe kary na nic się jednak zdały.

Sytuacja zmieniła się na krótko w XIX wieku. Puszcza Białowieska należała do imperium rosyjskiego i car Aleksander I Romanow objął żubry ochroną. Populacja stale się zwiększała i w roku 1857 w puszczy żyło już 1900 osobników. Jednak później liczba zwierząt zaczęła spadać i do czasu wybuchu I wojny światowej ich liczba spadła o połowę. Według danych ze stycznia 1914 roku główną ostoją żubra było wówczas nadleśnictwo Browsk. Znajdowało się tam 727 sztuk tych zwierząt, w tym 231 byków, 347 żubrzyc i 149 żubrząt[27]. Ostatecznym ciosem była sama wojna. Żubry zostały wybite przez wycofujące się wojska niemieckie, partyzantów rosyjskich i kłusowników. Ostatni wolno żyjący żubr nizinny został zabity w kwietniu 1919[28] lub, według innych źródeł, 9 lutego 1921 przez Bartłomieja Szpakowicza z Białowieży[29].

W celu ratowania gatunku w roku 1923 z inicjatywy prof. Jana Sztolcmana założono Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Pierwszym krokiem było ustalenie liczby żubrów czystej krwi[b], żyjących w niewoli. Naliczono ich zaledwie 54 na całym świecie, jednak nie wszystkie nadawały się do hodowli i ostatecznie do reprodukcji wybrano tylko 12 zwierząt. Dwa pierwsze żubry na wolności znalazły się jesienią 1929 roku w Puszczy Białowieskiej. W roku 1939 w puszczy było już 16 zwierząt, które szczęśliwie przetrwały II wojnę światową.

Żubr europejski określony przez polskiego ustawodawcę jako żubr (Bison bonasus) podlega w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej[30].

Ze względu na efekt wąskiego gardła średnia heterozygotyczność (H), oznaczona dla 69 loci białkowych, wyniosła w 1994 roku 1,2%[31]

Żubr w kulturze | edytuj kod

Heraldyka | edytuj kod

Herb szlachecki Pomian Herb szlachecki Wieniawa

Żubr wraz z innymi przedstawicielami podrodziny Bovinae, określanej w literaturze zoologicznej nazwą bawoły[3], umieszczany był i jest na licznych herbach: miast, rodzin, instytucji. Z uwagi na swoją siłę, męstwo i odwagę, częściej przedstawiany jest byk, rzadziej krowa. Żubr w herbie symbolizuje też: potęgę, siłę przyrody, którą trudno ujarzmić, oznacza dzielność, wspaniałomyślność i pracowitość.

Z herbem rodziny Wieniawa związana jest legenda o rycerzu imieniem Lastek, sławiąca nie cechy żubra, ale bohaterstwo rycerza. W herbie Rumunii jest żubr symbolizujący tradycje Mołdawii (żubry wyginęły tam w XVII wieku). Podobnie wiele miast położonych na Podlasiu i Białorusi posiada w herbie żubra z racji jego historycznego lub obecnego występowania na danym obszarze geograficznym.

Numizmatyka, filatelistyka | edytuj kod

Filatelistyka polska | edytuj kod

Pierwszy polski znaczek pocztowy z żubrem wyemitowany został 22 grudnia 1954 w serii Zwierzęta pod ochroną. Przedstawiał samicę żubra (Bison bonasus) z cielakiem. Projektantem znaczka o nominale 45 gr był Czesław Borowczyk, ryt wykonał Bogusław Brandt. Użyto technik stalorytu i rotograwiury. Wydrukowano 200.000 sztuk formy bez ząbków oraz 3.860.000 sztuk formy ząbkowanej. Znaczek pozostawał w obiegu do 31 grudnia 1994[32]. Drugi znaczek Poczty Polskiej przedstawiający żubra wyemitowany został 30 listopada 1965 w serii Zwierzęta leśne. Na znaczku przedstawiono samca. Projektantem znaczka o nominale 5,60 był Jerzy Desselberger. Użyto techniki rotograwiury. Wydrukowano 1.432.020 sztuk. Znaczek pozostawał w obiegu do 31 grudnia 1994[33]. W 1981 ukazała się cała seria z żubrami: Restytucja żubra. Seria składała się z pięciu znaczków, każdy o nominale 6,50 . Znaczki stanowiły całostkę przedstawiającą stado żubrów. Na poszczególnych znaczkach projektant Karol Śliwka przedstawił: młode krowy, parę żubrów, byka karata, krowę z młodym cielakiem, młode żubry. Użyto techniki rotograwiury. Każdego z nominałów wydrukowano 6.547.000 sztuk. Znaczek pozostawał w obiegu do 31 grudnia 1994[34]. W 1983 Poczta Polska wyemitowała serię Ochrona środowiska. Na jednym ze znaczków ukazany został żubr w tle sarny. Znaczek zaprojektował Stefan Małecki. Wydrukowano 3.940.000 sztuk, technika offsetu. Znaczek o nominale 31 zł pozostawał w obiegu do 31 grudnia 1994[35]. W 1996 wyemitowano po raz kolejny całą serię z żubrami. Serię stanowiły cztery znaczki o nominale 55 gr. Autorem projektów był Janusz Wysocki. Wydrukowano 1.000.000 sztuk każdego ze znaczków. Seria pozostawała w obiegu do 31 grudnia 2003[36]. W 1999 Poczta Polska wyemitowała znaczek pocztowy przedstawiający dzięcioła trójpalczastego Picoides tridactylus na tle sylwetki żubra. Projektantem znaczka o nominale 1,40 zł był Jerzy Desselberger. Wydrukowano 700.000 sztuk. Opok nazwy kraju na znaczku znalazł się napis Europa oraz nazwa Białowieski Park Narodowy. Znaczek wydrukowany techniką offsetu na papierze fluorescencyjnym pozostawał w obiegu do 31 grudnia 2003[37]. W 2011 wyemitowano znaczek z symboliczną sylwetką żubra wśród drzew o nominale 3 zł. Znaczek zaprojektowała Anna Niemierko. Wydrukowano 630.000 sztuk, techniką offsetu, na papierze fluorescencyjnym, przy użyciu lakieru zapachowego. Na znaczku, obok napisu Polska pojawił się też napis Europa[38][39].

Numeracja polskich znaczków z żubrem według katalogu Fischera: 1954 r. Fi 743, 1965 r. Fi 1493, 1981 r. Fi 2608-2612, 1983 r. Fi 2706, 1996 r. Fi 3481-3484, 1999 r. Fi 3615 (w tle), 2011 r. Fi 4371[40].

Pomniki | edytuj kod

Pomnik żubra stanął w 1862 roku na terenie Zwierzyńca koło Białowieży na pamiątkę polowania cara Aleksandra II. Pomnik ten od 1928 r. znajduje się w Spale. Tymczasem jego wierną replikę odsłonięto w Zwierzyńcu 18 września 2014 roku[41][42].

 Osobny artykuł: Posąg Żubra w Spale.

Pomnik żubra w Zambrowie. Nawiązuje do etymologii nazwy miasta – „miejsca pobytu żubrów” i jest jego symbolem. Znajduje się w centrum Zambrowa na skwerze obok ronda Romana Dmowskiego. Odsłonięty został 6 sierpnia 2008 r. Jest to pomnik odlany z brązu, w skali 1:1[43]. W plebiscycie mieszkańcy nadali mu imię „Zambruś”.

 Osobny artykuł: Pomnik żubra w Zambrowie.

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Dr Zbigniew Krasiński z Białowieskiego Parku Narodowego wyjaśnił, że chodziło o to, „aby zachować je jako łowieckie trofeum dla panującego władcy i ich świty”.
 2. W obrębie tego gatunku żyły wówczas dwa podgatunki: żubr nizinny i żubr kaukaski (ostatni wybity w 1927 roku).

Przypisy | edytuj kod

 1. Bison bonasus, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
 2. Bison bonasus. Czerwona księga gatunków zagrożonych (IUCN Red List of Threatened Species) (ang.).
 3. a b c d e Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Ewa Rajska, Artur Jasiński, Wiesław Bogdanowicz: Polskie nazewnictwo ssaków świata. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 297. ISBN 978-83-88147-15-9.
 4. Kazimierz Kowalski (redaktor naukowy), Adam Krzanowski, Henryk Kubiak, G. Rzebik-Kowalska, L. Sych: Mały słownik zoologiczny: Ssaki. Wyd. IV. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991. ISBN 83-214-0637-8.
 5. a b c Księga Rodowodowa Żubrów 2013.Białowieski Park Narodowy, Białowieża.
 6. Księga Rodowa Żubrów (pol.). [dostęp 2018-04-06].
 7. Wyniki inwentaryzacji żubrów w Polsce, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, 14 kwietnia 2020 [dostęp 2020-05-12]  (pol.).
 8. Żubr. natura.wm.pl (projekt realizowany przy współpracy Grupy Medialnej Gazety Olsztyńskiej, Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie). [dostęp 2019-12-26].
 9. a b JulienJ. Soubrier JulienJ. i inni, Early cave art and ancient DNA record the origin of European bison, „Nature Communications”, 13158, 7, 2016, DOI10.1038/ncomms13158 [dostęp 2016-11-26]  (ang.).
 10. Wilson Don E. & Reeder DeeAnn M. (red.) Bison. w: Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (Wyd. 3.) [on-line]. Johns Hopkins University Press, 2005. (ang.) [dostęp 2014-09-28] – data wyróżnienia rodzaju Bison określona na 1827 rok
 11. Jan Gienc, Paweł Król. Mózgowioczaszka Bison priscus ze zbiorów przyrodniczych Muzeum Narodowego w Kielcach na tle podobnych znalezisk w Polsce. „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”. 19. s. 137–153. 
 12. a b c WojciechW. Mikołuszko WojciechW., Sensacyjne zbydlęcenie żubra (po badaniach genetyków), wyborcza.pl, 18 października 2016 [dostęp 2016-10-20] .
 13. a b c d e f g h Wanda Olech: Bison bonasus (L., 1758), Żubr: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 6. Ministerstwo Środowiska, 2004, s. 463–468. ISBN 83-86564-43-1.
 14. a b c d e f g h i j Informacje o gatunku na stronie Białowieskiego Parku Narodowego (www.bpn.com.pl).
 15. Ochrona i Łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich. Tomasz Samojlik (red.). Białowieża: Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, 2005. ISBN 83-907521-5-8.
 16. Białowieski Park Narodowy: Żubr w Polsce i na świecie. [dostęp 1 lutego 2009].
 17. Na początku 2011 roku w Bieszczadach stwierdzono ponad 300 żubrów.
 18. Zbigniew A. Krasiński: Żubr Bison bonasus (Linnaeus, 1758) w: Małgorzata Makomaska-Juchiewicz (red.) – Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2010. ISBN 978-83-61227-44-1.
 19. Nadleśnictwo Trzcianka – Portal Korporacyjny Lasów Państwowych, www.trzcianka.pila.lasy.gov.pl [dostęp 2017-01-15] .
 20. Redakcja, Żubry zamieszkają w Lasach Janowskich. Wcześniej nigdy ich tu nie było, Kurier Lubelski, 22 maja 2019 [dostęp 2020-05-11]  (pol.).
 21. Kompleksowa ochrona żubra w Polsce | Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt [dostęp 2020-05-12] .
 22. Potaczała 2012 ↓, s. 200.
 23. Otwarto zagrodę żubrów w Bieszczadach. (video HD, Foto) – portal esanok.pl.
 24. O zagrodzie żubrów w Bieszczadach – nowiny24.pl.
 25. Żubr: król lasów czy gatunek uciekinier? (pol.). W: Nauka w Polsce [on-line]. PAP SA, 2015-02-17. [dostęp 2015-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu.
 26. Potaczała 2012 ↓, s. 193.
 27. Marek Żukow-Karczewski, Polowania w dawnej Polsce, „AURA”, nr 12/1990 r.
 28. Białowieski Park Narodowy – Zagłada żubrów w Puszczy Białowieskiej.
 29. Encyklopedia - Puszcza Białowieska, www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu [dostęp 2017-11-21] .
 30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). [dostęp 2017-01-16]..
 31. Mirosław Ratkiewicz. Od genetyki do genomiki populacji: nowe perspektywy badań w ekologii i biologii ewolucyjnej. „Kosmos”. Numer 1 2006 (270), s. 129, 2006-. ISSN 0023-4249.  za Hartl G. B., Pucek Z. Genetic depletion in the European bison (Bison bonasus) and the significance of electrophoretic heterozygosity for conservation. „Cons. Biol.”. 8, s. 167–174, 1994. 
 32. 1954.12.22. Zwierzęta pod ochroną (pol.). www.kzp.pl. [dostęp 2018-06-05].
 33. 1965.11.30. Zwierzęta leśne (pol.). www.kzp.pl. [dostęp 2018-06-05].
 34. 1981.08.27. Restytucja żubra (pol.). www.kzp.pl. [dostęp 2018-06-05].
 35. 1983.03.24. Ochrona środowiska (pol.). www.kzp.pl. [dostęp 2018-06-05].
 36. 1996.12.04. Zwierzęta pod ochroną (pol.). www.kzp.pl. [dostęp 2018-06-05].
 37. 1999.05.05. Europa (pol.). www.kzp.pl. [dostęp 2018-06-05].
 38. 2011.05.05. Europa (pol.). www.kzp.pl. [dostęp 2018-06-05].
 39. Polskie znaczki pocztowe z żubrem (pol.). www.zubry.com. [dostęp 2018-06-05].
 40. Katalog Polskich Znaków Pocztowych Tom I. Bytom: 2012. ISBN 978-83-62457-52-6.
 41. W Osadzie Zwierzyniec stanęła replika żubra białowieskiego. Białowieski Park Narodowy. [dostęp 2014-10-09].
 42. Pomnik Żubra w osadzie Zwierzyniec. Polskie Radio Białystok, 18 września 2014. [dostęp 2014-10-09].
 43. Zambrowski Portal Internetowy: Uroczystość odsłonięcia pomnika żubra w Zambrowie (pol.). zambrow.org. [dostęp 2014-11-30].

Bibliografia | edytuj kod

 • Kazimierz Kowalski (red. nauk.): Mały Słownik Zoologiczny, Ssaki. Warszawa 1991, Wiedza Powszechna ​ISBN 83-214-0637-8​.
 • Krzysztof Potaczała: Bieszczady w PRL-u. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2012. ISBN 978-83-7576-154-2.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (takson):
Na podstawie artykułu: "Żubr" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy