10 z��otych 1964 Kazimierz Wielki ��� napis wypuk��y