29 Pułk Strzelców Kaniowskich


29 Pułk Strzelców Kaniowskich w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

29 Pułk Strzelców Kaniowskich (29 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP.

Pułk stacjonował w garnizonie Kalisz[1], a II batalion w Szczypiornie[2] na terenie Okręgu Generalnego „Łódź” (1918–1921) i Okręgu Korpusu Nr VII (1921–1939). Oddział wchodził w skład XIX Brygady Piechoty (VII 1919–1921) i 25 Dywizji Piechoty (1921–1939). Święto pułku obchodzono 15 maja, w rocznicę wręczenia sztandaru.

Spis treści

Formowanie i zmiany organizacyjne | edytuj kod

29 pułk piechoty Ziemi Kaliskiej zorganizowany został w listopadzie 1918 z trzech batalionów Okręgu Kaliskiego Polskiej Organizacji Wojskowej, utworzonych w Kaliszu, Kole, Koninie, Pyzdrach, Sieradzu, Słupcy, Szczypiornie i Turku.

W pierwszych dniach listopada ludność polska kaliskiego rozbroiła niemieckie oddziały okupacyjne. Pododdziały pułku współdziałały z powstańcami wielkopolskimi w wyzwoleniu ziemi gnieźnieńskiej. W styczniu 1919 III batalion udał się na front wschodni, gdzie toczył walki z Ukraińcami na Wołyniu. Pierwszy bój stoczył 24 lutego pod miasteczkiem Hołoby nad Stochodem. W kolejnych dniach obsadził 30. kilometrowy odcinek frontu nad rzeką. Stąd dokonywał wypadów na stację Perespa, uwieńczonych znacznymi zdobyczami wojennymi. W czasie dalszego pobytu na froncie stacza boje pod Kowlem, Policą, Sarnami, Czartoryskiem i Rafałówką. W czerwcu 1919 I i II batalion wzięły udział w walkach o Lwów. Działające początkowo w różnych grupach operacyjnych bataliony, połączyły się nad Gniłą Lipą i w grupie gen. Konarzewskiego staczały walki pod Janczynem, Dusanowem (gmina Janczyn) i Wólką. 28 czerwca pułk wkracza zwycięsko do Brzeżan a stamtąd przechodzi do Przemyśla i koleją udaje się pod Jazłowiec.

14 Pułk Strzelców Polskich został utworzony w Odessie, w ramach 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. Lucjana Żeligowskiego. Wiosną 1919 pułk wraz z dywizją przeszedł do Rumunii, a pod koniec czerwca znalazł się na terytorium kraju w okolicach Stanisławowa. Tam w lipcu toczył walki z Ukraińcami.

29 pułk Strzelców Kaniowskich powstał 10 lipca 1919, w wyniku połączenia 29 pułku piechoty Ziemi Kaliskiej z 14 pułkiem Strzelców Polskich, wchodzącym w skład 4 Dywizji Strzelców Polskich.

 Osobny artykuł: Organizacja pułku piechoty Wojska Polskiego II RP.

Pułk w walce o granice | edytuj kod

Pułk stoczył cały szereg walk z cofającymi się wojskami ukraińskimi między innymi pod Koszyłowcami, Anielówką i Tłustem. Pod koniec lipca dotarł do Zbrucza. Przez dwa miesiące pełnił nad rzeką służbę kordonową i pod koniec września został przetransportowany do Wilna.

29 pułk Strzelców Kaniowskich wziął udział w wojnie z bolszewikami, najpierw na Litwie, a później w obronie Warszawy i na Białorusi. Podczas zawieszenia broni, do lutego 1921 obsadzał kordon wojskowy wzdłuż Bugu. 4 kwietnia 1921 pułk powrócił do Kalisza.

Tablica w kościele garnizonowym w Londynie

Pułk w okresie pokoju | edytuj kod

Żołnierze pułku defilują przed marsz. Józefem Piłsudskim podczas uroczystości nadania pułkowi sztandaru, 15 maja 1921 Bratnia mogiła strzelców kaniowskich poległych w czasie bitwy pod Radzyminem 1920 roku Święto 29 pp w Kaliszu - uroczystość odsłonięcia pomnika poległych żołnierzy pułku; czerwiec 1936 Święto 29 pp w Kaliszu. Wkopanie kamienia pamiątkowego w miejscu, gdzie Józef Piłsudski wręczył pułkowi sztandar 25 DP w 1938

W okresie międzywojennym 29 pułk piechoty stacjonował na terenie Okręgu Korpusu Nr IV[3] w garnizonie Kalisz. Wchodził w skład 25 Dywizji Piechoty[3].

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 29 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty (tzw. „normalnych”). W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych[4]. Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, pułk szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza[5].

Strzelcy kaniowscy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: oficerowie 29 Pułku Strzelców Kaniowskich.
Dowódcy pułku
Zastępcy dowódcy pułku (od 1938 roku – I zastępca dowódcy)
II zastępcy dowódcy pułku - kwatermistrzowie
Obsada personalna w 1928
 • dowódca – ppłk SG Jarosław Okulicz-Kozaryn
 • zastępca dowódcy – ppłk piech. Rudolf Kaleński
 • kwatermistrz – ppłk piech. Antoni Dubiński
 • oficer sztabowy pułku – mjr Jan Światowiec
 • obwodowy komendant Przysposobienia Wojskowego – mjr Edward Teofil Jess
 • kapelmistrz – kpt. Lucjan Ksionek
 • płatnik – por. Gustaw Lachman
 • dowódca I batalionu – mjr Roch Stebnowski (IV 1928 – XII 1929 → obwodowy komendant PW)
 • dowódca II batalionu – ppłk SG Józef Urbanek
 • dowódca III batalionu – ppłk Jan Kulwieć

Obsada personalna w 1939 roku | edytuj kod

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[17][a]:

Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne[19]
 • dowódca pułku – ppłk Florian Piotr Gryl
 • I zastępca dowódcy – ppłk Władysław Roman Pazderski
 • adiutant – kpt. Władysław Ewaryst Duczmalewski
 • starszy lekarz – ppłk dr Antoni Paczesny
 • młodszy lekarz – vacat
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – ppłk Józef Stanisław Haluta
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Władysław Julian Staszkiewicz
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – kpt. Zbigniew Jerzy Witold Szafran
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. Wincenty Wiktor Witkowski
 • oficer gospodarczy – por. int. Józef Gregorowicz
 • oficer żywnościowy – por. Kazimierz Szalast
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – kpt. tab. Teodor Fox
 • kapelmistrz – ppor. adm. (kapelm.) Romuald Tuzik
 • dowódca plutonu łączności – kpt. Ignacy Kurbel
 • dowódca plutonu pionierów – por. Stanisław Kuśmierek
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – kpt. art. Tadeusz Zygmunt Scheur
 • dowódca plutonu ppanc. – por. Tadeusz Piotr Kurowski
 • dowódca oddziału zwiadu – ppor. Włodzimierz Grzelak
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr Leopold Krizar
 • dowódca 1 kompanii – kpt. Stefan Woldański
 • dowódca plutonu – ppor. Henryk Grochowski
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Henryk II Gorzechowski
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Burmajster
 • dowódca 3 kompanii – kpt. Franciszek Sępichowski
 • dowódca plutonu – ppor. Józef Marian Górski
 • dowódca 1 kompanii km – kpt. Czesław Jan Jewasiński
 • dowódca plutonu – ppor. Jerzy Gerlecki
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Jan Aleksander Światowiec
 • adiutant batalionu – vacat
 • lekarz batalionu – ppor. lek. Kazimierz Lander
 • pomocnik dowódcy batalionu ds. gospodarczych – vacat
 • dowódca 4 kompanii – p.o. por. Władysław Janus
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Drzymała
 • dowódca 5 kompanii – kpt. Józef Mojecki
 • dowódca plutonu – ppor. Jerzy Bolesław Markwart
 • dowódca 6 kompanii – por. Bernard Staier
 • dowódca plutonu – ppor. Tadeusz Rukściński
 • dowódca 2 kompanii km – kpt. Jan Wultański
 • dowódca plutonu – ppor. Marian Ziemkiewicz
III batalion
 • dowódca batalionu – mjr Stanisław Szczygieł
 • dowódca 7 kompanii – por. Lucjan Stanisław Makowski
 • dowódca plutonu – ppor. Tomasz Zdzisław Kozłowski
 • dowódca 8 kompanii – p.o. por. Zbigniew Majewski
 • dowódca 9 kompanii – kpt. Stefan Brykowicz
 • dowódca plutonu – por. Jan Chyla
 • dowódca plutonu – por. Leon Senatorski
 • dowódca plutonu – por. Eligiusz Wójcik
 • dowódca 3 kompanii km – por. Tadeusz Sznajder
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Wacław Szumigalski
 • dowódca plutonu – ppor. Tadeusz Słaby
 • na kursie – kpt. Roman Rendecki
Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 25 DP
 • dowódca – mjr Bolesław Wojciech Wodecki
 • dowódca plutonu strzeleckiego – por. Kazimierz Antoni Biel
 • dowódca plutonu strzeleckiego – por. Zbigniew Solarek
 • dowódca plutonu strzeleckiego – por. Józef Bronisław Siemiątkowski[b][56 pp]
 • dowódca plutonu km – por. Zdzisław Jan Smekczyński
29 obwód przysposobienia wojskowego „Kalisz”
 • kmdt obwodowy PW – kpt. adm. (piech.) Henryk Adam Janowski
 • kmdt powiatowy PW Kalisz – ppor. piech. kontr. Stefan Jendrasiak
 • kmdt powiatowy PW Turek – kpt. piech. Tadeusz Klemens Daniszewski
Obsada personalna pułku we wrześniu 1939 roku[21]
Dowództwo
 • dowódca pułku – ppłk Florian Gryl
 • I adiutant – kpt. Franciszek Sępichowski
 • II adiutant – por. rez. Kazimierz Nawrocki
 • oficer informacyjny – kpt. Władysław Duczmalewski
 • oficer łączności – kpt. Ignacy Kurbel
 • szef kancelarii – chor. Stanisław Piotrowski
 • kwatermistrz – por. Józef Gregorowicz
 • dowódca kompanii gospodarczej – por. Józef Ignasiak
 • oficer gospodarczy pułku - kpt. Witkowski
 • oficer płatnik – ppor. Franciszek Kluczyński
 • oficer żywnościowy – ppor. Eugeniusz Wyrębowski
 • kapelan – kpt. ks. Henryk Kornacki
 • naczelny lekarz – por. lek. Władysław Grówka
 • kapelmistrz – ppor. Romuald Tuzik
 • zbrojmistrz – chor. Józef Rabiej
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr Stanisław Szczygieł
 • adiutant - por. Wacław Kleck
 • dca plutonu łączności - por. Gadomski
 • oficer płatnik - ppor. Baltazar Sobocki
 • oficer żywnościowy - ppor. Marian Lis
 • lekarz batalionu - ppor. lek. Hieronim Bąkowski
 • dowódca 1 kompanii strzeleckiej - kpt. Stefan Woldański
 • dca I plutonu - ppor. Stefan Zieleniewski
 • dca II plutonu - ppor. Stanisław Górski
 • dca III plutonu - ppor. Stanisław Wróblewski
 • szef kompanii - st. sierż. Mieczysław Frankowski
 • dowódca 2 kompanii strzeleckiej - kpt. Henryk Gorzechowski
 • dca I plutonu - ppor. Stanisław Burmeister
 • dca II plutonu - ppor. Ludomir Fabrycy
 • dca III plutonu - plut. pchor. Władysław Piotrowski
 • szef kompanii - st. sierż. Franciszek Witek
 • dowódca 3 kompanii strzeleckiej - por. Władysław Janus
 • dca I plutonu - por. Zygmunt Karolak
 • dca II plutonu - por. Janusz Snay
 • dca III plutonu - ppor. Józef Górski
 • szef kompanii - st. sierż. Antoni Dąbrowski
 • dowódca 1 kompanii ckm - por. Jan Chyła
 • dca I plutonu ckm - ppor. Antoni Lachert
 • dca II plutonu ckm - ppor. Erwin Baumert
 • dca III plutonu ckm - ppor. rez. Zygmunt Spychalski
 • dca IV plutonu ckm na taczankach - ppor. rez. Antoni Eryk Lachetta
 • dca plutonu moździerzy - ppor. rez. Tadeusz Lechicki
 • szef kompanii - st. sierż. Walenty Witek
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Jan Światowiec
 • adiutant - ppor. Bronisław Trzeszczak
 • dca plutonu łączności - ppor. Czesław Huebner
 • oficer płatnik - ppor. Marian Wichliński
 • oficer żywnościowy - ppor. Czesław Zapędowski
 • lekarz batalionu - ppor. lek. Kajetan Kruszczyński
 • dowódca 4 kompanii strzeleckiej - kpt. Alfred Hugo Biske
 • dca I plutonu - ppor. Franciszek Dopierała
 • dca II plutonu - ppor. Zygmunt Zasada
 • dca III plutonu - ppor. Stanisław Waga
 • szef kompanii - st. sierż. Teodor Angrecki
 • dowódca 5 kompanii strzeleckiej - por. Władysław Janus
 • dca I plutonu - ppor. Antoni Hamburger
 • dca II plutonu - ppor. Zygmunt Laskowski
 • dca III plutonu - ppor. Bolesław Piasecki
 • szef kompanii - st. sierż. Ignacy Otwiaska
 • dowódca 6 kompanii strzeleckiej - por. rez. Alfred Sachs
 • dca I plutonu - ppor. Stanisław Drzymała
 • dca II plutonu - ppor. Czesław Żółtak
 • dca III plutonu - ppor. Michał Jagodziński
 • szef kompanii - st. sierż. Józef Woszczalski
 • dowódca 2 kompanii ckm - ppor. Jerzy Bolesław Markwart
 • dca I plutonu ckm - ppor. Jan Łowicki
 • dca II plutonu ckm - ppor. Wiesław Franciszek Rogala
 • dca III plutonu ckm - ppor. Jan Wojciechowski
 • dca IV plutonu ckm na taczankach - ppor. Mejer Rappaport
 • dca plutonu moździerzy - ppor. Czesław Malowaniec
 • szef kompanii -
III batalion
 • dowódca batalionumjr Bolesław Wodecki
 • adiutant - ppor. rez. Tadeusz Podgajnik
 • dca plutonu łączności - por. Michalski
 • oficer płatnik - ppor. rez. Jan Wszędobył
 • oficer żywnościowy - ppor. rez. Zygmunt Jabłkowski
 • lekarz batalionu - pchor. rez. lek. Wiśniewski
 • dowódca 7 kompanii strzeleckiej - kpt. Andrzej Ślęzak
 • dca I plutonu - ppor. Władysław Dunajczyk
 • dca II plutonu - ppor. Herman Buksz
 • dca III plutonu - ppor. Jan Sobocki
 • szef kompanii -
 • dowódca 8 kompanii strzeleckiej - por. Piotr Tadeusz Kurowski
 • dca I plutonu - ppor. Józef Kohl
 • dca II plutonu - ppor. Bolesław Bichel
 • dca III plutonu - ppor. Drzewiecki
 • szef kompanii - st. sierż. Stefan Raczyk
 • dowódca 9 kompanii strzeleckiej - ppor. Józef Ścibor
 • dca I plutonu - ppor. Tadeusz Słaby
 • dca II plutonu - ppor. Marian Grzela
 • dca III plutonu - plut. pchor. Marian Mager
 • szef kompanii -
 • dowódca 3 kompanii ckm - por. Tadeusz Schneider
 • dca I plutonu ckm - ppor. rez. Juliusz Neicheiser
 • dca II plutonu ckm - ppor. rez. Paweł Mazur
 • dca III plutonu ckm - ppor. rez. Włodzimierz Wiszniewski
 • dca IV plutonu ckm na taczankach - ppor. rez. Tadeusz Rosiak
 • dca plutonu moździerzy - ppor. rez. Beniamin Lisicki
 • szef kompanii - st. sierż. Franciszek Dorywalski
Pododdziały specjalne
 • dowódca kompanii zwiadowczej – por. Włodzimierz Szumigalski
 • dowódca plutonu konnego – ppor. Zbigniew Makowski
 • dowódca plutonu kolarzy – ppor. Zygmunt Spychalski
 • dowódca plutonu pionierów – por. Stanisław Kuśmierek
 • dowódca plutonu przeciwgazowego – por. Andrzej Gutowski
 • dowódca plutonu łączności – plut. Leon Kucner

kompania przeciwpancerna

 • dowódca kompanii przeciwpancernej - kpt. Jan Wultański
 • dca I plutonu ppanc. - ppor. Tadeusz Suski
 • dca II plutonu ppanc. - ppor. Stanisław Borowiak
 • dca III plutonu ppanc. - ppor. Janiak

pluton artylerii piechoty

 • dowódca plutonu artylerii piechoty – kpt. Tadeusz Scheur


 Osobny artykuł: Organizacja wojenna polskiej dywizji piechoty w 1939 roku.

Ze składu plutonu pieszego żandarmerii nr 25 został przydzielony do pułku posterunek żandarmerii pod dowództwem plut. Władysława Můllera.

Kawalerowie Virtuti Militari | edytuj kod

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari za wojnę 1918–1920[22][23]

 • kpt. Kazimierz Aleksandrowicz
 • por. Kazimierz Buncler
 • pchor. Franciszek Chociej
 • strzel. Franciszek Dankowski
 • kpr. Michał Janiak
 • sierż. Henryk Jaworski
 • por. Kazimierz Kordaszewicz
 • por. Antoni Kossian
 • por. Władysław Kosianowski
 • por. Józef Korzon
 • por. Stanisław Krauss
 • por. Kazimierz Krahelski
 • sierż. Franciszek Sępichowski vel Franciszek Krówka[c]
 • sierż. Józef Kubis
 • strzel. Kazimierz Lenc
 • plut. Wilhelm Łacisław
 • kpt. Jan Łepkowski
 • strzel. Józef Marczak
 • plut. Józef Matczak
 • st. strzel. Feliks Nowak
 • kpt. Stanisław Pelc
 • st. strzel. Jerzy Pietruczek
 • st. sierż. Stanisław Pogonowski
 • st. sierż. Bronisław Przybylski
 • st. sierż. Franciszek Przytuła
 • kpt. Feliks Pstrokoński
 • por. Stanisław Pstrokoński
 • kpr. Władysław Radomski
 • sierż. Józef Rendalski
 • kpt. Jan II Rogowski
 • strzel. Jan Sikora
 • por. Stanisław Skarżyński
 • plut. Józef Stanisławski
 • por. Jan Światowiec
 • sierż. Stanisław Szablewski
 • ppor. Stanisław Szpiech
 • strzel. Franciszek Trojan
 • mjr Stefan Walter
 • mjr Juliusz Ulrych
 • ppor. Marian Waśkiewicz
 • plut. Adam Wawrzyniak
 • kpt. Ludwik Wilczyński
 • strzel. Józef Wrzosek
 • ppor. Władysław Zieliński
 • ppor. Władysław Zych
 • ppor. Franciszek Żukowski

Symbole pułkowe | edytuj kod

Sztandar
 Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

Wojenny, nieprzepisowy sztandar, ofiarowany został pułkowi przez biskupa polowego, ks. dr. Stanisława Galia. 15 maja 1921 odbyło się uroczyste wręczenie chorągwi pułku z udziałem Józefa Piłsudskiego[25]. Ufundowana została przez warszawskie i kaliskie Koła Opieki nad Żołnierzem[2]. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 15 maja stał się oficjalnym świętem pułku. Uzupełnione napisy na lewej stronie płata sztandaru zatwierdzone zostały w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. z 1939 r., nr 10, poz. 94. Wrześniowe i wojenne losy sztandaru pozostają nieznane[2].

Odznaka pamiątkowa

29 kwietnia 1924 roku minister spraw wojskowych generał dywizji Władysław Sikorski zatwierdził odznakę pamiątkową 29 pułku Strzelców Kaniowskich[26]. Odznaka o wymiarach 49x43 mm ma kształt wieńca laurowego z przewiązaną szarfą u dołu, na której wpisano datę powstania pułku „1 – VII 1919”. Środek odznaki zajmuje, nałożona emaliowana w kolorze białym, tarcza przedzielona pasem żółto - granatowym. Na białych polach nałożono herb Kalisza oraz miniaturę odznaki pamiątkowej II Korpusu. Nad tarczą umieszczony srebrny orzeł wz. 1919. Odznaka oficerska, czteroczęściowa, wykonana w tombaku srebrzonym, patynowana i emaliowana. Wykonawcami odznak byli: Wiktor Gontarczyk oraz Zjednoczeni Grawerzy z Warszawy[27].

Uwagi | edytuj kod

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[18].
 2. Gwiazdką oznaczono oficera, który pełnił jednocześnie więcej niż jedną funkcję[20].
 3. Urząd Wojewódzki Nowogródzki rozporządzeniem L. 4833.Ad.I z 30 października 1924 roku zezwolił ppor. Franciszkowi Krówce oficerowi instrukcyjnemu PKU Słonim (nadetatowemu 79 pp) na zmianę nazwiska rodowego „Krówka” na nazwisko „Sępichowski”[24].

Przypisy | edytuj kod

 1. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 68.
 2. a b c Satora 1990 ↓, s. 71.
 3. a b Almanach Oficerski 1923/24 ↓, s. 51.
 4. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 5. Jagiełło 2007 ↓, s. 64.
 6. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 39 z 20 czerwca 1923 roku, s. 402.
 7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 138 z 29 grudnia 1925 roku, s. 749.
 8. Odznaczony VM za 1939. M.P. z 1947 r. nr 51, poz. 354)
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 22 z 22 lipca 1922 roku, s. 543.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 130.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 127.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 4 z 14 lutego 1929 roku, s. 79.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 89.
 14. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 16, 582.
 15. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 31 sierpnia 1935 roku, s. 98.
 16. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 582.
 17. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 582-583 i 674.
 18. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 19. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 582-583.
 20. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VIII.
 21. Rezmer 1992 ↓, s. 496-497.
 22. Bełdowski 1928 ↓, s. 31.
 23. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 26 marca 1921 roku, s. 534-536.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 4 lutego 1925 roku, s. 56.
 25. Święto 29 Pułku p. w Kaliszu Nowości Illustrowane 1921 nr 22 s. 2-3 (zdjęcia) [1]
 26. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 17 z 29 kwietnia 1924 roku, poz. 259.
 27. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 60-61.

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "29 Pułk Strzelców Kaniowskich" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy