4 Pułk Piechoty Legionów


4 Pułk Piechoty Legionów w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Orzełek 4 ppleg Plan bitwy pod Kostiuchnówką Pułk walczył w składzie 2 DPLeg.

4 Pułk Piechoty Legionów (4 pp Leg.) – oddział piechoty Wojska Polskiego w latach 1918-1939.

Spis treści

4 Pułk Piechoty Legionów w wielkiej wojnie (1915–1917) | edytuj kod

4 pułk piechoty Legionów został sformowany wiosną 1915 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Kadry tworzyły wydzielone pododdziały II Brygady Legionów. Służyli w nim głównie ochotnicy z Podhala i Królestwa Polskiego. Pułk został włączony w skład III Brygady Legionów Polskich.

Wysłany na front w lipcu 1915 roku, chrzest bojowy przeszedł pod Jastkowem. Następnie walczył na Lubelszczyźnie i Wołyniu między innymi pod Kostiuchnówką.

Na froncie pozostał do jesieni 1916 roku. Rozwiązany 15 listopada 1917 roku po kryzysie przysięgowym Legionów. Większość żołnierzy została internowana bądź trafiła do Polskiego Korpusu Posiłkowego.

 Osobny artykuł: 4 Pułk Piechoty (LP).

Odtworzenie pułku i udział w wojnie polsko-ukraińskiej (1918-1919) | edytuj kod

Kraków

1 listopada 1918 w Krakowie gen. bryg. Bolesław Roja polecił mjr. Edwardowi Szeraucowi, byłemu dowódcy III batalionu, utworzenie 4 pułku piechoty. Następnego dnia mjr Szerauc wydał pierwszy rozkaz pułkowy. Do pułku wcielono kompanię chrzanowską kpt. Jażdżyńskiego i Batalion Zapasowy 16 pułku strzelców (austriacki) z Opawy.

19 listopada pułk wysłał na front wojny polsko-ukraińskiej pierwsze pododdziały: kompanie ppor. Klicha i ppor. Ogrodnika pod wspólnym dowództwem por. Krudowskiego. 8 grudnia II batalion kpt. Grzybowskiego. 8 stycznia 1919 roku kompanie por. Kosiby i por. Berlinga (dawna kompania chrzanowska). 28 stycznia 8 kompania kpt. Kosiby skierowana została na Śląsk Cieszyński.

5 lutego III batalion (w stadium organizacji) i batalion zapasowy pod dowództwem mjr. Szerauca wyjechał do Jabłonny, na koncentrację wszystkich pułków legionowych.

Lwów

W obronie Lwowa uczestniczyła kompania kpt. de Laveaux. 20 listopada do miasta przybyła kompania jarosławska por. Kaszy i kompania por. Krudowskiego z Krakowa, a następnego dnia kompania por. Feliksa Jędrychowskiego z Bochni. Wymienione pododdziały z czasem złączyły się w grupę kpt. de Laveaux, a następnie w IV batalion 4 pułku piechoty Legionów (pierwotnie I batalion).

Od 31 grudnia 1918 roku do 6 stycznia 1919 roku do Lwowa przybyły kompanie II batalionu kpt. Grzybowskiego. 10 stycznia do miasta dotarła kompania marszowa por. Klimka z Krakowa.

13 stycznia we Lwowie została zorganizowana Grupa 4 pułku piechoty Legionów pod dowództwem kpt. Grzybowskiego. W skład grupy weszły dwa bataliony: I (IV) - kpt. de Laveaux i II – kpt. Krudowskiego.

18 stycznia grupa kpt. Grzybowskiego została przemianowana na 4 pułk piechoty Legionów. Dowództwo pułku przejął ppłk Juliusz Zulauf. Dowództwo pułku w Krakowie zostało zlikwidowane.

Na początku lutego 1919 struktura organizacyjna pułku przedstawiała się następująco:

 • Dowództwo 4 pp Leg. we Lwowie
 • I batalion we Lwowie
 • II batalion we Lwowie
 • III batalion w Jabłonnie
 • batalion zapasowy w Jabłonnie
 • kompania sztabowa we Lwowie
 • 4 kompania w okolicach Gródka Jagiellońskiego
 • 10 kompania por. Berlinga w okolicach Gródka Jagiellońskiego

1 marca ppłk Zulauf przystąpił do reorganizacji pułku. Rozwiązał II batalion. 5 marca z I batalionu, uzupełnionego żołnierzami II batalionu, sformował nowy – IV batalion (13, 14, 15, 16 kompania i 4 kompania karabinów maszynowych) oraz 5 kompanię instruktorską.

29 marca 5 kompania instruktorska wyjechała do Jabłonny.

26 kwietnia do Jabłonny wyjechało dowództwo pułku wraz z IV batalionem ale bez 14 i 15 kompanii, które zostały włączone do Grupy 5 pułku piechoty Legionów.

Jabłonna

15 marca dowództwo nad III batalionem i batalionem zapasowym objął mjr Erwin Więckowski. Utworzono zalążki I i II batalionów. 5 kwietnia przybyła ze Lwowa 5 kompania instruktorska. 11 kwietnia na front wyjechał III batalion kpt. Jażdżyńskiego. 29 kwietnia przybyło dowództwo pułku i IV batalion. Zakończono organizację I i II batalionów.

5 maja na front wyjechał I batalion kpt. de Laveaux. 15 maja dowództwo pułku i II batalion. 28 maja 3 i 4 kompanie karabinów maszynowych sformowane w Zegrzu przez pchor. Stanisława Miljana, kompania szturmowa por. Feliksa Jędrychowskiego i kompania techniczna.

Pułk w okresie pokoju | edytuj kod

W okresie międzywojennym 4 pułk piechoty Legionów stacjonował na terenie Okręgu Korpusu Nr X[3] w garnizonie Kielce. Wchodził w skład 2 Dywizji Piechoty Legionów[3].

22 kwietnia nakazane zostało przeniesienie batalionu zapasowego 4 pp Leg. do stałego miejsca postoju - garnizonu Kielce. 31 maja batalion zapasowy kpt. Kulikowskiego wyjechał do Kielc. Po przybyciu batalion podporządkowany został dowódcy Okręgu Generalnego „Kielce”.

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 4 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty (tzw. „normalnych”). W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych[4]. Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, pułk szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza[5].

W połowie marca 1939 dwóch podoficerów i 68 szeregowych pod dowództwem por. Leona Pająka skierowanych zostało do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Byli to wyszkoleni celowniczowie cekaemów oraz obsługa moździerzy i armatek przeciwpancernych.

Legioniści | edytuj kod

Dowódcy pułku
Zastępcy dowódcy pułku
Kwatermistrzowie
Dowódcy batalionów
 • mjr Jan Kicka (komendant kadry batalionu zapasowego od 10 VII 1922)
 • kpt. / mjr Witold Zubkowski-Okołow (dowódca II baonu 10 VII 1922 - 1925)
 • kpt. / mjr Kazimierz Szydłowski (dowódca I baonu w Skolem 10 VII 1922 - 1925)
 • kpt. / mjr Władysław Kasza (dowódca III baonu od 10 VII 1922)
 • mjr Stanisław Stawarz (dowódca III baonu 1925)
Oficerowie pułku
Podoficerowie

Obsada personalna w 1939 roku | edytuj kod

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[17][a]:

Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne[19]
 • dowódca pułku – ppłk dypl. Bronisław Józef Laliczyński
 • I zastępca dowódcy pułku – ppłk Aleksander Józef Idzik
 • adiutant – kpt. Tadeusz Boguszewski
 • starszy lekarz – mjr dr Jan Kapistran Bularski
 • młodszy lekarz – por. lek. Bolesław Sylwestrowicz
 • II zastępca dowódcy pułku – mjr Franciszek Jan Zabiegaj
 • oficer mobilizacyjny – kpt. adm. (piech.) Stanisław Emanuel Turek-Niewiadomski
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – kpt. adm. (piech.) Witold Butwiłło
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. Franciszek Olechowski
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Michał Ungeheuer
 • oficer żywnościowy – chor. Zdzisław Wydra
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – por. tab. Jan Niepokojczycki
 • kapelmistrz – ppor. rez. pdsc Marian Józef Łęgowski
 • dowódca plutonu łączności – por. Julian Lesław Szołowski
 • dowódca plutonu pionierów – kpt. Michał Kędziora
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. art. Franciszek Piasek
 • dowódca plutonu przeciwpancernego – por. Zbigniew Michał Józef Buczek
 • dowódca oddziału zwiadu – ppor. Jan Kazimierz Batko
I batalion
 • dowódca batalionu – vacat
 • dowódca 1 kompanii – kpt. Edward Sikorski
 • dowódca plutonu – chor. Bronisław Appel
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Ignacy Witkowski
 • dowódca 3 kompanii – p.o. por. Antoni Józef Opuchlik
 • dowódca plutonu – ppor. Józef Franciszek Januszewski
 • dowódca 1 kompanii karabinów maszynowych – kpt. Julian Edward Dziedziniewicz
 • dowódca plutonu – ppor. Marian Józef Mieczysław Zagórski
 • dowódca plutonu – chor. Jan Grosicki
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Jerzy Cyryl Radomski
 • dowódca 4 kompanii – kpt. Eugeniusz Franuś
 • dowódca plutonu – por. Franciszek Janicki
 • dowódca 5 kompanii – kpt. Jerzy Dąbrowski
 • dowódca plutonu – ppor. Piotr Jakubiak
 • dowódca plutonu - ppor. Michał Stanisław Lejko
 • dowódca 6 kompanii - kpt. Piotr Dolemba
 • dowódca plutonu - ppor. Stanisław Antoni Bobiński
 • dowódca plutonu - ppor. Adolf Jan Burzyński
 • dowódca 2 kompanii karabinów maszynowych - kpt. Przemysław Tadeusz Orczykowski
 • dowódca plutonu - por. Leon Henryk Cel
III batalion
 • dowódca batalionu - mjr Franciszek Ruszar
 • dowódca 7 kompanii - kpt. Sylwester Mielczarski
 • dowódca plutonu - por. Jan Grela
 • dowódca 8 kompanii - kpt. Józef Różański
 • dowódca plutonu - ppor. Kazimierz Tadeusz Abrahamik
 • dowódca plutonu - chor. Stefan Abiuch
 • dowódca 9 kompanii - por. Władysław Dański
 • dowódca plutonu - ppor. Stefan Wrona
 • dowódca plutonu - ppor. Franciszek Józef Czyczul
 • dowódca 3 kompanii karabinów maszynowych - kpt. Antoni Grusiecki
 • dowódca plutonu - por. Stanisław Marian Fiałek
 • dowódca plutonu - chor. Józef Zbigniew Jawor
 • na kursie - por. Henryk Jaworski
 • na kursie - por. kontr. Borys Kardasiewicz
 • w szpitalu - por. Bolesław Wawrzykiewicz
Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 2 DP
 • dowódca – mjr Boguchwał Stanisław Ogłaza
 • dowódca plutonu – por. Tadeusz Horodyski
 • dowódca plutonu – por. Mieczysław Osuch
 • dowódca plutonu – por. Franciszek Jan Salamoński
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Ksawery Młodożeniec
4 obwód przysposobienia wojskowego „Kielce”
 • kmdt obwodowy PW – kpt. piech. Tadeusz Konasiewicz
 • kmdt miejski PW Kielce – por. kontr. piech. Henryk Kazimierz Ryżewski
 • kmdt powiatowy PW Kielce – kpt. kontr. piech. Tadeusz Jan Krzyszkowski
 • kmdt powiatowy PW Jędrzejów – kpt. adm. (piech.) Adolf Julian Pawlikowski
 • kmdt powiatowy PW Pińczów – ppor. kontr. piech. Bronisław Ciba
 • kmdt powiatowy PW Stopnica [m.p. Busk] – kpt. piech. Leonard Cholewa

Obsada personalna we wrześniu 1939 roku[20] | edytuj kod

Dowództwo
 • dowódca pułku - ppłk Bronisław Laliczyński
 • I adiutant – kpt. Tadeusz Boguszewski
 • II adiutant – ppor. Jan Bus
 • oficer informacyjny – ppor. Jan Batko
 • oficer łączności – NN
 • kwatermistrz – kpt. Jerzy Dąbrowski
 • oficer płatnik - kpt. Michał Ungeheuer
 • oficer żywnościowy – por. Stanisław Bartosiński
 • naczelny lekarz – mjr lek. Jan Bularski
 • kapelan – ks. Stanisław Cieśliński
 • dowódca kompanii gospodarczej – por. Jan Niepokojczycki
I batalion
 • dowódca I batalionu – mjr Kazimierz Oima
 • dowódca 1 kompanii strzeleckiej – por. Marian Zagórski
 • dowódca 2 kompanii strzeleckiej - por. Henryk Jaworski
 • dowódca 3 kompanii strzeleckiej – NN
 • dowódca 1 kompanii ckm - kpt. Julian Dziedziniewicz
II batalion
 • dowódca II batalionu - kpt. Edward Sikorski
 • dowódca 4 kompanii strzeleckiej – NN
 • dowódca 5 kompanii strzeleckiej - por. Mieczysław Osuch
 • dowódca 6 kompanii strzeleckiej – ppor. Jakub Bobiński
 • dowódca 2 kompanii ckm – kpt. Przemysław Orczykowski
III batalion
 • dowódca III batalionu – mjr Franciszek Ruszar
 • dowódca 7 kompanii strzeleckiej - kpt. Sylwester Mielczarski
 • dowódca 8 kompanii strzeleckiej - por. Jan Grela
 • dowódca 9 kompanii strzeleckiej – NN
 • dowódca 3 kompanii ckm – kpt. Michał Kędziora
Pododdziały specjalne
 • dowódca kompanii zwiadowczej - por. Stefan Żychoń
 • dowódca kompanii przeciwpancernej - kpt. Antoni Grusiecki
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. Franciszek Piasek
 • dowódca plutonu pionierów - por. Tadeusz Horodyski
 • dowódca plutonu przeciwgazowego – por. Władysław Dański

Kawalerowie Virtuti Militari | edytuj kod

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari[21][22]

por. Kazimierz Andrusiewicz (nr 6229) st. sierż. Stefan Babiuch ppor. Tadeusz Bartoszek kpt. Józef Barycz plut. Stanisław Batko śp. chor. Roman Bereski (nr 6250) kpt. Zygmunt Berling ps. „Żuk” (nr 6040) szer. Szczepan Bielko sierż. Antoni Bijowski por. Jerzy Bobotek płk dr Emil Bobrowski kpt. Jan Bochniewicz kpt. Bolesław Borkowski pchor. Bolesław Bytomski plut. Eugeniusz Chodalski kpr. Jan Chudoba kpt. Stefan Cieślak rtm. Antoni Czabański por. Roman Czub sierż. Wincenty Czulak por. Jan Danek kpt. Władysław Michał Dec st. sierż. Franciszek Dworniczek kpt. Stanisław Firlicz Szemli chor. Karol Furch kpr. Wawrzyniec Galja śp. plut. Aleksander Godusz sierż. Franciszek Grabowiecki sanit. Teresa Grodzińska ppłk January Grzędziński ps. „Bolesławski” (nr 6021) ppłk Witold Grzybowski kpr. Józef Gubernat szer. Tomasz Gugla kpt. dr Zygmunt Gutek kpt. Józef Haluta wchm. Józef Heidenreich plut. Bronisław Hendzlowski mjr Józef Hoszowski ppor. Władysław Hoszowski por. Henryk Jackowski Soplica śp. chor. Stefan Jamróg kpt. Henryk Jancarz mjr Kazimierz Janicki Rola por. Stanisław Jaros sierż. Zygmunt Jarosz por. Kazimierz Jarzębiński mjr Stefan Jażdżyński kpt. Feliks Jędrychowski kpt. Stefan Jędrychowski chor. Jan Henryk Jedynak kpt. Franciszek Jeżowski plut. Michał Kamionka sierż. Władysław Karpiel kpt. Władysław Kasza chor. Józef Kempf Gewont st. szer. Stanisław Kiełbasa mjr Jan Kiesler mjr Kazimierz Korski vel Klakurka[b] (nr 6032) kpt. Franciszek Klein kpt. Stanisław Klimentowski sierż. Antoni Klimas kpt. Stanisław Klimek por. Józef Klisiewicz plut. Jakub Kohlhoffer ppor. Leon Kołaczkowski płk lek. dr Jan Kołłątaj-Srzednicki ppor. Władysław Kondycki Tęcza kpr. Jerzy Kopeczny plut. Stanisław Korczyński mjr Mieczysław Korkozowicz Radek plut. Jakub Korman chor. Kazimierz Kosiba st. sierż. Jakub Kowalski sierż. Franciszek Kozub kpt. Jan Kraus por. Kazimierz Krieger kpr. Ignacy Krupa kpr. Władysław Krupa ppor. Antoni Krzesiński kpt. Stanisław Krzysik plut. Kazimierz Krzyszkowski kpr. Stanisław Krzysztoń por. Józef Książkiewicz kpr. Antoni Kucharski mjr lek. dr Teofil Kucharski sierż. Stefan Kumala kpr. Karol Kura ppłk Józef Kustroń kpt. Kazimierz Orłowicz-Kuta [24] st. szer. Edward Kuźnicki chor. Bronisław Laliczyński (nr 6261) kpt. Adam Lewicki mjr Józef Lewicki sierż. Józef Łabusz sierż. Franciszek Łatas por. Leopold Łopuszański st. sierż. Marian Macherski chor. Eugeniusz Majkuciński kpt. Gustaw Maliński sierż. Leon Marchwicki kpt. Józef Marcickiewicz kpt. Michał Markowski por. Stanisław Mastek ppor. Stanisław Michalewski nr 6244 kpt. Franciszek Mielnicki ppor. Stanisław Milian ppor. Mieczysław Miś szer. Jan Mleczko st. szer. Mojżesz Munczyk kpt. Zdzisław Nowakowski ppor. Leopold Okulicki szer. Marcin Ostrowski pchor. Roman Otto por. Adam Pasiewicz nr 6238 pchor. Antoni Patla ppłk Bronisław Pieracki chor. Ludwik Piotrowski kpt. Józef Płonka mjr Karol Polakiewicz kpr. Józef Popek mjr Marian Prosołowicz ppor. Tadeusz Pszonczak kpt. Józef Relidzyński kpt. Kazimierz Ring chor. Janusz Roliński kpt. Witold Rosołowski ppor. Zdzisław Rosołowski por. Mieczysław Rutkowski chor. Władysław Sak nr 6287[c] kpt. Stanisław Scheuring kpt. Jan Seemann mjr Adam Sikorski sierż. Stanisław Sitowicz kpr. Andrzej Skraba kpt. Edmund Smidowicz ppor. Florian Smitkowski mjr Władysław Smolarski ppłk Mieczysław Smorawiński sierż. Jan Sołtysik chor. Stanisław Sołtysik sierż. Antoni Środowski plut. Marcin Stalmach kpt. Stanisław Stawarz por. lek. dr Leon Sternberg Michnowski sierż. Tadeusz Struzik por. Józef Suchodolski sierż. Antoni Surowiec por. Stanisław Szczepaniec kpt. Gustaw Szczerski kpt. Józef Szeląg ppłk Edward Szerauc sierż. Franciszek Szpak kpt. lek. dr Jan Szumski chor. Stanisław Szumski por. Waldemar Szwarchart kpt. Kazimierz Szydłowski por. Leopold Szyfer sierż. Henryk Szymański szer. Stanisław Szymański szer. Bronisław Tański sierż. Michał Tokarski por. Tadeusz Tomanek kpt. Stanisław Trella por. Rudolf Witold Udołowicz ppor. Bolesław Waligóra chor. dr Józef Wasserberger mjr Tadeusz Wasung ppłk Erwin Więckowski (nr 6027) ppor. Tadeusz Więckowski (nr 4550) plut. Tadeusz Wiewiórkowski plut. Aleksander Wojtarowicz pchor. Alojzy Wójtowicz por. Michał Wroński kpt. Kazimierz Wyderka ppor. Antoni Wyporek plut. Władysław Zając kpt. Rudolf Zanowiak kpr. Jan Zastawniak mjr Filip Zawada mjr Wacław Zbrowski kpr. lek. Maria Zdziarska st. sierż. Roman Zieliński st. szer. Wacław Zieliński sierż. Edward Ziółkowski kpr. Józef Zydroń plut. Tomasz Żaba kpr. Stanisław Żołnierz

Symbole pułku | edytuj kod

Sztandar
 Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

8 lipca 1923 roku generał broni Lucjan Żeligowski w imieniu Prezydenta RP wręczył pułkowi chorągiew ufundowaną przez społeczeństwo Kielc oraz powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego i opatowskiego[26][27]. Losy sztandaru po 1939 roku są nieznane.

Odznaka pułkowa

4 pułk piechoty posiadał cztery odznaki:
Pierwszy wzór odznaki stanowi okrągła tarcza, w którą wpisany jest krzyż z orłem typu jagiellońskiego. Na ramionach krzyża numer pułku 4. Jednoczęściowa - wykonana w tombaku srebrzonym, bita z głęboką kontrą. Wymiary: 40x40 mm. Wykonanie: Stanisław Lipczyński - Warszawa[2].

 • Wprowadzona Rozkazem Dziennym Dowódcy 4 PP nr. 238 z 14 września 1916 r.

Odznakę stanowi prawoskrętna swastyka z kwadratową tarczą z orłem bez korony pośrodku. Na bokach tarczy napis "ROK WOJNY ZASŁUGA 1915 - 1916 4 PP". W Na górnym ramieniu swastyki numer 4 wpisano w płomienie, na prawym ramieniu 4 PP LP 1917. Jednoczęściowa wykonana z aluminium. Wymiary: 40 x 40 mm[28].

 • Zatwierdzona Dziennikiem Rozkazów Ministra Spraw wojskowych nr. 49 z 13 grudnia 1921 r.

Odznakę stanowi prawoskrętna swastyka z kwadratową tarczą ze zmienionym wizerunkiem orła od poprzedniej wersji. Na bokach tarczy napis "ZA WALECZNOŚĆ 4 PP LP RP 1915 - 1916 4 PP". Jednoczęściowa wykonana z aluminium. Wymiary: 40 x 40 mm[29].

 • Zatwierdzona Dziennikiem Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych nr 31 z 8 listopada 1928 r.

Odznaka ma kształt okrągłej ażurowej tarczy obwiedzionej wieńcem laurowym na którym wpisano numer i inicjały pułku 4 PP L. Środek odznaki wypełnia wizerunek swastyki z orłem wzór 1927 na romboidalnej tarczy. Jednoczęściowa - oficerska, wykonana w srebrze, bez emalii. Wymiary: 40 mm Wykonanie: Wiktor Gontarczyk - Warszawa[29].

Uwagi | edytuj kod

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[18].
 2. Kazimierz Stefan Karol Korski ur. 13 lutego 1894 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozporządzeniem nr A.E. 15680 z 20 stycznia 1923 roku zezwoliło mu na zmianę nazwiska rodowego „Klakurka” na nazwisko „Korski”[23]
 3. Szef Biura Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari stwierdził na podstawie posiadanych dokumentów, że chor. Władysławowi Sakowi, ur. 21 grudnia 1896 w Tarnowie, byłemu plutonowemu 4 pp Leg. został nadany order wojenny „Virtuti Militari” V klasy Nr 6287 dekretem Naczelnego Wodza z 17 maja 1922, ogłoszonym w Dzienniku Personalnym M.S.Wojsk. Nr 3/23, jako „śp. plut. LP Sakowi Janowi”[25]

Przypisy | edytuj kod

 1. Dziennik rozkazów MSWojsk. nr 16 z 19 maja 1927 roku
 2. a b Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 29.
 3. a b Almanach oficerski 1923/24 ↓, s. 50.
 4. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 5. Jagiełło 2007 ↓, s. 64.
 6. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 22 z 22 lipca 1922 roku, s. 543.
 7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 26 kwietnia 1928 roku, s. 140.
 8. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 7 z 23 października 1931 roku, s. 326.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 28 czerwca 1933 roku, s. 130.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 279.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 153.
 12. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 13, 608.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 22 z 22 lipca 1922 roku, s. 545.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 35 z 8 kwietnia 1924 roku, s. 191.
 15. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 55 z 22 maja 1925 roku, s. 263, 266.
 16. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 408.
 17. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 551–552 i 670.
 18. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 19. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 551–552.
 20. Rzadkowski 2016 ↓, s. 92.
 21. Lewicki 1929 ↓, s. 56-58.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 6 stycznia 1923 roku, s. 16-18.
 23. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 6 marca 1923 roku, s. 171.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 34 z 29 maja 1923 roku, s. 359, Prezydent RP dekretem z 18 maja 1923 roku uznał kpt. Kazimierzowi Kucie z Wydziału Wyznań Niekatolickich MSWojsk. (oficer nadetatowy 30 pp) przybrane nazwisko „Orłowicz” do nazwiska rodowego „Kuta”.
 25. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 2 z 11 listopada 1937 r. s. 56 .
 26. Lewicki 1929 ↓, s. 50.
 27. Satora 1990 ↓, s. 33.
 28. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 30.
 29. a b Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 31.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "4 Pułk Piechoty Legionów" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy