5 Pułk Strzelców Podhalańskich (II RP)


5 Pułk Strzelców Podhalańskich (II RP) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania 22 DP w 1938 Bronina - pomnik żołnierzy 22 Dywizji Piechoty Górskiej poległych w bitwie pod Broniną Korpusówka Strzelców Podhalańskich (do 1945) Tablica pamiątkowa w Jaśle na cześć Tadeusza Klimeckiego Wizyta 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Warszawie - delegacja składa wieniec; 1935 r. Trzej strzelcy podhalańscy salutują szablami przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie; 1936 r. Wizyta 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Warszawie - prezydent Mościcki przed frontem Pułku Wizyta 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Warszawie. Prezydent Mościcki wśród żołnierzy Orkiestra 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu z pucharem za I miejsce w konkursie muzycznym Wycieczka 5 Pułku Strzelców Podhalańskich do Poznania - orkiestra na pl. Wolności; 1935 r. Wycieczka 5 Pułku Strzelców Podhalańskich do Poznania - koncert orkiestry pułkowej; 1935 r. Wizyta 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Krakowie - pułk w marszu, 1935 r. Wizyta 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Krakowie - orkiestra pułkowa w marszu; 1935 r. Wizyta 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Krakowie - dyrygent podczas koncertu orkiestry pułkowej Wizyta 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Krakowie - trębacze w orkiestrze pułkowej; 1935 r. Wizyta 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Krakowie - dudziarze w orkiestrze pułkowej; 1935 r. Wizyta 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Krakowie - fleciści w orkiestrze pułkowej; 1935 r.

5 Pułk Strzelców Podhalańskich (5 psp) – oddział piechoty Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP.

Spis treści

Formowanie | edytuj kod

Organizacja Pułku rozpoczęła się 5 listopada 1918 roku na terenie Włoch jako „1 pułk strzelców im. Henryka Dąbrowskiego‎”. Na początku stycznia 1919 roku oddział został przewieziony do Lotaryngii. Tam wszedł w skład Armii Polskiej we Francji i został wcielony do 2 Dywizji Strzelców Polskich, jako „4 pułk Strzelców Polskich”[1].

 Osobny artykuł: Armia Polska we Włoszech 1918–1919.

25 kwietnia z Saint-Dizier wyjechał do Polski pierwszy transport pułku. Po przybyciu wszystkich pododdziałów pułk został skoncentrowany w Hrubieszowie. 1 września 1919 roku, w wyniku scalenia Armii Polskiej we Francji z armią krajową oddział został przemianowany na „46 pułk Strzelców Kresowych”[2].

Walki w latach 1919–1920 | edytuj kod

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

31 sierpnia 1920 roku ogłoszono rozkaz L. O.I. 10412.Org. Ministra Spraw Wojskowych generała porucznika Kazimierza Sosnkowskiego z 17 sierpnia 1920 roku w sprawie czasowego rozwiązania 46 pp: „zatwierdza się rozporządzenie Dowództwa Frontu Północnego dotyczącego rozwiązania 46 pp za sromotne opuszczenie stanowisk pod Radzyminem w nocy z 13 na 14 sierpnia br. i wcielenia go do 19 Dywizji Piechoty, która kontratakiem odzyskała utracone pozycje. Pułk ten powstanie znów dopiero w chwili, gdy 11 Dywizja Piechoty odkupi winę swojego pułku przez wybitne, waleczne i skuteczne zachowanie się w boju. Rozkaz powyższy należy ogłosić wszystkim oddziałom w kraju i na froncie, ażeby służył za przestrogę przed hańbiącym zachowaniem się przed nieprzyjacielem”[3].

9 listopada 1920 roku Minister Spraw Wojskowych działając na podstawie wniosku Naczelnego Dowództwa WP anulował zarządzenie L. 16871/Mob. w sprawie rozwiązania baonu zap. 46 pp oraz polecił przemianować ponownie stacjonujące w Samborze baon zap. 85 pp i PKU Nr 85 na baon zap. 46 pp i PKU Nr 46[4].

Pułk w okresie pokoju | edytuj kod

1 października 1921 roku 46 pp został przemianowany na „5 pułk strzelców podhalańskich”.

W okresie międzywojennym stacjonował na terenie Okręgu Korpusu Nr X w garnizonie Przemyśl. Kadra batalionu zapasowego czasowo w Samborze. Podporządkowany był dowódcy 22 Dywizji Piechoty Górskiej[5].

Na początku lat 20. w pułku, wzorem z C. i K. Armii, została zorganizowana kompania jagliczna dla żołnierzy chorych na jaglicę. Dowódcą tego pododdziału był por. Kazimierz Paklikowski, a od 1 czerwca 1923 roku – por. Adam Kramarz[6].

 Osobny artykuł: Święta wojskowe w Polsce.

19 maja 1927 roku Minister Spraw Wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 9 maja, jako datę święta pułkowego[a][b]. 14 lipca 1928 roku Minister Spraw Wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski zmienił datę święta pułkowego 5 pspodh z dnia 9 maja na dzień 14 sierpnia[7].

Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej pułk szkolił rekrutów dla potrzeb Korpusu Ochrony Pogranicza[8].

Kampania wrześniowa 1939 | edytuj kod

W 1939 w trakcie kampanii wrześniowej walczył w składzie 22 Dywizji Piechoty Górskiej (Armia „Kraków”).

W dniu 2 września 1939 roku w trakcie transportu pułk został zbombardowany i odłączył się od niego III batalion.

W dniu 3 września pułk zajął pozycje obronne w rejonie miejscowości Klucze koło Olkusza. Następnie w dniach 4–5 września znajdował się w odwrocie do rejonu Miechowa i Działoszyc.

W nocy z 6 na 7 września pułk w rejonie Złota i Jurkowa osłaniał przeprawę dywizji przez Nidę. W dniu 8 września walczył pod miejscowością Owczary, a w dniu 9 września pod Broniną, gdzie poniósł znaczne straty. W dniu 10 września w trakcie marszu na Staszów 22 Dywizja Piechoty Górskiej została rozproszona.

11 września pułk wchodzi w skład zgrupowania płk. Woźnikowskiego, wraz z którym przeprawił się przez Wisłę pod Połańcem i skierował się w kierunku Rozwadowa, aby w dniu 12 września stoczyć walkę w Jaślanach. W dniu 18 września pułk wobec okrążenia i niemożności prowadzenia dalszych walk został rozwiązany.

Natomiast III batalion 2 września podporządkowany został dowódcy 156 rezerwowego pułku piechoty, ppłk Walerianowi Młyńcowi.

W ramach Armii Krajowej | edytuj kod

W lipcu 1944 nastąpiło odtworzenie pułku w ramach Armii Krajowej na terenie podokręgu Rzeszów w rejonie Jasła. Pułk został rozwiązany po zajęciu terenu jego działania przez oddziały Armii Czerwonej.

Strzelcy podhalańscy | edytuj kod

Dowódcy pułku

Dowódca pułku kierował osobiście szkoleniem oficerów i był odpowiedzialny za gotowość bojową, całokształt wyszkolenia, służbę gospodarczą i wewnętrzną pułku[9].

 • mjr Henryk Witkowski (8 XII 1918 – 5 I 1919 we Włoszech)
 • ppłk Franciszek Kozłowski (6 I – 4 II 1919 we Francji)
 • płk Marian Mercier (5 II – 19 X 1919 we Francji i Polsce)
 • ppłk / płk Eugeniusz Stecz (20 X 1919 – 20 V 1920)
 • mjr Józef Liwacz (21 V – 8 VIII 1920)
 • płk Bronisław Krzywobłocki (9 – 13 VIII 1920)
 • mjr Józef Liwacz (14 – 28 VIII 1920)
 • płk Jan Branicki (29 VIII 1920 – 19 III 1927)
 • płk Filip Brzezicki (14 IV 1927 – 20 I 1930)
 • płk piech. Julian Janowski (21 I 1930 – 1936)
 • ppłk dypl. Tadeusz Klimecki (1936 – 1938)
 • ppłk piech. Antoni Żółkiewski (1938 – 1939)
Zastępcy dowódcy pułku

Stanowisko zastępcy dowódcy pułku zostało utworzone latem 1922 roku. W 1938 roku zmieniona została nazwa stanowiska na „I zastępca dowódcy”. W organizacji wojennej pułku nie było stanowiska zastępcy dowódcy.

 • ppłk piech. Tadeusz Wołkowicki (10 VII 1922 – 9 III 1923 → p.o. dowódcy 75 pp[10])
 • mjr / ppłk piech. Apolinary Klimaszewski (18 IV 1923[11] – 5 V 1927 → dyspozycja dowódcy OK X)
 • mjr / ppłk piech. Władysław Wojakowski (5 V 1927 – 31 III 1930 → kierownik Okr. Urz. WFiPW DOK V)
 • ppłk piech. Stefan III Michalski (31 III 1930 – 4 VII 1935 → dowódca 66 pp)
 • ppłk dypl. Tomasz Kazimierz Rybotycki (4 VII 1935[12] - 1937 ? 1938 → I zastępca dowódcy 57 pp)
 • ppłk piech. Jan Matuszek (do VIII 1939)
Kwatermistrzowie pułku
 • mjr piech. Stefan Stolarz (1923 – 1924 → dowódca III baonu)
 • mjr piech. Wacław Spilczyński (1925)
 • mjr / ppłk piech. Władysław Śpiewak (1928 – 12 III 1929 → zastępca dowódcy 29 pp)
 • mjr piech. Rafał Nowicki (6 VII 1929 – 23 III 1932 → dowódca baonu)
 • mjr piech. Piotr Parfianowicz (od 23 III 1932 – 18 IV 1935 → dowódca baonu)
 • mjr / ppłk piech. Ludwik Dudek (18 IV 1935[13] – VIII 1939 → dowódca Grupy „Drohobycz” w składzie Grupy „Stryj”)
 • kpt. Stanisław Maskowicz (IX 1939)
Oficerowie pułku

Kawalerowie Virtuti Militari | edytuj kod

Żołnierze pułku odznaczeni Kem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari za wojnę 1920 roku[14]

 • por. Andrzej Biskupski (dowódca 9 kompanii)
 • plut. Józef Błaż
 • płk Jan Branicki (dowódca pułku)
 • por. Antoni Czyżewski
 • mjr Józef Liwacz (dowódca I batalionu)
 • kpr Jan Magdziarz
 • mjr Jan Zdziarski (dowódca I batalionu)

Obsada personalna w 1939 roku | edytuj kod

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[15][c]:

 • dowódca pułku – ppłk Antoni Żółkiewski
 • I z-ca dowódcy – ppłk Jan Stanisław Matuszek
 • adiutant – kpt. Andrzej Stańczyk
 • starszy lekarz – mjr dr Zygmunt Rotter
 • młodszy lekarz – ppor. lek. Zygmunt Brodowski
 • II z-ca dowódcy (kwatermistrz) – ppłk Ludwik Dudek
 • oficer mobilizacyjny - kpt. adm. (piech.) Bolesław Kazimierz Tarzyński
 • z-ca oficera mobilizacyjnego – kpt. adm. (piech.) Zygmunt Tartik
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. Stanisław Miro Maskowicz
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Jan Marian Cieszyński
 • oficer żywnościowy – vacat
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – kpt. tab. Piotr Gibasiewicz
 • kapelmistrz – kpt. adm. (kapelm.) Adam Kazimierz Osada
 • dowódca plutonu łączności – kpt. Stanisław Serba
 • dowódca plutonu pionierów – kpt. Władysław Piotr Mazoń
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. art. Ryszard Oskar Władysław Kórnicki
 • dowódca plutonu ppanc. – por. Andrzej Kotarba
 • dowódca oddziału zwiadu – por. Bronisław Józef Romaniec
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr dypl. Marian Ewald Drobik
 • dowódca 1 kompanii – kpt. Jacek Bętkowski
 • dowódca plutonu – por. Karol Moos
 • dowódca plutonu – ppor. Edward Hieronim Judkowiak
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Antoni Józef Rozborski
 • dowódca plutonu – ppor. Konstanty Wojnarowski
 • dowódca 3 kompanii – por. Mieczysław Władysław Szuba
 • dowódca 1 kompanii km – kpt. Józef Grzegorz Różański
 • dowódca plutonu – por. Jan Dempniak
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Bolesław Talaska
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Feliks Jan Marian Gross
 • dowódca 4 kompanii – kpt. Paweł Mieczysław Gdula
 • dowódca plutonu – ppor. Leonard Władysław Ziętek
 • dowódca plutonu – ppor. Henryk Mieczysław Higersberger
 • dowódca 5 kompanii – kpt. Wacław Hurczyn
 • dowódca plutonu – ppor. Władysław Leon Chawrona
 • dowódca 6 kompanii – por. Alojzy Stanisław Kuza
 • dowódca plutonu – ppor. Mieczysław Marian Antoni Nyczek
 • dowódca 2 kompanii km – kpt. Lucjan Rylski
 • dowódca plutonu – ppor. Antoni Kazimierz Szeliga
III batalion
 • dowódca batalionu – mjr mgr Janusz Alojzy Rowiński
 • dowódca 7 kompanii – kpt. Antoni Jan Mazur
 • dowódca plutonu – ppor. Emil Franciszek Rzechorzek
 • dowódca plutonu – ppor. Zefiryn Ludwik Machalla
 • dowódca 8 kompanii – por. Walerian Euzebiusz Sendor
 • dowódca plutonu – ppor. Edmund Bijakowski
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Marian Szczepaniec
 • dowódca 9 kompanii – kpt. Ludomir Frąckiewicz
 • dowódca plutonu – por. Mieczysław Gramatyka
 • dowódca plutonu – ppor. Edmund Stanisław Pater
 • dowódca 3 kompanii km – mjr Stefan Chaszczyński
 • dowódca plutonu – por. Bolesław Jan Pietrzewski
 • dowódca plutonu – ppor. Edmund Adam Górczyński
 • na kursie – por. Edward Berezowski
 • na kursie – por. Marcin Adolf Didyk
 • na kursie – por. Stanisław Dembiński
Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 22 DP
 • dowódca – mjr Władysław Jan Mróz
 • dowódca plutonu strzeleckiego – ppor. Jan Kubiak (2 psp)
 • dowódca plutonu strzeleckiego – por. Władysław Leon Przybysz (6 psp)
 • dowódca plutonu strzeleckiego – por. Adam Alojzy Chrapkiewicz
 • dowódca plutonu km – por. Józef Wojciechowski

Obsada personalna pułku w kampanii wrześniowej 1939 roku | edytuj kod

Obsada personalna pułku w kampanii wrześniowej 1939 roku[17]

Dowództwo
 • dowódca pułku – ppłk Antoni Żółkiewski
 • I adiutant – kpt. Andrzej Stańczyk
 • oficer informacyjny – NN
 • oficer łączności – kpt. Stanisław Serba
 • kwatermistrz – kpt. Stanisław Maskowicz
 • oficer płatnik – NN
 • oficer żywnościowy – chor. Władysław Chawliczek
 • naczelny lekarz – NN
 • dowódca kompanii gospodarczej – NN
 • kapelmistrz – kpt. Adam Kazimierz Osada
 • kapelan – kpl rez. ks. Stanisław Grodecki
I batalion
 • dowódca I batalionu – mjr Władysław Mróz
 • adiutant – por. rez. Wiktor Skwirzyński
 • lekarz – por. rez. lek. dr Jan Witkiewicz
 • dowódca 1 kompanii strzeleckiej – kpt. Jacek Bętkowski
 • dowódca II plutonu – ppor. rez. Kazimierz Olchowiak
 • szef – plut. [?] Wiciak
 • dowódca 2 kompanii strzeleckiej – por. Adam Alojzy Chrapkiewicz
 • dowódca 3 kompanii strzeleckiej – ppor. Henryk Mieczysław Higersberger
 • dowódca I plutonu – ppor. rez. Leszek Kwaśniewski
 • dowódca II plutonu – sierż. pchor. rez. Alfred Hofman
 • dowódca III plutonu – ppor. rez. Franciszek Moczulski
 • dowódca 1 kompanii karabinów maszynowych – por. Andrzej Kotarba
 • dowódca I plutonu – ppor. rez. Wojciech Bachowski
II batalion
 • dowódca II batalionu – mjr Mieczysław Kubasiewicz + 10 IX 1939 Las Rytowiany
 • dowódca 4 kompanii strzeleckiej – por. rez. Stefan Ziobro
 • dowódca 5 kompanii strzeleckiej – ppor. Władysław Leon Chawrona
 • dowódca I plutonu – ppor. rez. Edmund Świtalski
 • dowódca 6 kompanii strzeleckiej – por. Alojzy Stanisław Kuza
 • dowódca I plutonu – ppor. Mieczysław Marian Nyczek
 • szef – st. sierż. [?] Żak
 • dowódca 2 kompanii karabinów maszynowych – kpt. Lucjan Rylski
 • dowódca I plutonu – sierż. pchor. rez. Jan K. Żaczek
 • dowódca II plutonu – ppor. rez. Alojzy Kopeć
 • dowódca III plutonu – plut. pchor. rez. Adam Mazur
 • dowódca IV plutonu taczanek – ppor. rez. Lewiński
 • dowódca V plutonu moździerzy – ppor. rez. Stanisław Kumik
 • szef – st. sierż. Paweł Gołąb
III batalion
 • dowódca III batalionu – mjr mgr Janusz Rowiński
 • dowódca plutonu łączności – ppor. rez. Władysław Jan Wachułka
 • dowódca 7 kompanii strzeleckiej – ppor. Zefiryn Ludwik Machalla
 • dowódca 8 kompanii strzeleckiej – por. Stanisław Dembiński
 • dowódca I plutonu – ppor. Edmund Bijakowski
 • dowódca 9 kompanii strzeleckiej – kpt. Ludomir Frąckowiak
 • dowódca 3 kompanii karabinów maszynowych – kpt. Edward II Szymański + 10 IX 1939 Niepołomice
 • szef – st. sierż. Stanisław Paprzycki
Pododdziały specjalne
 • dowódca kompanii zwiadu – por. Bronisław Józef Romaniec
 • dowódca plutonu kolarzy – NN
 • dowódca plutonu konnego – wachm. Józef Iknał
 • szef – plut. Jan Magierski
 • dowódca kompanii przeciwpancernej – kpt. Józef Grzegorz Różański
 • dowódca I plutonu – plut. pchor. rez. Feliks M. Dobrowolski
 • dowódca II plutonu – ppor. rez. Zygmunt Palusiński
 • dowódca III plutonu – plut. pchor. rez. Edmund Żywicki
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. Ryszard Oskar Kornicki
 • zastępca dowódcy plutonu artylerii piechoty – ppor. rez. Rudolf Dziadosz
 • szef – plut. [?] Domin
 • dowódca plutonu pionierów – ppor. rez. Tadeusz Piotr Gibalewicz
 • szef – sierż. Franciszek Guzik
 • dowódca plutonu przeciwgazowego – kpt. Władysław Piotr Mazoń
 • dowódca plutonu łączności – NN

Uwagi | edytuj kod

 1. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 19 maja 1927 roku, poz. 174, tu błędnie podano dzień „9 czerwca”.
 2. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 20 z 6 lipca 1927 roku, s. 292. Sprostowano błędnie podaną w Dz. Rozk. MSWojsk Nr 16 z 1927 roku datę święta pułkowego 5 psp „9 czerwca” na „9 maja”.
 3. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[16].

Przypisy | edytuj kod

 1. Wyzina 1928 ↓, s. 5-6.
 2. Wyzina 1928 ↓, s. 7.
 3. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 31 z 31 sierpnia 1920 roku, poz. 693.
 4. Rozkaz DOGen. Kielce ↓, Nr 120 z 19 listopada 1921 roku.
 5. Almanach Oficerski 1923/24 ↓, s. 52.
 6. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 47 z 13.07.1923 r.
 7. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 18 z 14 lipca 1928 roku, poz. 210.
 8. Jagiełło 2007 ↓, s. 64.
 9. Almanach 1923 ↓, s. 49.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 9 marca 1923 roku, s. 175.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 22 z 18 kwietnia 1923 roku, s. 256.
 12. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 10 z 4 lipca 1935 roku, s. 95.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 18 kwietnia 1935 roku, s. 40.
 14. Wyzina 1928 ↓, s. 27.
 15. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 657-658.
 16. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 17. Moś 1989 ↓, s. 172-175.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "5 Pułk Strzelców Podhalańskich (II RP)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy