6 Pułk Artylerii Lekkiej (II RP)


6 Pułk Artylerii Lekkiej (II RP) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania 29 lipca - 3 sierpnia 1920 Gen. dyw. Stanisław Wróblewski dekoruje Krzyżami Zasługi kpr. Jana Nierząda i trzech kanonierów, którzy "wzorowo, z narażeniem życia spełnili obowiązek żołnierski podczas wybuchu magazynu amunicyjnego" 6 DP w 1938 Pułk walczył w składzie 6DP Żołnierze szkoły podoficerskiej 6 pal z Krakowa.
Zima 1932~-1933 Piętnastolecie 6 pal w Krakowie - pluton trębaczy; maj 1934 r. Piętnastolecie 6 pal w Krakowie - defilada baterii armat 75 mm wz. 1897 Piętnastolecie 6 pal w Krakowie - baterie haubic 100 mm wz 1914/19

6 Pułk Artylerii Lekkiej (6 pal) – oddział artylerii lekkiej Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

Pułk walczył w 1 1920 w wojnie polsko-bolszewickiej i w 1939 w kampanii wrześniowej.
Stacjonował w garnizonie KrakówŁobzów, w koszarach im. generała Wincentego Aksamitowskiego przy ul. Bartosza Głowackiego oraz w obrębie fortu VII.
Był organiczną jednostką artylerii 6 Dywizji Piechoty.
Pod względem wyszkolenia podlegał dowódcy 6 Grupy Artylerii.

Spis treści

Formowanie | edytuj kod

Powstał jako 6 pułk artylerii polowej w maju 1919 z wcześniej zorganizowanych oddziałów. Geneza oddziału wiąże się z organizowanym w październiku i listopadzie 1918 w Nowym Targu 1 pułkiem artylerii górskiej oraz w Krakowie w styczniu 1919 3 pułkiem artylerii wałowej (przemianowanego na 2 pułk artylerii górskiej). Z chwilą przybycia wojsk gen. Hallera część żołnierzy z jednego i drugiego pułku weszła do utworzonego 6 pap.

Brał udział w działaniach w 1919 i w wojnie polsko-bolszewickiej.

Po zakończeniu działań bojowych w 1921 pułk przemieszczono do Krakowa, który stał się garnizonem pułku. Pułk wchodzi wtedy w skład 6 Dywizji Piechoty.

 Osobny artykuł: Święta wojskowe w Polsce.

19 maja 1927 roku Minister Spraw Wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 18 września, jako datę święta pułkowego[1]. 14 grudnia 1928 roku minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski zmienił datę święta pułkowego 6 pap z dnia 18 września na dzień 22 maja[2]. 31 grudnia 1938 roku minister spraw wojskowych, gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki zmienił datę święta pułkowego z dnia 22 maja na dzień 19 maja[3].

5 czerwca 1927 w katastrofie w Witkowicach zginął kan. Józef Wawro, a kpr. Jan Nierząd doznał ciężkich obrażeń ciała.

31 grudnia 1931 roku Minister Spraw Wojskowych przemianował 6 pułk artylerii polowej na 6 pułk artylerii lekkiej[4].

Walki w kampanii wrześniowej | edytuj kod

W kampanii wrześniowej pułk wziął udział w składzie 6 Dywizji Piechoty z Armii „Kraków”.

Został zmobilizowany pod koniec sierpnia 1939 roku w mobilizacji alarmowej, poczynając od I dywizjonu, mobilizowanego od 24 sierpnia 1939 r.

W dniach 1–2 września 1939 pierwsze dwa dywizjony pułku walczyły w bitwie granicznej w rejonie Pszczyny odpierając ataki niemieckich czołgów i niszcząc pewną ich liczbę (tzw. bitwa pszczyńska). Poniosły przy tym duże straty w ludziach i sprzęcie. W tym, 1 września I dywizjon walczył pod Brzeźcami, osłaniając rozwinięcie 6 Dywizji Piechoty i niszcząc ok. 10 czołgów, utrzymując pozycje do wieczora bez strat w działach[5]. 2 września I i II dywizjon walczyły pod Pszczyną i Ćwiklicami, tracąc jednak w ataku czołgów cały sprzęt I dywizjonu (12 armat) i połowę z II dywizjonu (4 baterię i połowę 5 baterii)[6].

III dywizjon haubic został 1 września przydzielony (wraz z dwoma batalionami 12 pułku piechoty) do 1 Brygady Górskiej KOP. Jego 8 bateria (kpt. Kurzei) działała przez większość czasu w oderwaniu od dywizjonu i weszła do akcji 2 września pod Osielcem, ostrzeliwując niemieckie kolumny. Została następnie przejściowo podporządkowana 16 dywizjonowi artylerii motorowej i wraz z nim uczestniczyła w walkach 4 i 5 września pod Pcimiem, wspierając żołnierzy 10 Brygady Kawalerii (zmotoryzowanej) i 12 pułku piechoty[7]. 7. i 9 bateria weszły do akcji 4 września, pod Jawornikiem. W toku odwrotu polskich oddziałów, od 5 września, 8. bateria działała na rzecz napotykanych oddziałów[8].

W dniach 4–5 września I i II dywizjon został częściowo odtworzony, w składzie po dwie baterie (1., 3., 5., 6.), po pobraniu 10 dział (w tym być może haubic 100 mm) z koszar 6. pal w Krakowie, które były pierwotnie przeznaczone dla mobilizowanego 55 pal[9]. 5 września wspierały one ogniem piechotę w rejonie Skawiny. W nocy 7/8 września cały pułk przeprawił się bez strat brodem przez Dunajec w rejonie Biskupic Radłowskich, po czym jeden działon 8 baterii (plut. Żaczka) odparł wraz z piechotą atak czołgów na południe od mostu. Pułk rozpoczął następnie odwrót poszczególnymi dywizjonami, wraz z oddziałami 6. DP, na trasie Dąbrowa TarnowskaTarnobrzegNiskoJanów LubelskiDerylakiAleksandrów[10]. Podczas odwrotu kilkakrotnie artyleria 6 pal zajmowała pozycje i ostrzeliwała oddziały niemieckie próbujące ścigać lub oskrzydlić polskie oddziały. M.in. I dywizjon uczestniczył w akcji przeciw niemieckiej kolumnie pancernej pod Dąbrową Tarnowską[11]. W toku odwrotu, z dwóch porzuconych haubic i artylerzystów bez przydziału dowódca artylerii dywizyjnej 6 DP utworzył dodatkową dwudziałową baterię, lecz brak jest informacji o jej losach[12].

Z rozkazu dowódcy Armii „Kraków” 5 bateria została 10 września podporządkowana 3 pułkowi ułanów, do którego dołączyła 12 września[13]. Z Frampola pułk ten skierował się na północ, w kierunku na Lublin. 17 września wieczorem 5. bateria została zaskoczona w marszu za Turobinem przez oddziały niemieckie i straciła dwa działa, zginął także jej dowódca por. Duszczyński. Pozostałości baterii kapitulowały kilka dni później z polskim zgrupowaniem w rejonie Huty Turobińskiej. 14 września w skład II dywizjonu 6 pal została włączona osamotniona 3 bateria 40 pal kpt. Jordana, a następnie jeszcze 2. bateria 40. pal (kpt. E. Kaszubskiego). 14 września wszystkie dywizjony pułku, maszerujące osobno, stanęły na postój w lesie na zachód od Aleksandrowa[14].

W dniach 15–16 września cały pułk wspierał pod Aleksandrowem oddziały 6 DP, atakujące bezskutecznie w kierunku Podsośniny, na linii rzeki Tanwi[15]. Poniósł przy tym straty od ognia artylerii niemieckiej, m.in. utracono armatę z II dywizjonu i polegli dowódca 7. baterii ppor. Kamieński i ogniomistrz J. Bill. Pułk wycofał się następnie razem z dywizją w nocy 16/17 września na Józefów. Podejmując próbę przebicia się z okrążenia, 18 września pułk wspierał piechotę w walkach o Paary i Narol, przyczyniając się do lokalnego sukcesu i odbicia Narola[16].

Pułk dalej wycofywał się razem ze swoją dywizją w kierunku na Rawę Ruską, lecz wobec niemożności przebicia się z okrążenia, poniesionych strat, braków amunicji i zaopatrzenia, oddziały polskie skapitulowały pod Cieszanowem 21 września 1939 roku. Warto dodać, że III dywizjon pułku podczas kampanii nie stracił żadnej ze swoich haubic[17].

W czasie działań wojennych poległo 5 oficerów, 1 podchorąży, 8 podoficerów, 91 kanonierów; rany odniosło 7 oficerów, 1 podchorąży, 1 chorąży, 5 podoficerów i 27 kanonierów[18].

Kadra pułku | edytuj kod

Piętnastolecie 6 pal w Krakowie - d-ca pułku płk Aleksander Hertel z trąbką pułkową z płomieniem  Z tym tematem związana jest kategoria: Żołnierze 6 Pułku Artylerii Lekkiej (II RP).
Dowódcy pułku
 • mjr Stanisław Nazarewicz – dowódca 3 pułk artylerii wałowej (od 23 I 1919[19][20])
 • ppłk Teodor Nałęcz-Tański (od VI 1919)
 • mjr Karol Grodzicki
 • płk Ryszard Frendl (1923 - 10 IV 1925[21] → szef artylerii OK V)
 • płk Godfryd Kellner (10 IV 1925[22] - III 1929)
 • ppłk Jan Geniusz (III 1929 - XIII 1932)
 • płk Aleksander Hertel (XII 1932 - XI 1936)
 • płk Franciszek Ludwik Szechiński (1936 - 28 VIII 1939)
 • ppłk Borys Kondracki (28 VIII - 20 IX 1939)
Zastępcy dowódcy pułku
 • ppłk art. Karol Grodzicki (od 12 VII 1921[23]
 • ppłk dr Ludwik Tobolewicz (1923)
 • ppłk art. Edward d’Erceville (3 XI 1923[24] – 17 V 1925 → zastępca szefa Wydziału Artylerii Departamentu III MSWojsk.[25])
 • ppłk art. Stanisław Julian Ożegalski (od VI 1925[26])
 • ppłk Michał Sikorski (do VI 1927)
 • mjr / ppłk Michał Gałązka (VI 1927 - I 1930)
 • mjr / ppłk Franciszek Ludwik Szechiński (I 1930 - 1936)
 • ppłk art. Michał Langenfeld (od 1936)
 • ppłk dr Stanisław Józef Pochopień (do VIII 1939)

Obsada personalna w 1939 roku | edytuj kod

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[27][a]:

 • dowódca pułku – płk Franciszek Ludwik Szechiński
 • I zastępca dowódcy – ppłk dr Stanisław Józef Pochopień
 • adiutant – kpt. Stanisław Karol Wojtanowski
 • lekarz medycyny – por. lek. Alfons Stefan Beil
 • starszy lekarz weterynarii – mjr Stefan Wojnarowski
 • oficer zwiadowczy – kpt. Józef III Sozański
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – mjr Maksymilian Chojecki
 • oficer mobilizacyjny – mjr adm. (art.) dr Józef Stanisław Mirocki
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – kpt. (adm.) Kazimierz Stempkowski
 • oficer administracyjno-materiałowy – por. Franciszek Gacoń
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Jan Stańda
 • oficer żywnościowy – por. Jan Tomaszewski
 • dowódca plutonu łączności – kpt. Stanisław Rokicki
 • oficer plutonu – por. Ludwik Henryk Gołębiewski
 • dowódca szkoły podoficerskiej – kpt. Stanisław Michał Kobylarz[b] *
 • zastępca dowódcy – kpt. Edward Słowik
 • dowódca plutonu – ppor. Wincenty Józef Kwieciński
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Kamieński
 • dowódca I dywizjonu – mjr dypl. Stanisław Fieldorf
 • dowódca 1 baterii – kpt. Zenon Małłysko
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Emilian Lochman
 • dowódca 2 baterii – por. Stanisław Bonder
 • dowódca plutonu – ppor. Henryk Sikorski
 • dowódca 3 baterii – kpt. Stanisław Michał Kobylarz (*)
 • dowódca II dywizjonu – mjr Jan Gintel
 • dowódca 4 baterii – kpt. kontr. art. Jerzy Turaszwili
 • dowódca plutonu – ppor. Tadeusz Ciundziewicki
 • dowódca 5 baterii – por. Franciszek Duszczyński
 • dowódca plutonu – ppor. Stefan Pawłowicz
 • dowódca 6 baterii – por. Jan Henryk Roman
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Kamieński
 • dowódca III dywizjonu – mjr Franciszek Mrowec
 • dowódca 7 baterii – kpt. Józef Aulich
 • dowódca plutonu – ppor. Tadeusz Stanecki
 • dowódca 8 baterii – kpt. Mieczysław Stanisław Ligięza
 • dowódca plutonu – ppor. Marian Ryszard Jakubowski
 • na kursie – kpt. Jan Stefan Kurzeja
 • na kursie – por. Alfred Marceli Lewandowski
 • na kursie – por. Jan Pabich
Obsada personalna pułku we wrześniu 1939 roku

Obsada personalna pułku we wrześniu 1939 roku[30]

Dowództwo
 • dowódca pułku - ppłk Borys Kondracki
 • adiutant - kpt. Stanisław Wojtanowski
 • oficer łączności - kpt. Edward Słowik
 • dowódca plutonu topograficzno-ogniowego - por. Franciszek Gacoń
I dywizjon
 • dowódca dywizjonu - mjr Franciszek Mrowec
 • dowódca 1 baterii - kpt. Stanisław Kobylarz (od 4 IX 1939 dowódca I dyonu)
 • dowódca 2 baterii - por. Stanisław Bonder
 • dowódca 3 baterii - por. Jan Pabich
II dywizjon
 • dowódca dywizjonu - mjr Jan Gintel
 • dowódca 4 baterii - kpt. Mieczysław Ligięza (od 4 X 1939 dowódca 1 baterii)
 • dowódca 5 baterii - por. Franciszek Duszczyński
 • dowódca 6 baterii - por. Jan Roman
III dywizjon
 • dowódca dywizjonu - mjr Maksymilian Chojecki
 • dowódca 7 baterii - ppor. Jan Kamieński
 • dowódca 8 baterii - kpt. Jan Kurzeja
 • dowódca 9 baterii - ppor. Wincenty Kwieciński

Kawalerowie Virtuti Militari | edytuj kod

 Osobny artykuł: Kawalerowie Virtuti Militari 1914–1921.

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918–1920[31]. Gwiazdką przy nazwisku oznaczono żołnierzy odznaczonych dekretami L. 2639 i 2642 Naczelnego Wodza z 22 lutego 1921[32][33].

 1. kpt. Ludwik Buczek *
 2. por. Alfred Chmelik *
 3. plut. Julian Chrobak
 4. ppłk Ryszard Frendl *
 5. ppłk Karol Grodzicki *
 6. por. Juliusz Gromczakiewicz *
 7. kpr. Aleksander Issakiewicz
 8. kpr. Władysław Jaśko *
 9. por. Kazimierz Kuś
 10. ogn. Jan Kowalski *
 11. por. Jerzy Lgocki *
 12. ppor. Józef Maj-Majewski *
 13. plut. Adam Mastalski
 14. kpr. Stanisław Murdza *
 15. kan. Władysław Niedźwiedzki *
 16. ppor. Stanisław Nowotny
 17. kpt. Mieczysław Patek *
 18. por. Rudolf Rosenberg *
 19. st. ogn. Aleksander Ruśniak *
 20. mjr inż. Jan Zdzisław Spilka *
 Osobny artykuł: Kawalerowie Virtuti Militari 1939–1945.

Żołnierze pułku odznaczeni Orderem Virtuti Militari za kampanię wrześniową 1939 roku[34]

Krzyżem Złotym – mjr Franciszek Mrowec Krzyżem Srebrnym płk Franciszek Szechiński ppłk Borys Kondracki mjr Maksymilian Chojecki kpt Jan Kurzeja kpt. Stanisław Kobylarz por. Franciszek Duszczyński por. Jan Pabich ppor. Jan Kamieński ppor. Wincenty Kwieciński ppor. rez. Władysław Biernat ppor. rez. Lesiak st. ogn. Józef Olszówka ogn. Julian Bill ogn. Eugeniusz Jurek ogn. Feliks Mazur plut. pchor. Władysław Rutkowski plut. Jan Siemek kpr. Marcin Babiarz kpr. Kazimierz Dryja kpr. Mieczysław Herod kanonier Zbigniew Gołąb

Symbole pułkowe | edytuj kod

Wręczenie sztandarów pułkom artylerii - bp polowy WP Józef Gawlina wpisuje się do księgi pamiątkowej 6 pal Wręczenie sztandarów pułkom artylerii - prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki wbija pamiątkowy gwóźdź w drzewce sztandaru 6 pal
Sztandar
 Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

Nadanie sztandaru i zatwierdzenie jego wzoru ujęte zostało w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. z 1937, nr 18, poz. 236. Sztandar, ufundowany przez społeczeństwo ziemi krakowskiej, przekazał pułkowi gen. Juliusz Rómmel na Błoniach Krakowskich 29 maja 1938, podczas ceremonii wręczenia sztandarów oddziałom artylerii OK Krakowskiego i Przemyskiego[35].

Na lewej stronie płatu sztandarowego umieszczone były na tarczach[36]:

Na ramionach krzyża kawalerskiego znajdowały się wyhaftowane nazwy i daty ważniejszych bitew pułku:

 • na górnym – „Kraków 24.V.1919”,
 • na dolnym – „Krasne 5.IX.1920”,
 • na lewym – „Marcinówka 19.V.1920”,
 • na prawym – „Puchowicze 10.VII.1920”

Sztandar pułku został pozostawiony we wrześniu 1939 roku w koszarach pułku w Krakowie, po czym podczas kampanii wrześniowej został zabrany przez oficerów Ośrodka Zapasowego Artylerii Lekkiej i wraz z nimi ewakuowany na Węgry. Stamtąd trafił przez Włochy i Francję do Wielkiej Brytanii. Po wojnie pozostał w Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie[37].

Odznaka pamiątkowa

Odznaka zatwierdzona Dz. Rozk. MSWojsk. nr 9, poz. 80 z 18 marca 1929 roku. Posiada kształt krzyża o ściętych ramionach pokrytych ciemnozieloną i czarną emalią. Na ramionach krzyża wpisano numer i inicjały 6 PAP. W środku krzyża nałożony na niebiesko emaliowanym tle herb Krakowa, otoczony wieńcem laurowym. Między ramionami krzyża skrzyżowane lufy armatnie. Dwuczęściowa - wykonana w srebrze lub w tombaku srebrzonym i emaliowana, na rewersie numerowana. Wymiary: 46x46 mm. Wykonanie: Józef Trębacz - Kraków[38].

Uwagi | edytuj kod

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[28].
 2. Gwiazdką oznaczono oficera, który pełnił jednocześnie więcej niż jedną funkcję[29].

Przypisy | edytuj kod

 1. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 19 maja 1927 roku, poz. 174.
 2. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 35 z 14 grudnia 1928 roku, poz. 378.
 3. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 15 z 31 grudnia 1938 roku, poz. 174.
 4. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 36 z 31 grudnia 1931 roku, poz. 473.
 5. Pabich 1982 ↓, s. 128-129.
 6. Pabich 1982 ↓, s. 186-187.
 7. Pabich 1982 ↓, s. 228-251.
 8. Pabich 1982 ↓, s. 254-266.
 9. Pabich 1982 ↓, s. 198-199, 219.
 10. Pabich 1982 ↓, s. 266-278.
 11. Pabich 1982 ↓, s. 300.
 12. Pabich 1982 ↓, s. 311-312.
 13. Pabich 1982 ↓, s. 319, 326-332.
 14. Pabich 1982 ↓, s. 322-324.
 15. Pabich 1982 ↓, s. 336-365.
 16. Pabich 1982 ↓, s. 372-388.
 17. Pabich 1982 ↓, s. 389-399.
 18. Pabich 1982 ↓, s. 418-420.
 19. Dz. Rozk. Wojsk. Nr 13 z 23 grudnia 1918 roku, poz. 465.
 20. Dz. Rozk. Wojsk. Nr 12 z 19 grudnia 1918 roku, poz. 418.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 46 z 24 kwietnia 1925 roku, s. 219.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 46 z 24 kwietnia 1925 roku, s. 220.
 23. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 29 z 23 lipca 1921 roku, s. 1212.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 73 z 21 listopada 1923 roku, s. 677.
 25. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 54 z 17 maja 1925 roku, s. 261.
 26. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 63 z 11 czerwca 1925 roku, s. 317.
 27. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 725–726.
 28. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 29. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VIII.
 30. Pabich 1982 ↓, s. 44-74, 211-212.
 31. Kuś 1929 ↓, s. 28.
 32. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 5 marca 1921 roku, s. 374.
 33. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 12 marca 1921 roku, s. 404.
 34. Pabich 1982 ↓, s. 428-430.
 35. Satora 1990 ↓, s. 279.
 36. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 18 z dnia 31 grudnia 1937 roku
 37. J. Pabich, Niezapomniane..., ss.408-409.
 38. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 236-337.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "6 Pułk Artylerii Lekkiej (II RP)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy