Aglomeracja lubelska


Aglomeracja lubelska w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Lublin Świdnik

Aglomeracja lubelskaaglomeracja monocentryczna we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, obejmująca miasto centralne Lublin oraz okoliczne zurbanizowane gminy. W zależności od koncepcji i przyjętych kryteriów delimitacji obszarów podaje się, że liczba ludności zamieszkującej aglomerację wynosi od powyżej 400 do powyżej 600 tys. osób.

Spis treści

Koncepcje aglomeracji lubelskiej | edytuj kod

PZP województwa z 2002 | edytuj kod

Według planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego z 2002, w którym przyjęto perspektywę roku 2030, centrum aglomeracji będzie tworzyć Lubelski Zespół Miejski (Lublin i Świdnik, o łącznej liczbie ludności przekraczającej 500 tys.). Ośrodkami węzłowymi mają być miejscowości posiadające w 2002 status miasta: Bełżyce, Bychawa, Lubartów, Łęczna, Nałęczów i Piaski oraz miejscowości, które w 2002 takiego statusu nie miały: Garbów, Kurów i Markuszów (mające w sumie ponad 90 tys. mieszkańców)[1].

Według PZP z 2002 w skład obszaru aglomeracji wchodzi także 29 gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Fajsławice, Garbów, Głusk, Jastków, Jabłonna, Kamionka, Kurów, Konopnica, Lubartów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Markuszów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niedźwiada, Niemce, Ostrówek, Puchaczów, Piaski, Serniki, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka oraz Wojciechów. W sumie w 2030 ma je zamieszkiwać ponad 200 tys. osób. Przewidywano, że w 2030 obszar aglomeracji lubelskiej będzie zamieszkiwało ponad 700 tys. osób[1].

Głównym kierunkiem rozwoju aglomeracji lubelskiej według PZP z 2002 powinno być podniesienie Lublina do rangi ośrodka o znaczeniu europejskim (łączącego Polskę z Ukrainą i Białorusią). Autorzy PZP opowiedzieli się za stworzeniem studium przestrzennego aglomeracji, w którym opracowano by m.in. kwestie rozwoju gospodarczego i ochrony przyrody oraz zawarto by plan utworzenia „zielonego kołnierza” wokół aglomeracji[1].

Koncepcja Swianiewicza i Klimskiej z 2005 | edytuj kod

W 2005 Paweł Swianiewicz i Urszula Klimska wyznaczyli obszar aglomeracji z miastem centralnym Lublinem oraz przyległych 18 gmin. Obszar ten w 2002 zamieszkiwało 564 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia (w 2002), współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów[2].

Koncepcja Paryska z 2008 | edytuj kod

W 2008 Jerzy Jan Parysek przedstawił koncepcję, według której w skład aglomeracji lubelskiej wchodzą: Lublin, Świdnik, Łęczna i Wólka. Wskazał, że aglomeracja jest we wstępnej fazie rozwojowej, a jej obszar zamieszkuje 0,5 mln osób[5].

Studium urbanizacji LOM z 2009 | edytuj kod

Według „Studium urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego” z 2009 w skład aglomeracji lubelskiej wchodzą miasta: Lublin i Świdnik (rdzeń aglomeracji), Łęczna i Lubartów (miasta satelitarne) i gminy wiejskie: Głusk, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Niemce, Wólka oraz wiejski obszar gminy Łęczna. Liczba ludności tak delimitowanej aglomeracji wynosi ok. 516 tys.[6]

Inne koncepcje | edytuj kod

Inne koncepcje aglomeracji, obszaru funkcjonalnego, zespołu miejskiego Lublina:

 • według programu ESPON obszar funkcjonalny Lublina (FUA, ang. Functional Urban Area) w 2002 zamieszkiwało 451 tys. osób[7],
 • według Eurostat w 2001 (LUZ Lublin, ang. Larger Urban Zone) – 651 518 mieszkańców i obszar 2883,32 km2[8][9], które dane przyjął też T. Markowski[10],
 • według Eurostat w 2004 (LUZ Lublin, ang. Larger Urban Zone) – 652 642 mieszkańców i obszar 2883,32 km2[9][8].

Lubelski Obszar Metropolitalny | edytuj kod

Kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej LOM (2015)

7 czerwca 2008 prezydent Lublina oraz przedstawiciele władz samorządów z obszaru 4 powiatów: lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego podpisali umowę, która reguluje zasady wspólnego aplikowania i realizacji projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom”. Za główny cel projektu przyjęto zbudowanie partnerstwa pomiędzy Lublinem i okolicznymi samorządami jednostek terytorialnych, z zamiarem promowania ich obszaru jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Obszar samorządów umowy partnerskiej określono jako „Lubelski Obszar Metropolitalny”[11].

W centrum LOM znajdują się Lublin i Świdnik. W promieniu ok. 30 km od Lublina znajduje się 25 gmin, w tym 7 miast (Bełżyce, Bychawa, Lubartów, Łęczna, Nałęczów, Piaski oraz Świdnik). Na tym obszarze rozwijają się procesy aglomeracyjne[12]. Według statystyk z 2014 LOM (Lublin i 4 powiaty) zamieszkiwało 712 tys. osób[13].

W „Studium urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego” z 2009 oprócz LOM zbadano także obszar gmin: Fajsławice (należącej do powiatu krasnostawskiego), Kurów, Markuszów i Nałęczów (należących do powiatu puławskiego). Autorzy opracowania przedstawili trzy warianty delimitacji LOM i opowiedzieli się za ostatnim z nich. Według tej koncepcji w skład LOM weszłyby 22 gminy: Lublin i Świdnik (jako rdzeń LOM), z powiatu lubartowskiego tylko miasto i gmina wiejska Lubartów, z powiatu łęczyńskiego gminy: Łęczna, Milejów, Puchaczów i Spiczyn, z powiatu świdnickiego gminy: Piaski i Mełgiew, cały powiat lubelski oprócz gmin: Borzechów, Krzczonów, Wysokie i Zakrzew, ponadto gmina Nałęczów[6].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c Rozdział V. Kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa, plan.lubelskie.pl, 2002 [dostęp 2016-07-18] .
 2. Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska. Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść. „Prace i Studia Geograficzne”. 35, s. 51, 53-56, 2005. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0208-4589
 3. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2010 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2011-06-10. ISSN 1734-6118.
 4. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013-07-26. ISSN 1505-5507.
 5. Jerzy Jan Parysek: Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju. W: Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, IGSEiGP UAM, 2008, s. 39, seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 5. ISBN 978-83-61320-33-3.
 6. a b Studium urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, strategia2020.lublin.eu [dostęp 2016-07-19] .
 7. ESPON project 1.4.3 Study on Urban Functions (Final Report). Luxembourg: The ESPON Monitoring Committee, 2007-03, s. 94. ISBN 2-9600467-2-2.
 8. a b Urban Audit: Data that can be accessed: LUZ Lublin. Eurostat. [dostęp 2012-03-29].
 9. a b Urban Audit: City Profiles: Lublin. Eurostat. [dostęp 2012-03-29].
 10. Dane na koniec roku 2001 na podstawie (PDF)Tadeusz Markowski: Funkcje Metropolitalne Pięciu Stolic Województw Wschodnich. s. 330. [dostęp 2012-03-29].
 11. Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin: Obszar metropolitalny przyjazny inwestorom. Unia Metropolii Polskich. [dostęp 2012-03-29].
 12. Lubelski Obszar Metropolitalny, strategia2020.lublin.eu [dostęp 2016-07-17] .
 13. Lubelski Obszar Metropolitalny, lublin.stat.gov.pl, 2015 [dostęp 2016-07-18] .
Na podstawie artykułu: "Aglomeracja lubelska" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy