Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie


Na mapach: 52°16′17,15″N 21°00′54,22″E/52,271430 21,015060

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Atrium w budynku D Pracownicy Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER działającego przy uczelni. Stoją od lewej: Jacek Tomkiewicz, Marcin Piątkowski, Grzegorz Kołodko, Małgorzata Runiewicz-Wardyn, Marta Postuła i Grzegorz Malinowski

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) – polska niepubliczna uczelnia akademicka, specjalizująca się w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Akademia Leona Koźmińskiego posiada trzy akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS.

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia, ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ekonomii i prawa[2].

Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje: zarządzanie (w języku polskim i angielskim), zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie systemowe, finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), ekonomię – rynki zagraniczne oraz prawo i administrację. Na uczelni realizowany jest program studiów Prawo+. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe, w tym programy MBA oraz studia doktoranckie.

Spis treści

Historia i wydarzenia | edytuj kod

W latach 1993–2008 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (w sierpniu 2008 roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała nazwę Akademia Leona Koźmińskiego)

 • Marzec 1993 – Minister Edukacji Narodowej wpisał Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania do rejestru niepaństwowych szkół wyższych.
 • Październik 1993 – uprawnienia do kształcenia na studiach licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 1996 – uprawnienia do prowadzenia jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 1997 – uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku finanse i bankowość.
 • 1998 – decyzja o uruchomieniu nowego kierunku studiów: administracja. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała uczelni uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
 • 1999 – Europejska Fundacja Rozwoju Zarządzania (EFMD) przyznała Uczelni Koźmińskiego akredytację EQUIS – European Quality Improvement (Europejski System Doskonalenia Jakości).
 • 2000 – decyzją Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich szkoła uzyskała status uczelni członkowskiej KRASP, jako jedynej niepublicznej w tym gronie.
 • 2001 – uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo oraz do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość.
 • 2001 – przyznanie akredytacji oceniającej profesjonalizm instytucji przez Central and East European Management Development Association (IQA CEEMAN).
 • 2002 – uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja.
 • 2003 – uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
 • 2004 – na kierunku zarządzanie i marketing uruchomiono nowa specjalność: psychologia w zarządzaniu. Uczelnia Koźmińskiego uruchamia studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Ruszył nowy kierunek: europeistyka. Odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne w historii uczelni.
 • 2005 – uczelnia uzyskała potwierdzenie bezwarunkowego nadania akredytacji EQUIS – Europejskiego Systemu Doskonalenia Jakości.
 • 2006 – uroczystość nadania prof. Witoldowi Kieżunowi doktoratu honoris causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną).
 • 2007 – uczelnia przystąpiła do Global Compact – programu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • 2008 – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk w dyscyplinie ekonomia. Uczelnia uzyskała akredytację AMBA dla programów MBA. Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku socjologia oraz zmienił nazwę uczelni na Akademię Leona Koźmińskiego (ALK).
 • 2009 – ALK uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku ekonomia. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Akademii Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 • 2010 – rektor, prof. Andrzej Koźmiński otrzymał od minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej statuetkę "Oskara" jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia uczelni. Akademia ponownie otrzymała ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.
 • 2011 – rektorem uczelni został dr hab. Witold T. Bielecki  Prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel i długoletni rektor uczelni, objął stanowisko prezydenta ALK. W rankingu najlepszych na świecie programów magisterskich z finansów, publikowanego przez „Financial Times”, akademia zajęła 22. miejsce jako jedyna w rankingu uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej oraz zajęła 35. miejsce w światowym rankingu kierunków magisterskich z zarządzania, publikowanym przez „Financial Times”, wyprzedzając ponownie wszystkie uczelnie biznesowe z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej. ALK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia.
 • 2013 – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie finanse.
 • 2014 – Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała wyróżnienie za program wymiany akademickiej Erasmus w kategorii instytucjonalnej w konkursie EDUinspiracje.
 • 2015 – Uniwersytet Szczeciński nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Andrzejowi K. Koźmińskiemu, prezydentowi Akademii Leona Koźmińskiego. Akademia Leona Koźmińskiego nawiązała strategiczną współpracę z najstarszą na świecie szkołą biznesu ESCP Europe z Paryża, wysoko notowaną w rankingach „Financial Times” (12 miejsce). W rankingu programów MBA opublikowanym przez tygodnik "Wprost", zwyciężył Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Prof. Dariusz Jemielniak wszedł w skład rady powierniczej fundacji Wikimedia.

Program dydaktyczny | edytuj kod

Pierwsza szkoła wyższa w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację EQUIS[3][4]. Od 2008 roku jako jedna ze 170 szkół biznesu na świecie posiada także akredytację AMBA, a od 2011 roku akredytację AACSB[a]. Od 2001 roku uczelnia posiada także akredytację Central and East European Management Development Association (IQUA). W 2004 roku, jako jedyna uczelnia w Polsce, otrzymała ocenę wyróżniającą od Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing, wyprzedzając uniwersytety państwowe i akademie ekonomiczne. Jako jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W 2009 roku, jako jedyna polska szkoła wyższa, znalazła się w trzech rankingach edukacyjnych „Financial Times”.

Rodzaje i kierunki studiów | edytuj kod

Studenci uczą się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i chińskiego.

Władze uczelni | edytuj kod

 • Rektor: dr hab. Witold T. Bielecki prof. ALK
 • Prezydent: prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
 • Zastępca Rektora, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry: dr hab. Robert Rządca prof. ALK
 • Prorektor ds. Dydaktycznych: prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych, Dyrektor Kolegium Zarządzania i Finansów: dr hab. Bartłomiej Nowak prof. ALK
 • Prorektor ds. Studiów Prawniczych, Dyrektor Kolegium Prawa: dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK
 • Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą: dr hab. Grzegorz Mazurek prof. ALK[5]

Struktura | edytuj kod

Uczelnia jest bezwydziałowa i prowadzi swą działalność w ramach następujących katedr:

Przy uczelni afiliowane jest Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, którego założycielem i dyrektorem jest prof. Grzegorz Kołodko[6]. Jego pracownikami są w większości pracownicy Katedry Ekonomii ALK[7].

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Akredytacje i rankingi | edytuj kod

Od 2009 roku Akademia Leona Koźmińskiego znajduje się wśród się najlepszych uczelni biznesowych na świecie, uwzględnionych w rankingach Financial Times[8]. Uczelnia posiada najważniejsze akredytacje międzynarodowe AACSB, AMBA i EQUIS i CEEMAN.

Ranking "Financial Times" | edytuj kod

 • 43 miejsce wśród European Business Schools w 2018
 • 17 miejsce w rankingu Masters in Finance w 2018[9]
 • 20 miejsce w rankingu Master in Management w 2018
 • 74 w rankingu studiów Executive MBA w 2018

Rankingi polskie | edytuj kod

Uczelnia od lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingach polskich niepublicznych szkół wyższych. „Wprost”, „Polityka”, „Perspektywy”, „Rzeczpospolita” i „Home&Market” wielokrotnie przyznawały jej tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce[10]. OD 2000 roku Akademia corocznie zajmuje 1 miejsce w rankingu 100 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich[11]. W 2012 roku w rankingu uczelni akademickich „Perspektyw” Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała najwyższą pozycję w Polsce wśród uczelni ekonomicznych, wyprzedając wszystkie uczelnie publiczne[12]. W 2018 roku po raz dziewiętnasty "Perspektywy" przyznały Akademii Leona Koźmińskiego I miejsce wśród uczelni niepublicznych i pierwsze miejsce wśród uczelni ekonomicznych. ALK została także liderem umiędzynarodowienia wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce. Studiuje tu 1500 cudzoziemców z 70 krajów, którzy stanowią jedną trzecią wszystkich studentów stacjonarnych[13].

Współpraca | edytuj kod

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała z zagranicznymi partnerami ponad 200 umów. Dotyczą one współpracy w zakresie wspólnych programów i projektów, badań, wymiany doświadczeń i publikacji oraz wymiany wykładowców i studentów[14].

Są to m.in. BI Norwegian Business School, Norwegia; European Business School, Niemcy; Grenoble Graduate School of Business, Francja; Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hongkong; Nagoya University of Commerce and Business, Japonia; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazylia; Skema, Francja; Stockholm Business School, Szwecja; University College London, Wielka Brytania; University of Exeter, Wielka Brytania; University of Bradford, Wielka Brytania; Universität Mannheim, Niemcy; University of Michigan – Flint, USA; Universität Zürich, Szwajcaria; Wirtschaftsuniversität Wien, Austria, oraz wiele innych[15].

Akademia stowarzyszona jest również w: CEEMAN, Socrates-Erasmus, KRASP, European University Association (EUA), The Global Compact, PRIME, AIDA, European Law Faculties Association, IALS

Kampus i budynki uniwersyteckie | edytuj kod

Uczelnia mieści się przy ul. Jagiellońskiej 57/59 na warszawskiej Pradze-Północ, w rozbudowanym kompleksie budynków dawnego Zakładu Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej „Zopan”[16].

Uczelnia obejmuje kompleks 4 budynków (A, B, C, D) o łącznej powierzchni ok. 21 000 m². Szkoła posiada 6 dużych audytoriów (od 100 do 200 osób), a także 26 sal lekcyjnych (od 50 do 100 osób) oraz 24 sal warsztatowych (do 50 osób) wyposażonych w sprzęt audio-wideo. W budynku znajduje się dwupoziomowa biblioteka o powierzchni 1600 m², z otwartym dostępem do księgozbioru i stanowiskami komputerowymi do pracy własnej oraz pomieszczeniami do pracy indywidualnej i zespołowej, wyposażonymi również w komputery oraz sprzęt audiowizualny do prezentacji zbiorów biblioteki multimedialnej.

Uczelnia jest właścicielem obiektów sportowych: 3 boisk, 2 sal sportowych (o powierzchni 223 m² oraz 285 m²) oraz siłowni. Na terenie uczelni znajdują się 3 bary i 2 kawiarnie dostępne dla wykładowców i studentów, księgarnia, 2 punkty ksero, 3 bankomaty, poczta.

Wydawnictwa | edytuj kod

Uczelnia jest wydawcą i współwydawcą siedmiu czasopism naukowych, m.in. kwartalników Journal of Management and Business Administration. Central Europe i Krytyka Prawa oraz półrocznika Decyzje[17].

Uwagi | edytuj kod

 1. Na świecie jest jedynie ok. 60 szkół biznesu posiadających wszystkie trzy akredytacje, tzw. triple crown, czyli „potrójną koronę”.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Akademia Leona Koźmińskiego doceniona w światowym rankingu uczelni. [dostęp 2014-12-18].
 2. Uprawnienia habilitacyjne. kozminski.edu.pl. [dostęp 2016-06-24].
 3. EQUIS Accredited Schools. efmd.org. [dostęp 2014-12-18].
 4. EUROPEAN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA - EURO MBA CONSORTIUM, THE NETHERLANDS, FRANCE, SPAIN, GERMANY, POLAND, IRELAND. www.ceebd.co.uk. [dostęp 2015-06-15].
 5. Struktura organizacyjna. kozminski.edu.pl. [dostęp 2017-07-22].
 6. O nas. W: Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER [on-line]. tiger.edu.pl. [dostęp 2019-01-31].
 7. Jednostki organizacyjne uczelni. W: Akademia Leona Koźmińskiego [on-line]. kozminski.edu.pl. [dostęp 2019-01-31].
 8. Akademia Leona Koźmińskiego doceniona przez „Financial Times”. Serwis Nauka w Polsce. [dostęp 2009-10-16].
 9. http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-finance-pre-experience-2018 20.05.2019
 10. ALK w rankingach. [dostęp 2009-10-19].
 11. Profil uczelni - Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2015. www.perspektywy.pl. [dostęp 2015-06-15].
 12. Ranking uczelni akademickich 2012, Perspektywy.pl.
 13. Po raz szesnasty na pierwszym miejscu. [dostęp 2015-06-15].
 14. Współpraca międzynarodowa. [dostęp 2015-06-15].
 15. Uczelnie partnerskie. [dostęp 2015-06-15].
 16. Akademia Leona Koźmińskiego. fotopolska.eu. [dostęp 2016-07-03].
 17. Czasopisma. W: Akademia Leona Koźmińskiego [on-line]. kozminski.pl. [dostęp 2019-01-23].
Kontrola autorytatywna (uczelnia ekonomiczna):
Na podstawie artykułu: "Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy