Akademia Spraw Wewnętrznych


Na mapach: 52°08′11,4151″N 21°15′56,6395″E/52,136504 21,265733

Akademia Spraw Wewnętrznych w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Akademia Spraw Wewnętrznych (ASW) – działająca w latach 1972–1990 szkoła wyższa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o statusie akademii.

Spis treści

Historia ASW | edytuj kod

Główna siedziba mieściła się w pałacu przy ulicy Ksawerów 13 w Warszawie przejętym po Szkole Departamentu I MSW, do uczelni należał również budynek przy alei Niepodległości 22 w Warszawie oraz kompleks budynków w Świdrze. Na zasadzie użyczenia uczelnia korzystała z części budynków Szkoły Ruchu Drogowego MO w Piasecznie. Część studiów ASW odbywała się w filii w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi. Epizodycznie takie studia zorganizowano również w Szkole Ruchu Drogowego MO w Piasecznie oraz w Szkole MO w Pile.

Akademia Spraw Wewnętrznych prowadziła studia magisterskie o kierunku prawno-administracyjnym oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz studia podyplomowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz studia i kursy specjalne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również studia doktoranckie na stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa.

W dniu 30 września 1989 do struktur ASW włączona została kształcąca kadrę SB MSW Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie (zamiejscowy „Wydział Bezpieczeństwa Państwa”) oraz Wyższa Szkoła Oficerska im. Franciszka Witolda-Jóźwiaka w Szczytnie (zamiejscowy „Wydział Porządku Publicznego”). W Warszawie funkcjonował nadal Wydział Polityczno-Prawny.

W 1990 pracownicy ASW zostali poddani weryfikacji, co budziło kontrowersje, ponieważ zgodnie z postanowieniem Zarządzenia nr 51/90 Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 czerwca 1990 w sprawie oceny byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa nigdy takimi funkcjonariuszami nie byli, a Instrukcja Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z 25 czerwca 1990 za funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa uznawała – w przypadku ASW – wyłącznie osoby zatrudnione w zamiejscowym Wydziale Bezpieczeństwa Państwa w Legionowie (pkt. 2 lit. „n” cytowanej instrukcji).

Obecnie na mocy ustawy o IPN ASW jest zaliczana do organów bezpieczeństwa państwa Polski Ludowej.

Komendanci ASW | edytuj kod

Komendantami (rektorami) Akademii Spraw Wewnętrznych byli kolejno:

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Spraw Wewnętrznych.

Absolwenci | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Akademii Spraw Wewnętrznych.

Struktura organizacyjna ASW | edytuj kod

Struktura organizacyjna ASW w dniu 1 października 1989 r.[1]

Komendant (rektor) Akademii Spraw Wewnętrznych

 • Biblioteka Główna
 • Zakład Wydawnictw i Pomocy Naukowych
 • Oddział Kadr
 • Oddział Finansowy
 • Samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
 • Grupa Starszych Inspektorów i Dyżurnych
 • Sekretariat Ogólny

Komendant (dziekan) Wydziału Polityczno-Prawnego ASW w Warszawie

 • Instytut Prawa
  • Zakład Prawa Karnego
  • Zakład Prawa Administracyjnego
  • Zakład Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Prawodawstwa
  • Zakład Prawa Cywilnego
 • Instytut Kryminologii i Kryminalistyki
  • Zakład Medycyny Sądowej
  • Zakład Taktyki Kryminalistycznej
  • Zakład Techniki Kryminalistycznej
  • Zakład Kryminologii
  • Zakład Ochrony Interesów Politycznych i Gospodarczych Państwa
 • Instytut Nauk Społeczno-Politycznych
  • Zakład Nauki o Polityce
  • Zakład Nauk Społecznych
  • Zakład Pedagogiki i Wychowania
  • Zakład Historii
 • Instytut Organizacji i Dowodzenia
  • Zakład Organizacji
  • Zakład Metod i Techniki Dowodzenia
  • Zakład Dowodzenia
 • Studium Języków Obcych
 • Oddział Planowania i Ewidencji

Komendant (dziekan) Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW w Legionowie

 • Katedra Techniki Kryminalistycznej i Kryminologii
 • Katedra Organizacji i Informatyzacji
 • Katedra Taktyki Kryminalistycznej
 • Katedra Prawa
 • Katedra Nauk Społeczno-Politycznych
 • Katedra Prewencji i Wyszkolenia Wojskowego
 • Studium Języków Obcych
 • Biblioteka Wydziałowa
 • Studium Zaoczne
 • Oddział Polityczno-Wychowawczy
 • Samodzielna Sekcja Ogólna
 • Obsługa kadrowa, administracyjno-gospodarcza, finansowa i zdrowia

Komendant (dziekan) Wydziału Porządku Publicznego ASW w Szczytnie

 • Katedra Techniki Kryminalistycznej i Kryminologii
 • Katedra Prawa
 • Katedra Taktyki Kryminalistycznej
 • Katedra Prewencji i Ruchu Drogowego
 • Katedra Nauk Społeczno-Politycznych
 • Katedra Organizacji i Wyszkolenia Wojskowego
 • Samodzielna Sekcja Informatyki
 • Biblioteka Wydziałowa
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Oddział Polityczno-Wychowawczy
 • Sekcja Ogólna
 • pododdziały szkolne
 • Obsługa kadrowa, administracyjno-gospodarcza, finansowa i zdrowia

Przypisy | edytuj kod

 1. Szymon Hermański, Adrian Jusupović, Tomasz Wróblewski, Cywilne organy bezpieczeństwa państwa 1956–1990 [w:] Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, red. Adrian Jusupović, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2013, s. 112–113.

Bibliografia | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (uczelnia):
Na podstawie artykułu: "Akademia Spraw Wewnętrznych" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy