Alkohole


Alkohole w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa)

Alkoholezwiązki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole to zawierające jedną grupę hydroksylową w cząsteczce pochodne alkanów o wzorze ogólnym CnH2n+1OH, czyli alkohole monohydroksylowe, na przykład metylowy, etylowy, propylowy. Analogiczne związki organiczne, w których grupa hydroksylowa połączona jest z węglem w hybrydyzacji sp2, to fenole (hydroksylowe pochodne benzenu i innych związków aromatycznych) lub enole (hydroksylowe pochodne alkenów).

Spis treści

Właściwości fizyczne | edytuj kod

Wiązanie wodorowe w alkoholach

Ze względu na obecność silnie elektroujemnego atomu tlenu i związanego z nim atomu wodoru alkohole tworzą wiązania wodorowe, ulegając asocjacji w większe struktury. W efekcie niższe alkohole mają wysokie temperatury wrzenia i małą lotność względem swojej masy[1]:

Wyższe alkohole mają właściwości fizyczne zbliżone do alkanów o podobnych masach molowych[1].

Niższe alkohole doskonale rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych (np. w wodzie), natomiast wyższe lepiej rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych (przeważa część hydrofobowa). Obowiązuje zasada podobne rozpuszcza się w podobnym.

Rzędowość alkoholi | edytuj kod

Rzędowość alkoholu jest równa rzędowości atomu węgla, z którym połączona jest grupa hydroksylowa.

1. metanol (0-rz.); 2. etanol (I-rz.); 3. izopropanol (II-rz.); 4. tert-butanol (III-rz.)

Klasyfikacja alkoholi | edytuj kod

Metody otrzymywania alkoholi | edytuj kod

Wybrane metody otrzymywania alkoholi[2]:

 • hydratacja alkenów (zachodzi w środowisku kwaśnym), na przykład:
CH2=CH2 + H2O __H+ CH3−CH2−OH CH3−CHO + H2 __kat. CH3−CH2−OH
 • ketonów (powstają alkohole II-rzędowe), na przykład:
(CH3)2C=O + H2 __kat. (CH3)2CHOH
 • estrów (powstają alkohole I-rzędowe)
Hydrogenację katalityczną prowadzi się wobec katalizatorów niklowych, platynowych lub palladowych. Redukcję można też prowadzić wobec glinowodorku litu lub borowodorku sodu.
 • metody swoiste dla poszczególnych alkoholi

Właściwości chemiczne alkoholi | edytuj kod

Najważniejsze reakcje alkoholi:

 • z metalami aktywnymi – tworzą się alkoholany
 • katalityczna dehydratacja (odwodnienie)
 • estryfikacja – reakcja z kwasami organicznymi lub nieorganicznymi, w wyniku której powstaje ester
 • utlenianie – przebieg reakcji zależy od rzędowości alkoholu i rodzaju utleniacza; przykładowo:
 • alkohole I-rzędowe
 • dichromiany utleniają alkohole I-rzędowe do aldehydów (aby zapobiec ich dalszemu utlenianiu, należy usuwać produkt ze środowiska reakcji od razu po powstaniu)[3]:
RCH
2OH + Cr
2O2−
7 → RCHO + Cr3+
Ze względu na trudności w zatrzymaniu powyższej reakcji na etapie aldehydu, w skali laboratoryjnej wydajniejszym utleniaczem jest chlorochromian pirydyny (PCC)[4]. RCH
2OH + KMnO
4 → RCOOK + MnO
2
+ KOH
 • alkohole II-rzędowe
 • dichromiany w środowisku kwaśnym[3][4] i PCC[4] utleniają alkohole II-rzędowe do ketonów:
R
2CHOH + Cr
2O2−
7 → R
2CO + Cr3+
 • nadmanganian potasu utlenia alkohole II-rzędowe także do ketonów, ale reakcja zazwyczaj biegnie dalej, z rozerwaniem wiązania C–C
 • alkohole III-rzędowe
 • w środowisku zasadowym nie ulegają utlenieniu wobec KMnO
  4 lub K
  2Cr
  2O
  7
 • w środowisku kwaśnym ulegają dehydratacji do alkenów i dalszemu rozkładowi.

Zastosowania | edytuj kod

Spośród alkoholi największe znaczenie gospodarcze mają metanol i etanol.

Metanol | edytuj kod

 • rozpuszczalnik (rozpuszczają się w nim tłuszcze, żywice i pokosty)
 • paliwo
 • przemysł chemiczny
 • przemysł farmaceutyczny
 Osobny artykuł: Metanol.

Etanol | edytuj kod

 • paliwo napędowe
 • przemysł spożywczy
 • przemysł farmaceutyczny
 Osobny artykuł: Etanol.

Nomenklatura | edytuj kod

Nazywanie alkoholi wodorotlenkami jest niepoprawne, ponieważ w wodorotlenkach między grupą -OH a atomem pierwiastka (najczęściej metalu) występuje wiązanie jonowe, natomiast w alkoholach między grupą -OH a atomem węgla występuje wiązanie kowalencyjne.

Nazwy systematyczne | edytuj kod

Nazwy alkoholi tworzy się poprzez dodanie końcówki -ol z odpowiednim lokantem do nazwy macierzystego związku. Stara nomenklatura polegała na użyciu słowa alkohol i dodaniu nazwy alkilu w formie przymiotnikowej.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b J.D. Roberts, M.C. Caserio: Chemia organiczna. Warszawa: PWN, 1969, s. 392–394.
 2. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd: Chemia organiczna. T. 1. Warszawa: PWN, 1985, s. 238–239 (hydratacja), 585 (hydroliza), 592–597 (reakcja Grignarda), 694–695 (redukcja kwasów), 722–723 (redukcja aldehydów i ketonów), 779 (redukcja estrów). ISBN 83-01-04166-8.
 3. a b c Robert T. Morrison, Robert N. Boyd: Chemia organiczna. T. 1. Warszawa: PWN, 1985, s. 613–614. ISBN 83-01-04166-8.
 4. a b c d John McMurry: Chemia organiczna. Wyd. 3. T. 3. Warszawa: PWN, 2005, s. 657–660. ISBN 83-01-14406-8.
Kontrola autorytatywna (strukturalna klasa związków chemicznych):Encyklopedia internetowa:
Na podstawie artykułu: "Alkohole" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy