Andrzej Kotecki


Andrzej Kotecki w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Koteckipolski agronom, dr hab. nauk rolniczych, profesor zwyczajny i dyrektor Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu[1].

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Pracę doktorską pt. Uprawa wyki siewnej (Vicia sativa L.) na nasiona w siewie czystym i współrzędnym obronił w 1991 r. Habilitował się na podstawie rozprawy pt. Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów w mieszankach na plon nasion peluszki uprawianej w różnych warunkach glebowych[1]. Tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1995 roku, a w 1999 roku uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1996–2016 członek Komitetu Uprawy Roślin PAN, Przewodniczący Sekcji Szczegółowej Uprawy Roślin Komitetu Uprawy Roślin PAN (1999–2006), Zastępca Przewodniczącego Komitetu Uprawy Roślin PAN (2007–2010). Od 2016 roku członek Nauk Agronomicznych PAN. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Łubinowego (1999–2002), Prezes Polskiego Towarzystwa Łubinowego (2014–nadal). Członek komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych COBORU (2005–nadal). Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2013–nadal).

Prodziekan Wydziału Rolniczego ds. Studiów Zaocznych (1993–1996), Dziekan Wydziału Rolniczego (1996–2002), Prorektor ds. nauki (2002–2005), Redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, seria Rolnictwo (1993–2002), Redaktor naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2005–nadal)[1].

Zainteresowania naukowe - agrotechnika: roślin strączkowych z uwzględnieniem uprawy współrzędnej ze zbożami, rzepaku ozimego i jarego, genetycznie modyfikowanego lnu oleistego i włóknistego wykorzystywanego na cele biomedyczne oraz miskanta olbrzymiego uprawianego na cele energetyczne i poza energetyczne.

Podręczniki | edytuj kod

1. Jasińska Z., Kotecki A. 1994. Rośliny strączkowe. PWN Warszawa, ss. 205.

2. Praca zbiorowa. Red. S. Bieszczad i J. Sobota. 1999. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wydawnictwo AR Wrocław, wyd. 1, 1993. wyd. II 1998.

3. Praca zbiorowa. Red. Z. Jasińska, A. Kotecki. 2003. Szczegółowa uprawa roślin. T. 1 i 2. Wyd. 1, 1999, wyd. 2.

4. Praca zbiorowa. Red. W. Zawadzki. 2008. Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt. Wydawnictwo UP Wrocław.

5. Praca zbiorowa. Red. A. Kotecki. 2020. Uprawa roślin. T. 1, 2 i 3. Wyd. 1. ​ISBN 978-837717-339-8

Monografie | edytuj kod

1. Kotecki A. 1990. Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów w mieszankach na plon nasion peluszki uprawianej w różnych warunkach glebowych. Zesz. Nauk. AR Wrocław. Rozprawa habilitacyjna 87, 5–54, ISSN 0867-1427.

2. Praca zbiorowa. Red. L. Szerszeń. 2000. Stan Środowiska glebowego na Dolnym Śląsku po wielkiej powodzi z roku 1997. Zesz. Nauk. AR Wrocław, nr 371, monografie XX, ss. 109.

3. Praca zbiorowa. Red. A. Kotecki. 2010. Uprawa miskanta olbrzymiego. Energetyczne i poza energetyczne możliwości wykorzystania słomy. ss. 186.

4. Praca zbiorowa. Red. B. Kutkowska i A. Kotecki. 2014. Rolnictwo Dolnego Śląska po wejściu do unii Europejskiej. 7–185. ​ISBN 978-83-7717-190-5​.

5. Praca zbiorowa. Red. A. Kotecki. 2015. Następczy wpływ mieszanek zbożowo-strączkowych na rozwój i plonowanie pszenicy, żyta i rzepaku ozimego. ss. 115. ​ISBN 978-83-7717-199-8​.

6. P. Jaworski, A. Kotecki. 2015. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 1945–2015. ss. 253. ​ISBN 978-83-7717-195-0​.

7. Praca zbiorowa. Red. M. Kozak i A. Kotecki. 2015. Agroekologiczne i żywieniowe aspekty uprawy łubinu wąskolistnego w siewie czystym i współrzędnym z pszenżytem jarym. ss. 133. ​ISBN 978-83-7717-211-7​.

8. Praca zbiorowa. Red. A. Kotecki. 2015. Następczy wpływ członów zmianowania na rozwój i plonowanie ozimych form rzepaku, żyta i pszenicy. ss. 164. ​ISBN 978-83-7717-229-2​.

9. Praca zbiorowa. Red. A. Kotecki. 2015. Adaptation of the Andean lupine (Lupinus mutabilis Sweet) to natural conditions of south-western. ss. 119. ​ISBN 978-83-7717-235-3​.

10. Praca zbiorowa. Red. A. Kotecki. 2015. Modyfikowany genetycznie len włóknisty (Linum usitatissimum L.) – reakcja na zróżnicowaną ilość wysiewu oraz selekcja genotypów. ss. 232. ​ISBN 978-83-7717-256-8

Przypisy | edytuj kod

  1. a b c d e f Prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-05-03] .
Na podstawie artykułu: "Andrzej Kotecki" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy