Aneta Pawłowska


Aneta Pawłowska w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aneta Joanna Pawłowska – polska historyk sztuki, doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności historia najnowsza, historia i kultura Afryki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego[1].

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Jest absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską Henryk Weyssenhoff (1859–1922) – próba monografii napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza S. Jaroszewskiego[2].

Od 1999 roku jest zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskała na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w 2000 roku za pracę Monografia grupy warszawskich artystów Pro Arte (1922–1932)[1], napisaną pod kierunkiem prof. Wandy Nowakowskiej. Rozprawę habilitacyjną Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych obroniła w 2014 roku[3][1]. W 2016 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego[2][1].

W Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego wykłada przedmioty z zakresu historii malarstwa i rzeźby powszechnej oraz polskiej w XX wieku. Prowadzi również zajęcia dotyczące sztuki Subsaharyjskiej, muzealnictwa, seminaria i proseminaria[4]. W ramach programu Erasmus przedstawiła cykle wykładów:

 • European Visual Arts in the late 19th and early 20th centuries (University of Eastern Finland, 2015).
 • Contemporary  Art in South Africa. The Past and Present in Gender Art of South Africa (University of West Bohemia, 2015).
 • Introduction to Africa and the Study of African Art and Aesthetics (University of West Bohemia, 2016).
 • Sources and Historical Inspirations in Modern Art (Universidade de Santiago de Compostela, 2016).

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii sztuki polskiej XIX i XX wieku, sztuki i kultury Afryki Subsaharyjskiej. W latach 2001-2004 przebywała w Johannesburgu (RPA)[5]. Prowadzi badania dotyczące audiodeskrypcji dzieł sztuki, czyli tworzenia opisów obiektów artystycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niewidomych[6].

Nagrody | edytuj kod

 • Nagroda Rektora UŁ Zespołowa I stopnia za publikację European Culture: Unity in Diversity, Cambridge Scholars, Newcastle 2011 (2012).
 • Nagroda Rektora UŁ II stopnia za publikację Sztuka i kultura Afryki Południowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 (2014).
 • Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015).
 • Nagroda Rektora UŁ Zespołowa I stopnia za publikację Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (2017)[7].
 • Nagroda naukowa LUMEN 2017 (Leaders in University Management) w kategorii Specjalnej dla kierowanego przez Anetę Pawłowską projektu Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach  jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością  naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)[8].

Pełnione funkcje | edytuj kod

 • Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (od 2005).
 • Członek Założyciel – pełnomocnik ds. badań nad sztuką Afryki oraz innych pozaeuropejskich kręgów kulturowych Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu w Warszawie (od 2006).
 • Członek Zarządu – pełnomocnik ds. badań nad sztuką Afryki w Polskim Instytucie Studiów nad Sztuką Świata (od 2011)[9].
 • Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie malarstwa polskiego i powszechnego XIX-XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem sztuki afrykańskiej (od 2015).
 • Ekspert Komisji Europejskiej (od 2016).
 • Członek sieci naukowej COST (od 2016).
 • Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 2016)[10].
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (od 2016)[11].
 • Członek Polskiej Rady Wydawniczej Interdyscyplinarnej Serii „Krótkie Wprowadzenie”, pisanej piórem ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego[12].
 • Członek kolegium redakcyjnego półrocznika Katedry Historii Sztuki UŁ "TECHNE. Seria nowa"[13].

Zorganizowane konferencje | edytuj kod

 • Międzynarodowa konferencja naukowa AFRICAN TRADITION – AFRICAN MODERNITY (19-20.11.2015)[14].
 • Konferencja naukowa NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA (26-27.10.2017)[15].

Wybrane publikacje | edytuj kod

Międzynarodowa konferencja naukowa AFRICAN TRADITION – AFRICAN MODERNITY (Łódź, 19-20.11.2015, organizator: Aneta Pawłowska)
Monografie
 • Henryk Weyssenhoff (1859–1922) – zapomniany bard Białorusi, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2006.
 • Pro Arte. Monografia grupy warszawskich artystów 1922–1932, Wydawnictwo Neriton Warszawa 2006.
 • Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (A. Pawłowska, J. Niewiarowska-Kulesza).
 • Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim).
 • Studia o sztuce polskiej XIX I XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Redakcja monografii

 • Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. E. Jedlińska, A. Pawłowska, K. Stefański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016.
 • Afryka i (post)kolonializm, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016.

Artykuły

 • Grupa Pro Arte – prezentacja wstępna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2002, nr 74, s. 131–145.
 • The Roots of Black Post-Apartheid Art in South Africa, „Art Inquiry” 2004, s. 81–104.
 • O potrzebie tworzenia kolekcji sztuki afrykańskiej, w: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice: Wydawnictwo Muzeum Śląskiego 2006, s. 272–281.
 • The Past and Present in Gender Art of South Africa, “Africana Bulletin” 2006, nr 54, s. 147–168.
 • The Female Art of South Africa and the Second Wave of Neo-Feminism, „Art Inquiry” 2006, s. 55–82.
 • Inspiracje kulturą Afryki w malarstwie europejskim pierwszej połowy XX wieku, „Afryka” nr 25, Warszawa 2007, s. 71–90.
 • Aesthetics and Art in Africa: Conceptual Clarification, Confusion or Colonization?, „Art Inquiry”, vol. IX, Łódź 2007, s. 271–291.
 • Przemiany w tradycyjnej estetyce afrykańskiej i jej relacje z kulturą europejską, [w:] Wizje i Re-wizje. Wielka Księga Estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007, s. 181–192.
 • Zjawisko akulturacji na przykładzie ze sztuki południa Afryki, [w:] Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo, red. J. Pawlik, M. Szupejko, Warszawa 2009, s. 165–178.
 • Polska rzeźba pomnikowa po II wojnie światowej, jako wyraz mecenatu państwa, [w:] Sztuka w kręgu władzy. Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 13–15 listopada 2008, Toruń, red. E. Pilecka, K. Kluczwajd, Warszawa 2009, s. 351–366.
 • The Influence of the Existence of Slavery On the Depiction of the Black Man in Fine Arts, [w:] Rhythms and Steps of Africa, red. W. Mond-Kozłowska, Kraków 2011, s. 254–263.
 • European Art: The Definition of Art, w: European culture in diversity, red. K. Kujawińska-Courtney, M. Łukowska, E. Williams, Newcastle 2011, s. 107–124.
 • Południowa Afryka królestwo złota i diamentów i jego ikonografia, [w:] Stare i nowe” mocarstwa w Afryce stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, red. A. Żukowski, Forum Politologiczne, t. 13, Olsztyn 2012, s. 575–596.
 • „Why do we need art history?” In the 21st century – in the context of the 20th century history of the discipline, [w:] Creativity and Innovation in Business and Education, red. J. Bieńkowska, Łódź 2015.
 • Johannesburg Art Gallery in the context of racial transformation in South Africa, „CoCAin... Review of Contemporary Art Centers & Museums”, no. 7, September 2015, s. 64–67.
 • South African museums. Representation and identity, [w:] African Studies. Forging New Perspectives and Directions, red. N. Pawlak, H. Rubinkowska-Anioł, I. Will, Warsaw 2016, s. 216–230.
 • Kontrowersje wokół estetyki afrykańskiej, [w:] Małe. Ukryty świat Afryki, red. M. Banaś, E. Łubińska, Kraków 2016, s. 9–13.
 • Gender and Eroticism in Contemporary Art from South Africa, „Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies” 2017, (12)1, 7-28.
 • Estetyczne odkrywanie sztuki naskalnej Afryki Południowej – perspektywa artystyczna, [w:] Sztuka naskalna. Polskie doświadczenia badawcze, red. A. Rozwadowski, Toruń 2017, s. 303–322.
Artykuły poświęcone audiodeskrypcji
 • Sztuka audiodeskrypcji – audiodeskrypcja sztuki – koncepcja nowej metody z zakresu upowszechniania sztuk wizualnych, [w:] Twórczość, uniwersytet, pasja… O zaangażowaniu w dydaktyce, red. K. Klimczak, J. Płuciennik, Łódź 2015, s. 49–63.
 • Audio-Description as the Guiding-Point for the Blind People to the World of Art and Architecture in the Context of the European Union, [w:] EU Association Agreement: Legal, Political and Economic Aspects, International Scientific Conference, 11th -12th November, 2016, s. 98–107.
 • Multisensoryczna percepcja architektury. Audiodeskrypcja wnętrz pałacu Izraela Poznańskiego w świetle aktualnych doświadczeń europejskich, [w:] Historia – Konserwacja – Rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, s. 191–206 (A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim).
 • Niewidomi w świecie sztuki. Pozawizualna percepcja dzieł plastycznych, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Studia VI, red. P. Gryglewski, A. Barczyk, Łódź 2016, s. 233–242 (A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim).
 • Usłyszeć obraz – koncepcja audiodeskrypcji Sali Neoplastycznej w Muzeum Sztuki w Łodzi, [w:] Dostrzec więcej. Wybrane zagadnienia wizualizacji danych w badaniach nad dziedzictwem kulturowym, red. J. Kolenda, A. Seidel-Grzesińska, Wrocław 2016, s. 43–63 (A. Pawłowska, A. Wendorff).

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d Dr hab. Aneta Joanna Pawłowska, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-09-04] .
 2. a b prof. nadzw. dr hab. Aneta Pawłowska. Katedra Historii Sztuki UŁ, historiasztuki.uni.lodz.pl [dostęp 2017-09-04] .
 3. Dr hab. Aneta Joanna Pawłowska, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-09-04] .
 4. Aneta Pawłowska – Studenci, pracownicy – USOSweb, usosweb.uni.lodz.pl [dostęp 2017-09-04] .
 5. AnetaA. Pawłowska AnetaA., Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 .
 6. R. Wilgusiak, Posłuchaj i wyobraź sobie, "Łódź kreuje" 2018, nr. 1, s. 12-15. Dostęp online: www.inframedia.pl/images/pdfy/LKI/LKI_1_17_2018_pl.pdf
 7. Nagrody Naukowe Rektora UŁ - Biblioteki UŁ, www.lib.uni.lodz.pl [dostęp 2018-02-14] .
 8. Konkurs Lumen 2017, www.lumen.edu.pl [dostęp 2017-11-17]  (ang.).
 9. Władze. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, world-art.pl [dostęp 2017-09-04] .
 10. Wydział VI – Wydział Sztuki i Nauk o Sztuce, ltn.lodz.pl [dostęp 2017-09-04] .
 11. Władze Wydziału, wydzfilhist.uni.lodz.pl [dostęp 2017-09-04] .
 12. Seria oksfordzka – wiedza dla każdego – Uniwersytet Łódzki, biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com [dostęp 2017-09-16] .
 13. TECHNE. Seria Nowa | Wydawnictwo UŁ, wydawnictwo.uni.lodz.pl [dostęp 2018-02-14]  (pol.).
 14. Konferencja „Afrykańska tradycja – Afrykańska nowoczesność”, Łódź (19-20.11.2015) | Afryka | Sztuka społecznie zaangażowana, sztukaafryki.umk.pl [dostęp 2018-02-14]  (pol.).
 15. a, Niepełnosprawni i sztuka | Kronika UŁ, kronika.uni.lodz.pl [dostęp 2018-02-14] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Aneta Pawłowska" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy