Błąd bezwzględny


Błąd bezwzględny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Błąd bezwzględny – różnica pomiędzy wartością zmierzoną x {\displaystyle x} a wartością rzeczywistą x 0 {\displaystyle x_{0}}

Δ x = x x 0 , {\displaystyle \Delta x=x-x_{0},}

przy czym wartość rzeczywista zwykle[1] nie jest znana[2]. Może być ona określona w sposób przybliżony, na przykład jako wynik teoretycznych obliczeń, średnia arytmetyczna z dużej liczby pomiarów, założony parametr w procesie technologicznym albo wynik pomiaru przyrządem o znacznie większej dokładności.

Pomiar zawsze obarczony jest błędem pomiarowym, ponieważ dokonywany jest za pomocą przyrządu pomiarowego (np. woltomierza, amperomierza, suwmiarki) o skończonej dokładności.

Wartość błędu może zostać również obliczona według podanej klasy miernika analogowego. Błąd bezwzględny pomiaru oblicza się wówczas z wykorzystaniem wzoru:

Δ x = k l Z 100 , {\displaystyle \Delta x={\frac {kl\cdot Z}{100}},}

gdzie:

k l {\displaystyle kl} klasa, Z {\displaystyle Z} zakres.

Oznacza to, że w każdym punkcie podziałki danego miernika może wystąpić błąd mieszczący się w granicach wartości mierzonej

x Δ x , x + Δ x . {\displaystyle \langle x-\Delta x,x+\Delta x\rangle .}

Jeżeli przyrząd pomiarowy wyposażony jest w podziałkę i nie jest podana klasa przyrządu (np. linijka, kątomierz, mechaniczna waga szalkowa, mechaniczny stoper), niepewność pojedynczego pomiaru nie może być mniejsza od wartości wyznaczonej przez najmniejszą odległość między działkami podziałki.

Spis treści

W błędach systematycznych | edytuj kod

W przypadku błędu systematycznego, jeżeli jego wartość jest przewidywalna i znana (na przykład wynika ze znanej zmiany temperatury), wartość błędu bezwzględnego ze zmienionym znakiem jest nazywana „poprawką”. Po dodaniu poprawki do wyniku pomiaru x {\displaystyle x} otrzymuje się wartość skorygowaną o błąd systematyczny. Poprawka może mieć wartość ujemną lub dodatnią, w zależności od czynnika wpływającego na zmianę wartości pomiaru.

W błędach losowych | edytuj kod

W przypadku błędów losowych, inaczej niż w błędach systematycznych, nie jest istotne, czy odchylenie wyniku pomiaru od wartości oczekiwanej nastąpiło w górę, czy w dół, dlatego rozpatruje się moduł błędu bezwzględnego:

| Δ x | = | x x 0 | . {\displaystyle |\Delta x|=|x-x_{0}|.}

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. Marian Kampik: Opracowanie wyników pomiaru – analiza błędów. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny; Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki, 2017-03-24. s. 1. [dostęp 2018-04-10].
  2. Henryk Szydłowski (red.): Teoria pomiarów. Wyd. II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, s. 13.

Bibliografia | edytuj kod

  • Henryk Szydłowski (red.): Teoria pomiarów. Wyd. II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
Na podstawie artykułu: "Błąd bezwzględny" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy