Bank Pekao


Bank Polska Kasa Opieki w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Bank Pekao) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao, Pekao, Pekao SA, dawniej PeKaO) – polski bank uniwersalny założony 17 marca 1929 r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Od 1998 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999–2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju[1][2], których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Okres międzywojenny | edytuj kod

W 1929 roku ówczesny Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności, Henryk Gruber zwrócił uwagę na fakt, że istnieje zapotrzebowanie na bank, który będzie w stanie świadczyć usługi finansowe dla ośmiu milionów Polaków żyjących poza granicami kraju. Wychodząc z tych założeń 17 marca 1929 roku Ministerstwo Skarbu powołało Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 29 października tego samego roku Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki SA do rejestru handlowego. Akcjonariuszami spółki zostały: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny.

Pierwsze placówki zostały otwarte we Francji, Argentynie, USA i w Tel Awiwie, a w roku 1939 Pekao miało już przedstawicielstwa w stolicach większości państw, w których osiedlała się polska emigracja[3].

PRL | edytuj kod

Po roku 1945 bank zajął się obsługą międzynarodowych operacji finansowych prowadzonych przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z jego pomocą Polacy na emigracji mogli wspierać swoje rodziny za żelazną kurtyną. W drugiej połowie lat 50. funkcję Dyrektora Banku Pekao S.A. obejmuje Zbigniew Masłowski, w wyniku jego działań w roku 1968, Minister Finansów zezwolił na zakładanie w Banku Pekao rachunkówdewizowych” dla osób fizycznych pracujących za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Monopol na ich prowadzenie Pekao utracił dopiero w 1989 r.

W latach 70. rachunki walutowe w Pekao zostały podzielone na trzy kategorie: konta A dla osób wpłacających waluty o udokumentowanym pochodzeniu, konta B dla wpłat o nieudokumentowanym pochodzeniu, i konta C dla cudzoziemców. Środków z kont B nie można było legalnie wywozić za granicę, jednak już w 1976 roku uprawnienia kont A i B zostały zrównane. W 1974 roku w banku zarejestrowano około 91 tys. rachunków „walutowych” na których zdeponowano 52,5 mln dol. W 1979 roku na prawie milionie kont znajdowało się 437,7 mln dolarów zaś pod koniec lat 80. łączna wartość rachunków dewizowych wynosiła 3,3 mld dol.[4]

Znacznie wcześniej, bo już w 1960 r. w wyniku działań Prezesa Zbigniewa Masłowskiego, Bank Pekao S.A. rozpoczął emisję własnych „bonów towarowych PeKaO” nominowanych w dolarach amerykańskich. Początkowo za bony te (jak również bezpośrednio za waluty wymienialne wpłacane w krajowych i zagranicznych przedstawicielstwach banku) można było kupować zarówno zagraniczne, jak i deficytowe towary krajowe w sieci sprzedaży dewizowej prowadzonej bezpośrednio przez PeKaO SA. W ofercie banku dla klientów indywidualnych znajdowała się różnorodna gama towarów obejmująca m.in. artykuły spożywcze (na czele z szynką „Krakus” i zachodnią gumą do żucia), alkohole, kosmetyki, tkaniny, sprzęt AGD, rowery, motory, samochody, ciężarówki, ciągniki, maszyny rolnicze, opał, materiały budowlane, urządzenia instalacyjno-sanitarne, a także mieszkania i meble[5]. Ta sieć sprzedaży detalicznej została wraz z utworzeniem w 1972 przedsiębiorstwa „eksportu wewnętrznegoPewex wyprowadzona ze struktur banku. W drugiej połowie lat 70. równocześnie z rozwojem banku w Polsce, Prezes Zbigniew Masłowski tworzy oddział Banku Pekao S.A. w Paryżu istniejący do dzisiaj.

Po 1989 | edytuj kod

Po powrocie do gospodarki rynkowej w 1989 roku, Bank Pekao rozpoczął realizowanie strategii rozwoju banku uniwersalnego z ofertą bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Był też odpowiedzialny za stworzenie pierwszego w powojennej Polsce biura maklerskiego, które swoją działalność rozpoczęło 1 marca 1991 roku i wprowadzało na giełdę pierwsze prywatyzowane spółki.

W Pekao wydano również pierwszą kartę kredytową w Polsce. Dostawał ją klient, który złożył w skarbcu depozyt 20 000 dolarów w gotówce[6].

W lipcu roku 1996 rząd, chcąc zwiększyć wartość banku przed planowaną prywatyzacją, zdecydował o utworzeniu Grupy Pekao SA. Poza bankiem Pekao SA w jej skład weszły: Bank Depozytowo-Kredytowy SA z Lublina, Powszechny Bank Gospodarczy SA z Łodzi oraz Pomorski Bank Kredytowy SA ze Szczecina[7] (należały one do tzw. komercyjnej dziewiątki, czyli banków wydzielonych ze struktur Narodowego Banku Polskiego w lutym 1989). W 1997 r. nowym, wspólnym logo grupy stał się charakterystyczny żubr. W 1998 r. banki Grupy Pekao SA rozpoczęły łączenie, zakończone 1 stycznia 1999 r.

W czerwcu 1998 rozpoczęła się prywatyzacja Pekao SA, kiedy Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 15% akcji Banku. Debiut Pekao SA na GPW nastąpił 30 czerwca 1998. W połowie 1998 roku akcjonariuszem Banku został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął nową emisję akcji wartości 100 mln dol., tj. 5,29% kapitału.

Pekao w grupie UniCredit | edytuj kod

W 1999 Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało na inwestora strategicznego włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. i Allianz AG, które 3 sierpnia 1999 r. objęło pakiet 52,09% akcji banku. Tym samym Pekao SA stał się członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI). UCI zapłaciło za bank 1 mld dolarów (wówczas 3,93 mld złotych)[8].

W roku 2005 UniCredito połączył się z HypoVereinsbank, posiadającym pakiet kontrolny Banku BPH. W marcu 2006 roku UniCredito wystąpił o prawo głosu z akcji BPH, aby móc dokonać fuzji BPH oraz Pekao. Po kilkumiesięcznym sporze między głównym właścicielem a polskim rządem i ostrzeżeniach Komisji Europejskiej niewyrażającej zgody na zablokowanie fuzji w Polsce, polski rząd 5 kwietnia 2006 parafował, a 19 kwietnia podpisał umowę z UniCredito, w której wyraził zgodę na fuzję pod pewnymi warunkami, m.in. odsprzedaży 200 oddziałów BPH. Do przeprowadzenia podziału Banku BPH i przyłączenia jego wydzielonej większej części do Pekao niezbędna była zmiana w polskim prawie bankowym, co stało się 19 października 2006 r.

3 października 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na podział BPH i przyłączenie jego wydzielonej części do Pekao. Tym samym 30 listopada mogło dojść do planowanej fuzji. W jej wyniku wszyscy klienci korporacyjni BPH stali się klientami nowego Banku Pekao SA. Przeniesienie oddziałów z banku BPH do Pekao w 2007 roku wiązało się z koniecznością dokonania istotnych zmian w systemie informatycznym. W tym czasie zmieniona została numeracja rachunków prowadzonych w oddziałach, które weszły do Pekao.

Od 2009 roku centrala banku znajduje się w Lipowy Office Park w Warszawie, gdzie zebrano wszystkie jednostki, dotychczas mieszczące się w różnych lokalizacjach.

W listopadzie 2009 roku, po ponad 6 latach pracy, Jan Krzysztof Bielecki złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu oraz ze wszystkich zajmowanych stanowisk w Grupie UniCredit i jej spółkach zależnych. Zakończył urzędowanie w styczniu 2010. Nowym prezesem zarządu została Alicja Kornasiewicz, którą Rada Nadzorcza banku powołała 13 stycznia 2010 r. Do czasu uzyskania zgody KNF, Kornasiewicz była członkiem zarządu pełniącym obowiązki prezesa zarządu, a w tym czasie obowiązki prezesa banku pełnił Luigi Lovaglio, dyrektor generalny i I wiceprezes Pekao.

19 lipca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Luigi Lovaglio na funkcję prezesa zarządu banku Pekao.

Logotyp Banku Pekao SA w latach 2012–2017

W czerwcu 2012 r. ogłoszono rebranding banku. Nowe barwy Pekao to biała „jedynka” na czerwonym tle (logo grupy UniCredit). Pierwsze oddziały z nowym oznakowaniem zostały odsłonięte 8 czerwca wraz z rozpoczęciem UEFA EURO 2012[9], którego bank był sponsorem.

W roku 2013 Bank Pekao wprowadził system płatności i akceptacji płatności mobilnych PeoPay[10].

W roku 2014 decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Bank Pekao przejął SKOK Kopernik. W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła testy warunków skrajnych oraz przegląd jakości aktywów banków w Polsce. Bank Pekao SA został uznany przez KNF za najlepiej skapitalizowany bank w sektorze.

Pekao w Grupie PZU | edytuj kod

W 2016 roku akcje banku posiadane przez UniCredit zostały wystawione na sprzedaż za kwotę 3,5 mld euro. Pod koniec 2016 ogłoszono, że Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju zakupią 32,8 proc. akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld złotych[11]. Za ponad 15 lat (lata 2001–2015) UniCredit z tytułu posiadania akcji banku uzyskał 11,7 mld zł z dywidend (dywidenda łączna od 2001 do 2015 wyniosła 22,1 mld zł), zaś dzięki sprzedaży małych pakietów akcji Pekao uzyskał przychód wysokości kilku kolejnych miliardów złotych[8]. 7 czerwca 2017 roku transakcja została sfinalizowana. Nastąpił rebranding i powrót banku do charakterystycznego logo z żubrem[12].

Grupa kapitałowa | edytuj kod

Grupę Banku Pekao SA współtworzą instytucje finansowe i niefinansowe, współpracujące z bankiem uniwersalnym jako podmiotem dominującym. Oferują one pełny zakres dostępnych w Polsce usług finansowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych[13].

W skład Grupy wchodzi Bank Pekao SA jako jednostka dominująca oraz następujące spółki zależne (stan na 31 grudnia 2015 roku):

Prezesi Pekao | edytuj kod

Prezesi banku Pekao S. A. przed rokiem 1989:

Zbigniew Masłowski, do roku 1979

Prezesi banku Pekao od roku 1989:

 1. Marian Kanton od czerwca 1989 do sierpnia 1996 (zginął w wypadku samochodowym)[14]
 2. Andrzej Dorosz od 30 sierpnia 1996 do 4 lutego 1998 (odwołany przez radę nadzorczą)[15][16]
 3. Maria Pasło-Wiśniewska od 26 lutego 1998 do 30 września 2003 (rezygnacja ze stanowiska)[17]
 4. Jan Krzysztof Bielecki od 1 października 2003 do 10 stycznia 2010 (rezygnacja ze stanowiska)[18]
 5. Alicja Kornasiewicz od 11 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2011 (rezygnacja ze stanowiska)[19]
 6. Luigi Lovaglio od 1 maja 2011[20] do 14 czerwca 2017 (odwołany przez radę nadzorczą)[21]
 7. Michał Krupiński od 14 czerwca 2017[22] do 29 listopada 2019 (rezygnacja ze stanowiska)[23]
 8. Marek Lusztyn od 29 listopada 2019[24] do 21 kwietnia 2020 (rezygnacja ze stanowiska)
 9. Leszek Skiba od 21 kwietnia 2020[25]

Akcjonariat | edytuj kod

Struktura własnościowa:

Wyróżnienia i nagrody | edytuj kod

 • Trzykrotny zdobywca Złotego Bankiera w kategorii Innowacja: za kartę wielowalutową (2016)[27], płatności mobilne PeoPay (2015), biometryczną metodę uwierzytelniania klientów korporacyjnych (2011)[potrzebny przypis];
 • Most innovative Bank in CEE & CIS (2015)[28]
 • Contactless & Mobile Awards (2016, 2015)[29]
 • Innowator Roku 2016 i 2015 magazynu Global Finance (bankowość korporacyjna)[30]
 • Najlepszy Dostawca Usług Finansowania Handlu magazynu Euromoney (2015)[31]
 • „Financing Provider of the Year, Poland” miesięcznika Eurobuild[32].
 • Najlepszy Private Banking w Polsce według magazynów The Banker i Global Finance (2015)[33]
 • Diamenty Private Equity (2015)[34]

Inne: Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 1 kwartału 2016 r. na poziomie 18,4%). Pozycję nr 1 Banku Pekao w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Inne | edytuj kod

12 lipca 2008 odkryto, że dane osób starających się o staż w Pekao stały się publicznie widoczne w Internecie[35]. Kontrola GIODO zakończyła się stwierdzeniem naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych i wnioskiem „o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych naruszenia wewnętrznych procedur obowiązujących w Banku, gwarantujących poszanowanie zasad ochrony danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa.”[36]. 19 maja 2012 poinformowano, że prawomocnym wyrokiem warszawskiego Sądu Apelacyjnego, jedna z ok. 1700 osób, których CV wyciekły z banku, dostała 10 tys. zł odszkodowania[37].

Wybrane oddziały Banku | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Pekao oficjalnie wraca do Polski z nowym żubrem w logo, wyborcza.pl [dostęp 2017-06-07] .
 2. JacekJ. Frączyk JacekJ., Repolonizacja banków zakończona. Bank Pekao od dziś w rękach państwa, miliard wraca do PZU, „WP money”, 7 czerwca 2017 [dostęp 2017-06-07]  (pol.).
 3. HISTORIA BANKU PEKAO SA (pol.). [dostęp 2014-08-26].
 4. Witold Gadomski (2013), Podwójne życie dolarów, Alehistoria, Tygodnik Historyczny, dodatek do Gazety Wyborczej, 10 czerwca 2013, s. 14–15.
 5. Cennik Nr 44 w dolarach obowiązujący od 1 października 1972. Bank Polska Kasa Opieki SA Centrala, Warszawa.
 6. Kupowali lokalny bank w biednym kraju. Dziś Pekao to wyjątkowo zyskowna część włoskiego Unicredit, natemat.pl, 2014-12-11 [dostęp 2017-01-29].
 7. Bank Polska Kasa Opieki SA, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-02-19] .
 8. a b UniCredit już zarobił na Pekao miliardy, wyborcza.biz, 2016-09-20 [dostęp 2017-01-29].
 9. UEFA EURO 2012 i nowe logo filarami dalszego rozwoju Banku Pekao. Bank Pekao SA, 2012-06-04. [dostęp 2013-12-18].
 10. Na rynku płatności mobilnych pojawił się nowy gracz. Pekao wprowadził PeoPay. Gazeta Prawna, 2013-06-06. [dostęp 2013-12-18].
 11. PZU i UniCredit potwierdziły sprzedaż akcji Banku Pekao, money.pl, 2016-12-08 [dostęp 2017-01-30].
 12. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2017-06-07] .
 13. BankB. Pekao BankB., Raport Roczny 2015 str. 146, 31 grudnia 2015 .
 14. Prezes Pekao S. A. zginął w wypadku (pol.). archiwum.rp.pl, 16 sierpnia 1996. [dostęp 7 maja 2011].
 15. Andrzej Dorosz prezesem Pekao SA (pol.). archiwum.rp.pl, 31 sierpnia 1996. [dostęp 7 maja 2011].
 16. Maria Wiśniewska kandydatem na prezesa (pol.). archiwum.rp.pl, 5 lutego 1998. [dostęp 7 maja 2011].
 17. Biuro Prasowe Pekao SA, Zmiany w Zarządzie Banku Pekao SA, 25 lipca 2003.
 18. Jan Krzysztof Bielecki rezygnuje ze stanowiska prezesa banku Pekao S.A (pol.). Forsal.pl, 24 listopada 2009. [dostęp 7 maja 2011].
 19. Alicja Kornasiewicz została nowym prezesem Pekao S.A (pol.). Forsal.pl, 12 stycznia 2010. [dostęp 7 maja 2010].
 20. Nieoczekiwana zmiana na stanowisku prezesa Pekao, „Rzeczpospolita”, 2011-04-15, s. 1.
 21. Luigi Lovaglio odwołany z funkcji prezesa Banku Pekao. Zastąpi go Michał Krupiński, „Business Insider”, 14 czerwca 2017 [dostęp 2017-06-14]  (pol.).
 22. JacekJ. Frączyk JacekJ., Pekao: Prezes Lovaglio odwołany. Na jego miejsce wejdzie Michał Krupiński, „WP money”, 14 czerwca 2017 [dostęp 2017-06-14]  (pol.).
 23. Krupiński złożył rezygnację z funkcji prezesa Pekao SA, biznes.interia.pl [dostęp 2019-11-29]  (pol.).
 24. JakubJ. Ceglarz JakubJ. (oprac.), Michał Krupiński już nie jest prezesem Pekao. Znamy następcę, www.money.pl, 29 listopada 2019 [dostęp 2019-11-29]  (pol.).
 25. Leszek Skiba został prezesem Banku Pekao, Marek Lusztyn i Krzysztof Kozłowski wiceprezesami. wirtualnemedia.pl/. [dostęp 2020-04-22].
 26. Skład akcjonariatu.
 27. Złoty bankier 2015, dodatek specjalny „Pulsu Biznesu” z 2016-04-20, str. XII [dostęp 2017-01-29].
 28. Bank Pekao najbardziej innowacyjnym bankiem w regionie CEE według magazynu EMEA Finance – Komunikat prasowy – Biuro Prasowe – Bank Pekao, media.pekao.com.pl [dostęp 2020-08-03] .
 29. Bank Pekao nagrodzony za System PeoPay, w tym płatności mobilne na Windows 10 Mobile – Komunikat prasowy – Biuro Prasowe – Bank Pekao, media.pekao.com.pl [dostęp 2020-05-11] .
 30. https://www.gfmag.com/media/press-releasess/global-finance-names-innovators-2016%7Copis=https://d2tyltutevw8th.cloudfront.net/media/document/the-innovators-2016-transaction-services-1461775167.pdf.
 31. Bank Pekao SA podwójnie nagrodzony za najlepsze usługi finansowania handlu – Komunikat prasowy – Biuro Prasowe – Bank Pekao, media.pekao.com.pl [dostęp 2020-08-03] .
 32. Eurobuild Awards, eurobuildawards.com [dostęp 2020-08-03] .
 33. Według magazynu The Banker najlepszy Private Banking w Polsce oferuje Bank Pekao SA – Komunikat prasowy – Biuro Prasowe – Bank Pekao, media.pekao.com.pl [dostęp 2020-08-03] .
 34. Lista Laureatów V edycji Private Equity – Executive Club .
 35. Jak PeKaO SA chroni prywatne dane osobowe? – vBeta.pl – blog o internecie, baza wiedzy o nowych programach, Web 2.0.
 36. Oficjalna informacja GIODO: http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/2270/j/pl.
 37. Kosztowne skutki internetowego wycieku – Banki – WP.PL.
Kontrola autorytatywna (biznes):
Na podstawie artykułu: "Bank Pekao" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy