Białystok


Na mapach: 53°08′07″N 23°08′44″E/53,135278 23,145556

Białystok w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Położenie Białegostoku na mapie powiatu białostockiego

Białystok (wymowa i (lit. Balstogė, biał. Беласток, ukr. Білосток, jid. ‏ביאַליסטאָק‎, ros. Белосток) – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, położone na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Białą. Jest stolicą województwa podlaskiego i siedzibą władz ziemskiego powiatu białostockiego.

Wśród miast wojewódzkich Polski, Białystok jest drugim miastem pod względem gęstości zaludnienia i dziesiątym pod względem liczby ludności[3]. Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Miasto z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką.

Spis treści

Położenie | edytuj kod

Białystok leży na Wysoczyźnie Białostockiej, będącej częścią makroregionu Nizina Północnopodlaska. Znajduje się w centralnej części województwa podlaskiego. Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 102,12 km²[4]. Historycznie Białystok leży na Podlasiu. Uwarunkowania geograficzne (miasto leży w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji) i historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości, co ukształtowało specyficzny charakter miasta.

Warunki naturalne | edytuj kod

Miasto jest położone nad rzeką Białą, będącą lewym dopływem Supraśli.

Klimat | edytuj kod

Zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym Polski Romualda Gumińskiego, Białystok położony jest w dzielnicy podlaskiej. Klimat jej jest wyraźnie chłodniejszy od innych dzielnic nizinnych. Średnie temperatury stycznia mieszczą się w granicach od -4 do –6 °C, należą one do najniższych w Polsce. Średnia temperatura roczna wynosi ok. +7 °C. Liczba dni mroźnych wynosi od 50 do 60, z przymrozkami od 110 do 138 dni, a czas zalegania pokrywy śnieżnej od 90 do 110 dni. Średnie sumy opadów rocznych oscylują wokół wartości 550 mm, a okres wegetacyjny trwa 200 do 210 dni[5].

Przyroda | edytuj kod

Stawy Dojlidzkie

Znajduje się w obszarze funkcjonującym pod nazwą Zielone Płuca Polski (dawne tereny województw: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego). Około 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Parki i skwery oraz 1779 ha lasów znajdujących się w granicach miasta tworzą specyficzny i zdrowy mikroklimat. W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody o powierzchni łącznej 105 ha, będące pozostałościami Puszczy Knyszyńskiej. Aglomeracja miejska sąsiaduje z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Takie usytuowanie rezerwatów przyrody w bezpośrednim sąsiedztwie miasta jest unikatowe. Ze względu na te walory w 1993 r. Białystok jako pierwsze miasto w Polsce został przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast prowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia[6]. Na terenie miasta znajdują się 2 rezerwaty przyrody:

Zieleń miejska | edytuj kod

 Osobny artykuł: Tereny zielone w Białymstoku. Parki w Białymstoku Dywan kwiatowy Park Planty Fontanna w parku Planty Schody prowadzące do pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej w Białymstoku położonego na terenie Parku Centralnego Park Poniatowskiego (Stary) Ogród Zoologiczny w Parku Konstytucji 3 Maja

Historia | edytuj kod

Szkic parku Branickich autorstwa Pierre Ricaud de Tirregaille z widokiem na pałac – rycina z 1752 roku  Osobne artykuły: Historia BiałegostokuKalendarium historii Białegostoku.

Osada Białystok powstała między 1440 a 1444 rokiem, gdy na miejsce obecnego Rynku Kościuszki przybyli osadnicy z ziemi kolneńskiej, a do dzisiejszych Dojlid – z powiatu lidzkiego. W miejscu obecnego Rynku Kościuszki krzyżowały się drogi do Suraża, Wasilkowa oraz Choroszczy. Między 1444 a 1447 rokiem Białystok od Michała Zygmuntowicza otrzymuje Jakub Raczko Tabutowicz. W ciągu następnych trzech lat powstają dwa dwory oraz kościół parafialny. Przy kościele w 1578 roku stanęła karczma. W latach 1617–1626 z fundacji marszałka Piotra Wiesiołowskiego zbudowano zachowany do dziś Stary Kościół Farny. To on wzniósł w Białymstoku murowany gotycko-renesansowy zamek, który po gruntownej przebudowie w latach 90. XVII wieku, stał się barokową rezydencją magnackiego rodu Branickich znaną do dziś jako pałac Branickich. Z 1727 r. pochodzi pierwsza wzmianka o białostockiej cerkwi, która znajdowała się w miejscu obecnej Katedry św. Mikołaja. Miasto prywatne, położone w ziemi bielskiej województwa podlaskiego posiadało prawo magdeburskie w 1745 roku[7]. W 1745 roku rozpoczęto budowę białostockiego ratusza. Całość założenia urbanistycznego Białegostoku przypisywana jest architektom związanym z dworem hetmana Jana Klemensa Branickiego. W 1769 w pobliżu Białegostoku konfederaci barscy stoczyli z armią carską przegraną bitwę pod Olmontami. W XIX wieku miejscowość zmieniła charakter z rezydencjonalnego na administracyjny i przemysłowy.

W latach 1807–1915 Białystok znajdował się w granicach Imperium Rosyjskiego. Do 1842 r. miasto było stolicą obwodu białostockiego, następnie przyłączono je do guberni grodzieńskiej. Po powstaniu listopadowym w pobliżu miasta ustalono granicę celną między Kongresówką a Rosją, co wywołało gwałtowną falę migracji ekonomicznej łódzkich fabrykantów. Przyczyniło się to do dynamicznego rozwoju prowincjonalnego wówczas miasteczka. W tym okresie rozrastający się Białystok zyskał miano Manchesteru Północy. W 1862 r. przez Białystok przeprowadzono Kolej Warszawsko-Petersburską, która także przyczyniła się do rozwoju gospodarczego miasta. W 1892 uruchomiono w mieście system wodociągów.

Żydzi zamordowani podczas pogromu w Białymstoku w 1906 roku

W dniach 14–16 czerwca 1906 w Białymstoku doszło do pogromu ludności żydowskiej, podczas którego zamordowano 88 osób.

 Osobny artykuł: Pogrom białostocki.

W latach 1915–1919 miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. W 1920 Wojsko Polskie stoczyło zwycięską bitwę białostocką z Armią Czerwoną, uwalniając miasto spod bolszewickiej okupacji. Do 1939, już w niepodległej Polsce, miasto było stolicą województwa białostockiego. W pierwszej połowie 1936 roku doszło tam do ekscesów o podłożu antysemickim[8]. W październiku 1939 Białystok przyłączono do Białoruskiej SRR i nadano mu status stolicy obwodu białostockiego. Od września 1939 r. do wybuchu wojny radziecko-niemieckiej Białystok był jednym z dwóch głównych (obok Lwowa) ośrodków działania polskich komunistów, którzy po 1945 roku objęli władzę w Polsce. Przywódcą tego środowiska był Alfred Lampe, pod przywództwem którego działali m.in.: Janina Broniewska, Paweł Finder, Małgorzata Fornalska, Marceli Nowotko, Jakub Berman, Czesław Skoniecki i Leon Lipski[9].

Białystok, 1941

W czerwcu 1941 do Białegostoku wkroczyły wojska niemieckie. Od lipca 1941 do lipca 1944 był on ośrodkiem administracyjnym Okręgu Białostockiego. Pod koniec lipca 1941 roku w mieście utworzono getto, w którym w 1943 r. wybuchło powstanie. AK odmówiło pomocy żydowskiemu ruchowi oporu w getcie ze względu na obecność w nim komunistów[10]. Ostatecznie białostoccy Żydzi zginęli w obozach zagłady w Treblince i na Majdanku. Po zajęciu miasta, w dawnych koszarach 10 Pułku Ułanów Litewskich hitlerowcy utworzyli obóz dla jeńców radzieckich. Pierwotnie przetrzymywano tam ok. 10–12 tys. jeńców, którzy na skutek ekstremalnych warunków bytowych, głodu i chorób masowo ginęli. Obóz zlikwidowano jesienią 1943 roku[11]. W lipcu 1944 miały miejsce ciężkie walki o wyzwolenie Białegostoku spod okupacji hitlerowskiej, w wyniku których miasto poważnie ucierpiało. Po II wojnie światowej odbudowane miasto na zawsze utraciło swój poprzedni charakter, będący dziedzictwem parowiekowej jego historii. Dzięki powojennym migracjom ludności wiejskiej Białystok powiększył się, kilkukrotnie przewyższając liczbę swoich mieszkańców sprzed 1939 r. W tym okresie powstały liczne uczelnie i nowe ośrodki przemysłowo-usługowe.

Od 1999 r. stolica województwa podlaskiego i obecnie dynamicznie się rozwija. W 2006 Białystok wchłonął 4 kolejne miejscowości.

Architektura | edytuj kod

Rynek Kościuszki i ratusz (2011) Zespół pałacowo-parkowy Branickich Tympanon Pałacu Branickich wraz z herbem rodowym, wyżej rzeźba, tzw. Grupy Atlasa Brama główna – (wieża Gryfa) wejście do zespołu pałacowo-parkowego w Białymstoku, widok z pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego Ogród przed Pałacem Branickich Wieża zegarowa Jedna z wielu rzeźb w ogrodzie Pałacu BranickichAkteon Pawilon Włoski w Parku Branickich Pałacyk gościnny Branickich Sobór św. Mikołaja (1843-46) Pałac Lubomirskich Pałac Hasbacha Wybrane kamienice Białegostoku Austeria (barokowa) Kamienica Ginzburga Willa pod Kariatydami Kamienica Jossema, obecnie Hotel Aristo Kamienica Kantorowiczów Kamienica Makowskich Kamienica Szturmanów Kamienica Puchalskiego Kamienica przy ul. Spółdzielczej (w Centrum) Kamienica przy ul. Waszyngtona (na os. Piaski) Kamienica przy ul. Warszawskiej (na os. Bojary) Pierzeja zachodnia Rynku Kościuszki Kamienica, Rynek Kościuszki 7 – obecnie bank Kamienica przy ul. Ciepłej (na os. Sienkiewicza) Kamienica przy ul. Sienkiewicza (na os. Sienkiewicza) Kamienica przy ul. Lipowej (w Centrum) Hotel Villa Tradycja Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny(1900–1906)

Zabytki | edytuj kod

Budynki gotyckie:

Budynki renesansowe:

Budynki barokowe:

Obiekty powstałe w XIX wieku:

Pałac Nowika jest punktem Szlaku Esperanto i Wielu Kultur, Szlaku Białostockich Fabrykantów oraz Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego

Obiekty powstałe w XX wieku:

Obiekty niezachowane:

Turystyka | edytuj kod

Hotele Hotel Gołębiewski Hotel Cristal Hotel Branicki Hotel Turkus Hotel Gromada

Szlaki turystyczne | edytuj kod

Część z zabytków została oznakowana na pięciu turystycznych szlakach tematycznych utworzonych w mieście w latach 2008–2010:

W maju 2011 dodatkowo powstały[15]:

 • Szlak rodu Branickich
 • Szlak architektury drewnianej w Białymstoku
 • Szlak białostockich świątyń
 • Szlak białostockich fabrykantów

Alternatywę dla pieszych szlaków stanowi „Białostocki Audiobus. Dźwiękowy przewodnik do słuchania w autobusach komunikacji miejskiej” – utworzony w 2011 roku szlak turystyczny oparty na trasach linii autobusowych numer 2 i 10.

Rynek Kościuszki | edytuj kod

Rynek Kościuszki

Pod koniec roku 2007 otwarto plac miejski za Ratuszem (pomiędzy ul. Suraską i Rynkiem Kościuszki). W marcu 2008 r. UM przedstawił plan remontu ścisłego centrum. Według tego planu w roku 2009 Rynek Kościuszki, Suraska i Kilińskiego nabrały charakteru miejskiego centrum. Rynek został wyłożony kostką i płytami granitowymi, znajduje się tam stylowe oświetlenie oraz donice z kwiatami i ławki[potrzebny przypis][16][17]. Historia Rynku Kościuszki sięga roku 1753, kiedy to po pożarze miasta jego przebudową zajął się ówczesny właściciel Białegostoku – Jan Klemens Branicki. Do najważniejszych zachowanych obiektów z tego okresu należy Ratusz z wieżą zegarową, ukończony w 1761 roku. Dawniej pełnił on funkcje usługowo-handlowe, znajdowały się w nim kramy kupieckie, w większości należące do ludności żydowskiej. W roku 1939 radzieccy okupanci zburzyli Ratusz, a na jego miejscu planowano wybudowanie pomnika Józefa Stalina. W latach 1954–1958 odbudowano rozebrany budynek. Obecnie mieści się w nim główna siedziba Muzeum Podlaskiego[18]. Przy Rynku Miejskim znajduje się także cekhauz – hetmańska zbrojownia. Jest to barokowo-klasycystyczny budynek w kształcie typowego dla XVIII wieku dworku szlacheckiego. W swojej historii był wykorzystywany głównie jako magazyn sprzętu strażackiego. Dziś znajduje się tu Archiwum Państwowe[18]. Do najefektowniejszych obiektów na Rynku Kościuszki zalicza się budynek dawnej austerii, czyli karczmy. Jest to budowla dwukondygnacyjna, pokryta mansardowym dachem z lukarnami, ze ściętym narożem z balkonem ozdobionym portykiem i frontonem wspartym na dwóch kolumnach. Obecnie mieści się w niej restauracja Astoria, która stanowi wraz z sąsiednim budynkiem część kompleksu gastronomiczno-usługowego pod nazwą Centrum Astoria. W jego skład wchodzi cukiernia z tarasem widokowym, na którym serwowana jest kawa i desery. W piwnicach Astorii znajduje się pub, a na parterze stylowy bar. Ponadto w Centrum Astoria znajdują się sale konferencyjno-bankietowe. Przy wschodniej pierzei Rynku wznosi się zespół katedralny Wniebowzięcia NMP, w którego skład wchodzi XX-wieczna bazylika wybudowana w stylu neogotyckim, barokowa plebania zbudowana w 1761 roku oraz XVII-wieczny kościółek farny, który jest najstarszym zachowanym zabytkiem murowanym w mieście[18]. Przy zachodniej pierzei Rynku znajdują się kolorowe fasady odbudowanych po wojnie kamieniczek. w których mieszczą się galerie, kawiarnie, puby, księgarnia i sklepy[18].

Demografia | edytuj kod

Ludność Białegostoku | edytuj kod

 Osobny artykuł: Ludność Białegostoku.
 • Wykres liczby ludności miasta Białegostoku w ciągu ostatnich 150 lat[19]

Największą populację Białystok odnotował 30 września 2018 roku – według danych GUS 297 640 mieszkańców[20].

Powierzchnia Białegostoku | edytuj kod

Zmiany granic miasta Białegostoku na przestrzeni lat

     – granice Białegostoku w roku 1691, pow. 0,43 km²
     – obszar przyłączony w roku 1749, pow. 1,20 km²
     – obszar przyłączony w roku 1845, pow. 6,00 km²
     – obszar przyłączony w roku 1877, pow. 10,00 km²
     – obszar przyłączony w roku 1919, pow. (42,00) 44,00 km²
     – obszar przyłączony w roku 1954, pow. 71,00 km²
     – obszar przyłączony w roku 1973, pow. 89,00 km²
     – obszar przyłączony w roku 1980-81, pow. 89,75 km²
     – obszar przyłączony w roku 2002, pow. 93,96 km²
     – obszar przyłączony w roku 2006, pow. 102,12 km²

Mniejszości narodowe | edytuj kod

Konsulat Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku

Białorusini | edytuj kod

Białystok to ośrodek kulturalno-społeczny Białorusinów (według spisu powszechnego z 2002 roku mieszka ich tutaj prawie 7,5 tys., co stanowi 2,5% mieszkańców Białegostoku). Działają tu Konsulat Białorusi oraz takie organizacje jak: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Związek Młodzieży Białoruskiej, Związek Białoruski w RP, Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża”, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich, Białoruskie Zrzeszenie Studentów, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś, Towarzystwo Kultury Białoruskiej. W Białymstoku odbywają się także ogólnopolskie imprezy kulturalne m.in. Festiwal „Piosenka Białoruska” oraz Święto Kultury Białoruskiej. Działa niezależne białoruskie Radio Racja, nadające sygnał także na Białoruś. Wydawane są tu białoruskie czasopisma: Niwa, Białoruskie Zeszyty Historyczne, Pravincyja oraz Czasopis.

Rosjanie | edytuj kod

Rosjanie to mniejszość narodowa, która liczy około 10–15 tys. osób, mieszkających głównie w Białymstoku, na Suwalszczyźnie i Mazurach. W Białymstoku działa ich główna organizacja – Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, organizujące Dni Kultury Rosyjskiej.

Tatarzy | edytuj kod

W Białymstoku mieszka ok. 1800 Tatarów. Działa Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (oddział podlaski), wydawane jest czasopismo „Życie Tatarskie”. W planach jest stworzenie w stolicy województwa podlaskiego Instytutu Historii Tatarów.

Pozostałe narodowości | edytuj kod

W Białymstoku mieszkają również: Romowie (działa Centralna Rada Romów w Polsce, ukazuje się ich miesięcznik „Rrom p-o Drom)” oraz Ukraińcy (według spisu powszechnego z 2002 roku w Białymstoku mieszka 417 Ukraińców; działają: Związek Ukraińców Podlasia, Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej).

Gospodarka | edytuj kod

Zespół apartamentowców mieszkalno-usługowych przy ul. Tysiąclecia 10 Wieżowiec mieszkalny (17 pięter, wys.46,5 m) położony przy ul. Waszyngtona 36 Browar Dojlidy, ul. Dojlidy Fabryczne 28 Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. – deweloper z Białegostoku realizujący inwestycje w budownictwie, m.in. w Warszawie Siedziba Kuriera Porannego przy ul. Świętego Mikołaja 1 Galerie i centra handlowe Atrium Biała Alfa Centrum Białystok Dawna Fabryka pluszów później Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” SA, obecnie Alfa Centrum Białystok Zielona Kamienica Pasaż  Osobny artykuł: Białostocki Okręg Przemysłowy.

Białystok jest dużym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, rozwinięty jest też przemysł elektromaszynowy (elektroniczny, maszynowy i metalowy), drzewny, spożywczy (największy w Polsce Polmos), materiałów budowlanych, huta szkła oraz elektrociepłownia.

Miasto jest ośrodkiem handlu, głównie ze wschodem. Działa tu Centrum Promocji Rynku Wschodniego. W Białymstoku odbywają się międzynarodowe Targi Tekstylno-Odzieżowe, Żywności i Przetwórstwa, Konsumpcyjne, Rolno-Spożywcze. W Białymstoku znajduje się: 7 hipermarketów, 27 supermarketów, 18 centrów handlowych (Atrium Biała, Alfa Centrum, Galeria Jurowiecka, Auchan Produkcyjna, Auchan Hetmańska, Outlet Center, Outlet Białystok, Galeria Zielone Wzgórze, Galeria M, Galeria Antoniuk, CH Panorama, Dom Handlowy Wenus, Centrum Handlowe Park, CH Sienny Rynek Centrum Handlowe, CH Zielona Kamienica, Centrum Handlowe Fasty, Centrum Handlowe M2, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe), 19 marketów elektronicznych, marketów budowlano-dekoracyjnych[21]. W miejscowości działało państwowe gospodarstwo rolnePaństwowe Gospodarstwo Ogrodnicze Białystok[22].

W końcu listopada 2010 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Białymstoku obejmowała ok. 14,8 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 12,0% do aktywnych zawodowo[23]. Według GUS w październiku 2013 roku stopa bezrobocia wynosiła 13,6% – najwięcej z miast wojewódzkich.

We wrześniu 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 7200 osób, a stopa bezrobocia wynosiła 5,5%[24].

Transport | edytuj kod

Białystok to największy węzeł komunikacyjny północno-wschodniej Polski. Przez miasto przebiega linia kolejowa Rail Baltica o znaczeniu europejskim (Warszawa – Suwałki – Kowno – Ryga – Tallinn).

Drogi | edytuj kod

Drogi w Białymstoku Tunel Augusta Emila Fieldorfa Nila w Białymstoku ul. Popiełuszki (widok z mostu Fieldorfa) Aleja Jana Pawła II ul. Bohaterów Monte Cassino Widok na osiedle Słoneczny Stok

Przez Białystok przebiega międzynarodowa drogowa trasa europejska E67, pokrywająca się na terenie kraju z drogą krajową nr 8, łącząca kraje Europy Zachodniej ze Skandynawią, znana też pod nazwą Via Baltica. W mieście krzyżuje się ona z drogą krajową nr 19. Z Białegostoku biegnie również droga krajowa nr 65, którą można dojechać do przejścia granicznego z Białorusią (Bobrowniki-Bierestowica). W skrócie:

Dodatkowo wokół Białegostoku przebiegają/planowane są drogi ekspresowe:

 • droga ekspresowa S8 – w październiku 2018 roku zakończono prace nad ostatnim odcinkiem tej drogi, łącząc Białystok z siecią dróg ekspresowych i autostrad w Polsce[25].
 • droga ekspresowa S19 – trasa będąca aktualnie w fazie projektowej, ma połączyć granicę polsko-białoruską z Białymstokiem, Lublinem i Rzeszowem. Przy Białymstoku ma tworzyć obwodnicę, która ominie miasto od strony zachodniej przechodząc przez okolice miejscowości m.in. Zalesiany, Tołcze, Choroszcz (gdzie będzie się krzyżować z droga S8).

Transport kolejowy | edytuj kod

XIX-wieczny Dworzec kolejowy w Białymstoku – widok od strony peronów

W Białymstoku krzyżują się następujące linie kolejowe: linia kolejowa nr 6 (ZielonkaKuźnica Białostocka), nr 38 (BiałystokBartoszyce), nr 32 (Białystok – Czeremcha) oraz linia kolejowa nr 37 (Białystok – Zubki Białostockie).

 Osobny artykuł: Transport kolejowy w Białymstoku.

Białystok posiada bezpośrednie połączenia kolejowe między innymi z: Warszawą, Olsztynem, Krakowem, Gdańskiem, Katowicami, Wrocławiem, Bielskiem-Białą oraz Jelenią Górą. Pociągi lokalne docierają do Suwałk, Ełku, Sokółki, Kuźnicy, Czeremchy, Łap, Szepietowa, Czyżewa, a do niedawna również do Małkini. Rozwinięty jest również transport autobusowy, obsługiwany zarówno przez przedsiębiorstwo PKS Białystok, które utrzymuje wiele linii dalekobieżnych (m.in. do Warszawy, Zielonej Góry, Gdańska, Szczecina, Lublina, Gołdapi, Suwałk) oraz lokalnych do większości miast i wsi województwa podlaskiego, jak i przewoźników prywatnych, obsługujących połączenia m.in. do Warszawy, Moniek, Bielska Podlaskiego, Czeremchy, Czarnej Białostockiej i Tykocina oraz Krynek.

22 września 2014 roku z inicjatywy stowarzyszenia Kolejowe Podlasie w celu zbadania możliwości uruchomienia w Białymstoku SKM, na jeden dzień eksperymentalnie uruchomiono 23 bezpłatne pociągi specjalne relacji Białystok BacieczkiBiałystok StarosielceBiałystokBiałystok Fabryczny, z których skorzystało 1551 osób[26].

Komunikacja miejska | edytuj kod

 Zobacz też: Tramwaje w BiałymstokuAutobusy miejskie w Białymstoku. Solaris Urbino 12 w barwach KPK Białystok Ścieżka dla rowerów, przystanek autobusowy komunikacji miejskiej w Białymstoku przy ul. Wiejskiej

Aglomerację białostocką obsługuje Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Białystok jest największym miastem w Polsce posiadającym tylko jeden rodzaj komunikacji miejskiej, autobusową. W ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez UM w Białymstoku operują trzy przedsiębiorstwa autobusowe: Komunalny Zakład Komunikacyjny, Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, istniały także spółki Abra, BIATRA. Białystok posiada 49 linii autobusowych, w tym 29 linii miejskich dziennych (1–13, 15–29, 50), 6 linii nocnych (N1–N6) oraz 14 linii podmiejskich (100–109, 112, 200–202)[27]. W czerwcu 2009 powstał Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku.

Infrastruktura rowerowa | edytuj kod

 Zobacz też: BiKeR.

W Białymstoku od połowy lat 90 XX w. wybudowano ponad 120 km dróg rowerowych. Przyjęty w połowie lat 90 XX w. tzw. AZ Plan zakładał pokrycie całego miasta gęstą siecią ścieżek, jednak część projektu nie została zrealizowana. Obecnie przy prawie każdej większej inwestycji drogowej jest tworzona wydzielona droga dla rowerów. Liczba ścieżek rowerowych wzrasta dzięki ujmowaniu w ramach inwestycji drogowych również sąsiadujących traktów rowerowych. Istnieje również plan połączenia ścieżką rowerową wszystkich województw Polski Wschodniej, dzięki czemu Białystok znalazłby się w ciągu „północ – południe” rowerowej komunikacji.

Transport lotniczy | edytuj kod

Na obszarze miasta istnieje lotnisko sportowe Aeroklubu Białostockiego. Wiele lat trwały dyskusje co do miejsca lokalizacji, celowości i zakresu działania nowego lotniska, gdyż z uwagi na położenie miasta miało ono nie mieć charakteru portu lotniczego. Na początku listopada 2017 rada miasta zadecydowała jednak, że na terenie Aeroklubu powstanie pas startowy mogący obsługiwać samoloty mieszczące do 50 pasażerów. Roboty zakończono we wrześniu 2018 roku. Droga startowa ma wymiary 1350 na 30 m (nawierzchnia utwardzona z asfaltobetonu). Powstała także płyta do zawracania samolotów, drogi kołowania, płyty postojowe, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i oświetleniem. Koszt inwestycji wyniósł ponad 45 mln zł, z czego 16,1 mln zł pochodziło z budżetu województwa podlaskiego[28].

Decyzją z dnia 31 lipca 2009 r. zarząd województwa postanowił, iż podlaskie lotnisko regionalne będzie budowane w Sanikach, znajdujących się około 27 km od centrum Białegostoku. Planu jednak nie zrealizowano.

Około 14 km na południowy zachód od miasta leży lądowisko Turośń Kościelna. W 2013 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie oddano do użytku sanitarne lądowisko Białystok-Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Kultura | edytuj kod

Muzea i galerie sztuki Muzeum Podlaskie Muzeum Historyczne Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Białostockie Muzeum Wsi Muzeum Wojska Galeria im. Sleńdzińskich (dawna Synagoga Cytronów) Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku Teatry Opera i Filharmonia Podlaska Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białostocki Teatr Lalek Teatr Arkadia Chór Politechniki Białostockiej

W Białymstoku działa ponad 570 organizacji pozarządowych (w tym 56 towarzystw i związków m.in. Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne). Białystok w 2010 r. przegrał rywalizację o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Nie znalazł się na tzw. „krótkiej liście” miast-kandydatów.

Muzea i galerie | edytuj kod

Białystok jest największym ośrodkiem kulturalnym w północno-wschodniej Polsce. Działa tu największe w województwie Muzeum Podlaskie, posiadające oddziały w Białymstoku (Muzeum Historyczne, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Białostockie Muzeum Wsi), w Choroszczy (Muzeum Wnętrz Pałacowych), w Supraślu, Tykocinie oraz Bielsku Podlaskim. W Białymstoku działają także: Muzeum Wojska oraz Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu w Białymstoku. Mieści się tu również jedna z najlepszych polskich galerii sztuki współczesnej – Galeria Arsenał. Drugą miejską galerią jest Galeria im. Sleńdzińskich, posiadająca największy w Polsce zbiór dzieł sztuki i pamiątek archiwalnych polskiego rodu artystów z Wilna. Ponadto działa tu 19 prywatnych galerii sztuki.

Teatry i filharmonia | edytuj kod

Dzięki Białostockiemu Teatrowi Lalek oraz Wydziałowi Sztuki Lalkarskiej warszawskiej Akademii Teatralnej Białystok uzyskał miano polskiego centrum sztuki lalkarskiej. Oprócz BTL-u istnieje tu także Teatr Dramatyczny oraz kilkanaście teatrów prywatnych (w tym Teatr Wierszalin z Supraśla oraz Teatr K3 z Białegostoku). Miasto posiada również filharmonię. Miasto wraz z Urzędem Marszałkowskim planuje budowę Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki, w skład którego wchodzić mają: Opera i Filharmonia Podlaska, rozbudowany teatr lalek oraz multikino.

Chóry | edytuj kod

Kina | edytuj kod

Biblioteki | edytuj kod

Biblioteki Książnica Podlaska Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Na terenie Białegostoku znajduje się 17 czynnych bibliotek:

 • Książnica Podlaska[29]
 • Dział zbiorów specjalnych – Czytelnia i Wypożyczalnia Książki Mówionej[29]
 • Filia nr 1 Książnicy Podlaskiej[30]
 • Filia nr 2 Książnicy Podlaskiej[31]
 • Filia nr 3 Książnicy Podlaskiej[32]
 • Filia nr 4 Książnicy Podlaskiej[33]
 • Filia nr 5 Książnicy Podlaskiej[34]
 • Filia nr 6 Książnicy Podlaskiej[35]
 • Filia nr 7 Książnicy Podlaskiej[36]
 • Filia nr 8 Książnicy Podlaskiej[37]
 • Filia nr 9 Książnicy Podlaskiej[38]
 • Filia nr 11 Książnicy Podlaskiej[39]
 • Filia nr 12 Książnicy Podlaskiej[40]
 • Filia nr 13 Książnicy Podlaskiej[41]
 • Filia nr 14 Książnicy Podlaskiej[42]
 • Filia nr 15 Książnicy Podlaskiej[43]
 • Filia nr 17 Książnicy Podlaskiej[44]

Inne ośrodki kultury | edytuj kod

W Białymstoku działa kilkanaście bibliotek. Największe z nich to Książnica Podlaska oraz Biblioteka Uniwersytecka. Osoby starsze i niepełnosprawne mogą bezpłatnie korzystać z biblioteki Fundacji Edukacji i Twórczości, która oferuję usługę „Książka na telefon” skierowaną do osób nie będących w stanie dotrzeć osobiście do wypożyczalni. Pozostałe instytucje kulturalne to min. Białostocki Ośrodek Kultury, Centrum Kultury Prawosławnej, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, Dom Kultury „Śródmieście”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

Imprezy cykliczne | edytuj kod

Obchody święta Policji w Białymstoku

Festiwale mniejszości narodowych:

 • Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska”
 • Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok – Grodno”
 • Święto Kultury Białoruskiej
 • Dni Kultury Rosyjskiej
 • Festiwal Kultury Ukraińskiej Na Podlasiu „Podlaska Jesień”
 • Urodziny Rafała Lipki

Bezpieczeństwo publiczne | edytuj kod

W Białymstoku znajduje się centrum powiadamiania ratunkowego[45].

W Białymstoku znajduje się utworzony w 1996 zakład karny. Pojemność jednostki wynosi 299 miejsc[46].

Szpitale w Białymstoku Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Ogrodowej 12 Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Warszawskiej 18 (szpital gruźliczy) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku

Szpitale publiczne | edytuj kod

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (tworzą go 3 szpitale)
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 • Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
 • Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
 • Szpital MSW w Białymstoku

Szpitale niepubliczne | edytuj kod

Prywatna Klinika Położniczo-Ginekologiczna ul. Parkowa 6 w Białymstoku

Oświata i nauka | edytuj kod

Uczelnie Pałac Branickich zwany Wersalem Północy – siedziba Uniwersytetu Medycznego Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej na ul. Wiejskiej 45A Centrum Nowoczesnego Kształcenia Domy studenta na terenie kampusu PB przy ul. Zwierzynieckiej 4, 6 (DS4-Delta), 8 (DS3-Gamma), 12 (DS2-Beta) i 14 (DS1-Alfa) Wydział Prawa UwB na ul. Mickiewicza 1 Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB na ul. Warszawskiej 63 Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej 20 Katedra Teologii Katolickiej UwB na ul. Warszawskiej 50

Uczelnie | edytuj kod

Instytucje naukowo-badawcze | edytuj kod

Historia oświaty | edytuj kod

Kamienica czynszowa przy ul. Sienkiewicza 14, obecnie w gestii Akademii Teatralnej im. A. ZelwerowiczaWydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Warszawie

We wrześniu i listopadzie 1939 roku w Białymstoku było 55 szkół wszystkich typów, w tym 6 gimnazjów państwowych, 6 gimnazjów prywatnych, liceum pedagogiczne i liceum handlowe. Po wejściu Białegostoku w skład Białoruskiej SRR władze radzieckie na ich bazie w roku szkolnym 1940/1941 zaczęły tworzyć technika, „dziesięciolatki”, „siedmiolatki” i szkoły początkowe. Wszystkie szkoły prywatne upaństwowiono. W ten sposób starano się upodobnić szkolnictwo do systemu panującemu w innych częściach ZSRR. Zmiany przerwał wybuch wojny niemiecko-radzieckiej[47]. Najstarszą uczelnią w Białymstoku jest Uniwersytet Medyczny (zał. 1950, 3900 studentów), zarządzający dwoma szpitalami klinicznymi: Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym i Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Dzięki Klinice Ginekologii UMB (pierwsze w Polsce zapłodnienie in vitro) oraz Kriobankowi Białystok jest znanym ośrodkiem leczenia niepłodności. Do grona najlepszych w Polsce placówek badających alergie pokarmowe należy III Klinika Chorób Dziecięcych UMB. Politechnika Białostocka powstała w 1964 r. i obecnie jest największą uczelnią techniczną (15 tys. studentów) w północno-wschodniej Polsce. W 1968 r. powstała filia Uniwersytetu Warszawskiego, która w 1997 r. przekształcona została w samodzielny Uniwersytet w Białymstoku (16 tys. studentów). Jest to największa uczelnia w województwie podlaskim. Białostockie środowisko muzyczne dążyło do utworzenia uczelni muzycznej, mającej być kontynuatorką tradycji Konserwatorium Wileńskiego. Udało się to w 1974 roku. Powstała wtedy filia warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (później Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina). Filia dostała już od macierzystej uczelni zgodę na usamodzielnienie się. W 1975 r. powstał Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, który z Białostockim Teatrem Lalek, rozsławił miasto i uczynił je polskim centrum sztuki lalkarskiej. Po 1990 roku w Białymstoku zaczęły powstawać uczelnie prywatne (obecnie jest ich 12), są to m.in. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (zał. 1993, jedna z najlepszych niepaństwowych uczelni magisterskich w Polsce) oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna (1996). Uczelnie niepubliczne – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku 1996, najlepsza polska uczelnia zawodowa 2005 i 2007 według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”). Została założona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od roku akademickiego 2008/2009 istnieje tam możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku „administracja”. W Białymstoku działa również Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, a także Sekcja św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego, która prowadzi Studium Teologii.

Lokalne media | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Media w Białymstoku.

Religia | edytuj kod

Kościoły katolickie (wybrane) Bazylika św. Rocha Kościół Zmartwychwstania Pańskiego Kościół pw. Wszystkich Świętych Kościół św. Wojciecha Kościół św. Stanisława Kościół Najświętszej Maryi Panny Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Chrześcijaństwo | edytuj kod

Katolicyzm | edytuj kod

Miasto jest stolicą metropolii i archidiecezji białostockiej Kościoła rzymskokatolickiego. Powstanie diecezji, a następnie archidiecezji i metropolii białostockiej zakończyło okres tymczasowej administracji kościelnej na ziemiach Białostocczyzny należących przez wieki do diecezji wileńskiej, a które po II wojnie światowej pozostały w granicach Polski. Papież Jan Paweł II w dniu 5 czerwca 1991 r., w czasie wizyty w Białymstoku ogłosił decyzję o utworzeniu diecezji białostockiej[48]. W dniu 25 marca 1992 r., Jan Paweł II w bulli Totus Tuus Poloniae populus dokonał reorganizacji metropolii i diecezji polskich. Dokumentem tym podniósł diecezję białostocką do rangi archidiecezji i ustanowił metropolię białostocką, składającą się z archidiecezji białostockiej oraz diecezji łomżyńskiej i drohiczyńskiej. Utworzenie diecezji białostockiej (1991) i podniesienie jej do rangi arcybiskupstwa, a Białegostoku do godności stolicy metropolii (1992), było ukoronowaniem procesu usamodzielniania się tego Kościoła lokalnego[48]. Pierwszym arcybiskupem metropolitą białostockim w dniu 25 marca 1992 r. został mianowany dotychczasowy biskup białostocki dr Edward Kisiel, któremu papież w czasie uroczystej mszy w bazylice św. Piotra na Watykanie dnia 29 VI 1992 r. wręczył paliusz arcybiskupi. Abp Kisiel poprowadził uroczysty ingres do Bazyliki Metropolitalnej Białostockiej 4 października 1992[48]. Miasto posiada 36 parafii, które znajdują się 6 dekanatach. W Białymstoku znajduje się również Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne oraz filia Papieskiego Wydziału Teologicznego. Na Uniwersytecie w Białymstoku istnieje Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej.

Cerkwie Cerkiew św. Jerzego Cerkiew Hagia Sophia Cerkiew Świętego Ducha Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego Cerkiew Wszystkich Świętychświątynia parafialna położona na głównym cmentarzu prawosławnym miasta

Prawosławie | edytuj kod

Miasto jest stolicą diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Białystok jest największym skupiskiem wyznawców prawosławia w Polsce. Istnieje tu 12 parafii prawosławnych[a] (w tym 1 wojskowa). Działają m.in. Centrum Kultury Prawosławnej, Radio Orthodoxia, Bractwo Świętych Cyryla i Metodego, Bractwo Młodzieży Prawosławnej, Chór AKSION oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS. Diecezja posiada także własną przychodnię. Wydawane są czasopisma: „Arche. Wiadomości Bractwa”, „Fos” oraz „Przegląd Prawosławny”. Odbywają się liczne prawosławne festiwale, m.in. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej oraz Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej. W strukturach Uniwersytetu w Białymstoku działa Katedra Teologii Prawosławnej. W pobliskim Supraślu znajduje się Akademia Supraska oraz męski Klasztor Zwiastowania Bogurodzicy, a w podbiałostockiej wsi Zwierki – żeński Klasztor Narodzenia Bogurodzicy. W Białymstoku znajduje się największa w Polsce świątynia prawosławna, Cerkiew Świętego Ducha. W 2007 w Białymstoku utworzono Prawosławną Szkołę Podstawową im. Świętych Cyryla i Metodego.

Kościół ewangelicko-augsburski

Protestantyzm | edytuj kod

W Białymstoku działalność prowadzą następujące kościoły protestanckie:

Świadkowie Jehowy | edytuj kod

 • 13 zborów (w tym grupa angielskojęzyczna, rosyjskojęzyczna i j. migowego), korzystających z 4 Sal Królestwa[51].

Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego | edytuj kod

 • zbór Białystok

Mormonizm | edytuj kod

Islam | edytuj kod

W stolicy województwa mieszkają również muzułmanie, jest ich ponad 2 tys. (gł. Tatarzy). Działa tu Centrum Islamskie, Dom Modlitwy oraz organizacje: Muzułmańska Gmina Wyznaniowa, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich oraz Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego. Wydawane jest czasopismo „Pamięć i trwanie”. Budowane jest także Centrum Kultury Islamu oraz meczet.

Dawna Synagoga Piaskower

Judaizm | edytuj kod

W 1931 roku w Białymstoku mieszkało 40 tysięcy Żydów na ok. 100 tysięcy mieszkańców, funkcjonowało ponad 60 synagog oraz innych placówek żydowskich. W 2008 roku w mieście z inicjatywy Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku utworzono turystyczno-edukacyjny Szlak Dziedzictwa Żydowskiego[52].

 Zobacz też: Synagogi w Białymstoku.

Buddyzm | edytuj kod

Baha’i | edytuj kod

Pierwsze artykuły o bahaitach w lokalnej prasie ukazały się w drugiej połowie 1991 roku po wizytach bahaitów esperantystów oraz innych nauczycieli z Polski i zza granicy. W lipcu 1992 roku pierwszym białostockim bahaitą został Jan Zimnoch. We wrześniu utworzone zostało pierwsze Lokalne Zgromadzenie Duchowe składające się z dziewięciu dorosłych bahaitów, w tym czterech czarnoskórych studentów medycyny. W październiku 1992 roku odbyła się na terenie Szkoły Gastronomicznej Jesienna Szkoła Baha’i, na którą przyjechało kilkadziesiąt osób z Polski i zza granicy. W kolejnych latach bahaici organizowali kameralne spotkania modlitewne, spotykali się na świętach, uczestniczyli też w międzynarodowych projektach, m.in. spotykali się z bahaitami ze wspólnot Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji i Ukrainy. W Polsce mieszka ok. 400 wyznawców, z czego kilkunastu w Białymstoku[53].

Sport i rekreacja | edytuj kod

Kluby i organizacje sportowe | edytuj kod

Lista drużyn biorących udział w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich (stan na 04.09.2018 r.):

 • Fundacja Białystok Biega – organizator imprez sportowych, głównie biegowych.
 • Cresovia Białystok – kajakarstwo
 • Klub Judo Politechniki Białostockiej[55] – judo
 • Jagiellonia Judo Club Białystok[56]- judo
 • Human Białystok[57] – Kick-boxing
 • AZS WSFiZ
 • AZS PB
 • AZS WSAP
 • Aeroklub Białostocki – szybownictwo, skoki spadochronowe
 • Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok
 • Automobilklub Podlaski
 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – tenis ziemny, lodowisko, lekka atletyka
 • Podlaski Klub Taekwondo „So-san” – karate
 • Białostocki Ośrodek Japońskich Sztuk Walki „SHOBUKAI” – karate
 • Podlaskie Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start” Białystok – tenis, siatkówka, lekka atletyka, pływanie
 • Kaisho Karate Klub – karate Shotokan/WKF
 • Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy „Słoneczny Stok” – tenis stołowy, piłka ręczna, lekka atletyka
 • Akademia Piłkarska „Talent” – piłka nożna
 • Białostocki Klub Karate Kyokushin „KANKU” – karate
 • Młodzieżowy Klub Sportowy „Batory 18” – koszykówka; klub utworzony 23 października 2013, spotkania rozgrywane są w hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy ul. Magnoliowej 13[58].
 • UKS 19 Bojary Białystok – lekka atletyka
 • Juvenia Białystok – lekka atletyka, łyżwiarstwo szybkie
 • LUKS Atletic Białystok- lekka atletyka
 • UKS Wygoda Białystok – kolarstwo, piłka nożna[59]
 • Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca „BIS” – gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, taniec sportowy
 • Podlaski Klub Paralotniowy – paralotniarstwo
 • Klub Biegowy „Pędziwiatr” – bieganie
 • YMAA Białystok – chińskie sztuki walki – Taijiquan i Shaolin

Wydarzenia sportowe – cykliczne | edytuj kod

 • Białystok Półmaraton (od 2013)[60]
 • Białystok Biega (od 2011)[61]
 • Ekiden – sztafeta maratońska (od 2015)[62]
 • Hero Run – bieg z przeszkodami (od 2016)[63]

Obiekty sportowo-rekreacyjne | edytuj kod

Stadion Miejski w Białymstoku Stadion BOSIR „Zwierzyniec” Lodowisko BOSiR w Białymstoku Hala widowiskowo-sportowa Politechniki Białostockiej
Stadiony i hale sportowe
Baseny[64]
 • MOSiR Pływalnia nr 1 – ul. Włókiennicza 4 (kryta)
 • MOSiR Pływalnia nr 1 – ul. Mazowiecka 39 c (kryta)
 • MOSiR Pływalnia nr 1 – ul. Stroma 1a (kryta)
 • Pływalnia Domu Pomocy Społecznej – ul. Baranowicka 203 (kryta)
 • Basen Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Mleczak” – ul. Zwycięstwa 28 (kryty)
 • Basen „Tropicana” (kompleks rekreacyjny) – Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7 (kryty)
 • Basen „Maniac Gym” – ul. Warszawska 79a (kryty)
Korty tenisowe
 • Korty tenisowe BOSIR „Centrum Tenisowe Zwierzyniec” – ul. 11 Listopada 28
 • Korty Tenisowe „Richi” – ul. Antoniuk Fabryczny 4
 • Korty Tenisowe Politechniki Białostockiej – ul. Wiejska 45
 • Korty Towarzystwa Tenisowego „Stanley” – ul. Niedźwiedzia 56A
Inne
 • Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” – ul. Plażowa 1
 • Areoklub białostocki – ul. Ciołkowskiego 2
 • Centrum Zabaw dla Dzieci FIKOLAND & RE-kreacja – ul. Handlowa 1a
 • Centrum Sportu i Rekreacji „Maniac Gym” – ul. Warszawska 79A
 • Skatepark w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej
 • Skatepark Węglowa – ul. Węglowa 8
 • Lodowisko (w okresie letnim rolkowisko) BOSiR – ul. 11 Listopada 28
 • Strzelnica sportowa – ul. Produkcyjna 113
 • Strzelnica sportowa „UKS Kaliber” – ul. Grunwaldzka 18
 • Strzelnica sportowa Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych – ul. Stołeczna 21
 • Strzelnica sportowa Zespół Szkół Mechanicznych – ul. Broniewskiego 14
 • Strzelnica sportowa V Liceum Ogólnokształcące – ul. Miodowa 5

Wojsko | edytuj kod

Stacjonuje tu 18 Pułk Rozpoznawczy (ul. Kawaleryjska), 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy oraz dowództwo 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i wchodzący w jej skład 11 batalion lekkiej piechoty.

Administracja | edytuj kod

Oficjalna pieczęć prezydenta miasta Administracja publiczna w Białymstoku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku ZUS Oddział w Białymstoku Sąd Apelacyjny w Białymstoku Sąd Okręgowy w Białymstoku Sąd Rejonowy w Białymstoku Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Prokuratura Rejonowa w Białymstoku

Białystok ma status miasta na prawach powiatu. Mieszkańcy wybierają do Rady Miasta Białystok 28 radnych. Organem wykonawczym władz jest prezydent miasta. Siedziba władz miasta znajduje się na ul. Słonimskiej. Prezydenci Białegostoku: II Rzeczpospolita

III Rzeczpospolita

Rada Miasta | edytuj kod

W 2007 roku władze miasta powołały do życia Młodzieżową Radę Miasta, która jest organem samorządowym młodzieży zamieszkałej na terenie Białegostoku i uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w mieście. Młodzieżowa Rada jest apolitycznym organem konsultacyjnym dla organów samorządu miejskiego[69]. Urząd Wojewódzki mieści się na ulicy Mickiewicza. Białystok należy do kilku organizacji miejskich: Unia Metropolii Polskich, Euroregion Niemen, Fundacja Zielone Płuca Polski (siedziba), Eurocities.

Podział administracyjny | edytuj kod

 Osobny artykuł: Podział administracyjny Białegostoku.

Uchwałą Nr XXXI/331/04 z 25.10.2004r. uchwalono nowy podział miasta na osiedla. Białystok podzielony jest na 28 osiedli, z których każde posiada swoją radę i zarząd. Do zadań organów osiedla należy dbanie o potrzeby mieszkańców, m.in. załatwianie spraw związanych z życiem osiedla, zapewnianie ścisłego współdziałania z organami władz miasta w sprawach związanych z osiedlem, wyrażanie opinii, o które zwrócą się organy miasta, organizowanie prac mieszkańców na rzecz osiedla, współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi.

Miasta partnerskie | edytuj kod

Honorowi obywatele Białegostoku[71][72] | edytuj kod

Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Łącznie z parafiami w Fastach i Zaściankach, obejmującymi swoim zasięgiem część Białegostoku.

Przypisy | edytuj kod

 1. Urząd Statystyczny w Białymstoku – Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni miasta.
 2. Wyniki badań bieżących – Baza Demografia – Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20] .
 3. [1] GUS.
 4. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. „Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym”, 2013-07-26. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507
 5. Białystok – Klimat – INFORMATOR BIAŁOSTOCKI.
 6. Zielone Płuca Polski.
 7. Józef Maroszek, Rzemiosło w miastach podlaskich, w: Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce (XIV-XVIII w.), Maria Kwapień, Józef Maroszek, Andrzej Wyrobisz, Wrocław 1976, s. 95.
 8. SzymonS. Rudnicki SzymonS., Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 464, ​ISBN 978-83-7666-363-0​ ​ISBN 978-83-7666-412-5​ .
 9. AnnaA. Sobór-Świderska AnnaA., Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa: IPN, 2009, s. 54, ISBN 978-83-7629-090-4, OCLC 836862492 .
 10. August Grabski „Żydzi skazani na komunę”, „Gazeta Wyborcza” 16/17 września 2006, s. 30.
 11. „Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939–1945”, Sport i Turystyka 1988, ​ISBN 83-217-2709-3​, s. 67.
 12. Miasto Białystok: Budowa Muzeum Pamięci Sybiru (pol.). 2013-02-22. [dostęp 2013-10-31].
 13. Szlak esperanto i wielu kultur [dostęp 12 października 2009].
 14. Szlak śladami błogosławionego księdza Michała Sopoćki [dostęp 12 października 2009].
 15. Szlak esperanto i wielu kultur [dostęp 3 października 2010].
 16. Koncepcje 3D.
 17. Białystok – Promocja, głupcze – Wiadomości24.
 18. a b c d Rynek w Białymstoku – Polska turystyka wycieczki noclegi.
 19. Ludność Białegostoku.
 20. Liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 21. Inwestorzy zagraniczni.
 22. Dz.U. z 1990 r. nr 51, poz. 301.
 23. Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów (stan w końcu listopada 2010 r.) (pol.). Główny Urząd Statystyczny, 2011-01-26. [dostęp 2010-01-26].
 24. GUS, Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2019 r., stat.gov.pl [dostęp 2019-11-27]  (pol.).
 25. Bezpieczniej i szybciej z Białegostoku do Warszawy :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2019-01-06] .
 26. Podsumowanie projektu „Podlaska kolej na tak” – Rynek Kolejowy, www.rynek-kolejowy.pl [dostęp 2016-01-12] .
 27. Białostocka Komunikacja Miejska. BKM – Bliżej Celu (pol.). komunikacja.bialystok.pl. [dostęp 2014-10-11].
 28. Pas startowy na Krywlanach | Wschodzący Białystok – Oficjalny Portal Miasta, www.bialystok.pl [dostęp 2019-01-06] .
 29. a b Godziny otwarcia – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 30. Filia nr 1 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 31. Filia nr 2 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 32. Filia nr 3 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 33. Filia nr 4 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 34. Filia nr 5 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 35. Filia nr 6 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 36. Filia nr 7 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 37. Filia nr 8 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 38. Filie nr 9 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 39. Filia nr 11 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 40. Filia nr 12 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 41. Filia nr 13 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 42. Filia nr 14 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 43. Filia nr 15 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 44. Filia nr 17 – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 45. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112 (pol.). uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27].
 46. Zakład Karny Białystok. sw.gov.pl. [dostęp 2015-01-04].
 47. Jaszcze da wajny. W: Armija Krajowa... s. 12.
 48. a b c Archidiecezja Białostocka.
 49. Zbór w Białymstoku [dostęp 2020-08-23]  (pol.).
 50. Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Dobra Nowina" w Białymstoku [dostęp 2020-08-23]  (pol.).
 51. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-12-05] .
 52. kronika projektu Szlak Dziedzictwa Żydowskiego [dostęp 2009-07-21].
 53. Wiara bahai | Wiara bahai, www.bahai.org.pl [dostęp 2020-07-08]  (pol.).
 54. RUGBY Białystok | Dołącz do drużyny – przyjdź na trening [dostęp 2020-04-11]  (pol.).
 55. Klub Judo Politechniki Białostockiej.
 56. Jagiellonia Judo Club.
 57. Human Białystok klub sportowy.
 58. O nas – MKS Batory 18
 59. UKS „WYGODA” Białystok. [dostęp 5 January 2011].
 60. Białystok Półmaraton (pol.). bialystokpolmaraton.pl. [dostęp 2018-02-04].
 61. Białystok Biega (pol.). bialystokbiega.pl. [dostęp 2018-02-04].
 62. Ekiden (pol.). electrumekiden.pl. [dostęp 2018-02-04].
 63. Hero Run Białystok (pol.). herorun.pl. [dostęp 2018-02-04].
 64. Baseny w Białymstoku.
 65. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2002.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-15].
 66. Geografia wyborcza – Wybory samorządowe – Państwowa Komisja Wyborcza. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-15].
 67. Wybory Samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo podlaskie – – m. Białystok. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-15].
 68. Wyniki wyborów samorządowych 2014. Nowi radni. Oficjalne wyniki PKW. poranny.pl. [dostęp 2015-10-15].
 69. Uchwała Nr XIX/197/07 Rady Miasta Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 roku.
 70. Maltański partner Białegostoku.
 71. Honorowi Obywatele Białegostoku.
 72. Honorowi Obywatele Białegostoku.
 73. a b c Honorowi obywatele miasta.
 74. Uchwała nr LIV/626/14 Rady Miasta Białegostoku z dnia 20.01.2014. [dostęp 2014-06-16].
 75. Arcybiskup Jakub uhonorowany, www.bialystok.pl [dostęp 2019-05-03] .
 76. Paweł Adamowicz uhonorowany, www.bialystok.pl [dostęp 2019-05-21] .

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (miasto na prawach powiatu):
Na podstawie artykułu: "Białystok" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy