Biskupi mińscy


Biskupi mińscy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści

Władze diecezji mińskiej w latach 1798-1869 | edytuj kod

Przez prawie 70 lat istnienia, diecezja mińska była obsadzana biskupami ordynariuszami tylko trzy razy: w latach 1798–1816, 1831–1839 oraz 1853–1869. W ciągu 70 lat istnienia diecezji biskupi ordynariusze rządzili nią łącznie tylko przez 42 lata.

Pierwszym biskupem ordynariuszem diecezji był Jakub Ignacy Dederko (1751–1829), drugim – Mateusz Lipski (1770?–1839), trzecim i ostatnim – Adam Wojtkiewicz (1796–1870). Spośród trzech biskupów ordynariuszy diecezji mińskiej, dwóch – Dederko i Wojtkiewicz – zostali odsunięci od zarządu diecezją decyzjami cara.

Diecezja mińska miała tylko jednego sufragana, mimo że ukaz Pawła I z 28 kwietnia (11 maja)[1] 1798 roku powołał do życia w diecezji mińskiej sufraganię stołeczną w Mińsku[2]. Nie była ona w zasadzie obsadzaną z braku funduszy, a państwo, mimo zobowiązań, przyjętych w Konkordacie między Stolicą Apostolską a Cesarstwem Rosyjskim z 1847 roku, nie zamierzało ich realizować.

W okresach, kiedy diecezja nie miała biskupa ordynariusza, na stolicy w Mińsku rezydowali administratorzy, wyznaczani przez rząd rosyjski.

Biskupi ordynariusze diecezji mińskiej po 1917 roku | edytuj kod

W okresie 1869–1917 diecezja mińska nie istniała. Po skasowaniu jej w 1869 roku obszary, nad którymi sprawowała kuratelę, wchodziły w skład diecezji wileńskiej.

Biskupi pomocniczy | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. Daty w nawiasach wyliczono wg kalendarza gregoriańskiego.
  2. 1798 g. Aprela 28. – Imennyj dannyj Senatu, w: Akty i dokumenty otnosâŝiesâ k ustrojstvu i upravleniû rimsko-katoličeskoj cerkvi v Rossii, T. 1, 1762-1825, wyd. I. Belogolov i inn., Petrograd 1915, (s. 112: O ustanowieniu w Rosji dla wyznających wiarę Rzymską sześciu diecezji; o utrzymaniu Arcybiskupa, Biskupów i przy nich Sufraganów i Oficjałów Generalnych; o podawaniu spraw z Konsystorzy na apelację; o zależności rang i stanowisk kościelnych, a także Seminariów i szkół od Archijerejów; o zakazie przyjmowania bądź lokowania Cudzoziemskich Duchownych; o mianowaniu Arcybiskupa Mohylewskiego na Metropolitę; o jego przebywaniu i o nie utrzymywaniu przez niego kontaktów z Obcymi państwami bez pozwolenia Najwyższej władzy).

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Biskupi mińscy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy