Biuro Bezpieczeństwa Narodowego


Na mapach: 52°14′37,11″N 21°01′07,87″E/52,243642 21,018853

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) – polski urząd realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest urzędem, przy pomocy którego Prezydent RP wykonuje swoje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. BBN zajmuje się także monitorowaniem przedsięwzięć mających wpływ na stan bezpieczeństwa i obronności państwa[3].

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma siedzibę przy ul. Karowej 10 w Warszawie.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Zostało powołane 31 stycznia 1991 przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę zarządzeniem nr 3/91 w sprawie składu oraz zasad i trybu działania Komitetu Obrony Kraju. Ustawowego usytuowania BBN, potwierdzającego sposób i zakres działania Biura, dokonano po raz pierwszy ustawą z 25 października 1991 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz innych ustaw. Powołanie BBN jest symbolicznie związane ze zmianą nazwy państwa we wskazanej ustawie na obecną – Rzeczpospolitą Polską. Obecnie status BBN określają przepisy art. 11 ustawy z 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzenie Prezydenta RP w sprawie organizacji i zakresu działania BBN[4].

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za jego działalność przed Prezydentem RP. W początkowym okresie funkcjonowania (1991) Biuro podlegało Ministrowi Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2005 na dachu budynku oddano do użytku wielofunkcyjne lądowisko Sokół dla śmigłowców.

Zakres działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego[5] | edytuj kod

 • realizowanie powierzonych przez Prezydenta RP zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, w tym inicjowanie i udział w przygotowaniu koncepcji oraz planów organizacji i funkcjonowania zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także nadzór nad ich realizacją w imieniu Prezydenta RP;
 • monitorowanie i analizowanie kształtowania się strategicznych warunków bezpieczeństwa narodowego (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz przygotowywanie ocen i wynikających z nich wniosków dla Prezydenta RP;
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym (koncepcji, dyrektyw, planów, programów) w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w odniesieniu do których kompetencje posiada Prezydent RP oraz nadzór nad realizacją zawartych w nich zadań określonych przez Prezydenta RP;
 • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP, perspektywicznych programów rozwojowych oraz planów operacyjnych ich użycia – w ramach zwierzchnictwa nad nimi Prezydenta RP;
 • współpraca z organami władzy publicznej i organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 • monitorowanie, ocena i opiniowanie bieżącej działalności organów władzy publicznej i innych państwowych jednostek organizacyjnych w sferze bezpieczeństwa pozamilitarnego, w tym bezpieczeństwa publicznego i społeczno-gospodarczego oraz formułowanie opinii i wniosków w tym zakresie dla Prezydenta RP;
 • opracowywanie i opiniowanie z upoważnienia Prezydenta RP projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego;
 • merytoryczna i organizacyjna obsługa Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego | edytuj kod

Szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego | edytuj kod

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia | edytuj kod

Wydatki Biura Bezpieczeństwa Narodowego są realizowane w ramach części 01 budżetu państwaKancelaria Prezydenta RP.

W 2018 wydatki BBN wyniosły 14,80 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 72 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 10 450 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2019 wydatki Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano w wysokości 18,48 mln zł[7].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490). W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 30 maja 2019. s. 2/5. [dostęp 2019-12-17].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 01 Kancelaria Prezydenta RP. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2019. s. 21. [dostęp 2019-12-17].
 3. Dz.U. z 2021 r. poz. 372.
 4. XX-lecie Biura Bezpieczeństwa Narodowego 1991-2011. Warszawa: BBN, 2011. ISBN 978-83-60846-11-7.
 5. BBN: STATUS PRAWNY I ZADANIA BIURA. Strona internetowa BBN. [dostęp 2015-02-25].
 6. Gen. Andrzej Reudowicz powołany na zastępcę Szefa BBN. prezydent.pl. [dostęp 2020-10-12].
 7. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.. W: Dz. U. poz. 198 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2019. s. 37. [dostęp 2019-12-17].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (instytucja państwowa):
Na podstawie artykułu: "Biuro Bezpieczeństwa Narodowego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy