Bluźnierstwo


Bluźnierstwo w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest najnowsza wersja przejrzana, która została oznaczona 17 lip 2021. Od tego czasu wykonano 2 zmiany, które oczekują na przejrzenie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bluźnierstwo (inaczej: blasfemia) – słowa uwłaczające temu, co jest ogólnie poważane lub co jest przez religię uznane za święte (sacrum)[1].

Spis treści

Etymologia | edytuj kod

Słowo blasfemia pochodzi z łacińskiego blasphemare, które z kolei wywodzi się z greckiego βλασφημέω (złożenie dwóch słów: βλάπτω = „szargać” oraz φήμη = „reputacja”)[potrzebny przypis].

Prawo | edytuj kod

Historyczne kary | edytuj kod

XIX-wieczna Encyklopedia Orgelbranda wymienia za bluźnierstwo:

Współczesna penalizacja | edytuj kod

Mapa opracowana przez IHEU i EHF w ramach kampanii na rzecz zniesienia kar za bluźnierstwo

     Restrykcje w niektórych regionach

     Restrykcje i grzywny

     Kara więzienia

     Kara śmierci

Prawo współczesne zostało znacznie zliberalizowane względem sposobu traktowania aktu bluźnierstwa. Miało to związek z rozwojem XIX i XX-wiecznej myśli filozoficznej i walką o wolność słowa.[potrzebny przypis]

Następujące kraje karzą bluźnierstwo śmiercią w najwyższym wymiarze kary (wg stanu na 2015) według raportu Freedom of Thought z 2015 r. przygotowanego przez IHEU[3]:

Następujące kraje karały (wg stanu na 2015) bluźnierstwo lub obrazę uczuć religijnych uwięzieniem w najwyższym wymiarze kary (uwaga, dane według raportu Freedom of Thought z 2015 r.[3], od czasu jego publikacji sytuacja mogła się zmienić w niektórych państwach):

Chrześcijaństwo | edytuj kod

Biblia a bluźnierstwo | edytuj kod

Teologia chrześcijańska potępia bluźnierstwo, mające główne następstwa w sferze duchowej.[potrzebny przypis]

Księga Kapłańska nakazuje karanie bluźnierstwa przeciw imieniu Jahwe śmiercią:

Kto by bluźnił Imieniu Jahwe, musi ponieść śmierć; ukamienuje go cała społeczność. Zarówno przybysz, jak i tubylec muszą ponieść śmierć, jeśli będą bluźnić Imieniu.

Kpł 24,16

Ewangelie mówią o bluźnierstwu przeciw Duchowi Świętemu jako o grzechu, który nie zostanie wybaczony:

Kto by jednak bluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.

Mk 3,28 BT

Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.

Mt 12,31-32 BW

Jezus, protoplasta chrześcijaństwa, był oskarżany o bluźnierstwo:

A oto przynieśli mu powietrzem ruszonego, na łożu leżącego. A widząc Jezus wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Ufaj, synu! odpuszczone są tobie grzechy twoje. A oto niektórzy z nauczonych w Piśmie mówili sami w sobie: Ten bluźni.

Mt 9,2-3 BG

Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: „Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?” Jezus odpowiedział: „Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi”. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: „Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje?”

Mk 14,61-64 BT

Niektóre wyroki historyczne | edytuj kod

 • w 1611 roku Iwan Tyszkiewicz, zamożny mieszczanin z Polski (arianin) był w Warszawie torturowany; wyrwano mu język „za bluźnierstwo przeciw Bogu”, a za rzekome rzucenie krucyfiksu na ziemię ucięto mu dłoń i nogę. Następnie został ścięty i spalony (ścięty lub spalony),
 • w 1612 roku Bartholomew Legate, antytrynitarianin, socynianin, został spalony za bluźnierstwo w Londynie,
 • w 1644 roku Ferrante Pallavicino, satyryk i pisarz z Włoch został zwabiony do Awinionu, będącego wtedy częścią Państwa Kościelnego, uwięziony przez co najmniej czternaście miesięcy i mimo błagania o łaskę[4] został zabity przez ścięcie głowy za „bezbożność i bluźnierstwa przeciwko kościołowi katolickiemu”[5],
 • w 1697 roku ostatnią znaną osobą, skazaną na śmierć za bluźnierstwo w Królestwie Szkocji był Thomas Aikenhead, dwudziestoletni student, który podważał prawdziwość cudów Jezusa. Został powieszony[6],
 • 1 lipca 1766 roku we Francji, został skazany za bluźnierstwo młody szlachcic François-Jean Lefebvre de la Barre. Po torturach został ścięty, a jego ciało zostało spalone[potrzebny przypis].

Kara współcześnie | edytuj kod

Zasady większości kościołów i wyznań za świadome bluźnierstwa przewidują karę ekskomuniki (wykluczenia) ze społeczności.[potrzebny przypis]

Islam | edytuj kod

Prawo koraniczne (szariat) przewiduje za blasfemię różne kary, do kary śmierci włącznie.[potrzebny przypis]

Przykładem dzieła uznanego za bluźniercze jest powieść Szatańskie Wersety brytyjskiego pisarza Salmana Rushdie, który został obłożony fatwą za bluźnierstwo w 1989 r.[7] Przykładem jest również atak na redakcję pisma Charlie Hebdo za publikowanie bluźnierczych artykułów na łamach tygodnika. W zamachu zginęło łącznie 12 osób.

Judaizm | edytuj kod

W judaizmie zakaz bluźnierstwa ma swoje źródło w drugim przykazaniu Dekalogu (Wj 20,7), a jego podstawą jest uznanie świętości Boga, którego imię należy bezwzględnie szanować i czcić. Księga Kapłańska Starego Testamentu przewidywała karę śmierci za bluźnierstwo:

Kto by bluźnił Imieniu Jahwe, musi ponieść śmierć; ukamienuje go cała społeczność. Zarówno przybysz, jak i tubylec muszą ponieść śmierć, jeśli będą bluźnić Imieniu.

Kpł 24,16

Halacha głosi jednak, że karze się śmiercią wyłącznie za blasfemię imienia Boga[8].

Współcześnie judaizm nie karze śmiercią za bluźnierstwo.

Siedem Praw Noego, które tradycja rabiniczna uważa za minimalne wymogi moralne dla wszystkich ludzi, zakazują blasfemii[9].

Wolność słowa | edytuj kod

Karanie za bluźnierstwo oraz inne oznaki braku szacunku do religii, zostało uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych za niezgodne z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, podpisanym i ratyfikowanym do 2015 przez 168 państw świata, w tym przez Polskę w 1977[10].

Mimo to, tylko następujące państwa nie karały (wg stanu na 2015) za bluźnierstwo (uwaga, dane według raportu Freedom of Thought[3] z 2015 r., od czasu jego publikacji sytuacja mogła się zmienić w niektórych państwach):

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Bluźnierstwo – Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. [dostęp 2020-08-07].
 2. S. Orgelbranda Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami, T. 2. [dostęp 2011-06-19].
 3. a b c International Humanist and Ethical Union: Freedom of Thought Report | Documenting discrimination against the non-religious around the world (ang.). [dostęp 2016-08-03].
 4. Kopia w Biblioteka Watykanu, z zapiskami z procesu Pallavicino: MS Barberino Latino 6157, folios 12-13. (Coci 1983).
 5. Muir, Culture Wars, s. 94ff.
 6. Thomas Aikenhead.
 7. Fatwa ciąży na Rushdiem. Rzeczpospolita. [dostęp 2011-06-19].
 8. JewishEncyclopedia.com|work=jewishencyclopedia.com Blasphemy.
 9. The Seven Noachide LawsJewish Virtual Library.
 10. UNHR, STATUS OF RATIFICATION INTERACTIVE DASHBOARD [dostęp 2016-08-02] .

Bibliografia | edytuj kod

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Kontrola autorytatywna (przestępstwo):Encyklopedia internetowa:
Na podstawie artykułu: "Bluźnierstwo" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy