Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu (województwo mazowieckie)


Na mapach: 52°01′54″N 20°31′30″E/52,031667 20,525000

Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu (województwo mazowieckie) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Wydmy w Międzyborowie na terenie obszaru chronionego krajobrazu Rezerwat przyrody Dąbrowa Radziejowska

Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazuobszar chronionego krajobrazu o całkowitej powierzchni 25 753 ha, położony na części obszaru gmin Jaktorów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki w województwie mazowieckim. Obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W skład obszaru wchodzą m.in. rezerwaty przyrody Grądy Osuchowskie, Dąbrowa Radziejowska i Stawy Gnojna im. rodziny Bieleckich, a także część otuliny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego[1].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Obszar został ustanowiony na mocy uchwały Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r.[2][3], a następnie istniał na mocy rozporządzenia Wojewody Skierniewickiego z 1997 r.[4] Obszar chroniony pierwotnie obejmował także tereny położone na części obecnego województwa łódzkiego w otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (cały obszar chronionego krajobrazu znajdował się wówczas na terenie województwa skierniewickiego). Po reformie administracyjnej w 1999 r. rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego początkowo nadal pozostawało w mocy. Jednakże w 2006 roku Wojewoda Mazowiecki wydał nowe rozporządzenie[5], które ustanowiło na nowo granice obszaru chronionego w zakresie, w jakim obszar ten leżał na terenie województwa mazowieckiego. Na obszarze województwa łódzkiego – wobec niewydania nowego aktu prawnego regulującego kwestię tego obszaru chronionego – wciąż obowiązuje pierwotne rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego[6] (zob. Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu w województwie łódzkim).

Przypisy | edytuj kod

  1. Informacja na podstawie map Geoserwisu GDOŚ
  2. Marek Ukleja, Obszary chronionego krajobrazu [w:] Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Grójec, 24.02.2014 r.
  3. Uchwała Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. w sprawie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu w województwie skierniewickim (Dz.Urz. Woj. Skiern. Nr 5, poz. 126)
  4. Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Skiern. Nr 18, poz. 113)
  5. Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr. 21 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 178 poz. 6936)
  6. Rozporządzenie nr 9/99 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów i nadal obowiązujących na obszarze województwa łódzkiego lub jego części (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 28, poz. 137 z dn. 31.03.1999 r.) oraz art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu (województwo mazowieckie)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy