Brzeg (miasto)


Na mapach: 50°51′37″N 17°28′02″E/50,860278 17,467222

Brzeg (miasto) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Brzeg i (łac. Alta Ripa, niem. Brieg i) – miasto w Polsce, w województwie opolskim, siedziba powiatu brzeskiego. Miasto historycznie przynależy do Dolnego Śląska. Położone nad Odrą, na skraju Równiny Grodkowskiej.

Do 31 grudnia 2001 r. Brzeg był również siedzibą wiejskiej gminy Brzeg, przemianowanej na gminę Skarbimierz, z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu. Miasto w 2017 roku było zamieszkane przez 36 110 mieszkańców[1].

Spis treści

Nazwa | edytuj kod

Nazwa Brzeg wśród innych nazw miejscowości śląskich w wydanym w języku polskim w Berlinie urzędowym dokumencie pruskim z 1750 roku[2]

Nazwa miasta pochodzi od polskiej nazwy na brzeg rzeki[3]. Niemiecki nauczyciel Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku, wydanym w 1888 roku we Wrocławiu, wymienia trzy nazwy miasta zanotowane w dokumentach z 1178 roku Berega, Brega oraz polską Brzeg podając ich znaczenie Stadt auf dem hohen Ufermiasto nad wysokim brzegiem[3].

Miejscowość wymieniona została w łacińskim dokumencie z 1250 roku, wydanym przez kancelarię księcia Henryka III Białego, gdzie miasto zanotowano po łacinie – Alta ripa[4], którą Colmar Grünhagen (edytor publikujący dokumenty brzeskie) przetłumaczył: Der alte name fur Brieg, im Slawischen wyssoki brzeg, czyli po polsku Stara nazwa Brzegu, w języku słowiańskim Wysoki Brzeg[4]. Ta łacińska nazwa pojawia się wielokrotnie w średniowiecznych dokumentach związanych z miastem.

W łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej w latach 1295–1305 za czasów biskupa Henryka z Wierzbna, miejscowość wymieniona została w zlatynizowanej formie Brega[5][6]. W dziele Matthäusa Meriana Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae z 1650 roku, miasto zanotowane jest pod dwiema nazwami Brig oraz Briegk[7].

W pruskim urzędowym dokumencie z 1750 roku, wydanym języku polskim w Berlinie przez Fryderyka Wielkiego, miasto zostało wymienione pośród innych śląskich miejscowości jako Brzeg. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, wydany w latach 1880–1904, podaje polską nazwę miejscowości Brzeg oraz niemiecką Brieg[8].

Nazwę Brzeg w książce Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej, wydanej w Głogówku w 1847 roku, wymienia śląski pisarz Józef Lompa[9]. Polską nazwę Brzeg oraz niemiecką Brieg wymienia również śląski pisarz Konstanty Damrot w książce o nazewnictwie miejscowym na Śląsku, powstałej w 1896 roku[10]. Damrot podaje także starszą nazwę miejscowości, pochodzącą z łacińskiego dokumentu z roku 1234 Visoke breg (pol. Wisokibrzeg)[11] (Wissokembreghe).

Historia | edytuj kod

Kancjonał brzeski wydany przez Roberta Fiedlera w języku polskim w Brzegu w roku 1859 Fragment detalu na budynku bramnym przedstawiający kamienne posągi Jerzego II i jego żony Barbary oraz popiersia piastowskich władców Polski i książąt brzeskich od Piasta i Ziemowita do Fryderyka II legnicko-brzeskiego

Historyczna legenda lokacji | edytuj kod

 • Nie poparta faktami teoria mówi: Ciągłość zasiedlenia tego miejsca udokumentowana źródłami historycznymi sięga blisko 1850 lat. W czasach antycznych istniała tutaj miejscowość o nazwie Budorigum. Została ona odwzorowana na antycznej mapie Klaudiusza Ptolemeusza z lat 142–147 naszej ery[12]. O tym, że miejscowość ta znajdowała się w okolicach Brzegu, informuje skorowidz nazw historycznych Orbis Latinus[13] oraz wynika to z położenia wśród innych zidentyfikowanych miejscowości Śląska. Mapa ta jest niestety zbyt mało dokładna aby ustalić w którym dokładnie miejscu znajdowało się Budorigum. Część hipotez przyjmuje iż znajdowała się ona na terenie Wrocławia[potrzebny przypis].

Wiek XIII | edytuj kod

 • 1235 – pierwsza wzmianka o osadzie targowo-rybackiej Wisokibrzeg[11] (Wissokembreghe).
 • kwiecień 1241– przejazd w sąsiedztwie Brzegu oddziałów mongolskich, zmierzających ku Legnicy
 • 1248 – przywilej lokacyjny ks. wrocławskiego Henryka III
  • wytyczenie na terenie osad Wysoki Brzeg i Małkowice regularnie rozplanowanego miasta z umocnieniami obronnymi
  • zasiedlenie miasta przez kolonistów, w dużej mierze niemieckojęzyczną ludność z Saksonii i Turyngii[14].

Wiek XIV i XV | edytuj kod

 • Od 1311 stolica niezależnego księstwa brzeskiego (potem legnicko-brzeskiego i wołowskiego) – we władaniu najdłuższej linii dynastii Piastów, wygasłej w 1675 na Jerzym IV Wilhelmie.
 • W 1329 brzeski ks. Bolesław III Rozrzutny złożył hołd lenny królowi czeskiemu.
 • O Brzegu wspomina Jan Długosz w Historii Polski.

Wiek XVI–XVIII | edytuj kod

 • Rozkwit w XVI wieku za panowania księcia Jerzego II.
 • 1597 – założenie pierwszej drukarni przez Herberta Nebelinga[15]
 • W połowie XVII wieku polsko-niemiecka granica językowa przebiegała niedaleko miasta; Brzeg należał do terytorium, na którym dominował język polski[16].
 • O Brzegu wspomina Jan Kochanowski[17];
 • 10 kwietnia 1741 – bitwa pod Małujowicami. Po zbombardowaniu miasta przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego Brzeg przeszedł w ręce Prus.

Wiek XIX i XX | edytuj kod

 • 15 sierpnia 1842 – otwarcie linii kolejowej Wrocław – Brzeg, będącej fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej (Kolei Górnośląskiej łączącej Wrocław z Górnym Śląskiem)
 • 1844 – oddano do użytku stary Most Odrzański, który zastąpił drewniany most zwodzony
 • do 1914 dynamiczny rozwój miasta na tle szybkiego awansu politycznego, gospodarczego i cywilizacyjnego państwa pruskiego (od 1871 jako części zjednoczonych Niemiec).
  • przyrost mieszkańców: z 11,7 tys. (1845) do 29 tys. (1914)[14].
  • budowa połączeń kolejowych: z Opolem i Katowicami (1843), z Nysą (1848), ze Strzelinem (1894) i z Wiązowem (1910); budowa żeglownego kanału wzdłuż Odry i portu miejskiego (1909);
  • rozwój przemysłu: garbarnia E.W. Molla (1811), fabryka wyrobów pasmanteryjnych T.T. Heinzego (1830), cukrownia Löbbecka (1846), gazownia miejska (1848), fabryka fortepianów H. Schutza (1874), cukrownia „Concordia” (1876), fabryka ksiąg biurowych Löwenthala (1879), fabryka pieców szamotowych (1887), fabryka wyrobów cementowych H. Bienecka (1902), a także fabryka pojazdów konnych, fabryka maszyn Güttlera, fabryka maszyn rolniczych Przillasa, fabryka krzeseł, fabryka cygar i browar[18];
  • rozwój przestrzenny: wchłonięcie dotychczasowych przedmieść, usunięcie murów średniowiecznych wraz z bramami (1863–1865);
  • okres rządów burmistrza Juliusa Peppela (1895–1910): po włączeniu do miasta nowych terenów, liczba mieszkańców wzrosła o 8 tysięcy; liczne inwestycje: skanalizowanie miasta, doprowadzenie bieżącej wody, wymiana nawierzchni ulic i chodników, wybudowanie elektrowni oraz urządzenie parku (przez wiele lat noszącego nazwę Park Wolności, obecnie Park Wolności im. Juliusa Peppela)[19];
  • w okresie 1878–1928 rada miejska ufundowała liczne pomniki poświęcone niemieckim osobistościom i mężom stanu[20]. Było to zgodne z trendem panującym w Niemczech na przełomie XIX i XX w., równocześnie jednak świadczyło o powiększaniu się zasobności kasy miejskiej i aspiracji władz Brzegu oraz jego społeczności. Stawianie pomników o określonej tematyce nie pozostawało także bez związku z obecnością w Brzegu i jego okolicach mniejszości polskiej. W mieście do lat 50. XX w. znajdował się szachulcowy kościół ewangelicki w którym do 1829 odprawiano msze dla ludności polskiej.
 • 27 października 1895 roku oddano do użytku nowy Most Odrzański
 • W 1940 roku do Brzegu i okolic dotarł pierwszy gaz przesłany z Gazowni Miejskiej w Wałbrzychu, co znacząco wpłynęło na rozwój miasta[21].
 • jesień 1944 – w trakcie marszu ewakuacyjnego więźniów z miejscowego więzienia strażnicy niemieccy zamordowali 200 więźniów[22].
 • 1945
  • 23 stycznia – początek radziecko-niemieckich walk o miasto; poważnie uszkodzono Most Odrzański
  • 6 lutego – zdobycie Brzegu przez Armię Czerwoną (ginie 914 żołnierzy radzieckich z 1 Frontu Ukraińskiego, potem m.in. ku ich czci na Placu Bramy Wrocławskiej zostaje wzniesiony Pomnik Zwycięstwa)[23]. Stare miasto z szeregiem cennych zabytków legło w gruzach, ogółem zburzeniu uległo 70% substancji miejskiej;
  • przyłączenie miasta do Polski i wysiedlenie ludności niemieckiej do Niemiec.
 • 1946 – urzędowo zatwierdzono obecną nazwę miasta[24].
 • W 1954 oddano do użytku Most Piastowski
 • lata 60. XX w. – odbudowa najważniejszych zabytków miasta, zabudowa starego miasta blokami mieszkalnymi, rozwój przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, skórzanego i spożywczego[25]
 • 26 maja 1966 – tzw. pacyfikacja brzeska, wystąpienia ludności miasta w obronie mienia kościelnego, brutalnie stłumione przez oddziały ZOMO i funkcjonariuszy SB.
 • 1992 – opuszczenie miasta przez wojsko rosyjskie

Demografia | edytuj kod

 • Piramida wieku mieszkańców Brzegu w 2014 roku[1].


Zabytki | edytuj kod

Fragment dziedzińca zamkowego Wnętrze kościoła św. Krzyża (XVIII w.) Kościół pw. św. Mikołaja Kamienice przy rynku w Brzegu Wieża ciśnień przy ulicy Rybackiej  Osobny artykuł: Zabytki Brzegu.
 • renesansowy Zamek Piastów Śląskich z XIII-XVI wieku, zwany Śląskim Wawelem, zespół zamkowy (wraz z kaplicą) jest wpisany na listę zabytków klasy międzynarodowej (według dawnej klasyfikacji – klasy „0”).
 • Układ urbanistyczny Starego Miasta, z połowy XIII w., zmieniony po 1945.
 • Kościoły:
  • kościół pw. św. Mikołaja, gotycki (1370–1417)
  • Kościół Podwyższenia Krzyża św. z XVIII wieku, barokowy z iluzjonistycznymi freskami Jana Kubena z lat 1739–1745
  • Dawny kościół franciszkanów, gotycki (w ruinie). Najstarsza świątynia Brzegu, wzmiankowana w 1285 wraz z klasztorem. Rozbudowany w latach 1338–1494. W 1582 został zamieniony na książęcy arsenał. W I poł. XX w. siedziba remizy strażackiej. Do lat 80. pełnił funkcję magazynu. Wskutek zaniedbań doprowadzony do ruiny; w 1997 zawaliła się wieża i fragment prezbiterium.
 • Barokowe figury Jana Nepomucena i Tadeusza Judy z 1722, postawione przed fasadą kościoła Podwyższenia św. Krzyża w 1755.
 • Pomnik św. Trójcy na pl. Zamkowym, barokowy, wzniesiony w 1731.
 • Ratusz, z XIV wieku, przebudowany w latach 1569–1571.
 • Gimnazjum Piastowskie założone w 1569.
 • Kamienice mieszczańskie:
  • Rynek pod nr 19 – renesansowa fasada z 1621 (rekonstrukcja).
  • Rynek, cała pierzeja wschodnia zawiera fragmenty kamienic z XIV wieku.
  • Chopina 1, renesansowa z 1597.
  • Jabłkowa 5, barokowa kamienica Kreyera z 1715.
  • Jabłkowa 7, kamienica z 1797 w stylu empire.
 • Brama Odrzańska z lat 1595–1596.
 • Stare Koszary fryderycjańskie, z lat 1781–1782.
 • Planty – pozostałości twierdzy bastionowej wzniesionej wokół średniowiecznego miasta. Budowę rozpoczęto od 1572, kilkakrotnie rozbudowywana w XVII, XVIII i XIX wieku, rozebrana w 1807 i zamieniona w XIX wieku na zespół parków, dzisiaj Planty.
 • Ciekawy zespół ulic o zabudowie modernistycznej i eklektycznej, które zostały zabudowane w XIX wieku, po likwidacji twierdzy.
  • Willa Löbbecke z XIX wieku przy ul. Chrobrego, z fontanną z Trytonem (fontanna przeniesiona na zamek).
  • Budynek sądu na rogu ul. Chrobrego i Armii Krajowej. Zbudowany w latach 1898–1903.
  • Willa Neugebauera (właściciela cukrowni „Concordia”; dzisiejsze Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego) przy ul. Jana Pawła II. Wzniesiona w 1898 w stylu eklektycznym, obiekt otoczony ogrodem, w którym zachowały się liczne krzewy rododendronu i innych roślin.
  • Chłopiec z łabędziem – fontanna w Parku Centralnym.
 • Dawna kaplica cmentarna św. Krzyża, dziś kościół garnizonowy. Obecnego kształtu nabrała w 1724.
 • Wieża ciśnień przy ulicy Rybackiej z 1877.
 • Czerwone Koszary z początku XIX wieku.
 • Synagoga z 1799.
 • Cmentarz żydowski
 • Nieistniejące pomniki niemieckie z lat 1878–1939[20].

Pomniki przyrody | edytuj kod

Park Chrobrego w zespole plant miejskich

W Brzegu jest 51 pomników przyrody: lipa srebrzysta, 17 dębów szypułkowych, dąb burgundzki, dąb czerwony, 24 platany klonolistne, jesion wyniosły, cis pospolity, tulipanowiec amerykański, buk pospolity, dwa miłorzęby chińskie, cypryśnik błotny[potrzebny przypis]

Gospodarka | edytuj kod

Brzeg jest ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym, zarówno w województwie opolskim, jak i w skali całego kraju. W mieście wyróżnić możemy fabryki maszyn rolniczych, silników elektrycznych, zakłady tłuszczowe, cukiernicze.

Transport | edytuj kod

Dworzec kolejowy w Brzegu Most Piastowski w Brzegu

Brzeg posiada dobrze rozwinięty transport kolejowy i autobusowy. Stacja PKP Brzeg jest obsługiwana przez PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne. Miasto posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z Opolem, Wrocławiem, Krakowem, Warszawą, Katowicami, Poznaniem, Szczecinem, Zieloną Górą, Lublinem, Kielcami, Przemyślem, Zamościem, Nysą.

Przewozy autobusowe zapewnia przedsiębiorstwo PKS Brzeg. Ważniejsze kierunki to Wrocław, Opole, Grodków, Namysłów, Nysa, Karpacz, Strzelin, Wiązów. W niedziele uruchamiany jest specjalny kurs do Szklarskiej Poręby.

Komunikację miejską (zbiorową) zapewnia miastu także spółka PKS Brzeg uruchamiająca 10 linii na terenie miasta i gminy – 0A, 0B, 1, 2, 2A, 3, 5, 6 i 8 – z czego ta ostatnia uruchamiana jest tylko w okresie wakacyjnym.

W 2013 przy ul. Mossora oddano do użytku sanitarne lądowisko.

Oświata | edytuj kod

Kultura | edytuj kod

Pierwsze wydanie z roku 1680 książki Adama Gdacjusza Przydatek do dyszkursu o pańskim i szlacheckim albo rycerskim stanie. Kościół pw. św. Jadwigi w zespole Zamku Piastów Śląskich (ob. muzeum) i brama zamku

Brzeg od wieków był ważnym ośrodkiem kulturalnym. Muzyka, literatura, plastyka oraz teatr stanowiły nieodłączny element życia dworu książęcego brzeskich Piastów i miasta. Obecni animatorzy działań kulturalnych stworzyli z Brzegu nowe centrum kulturalne w kraju. Brzeg otworzył swoje bramy przed artystami i zadbał o rozwój kulturowy mieszkańców. Dzięki działalności animacyjnej Muzeum Piastów Śląskich i Brzeskiego Centrum Kultury, miasto Brzeg przyciąga organizatorów imprez, takich jak Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”, Festiwal Muzyczny „Porozumienie” (obecnie „Eurosilesia”) Wrocławski Festiwal Jazzowy „Jazz nad Odrą”, Międzynarodowy Konkurs im. F. Liszta. Koncerty, wystawy, plenery malarskie, jarmarki renesansowe i spektakle odbywają się w stylowych komnatach, na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich, w kościołach pw. św. Mikołaja, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i pw. Miłosierdzia Bożego, w sali teatralnej Brzeskiego Centrum Kultury, w Galerii Sztuki Współczesnej i Wielkiej Sali Stropowej renesansowego Ratusza, a także w Amfiteatrze Miejskim i na brzeskim Rynku.

Brzeskie Centrum Kultury | edytuj kod

Brzeskie Centrum Kultury

Brzeskie Centrum Kultury (do 1992: Brzeski Dom Kultury) otwarto w lutym 1967, po dziesięcioletnim remoncie działającego w latach międzywojennych teatru miejskiego – Brieger Stadttheater.

Renesansowy ratusz (1569–1577)

Brzeskie Centrum Kultury obejmuje swą działalnością:

 • Dom Kultury (przy ul. Mlecznej 5),
 • Galerię Sztuki Współczesnej w brzeskim Ratuszu,
 • Amfiteatr Miejski (na ok. 5000 widzów) przy ul. B. Chrobrego,
 • Kino „Centrum” działające w budynku Domu Kultury – reaktywowane w listopadzie 2004,
 • Tymczasowa siedziba BCK (spowodowana przez remont[26]) – przy ul. Jabłkowej 5

Brzeskie Centrum Kultury jest organizatorem imprez artystycznych. W latach 70. zorganizowane zostały w trzech edycjach koncerty tzw. „Małego Jazzu nad Odrą”, będącego „filią” wrocławskiego festiwalu „Jazz nad Odrą”. W ramach imprezy wystąpiły gwiazdy europejskiego jazzu i muzyki jazz-rockowej jak: SBB z Józefem Skrzekiem na czele, Novi Singers, Trio Bartkowski-Karolak-Namysłowski, Hagaw, muzycy z Czech i Szwajcarii. Brzeg organizował także Ogólnopolski Festiwal Muzyki Współczesnej „Brzeskie Kontakty Muzyczne”, „Opolskie Spotkania Muzyczne”, Ogólnopolskie warsztaty dla piosenkarzy i zespołów wokalno-instrumentalnych, w trakcie których wykładowcami byli m.in.: Janusz Kondratowicz, Waldemar Parzyński, Stanisław Śliwiński, Zbigniew Górny, Krzysztof Heering, Krzysztof Barcik, Wojciech Zieliński, Janusz Koman, Marcin Pospieszalski, Elżbieta Zapendowska, Adam Bubiłek i wielu innych.

Brzeskie imprezy kulturalne i festiwale | edytuj kod

Oferta kulturalna miasta wzbogaciła się w ostatnich latach o wiele ogólnopolskich imprez: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Różnych Form „Theatron”, Muzyczną Scenę Młodych „Bariery Kariery” (obecnie Brzeskie Konfrontacje Muzyczne). Do tradycyjnych imprez organizowanych w Brzeskim Centrum Kultury należą też: Przegląd Kolęd i Pastorałek „Brzeskie kolędowanie”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Corda Cordi” i Festiwal Piosenki Angielskiej „FACE THE MUSIC” organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem FPA.

Wśród laureatów Festiwalu znaleźli się: Alicja Bachleda-Curuś – Zosia z Pana Tadeusza w reżyserii A. Wajdy, Justyna Świrniak – laureatka programu TVN „Zostań gwiazdą”, Grzegorz Markocki – laureat telewizyjnej „Szansy na sukces”, który zadebiutował w filmie W. Adamka Poniedziałek, Mirosław Witkowski z Nowego Sącza, Monika Urlik z Dzierżoniowa, Kamila Juda z Wrocławia – laureatka „Szansy na sukces” z Budką Suflera, Beata Pieczywek (pseudonim artystyczny: Beata Wald) z Grunwaldu – laureatka „Szansy na sukces” z Beatą Kozidrak oraz Grand Prix VIII FPA w Brzegu, która wygrała finał „Szansy na sukces” w Sali Kongresowej w Warszawie w maju 2003. i Georgina Tarasiuk z Białej Podlaskiej – laureatka Kategorii Dziecięcej VI FPA.

Brzeg zorganizował także Międzynarodowy Plener Malarski w ramach cyklicznego projektu „Festiwal kultur – Średniowiecze Brzeg 2006” oraz Międzynarodowy Plener Malarski „Festiwal kultur – Renesans Brzeg 2008”, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej „BuskerBus” Wrocław – Brzeg – Jelenia Góra – Zielona Góra 2008. Po 30 latach przerwy doszło do reaktywacji koncertów Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego „Jazz nad Odrą w Brzegu”, a także w 2008 roku zorganizowano po raz pierwszy Festiwalu Piosenki Francuskiej.

Od roku 2008 odbywa się w Brzegu coroczny Festiwal Kultury Argentyńskiej – „Magia Tanga”, który przyciąga miłośników tego tańca z całego świata.

Od 2014 roku na Zamku w Brzegu odbywa się Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna organizowana przez regionalne towarzystwo genealogiczne Opolskich Genealogów[27].

Instytucje kulturalne | edytuj kod

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I
 • Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna

Media lokalne | edytuj kod

 • Nowa Trybuna Opolska – oddział w Brzegu
 • Brzeg24.pl – portal informacyjny tygodnika Panorama Powiatu, zawierający najaktualniejsze informacje z powiatu brzeskiego
 • Radio Opole – oddział w Brzegu
 • Gazeta Brzeska – najstarsza w Brzegu, ukazuje się od 1990, obecnie bezpłatny dwutygodnik, wydawca prywatny
 • Kurier Brzeski – tygodnik wydawany od 1993, obecnie przez Brzeską Oficynę Wydawniczą s.c.
 • KurierPlus.pl – portal powiązany z tygodnikiem Kurier Brzeski
 • Panorama Powiatu – lokalny tygodnik wydawany przez BRZEG24.PL Sp. z.o.o., dystrybuowany na terenie powiatu brzeskiego,
 • Forum Brzeg (forumbrzeg.pl) – dyskusyjno-informacyjne forum mieszkańców miasta Brzeg
 • Brzeg.com.pl – Najstarszy Portal Miejski
 • InfoBrzeg.pl – ukazuje się codziennie od 14 grudnia 2008 roku
 • Express Brzeski – od marca 2010, gazeta grupy Expressy Dolnośląskie wydawana raz na miesiąc
 • Brzeska Regionalna – ukazuje się od września 2011, bezpłatny tygodnik dystrybuowany na terenie całego powiatu
 • TwójBrzeg.pl – miejski portal informacyjny
 • Fajnybrzeg.pl – miejski portal informacyjno-kulturalny
 • TubaBrzegu.pl – multimedialny portal informacyjny, serwisy video
 • Brzeg News – multimedialny portal informacyjny założony w 2019 r.

Wspólnoty wyznaniowe | edytuj kod

Kościół ewangelicko-augsburski, ul. Łokietka 9

Na terenie miasta działalność religijną prowadzą następujące związki wyznaniowe:

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP:

Kościół rzymskokatolicki:

Kościół Zielonoświątkowy w RP:

 • Zbór Chrześcijańska Społeczność, ul. Piastowska 2

Świadkowie Jehowy:

Sport | edytuj kod

 • Cukierki Odra Brzeg – klub występujący w ekstraklasie koszykarek
 • Orlik Brzeg – II liga piłkarzy ręcznych
 • Orlik Brzeg – II liga futsalu grupa śląsko-opolska
 • BTP Stal Brzeg – III liga śląsko-opolska w piłce nożnej
 • WSH-E Stal Brzeg – III liga koszykówki męskiej
 • Centrum Taekwon-do – brzeska sekcja Taekwon-do I.T.F
 • Brzeska Liga Koszykówki – amatorska liga koszykówki
 • MKS 6 Brzeg – klub softballowy, wielokrotny mistrz Polski i Europy w softballu
 • Grabarze Skarbimierz – I liga baseballu
 • UKS SAP Brzeg – uczniowski klub sportowy grający w lidze powiatowej w podokręgu opolskim

Współpraca zagraniczna | edytuj kod

Bliskie kontakty łączą Brzeg z zaprzyjaźnionymi i partnerskimi miastami: niemieckim Goslar, francuskim Bourg-en-Bresse i czeskim Beroun. Wielkim wydarzeniem okazała się organizacja międzynarodowych warsztatów artystycznych „Kultura dla młodych bez granic – Brzeg 2005”, w których udział wzięło około 40 młodych osób z Goslar i Beroun, a także młodzież polska.

Miasta partnerskie | edytuj kod

Sąsiednie gminy | edytuj kod

Lubsza, Skarbimierz

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c http://www.polskawliczbach.pl/Brzeg, w oparciu o dane GUS.
 2. Pruski dokument z roku 1750 ustalający urzędowe opłaty na Śląsku – „Wznowione powszechne taxae-stolae sporządzenie, Dla samowładnego Xięstwa Sląska, Podług ktorego tak Auszpurskiey Konfessyi iak Katoliccy Fararze, Kaznodzieie i Kuratusowie Zachowywać się powinni. Sub Dato z Berlina, d. 8. Augusti 1750”.
 3. a b Heinrich Adamy: Die Schlesischen Ortsnamen ihre entstechung und bedeutung. Breslau: Verlag von Priebotsch’s Buchhandlung, 1888, s. 9, 30.
 4. a b Colmar Grünhagen 1870 ↓, s. 219.
 5. Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis online.
 6. H. Markgraf, J. W. Schulte, Codex Diplomaticus Silesiae T.14 Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis, Breslau 1889.
 7. Matthäusa Meriana, Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Frankfurt am Main 1650.
 8. Brzeg – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Tom I, s. 396.
 9. Józef Lompa, Krótki rys jeografii Śląska dla nauki początkowej, Głogówek 1847, s. 11.
 10. Konstanty Damrot, Die älteren Ortsnamen Schlesiens, ihre Entstehung und Bedeutung: mit einem Anhange über die schlesisch-polnischen Personennamen: Beiträge zur schlesischen Geschichte und Volkskunde, Verlag von Felix Kasprzyk, Beuthen 1896.
 11. a b Opolszczyzna, listopad 1961, s. 5.
 12. LacusCurtius • Ptolemy’s Geography – Book II, Chapter 10.
 13. ORBIS LATINUS – Letter B.
 14. a b Heinz Stoob, Peter Johanek (Hrsg.), Waldemar Grosch (Bearb.): Deutsches Städtebuch: Bd. 1., Schlesisches Städtebuch. Stuttgart, 1995, s. 54.
 15. Ciurlok 2018 ↓, s. 72.
 16. DorotaD. Borowicz DorotaD., Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do II Wojny Światowej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 33, ISBN 83-229-2569-7, OCLC 69318732 .
 17. Jan Kochanowski: Dzieła polskie. Warszawa: 1972, s. 64–65. Cytat: fragment utwóru Satyr, albo dziki mąż, gdzie jest wzmianka o handlu wołami w mieście Brzegu: To największe misterstwo, kto do Brzegu z woły, A do Gdańska wie drogę z żytem, a z popióły.
 18. Krystian Heffner: Brzeg – historia i współczesność. Opole 1987, s. 35.
 19. Paweł Pawlita: Julius Peppel – zasłużony dla rozwoju miasta. Panorama Powiatu Brzeskiego. [dostęp 27 września 2009].
 20. a b Romuald Nowak: Pomniki Brzegu. Panorama Powiatu Brzeskiego. [dostęp 14 września 2009].
 21. error page, www.wroclaw.psgaz.pl [dostęp 2019-03-17] .
 22. Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo opolskie, Warszawa 1980, s. 18.
 23. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939–1945, Sport i Turystyka 1988, ​ISBN 83-217-2709-3​, s. 489.
 24. Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r. (M.P. z 1946 r. nr 44, poz. 85).
 25. Wojciech Jankowski, Mały przewodnik po Polsce, Wydawnictwo Sport i Turystyk Warszawa 1983 ​ISBN 83-217-2329-2​, s. 88.
 26. Zmiana adresu siedziby BCK na czas remontu, „Brzeg24.pl - Lokalny serwis informacyjny”, 6 lipca 2018 [dostęp 2018-07-13]  (pol.).
 27. [1]strona Opolskich Genealogów.
 28. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-10-10] .
 29. a b c brzeg.pl: Miasta partnerskie. [dostęp 2012-06-18].

Bibliografia | edytuj kod

 • Jerzy Ciurlok: O drukarzach, drukarniach i drukach śląskich. Mikołów, Katowice: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 2018. ISBN 978-83-952024-1-4.
 • Colmar Grünhagen: Codex Diplomaticus Silesiae T. 9 Urkunden der Stadt Brieg. Breslau: Josef Max & COMP., 1870.
 • Historyczne dziedzictwo Ziemi Brzeskiej. Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej & Powiat Brzeski, Brzeg 2005, ​ISBN 83-920550-8-X​.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (gmina miejska):
Na podstawie artykułu: "Brzeg (miasto)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy