Burmistrzowie Bierutowa


Burmistrzowie Bierutowa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Ratusz w Bierutowie – historyczna siedziba Burmistrzów Bierutowa

Burmistrz Bierutowa (do 1945 niem. Bürgermeister von Bernstadt) – najwyższy organ zarządczy i przedstawiciel Miasta Bierutów. Współcześnie jednoosobowy organ wykonawczy Miasta i Gminy Bierutów. Kieruje on pracą Urzędu Miejskiego w Bierutowie oraz zarządza Miastem i Gminą w bieżących sprawach, przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu, a także czuwa nad jego wykonaniem. Wykonuje obowiązki szefa Obrony cywilnej. Jest najwyższym przedstawicielem Miasta. Od 2002 r. jest wybierany przez ogół mieszkańców w bezpośrednich wyborach powszechnych.

Spis treści

Poczet Burmistrzów Bierutowa | edytuj kod

Zastępcy Burmistrzów Bierutowa po 1990 | edytuj kod

Tytułowanie Burmistrzów Bierutowa | edytuj kod

Ślubowanie Burmistrza Bierutowa | edytuj kod

Trzech Burmistrzów odsłaniających Tablicę Podiebradów przy Zamku Książęcym: (od prawej kolejno) Andrzej Wojtkowiak, Zygmunt Fedyk i Grzegorz Michalak

Na podstawie art. 29a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95) objęcie obowiązków Burmistrza Bierutowa następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd Burmistrza Bierutowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Bierutowa.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”.

Zadania Burmistrza Bierutowa | edytuj kod

Burmistrz Bierutowa Grzegorz Michalak otwierający w 2006 ulice: Wodną, oraz Witosa - pierwszą miejską inwestycję ukończoną z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej

Do zadań Burmistrza, zgodnie z § 72 oraz § 74 Statutu Miasta i Gminy Bierutów, należy w szczególności[6][7]:

 1. Reprezentowanie miasta i gminy na zewnątrz,
 2. Zgłaszanie Radzie wniosków w sprawie kandydatur na stanowiska skarbnika,
 3. Kierowanie bieżącymi pracami miasta i gminy,
 4. Kierowanie pracą Urzędu Miejskiego,
 5. Współdziałanie z organami jednostek pomocniczych (sołectwa),
 6. Ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdania z jego wykonania,
 7. Podejmowanie czynności należących do kompetencji w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych bezpośrednio z zagrożeniem gminy, nie dotyczy to zarządzeń pomocniczych (art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 8. Przedstawianie do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady czynności, o których mowa w pkt 7. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez Radę bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady, czynności tracą moc, przy czym Rada określa termin utraty mocy obowiązującej,
 9. Nawiązywanie i rozwiązanie z pracownikami samorządowymi stosunków pracy na podstawie umowy o pracę, mianowania i powołania,
 10. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów szczególnych oraz funkcji kierownika Urzędu,
 11. Wykonywanie obowiązków szefa obrony cywilnej na terenie miasta i gminy,
 12. Wykonywanie uchwał i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 13. Przygotowywanie wszelkich spraw, o których stanowi Rada,
 14. Informowanie Rady i mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach programowych i wykonaniu budżetu,
 15. Podejmowanie decyzji o wszczęciu sporu lub rezygnacji ze sporów sądowych oraz ustalanie warunków ugody w postępowaniu sądowym,
 16. Wydawanie zarządzeń o przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków,
 17. Wydawanie zarządzeń o zaskarżeniu rozstrzygnięć organów nadzoru dotyczących zarządzeń Burmistrza,
 18. Rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych ogłaszanych przez gminę w myśl zasad ustalonych przez gminę oraz przepisów szczególnych,
 19. Udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych, pozostających w strukturze gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa,
 20. Określanie zakresu, w jakim może powierzyć sekretarzowi prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu.

Siedziby Burmistrzów Bierutowa | edytuj kod

Insygnia Burmistrza Bierutowa | edytuj kod

Zwyczajowo insygnia Burmistrzów Bierutowa stanowią oznaki władzy w postaci: łańcucha z herbem Bierutowa oraz pieczęci, a także odznaka z herbem Miasta. Stosowanie przez Burmistrzów Bierutowa łańcucha z herbem Miasta zapoczątkowane zostało jeszcze przed II wojną światową. Ma go na sobie Burmistrz Richard Hoffmann (sprawujący Urząd w latach 1934 - 1938) na oficjalnej fotografii portretowej. Przedwojenny łańcuch zaginął w czasie wojny i po II wojnie światowej wykonana została jego nowa wersja. Pieczęć używana jest na dokumentach magistratu. Natomiast odznaka z herbem Bierutowa zwyczajowo noszona jest przez Burmistrzów Bierutowa na co dzień - wpięta w klapę garnituru.

Statystyki i ciekawostki | edytuj kod

 • Przez 753 lata historii Miasta, urzędowało 54 Burmistrzów Bierutowa (historycznie udokumentowanych)[1] (stan na rok 2019)
 • Najkrócej urzędującym burmistrzem był Edward Puk – 68 dni[3], natomiast najdłużej Benjamin Wiebmer – 31 lat[1]
 • Jedynymi osobami, które sprawowały zarówno urząd Burmistrza Bierutowa, jak i Zastępcy Burmistrza byli Edward Puk oraz Grzegorz Michalak[4]
 • W latach 1630–1679 urząd Burmistrza Bierutowa sprawowali bezpośrednio po sobie ojciec i syn – Georg Weiß von Weißenfels i następnie jego syn Wilhelm Weiß von Weißenfels[1]
 • Oskar Wasner po zakończeniu sprawowania urzędu Burmistrza Bierutowa pełnił mandat członka Rady Powiatowej (Angehöriger des Kreistages)[8]
 • Burmistrz Bierutowa Richard Hoffmann był rentierem i właścicielem młyna w Bierutowie sąsiadującego z Zamkiem Książęcym, mieszkał w willi przy ówczesnej Mühlenstrasse 3 (dzisiejsza ul. Młyńska 3)[9][8]

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Statische Zusammenstellungen. W: Geschichte der Stadt Bernstadt. Bernstadt: H. Kunze oHG, 1965, s. 206–207.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q Hermann Friedrich: Geschichte der Stadt Bernstadt. Bernstadt: H. Kunze oHG, 1965, s. 42–82.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Bierutów 1266-2016. Bierutów: Urząd Miejski w Bierutowie, s. 12. ISBN 978-83-61658-08-5.
 4. a b c d e f g h i j k Bierutów 1266-2016. Bierutów: Urząd Miejski w Bierutowie, s. 12. ISBN 978-83-61658-08-5.
 5. Nowy wiceburmistrz Bierutowa (pol.). mojaolesnica.pl. [dostęp 2019-04-20].
 6. Burmistrz (pol.). BIP Urząd Miejski w Bierutowie, 2008-05-28. [dostęp 2017-08-13].
 7. STATUT MIASTA I GMINY BIERUTÓW (pol.). dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego. [dostęp 2017-09-10].
 8. a b ORTSCHAFTEN im Kreis Oels / Schlesien – Bernstadt (niem.). [dostęp 2017-08-19].
 9. Geschichte der Stadt Bernstadt. H. Kunze oHG.
Na podstawie artykułu: "Burmistrzowie Bierutowa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy