Burmistrzowie Oleśnicy


Burmistrzowie Oleśnicy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Ratusz w Oleśnicy – historyczna siedziba Burmistrzów Oleśnicy

Burmistrz Oleśnicy (do 1945 Bürgermeister von Oels niem.) – jednoosobowy organ wykonawczy Miasta Oleśnicy. Kieruje on pracą Urzędu Miejskiego w Oleśnicy oraz zarządza Miastem w bieżących sprawach, przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta oraz budżetu, a także czuwa nad jego wykonaniem. Wykonuje obowiązki szefa obrony cywilnej. Jest najwyższym przedstawicielem Miasta. Od 2002 r. jest wybierany przez ogół mieszkańców w bezpośrednich wyborach powszechnych.

Spis treści

Chronologiczny spis Burmistrzów Oleśnicy od 1990 roku | edytuj kod

Zadania burmistrza Oleśnicy | edytuj kod

Trzech Burmistrzów Oleśnicy - od lewej Michał Wincenty Kołaciński, Jan Bronś i Ryszard Zelinka oraz pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Płaneta

Do zadań Burmistrza, zgodnie z § 41 Statutu Miasta Oleśnicy, należy w szczególności[1]:

  • 1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  • 2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • 3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • 4) wykonywanie budżetu,
  • 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

Ślubowanie burmistrza Oleśnicy | edytuj kod

Zgodnie z § 40 Statutu Miasta Oleśnicy, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków burmistrz składa przed Radą ślubowanie, o następującej treści : „Obejmując urząd burmistrza Miasta Oleśnicy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Oleśnicy”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „ Tak mi dopomóż Bóg”.[2]

Przypisy | edytuj kod

  1. UCHWAŁA NR VII/ 45 /2003 RADY MIASTA OLE Ś NICY z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleśnicy (pol.). Urząd Miejski w Oleśnicy. [dostęp 2017-09-10].
  2. UCHWAŁA NR VII/ 45 /2003 RADY MIASTA OLE Ś NICY z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleśnicy (pol.). Urząd Miejski w Oleśnicy. s. 15. [dostęp 2017-09-10].
Na podstawie artykułu: "Burmistrzowie Oleśnicy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy