Business Centre Club


Business Centre Club w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest najnowsza wersja przejrzana, która została oznaczona 27 lut 2019. Od tego czasu wykonano 2 zmiany, które oczekują na przejrzenie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Siedziba BBC w pałacu Lubomirskich w Warszawie

Związek Pracodawców „Business Centre Club” (BCC) – polski związek pracodawców założony w 1991 w Warszawie, reprezentuje interesy pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego. Prezesem BCC jest Marek Goliszewski.

Siedziba BCC mieści się w pałacu Lubomirskich przy placu Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Spis treści

Opis | edytuj kod

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz obrony interesów polskich przedsiębiorców, rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa fachowców tworzących Gospodarczy Gabinet Cieni BCC. W klubie działają również Branżowe Komisje BCC, wypracowujące wspólne stanowisko członków klubu z danej gałęzi gospodarki.

Business Centre Club reprezentuje interesy pracodawców w "Radzie Dialogu Społecznego" i uczestniczy w najważniejszych sprawach społecznych i gospodarczych kraju: bierze udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej, negocjuje z przedstawicielami związków zawodowych ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, opiniuje akty prawne i ich projekty, występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw i innych przepisów, podejmuje działania wobec administracji publicznej, samorządów, Sejmu i Senatu na rzecz ochrony interesów gospodarczych swoich członków, występuje z powództwami, wnioskami o ściganie, oskarżeniami prywatnymi, przystępuje do toczących się postępowań w interesie członków BCC.

BCC jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, instytucji opiniującej Komisji Europejskiej w Brukseli. Klub został wyróżniony w siedzibie Parlamentu Europejskiego nagrodą EKES za wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Instytucjami Partnerskimi współpracującymi z BCC są: Cercle de Lorraine - Club van Lotharingen (Bruksela), Polish-American Business Club (Nowy Jork), Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas (Miami), Business Centre Club (Chicago), Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca (Mediolan), Korea International Trade Association (Seul), City University Club (Londyn). Honorowymi członkami BCC zostali m.in.: José Manuel Barroso, Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher, Lech Wałęsa i Tony Blair.

Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm – prowadzi kampanie społeczne, pomaga potrzebującym, nagradza "Medalem Solidarności Społecznej" osoby zaangażowanych społecznie i budujące solidarność społeczną. W Klubie działa, jako inicjatywa ogólnopolska, Studenckie Forum BCC.

Z badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Centrum Badań Marketingowych Indicator, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor i GfK Polonia, wynika, że jest oceniany przez przedsiębiorców jako najbardziej prestiżowa i skuteczna organizacja tego rodzaju w Polsce.

Laureaci nagród specjalnych BCC – honorowi członkowie klubu | edytuj kod

Nagrody Specjalne BCC przyznawane są podczas zimowej Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu osobistościom spoza środowiska przedsiębiorców, za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Wszyscy laureaci Nagród Specjalnych są Honorowymi Członkami BCC. Wśród dotychczas nagrodzonych znaleźli się:

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Business Centre Club" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy