Call Detail Record


Call Detail Record w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Call Detail Record (używana jest także nazwa Call Data Record) (CDR) - informacja generowana przez elementy infrastruktury teleinformatycznej, która może posłużyć do naliczenia opłaty za usługę telekomunikacyjną.

Spis treści

Infrastruktura teleinformatyczna wspierająca generowanie i przetwarzanie CDRów | edytuj kod

Pierwotnie idea CDR związana była z połączeniami telefonicznymi. CDR mógł być generowany przez centrale miejscowe obsługujące abonenta, który inicjował połączenie, do którego było ono zestawiane lub przez centrale tranzytowe biorące udział w zestawianiu rozmowy. Te same zasady wykorzystane są w telefonii komórkowej w centralach MSC i GMSC.

Oprócz połączeń głosowych, CDRy generowane są także podczas wysyłania SMS oraz transmisji GPRS/EDGE (w elementach SGSN i GGSN).

Dodatkowym źródłem CDRów są usługi dodane. Elementy infrastruktury odpowiedzialne za te usługi mogą tworzyć własne CDRy, a aplikacje uruchomione na platformie sieci inteligentnych mogą dodatkowo wpływać na zawartość CDRów generowanych przez centrale (np. w usługach 0 800, 0 700. itp. ).

Generowane CDRy przesyłane są do centrum billingowego. Dane w nich zawarte, po odpowiednim przetworzeniu mogą być użyte do naliczenia opłat rozliczanych w ramach abonamentu (niemniej CDRy generowane są także dla abonentów rozliczających się w systemie prepaid, mogą np. zostać użyte w sytuacji chwilowej awarii systemu naliczającego opłaty w czasie rzeczywistym, lub na wniosek prokuratury, gdy potrzebne są wykazy rozmów).

Wykorzystanie CDR | edytuj kod

Głównym powodem, dla którego generuje się CDRy jest możliwość naliczenia opłat za usługi telekomunikacyjne. Po przetworzeniu i wykorzystaniu informacji w celu naliczenia opłat, CDRy są zazwyczaj archiwizowane. Na bazie informacji w nich zawartej, można później wyciągać statystyczne wnioski związane z wykorzystaniem zasobów sieciowych. Na operatorach ciąży też obowiązek, narzucony przez ustawodawcę, przechowywania informacji o połączeniach wykonanych w ich sieci.

Informacje zawarte w CDR | edytuj kod

Informacje zawarte w CDR są przedmiotem rekomendacji instytucji odpowiedzialnych za rozwój standardów telekomunikacyjnych, niemniej konkretni operatorzy opierając się na tych wytycznych tworzą własny zbiór danych dostosowany do własnych potrzeb i strategii naliczania opłat.

CDR może zawierać między innymi:

  • numer telefonu, z którego zainicjowano połączenie
  • numer telefonu, na który zestawiono połączenie
  • datę i czas rozpoczęcia rozmowy
  • okres w którym połączenie było aktywne
  • informacje o dodatkowych usługach, które były wykorzystane podczas zestawiania/trwania rozmowy
  • informacje o taryfie
  • informacje o tym, która ze stron połączenia powinna być obciążona opłatami

Poniżej zamieszczony został przykład zdekodowanego CDR wygenerowanego w centrali MSC, w której zainicjowano rozmowę.

 UMTSGSMPLMNCallDataRecord mSOriginating callPosition 03'H chargeableDuration 0 0 10'BCD dateForStartOfCharge 070814'H exchangeIdentity "AMSC15" interruptionTime 0 0 0'BCD recordSequenceNumber 508'D tariffClass 1'D tariffSwitchInd 00'H timeForStartOfCharge 16 4 15'BCD timeForStopOfCharge 16 4 25'BCD switchIdentity 0002'H mSCIdentification 1132486000101F'TBCD callingSubscriberIMEI 351263003139610F'TBCD callingSubscriberIMEISV 3512630031396113'TBCD callingSubscriberIMSI 206205002600750F'TBCD teleServiceCode 11'H iNMarkingOfMS 09'H firstCallingLocationInformation 02F60200010001'H calledPartyNumber 122720484259416F'TBCD frequencyBandSupported 06'H originatingLocationNumber 1132486000004F'TBCD timeForTCSeizureCalling 16 3 53'BCD firstRadioChannelUsed 00'H firstAssignedSpeechCoderVersion 01'H speechCoderPreferenceList 010003'H callingPartyNumber 14484259415F'TBCD incomingRoute "ABSC5TI"'S originatedCode 01'H callIdentificationNumber 1100'D networkCallReference 0000FF0002'H typeOfCallingSubscriber 1'D radioChannelProperty 03'H tAC 01020D'H subscriptionType 00'H originForCharging 00'H chargingCase 1'D chargedParty 00'H timeFromRegisterSeizureToStartOfCharging 0 0 22'BCD internalCauseAndLoc 0003'H lastCallingLocationInformation 02F60200010001'H eMLPPPriorityLevel 03'H incomingAssignedRoute "ABSC5TI"'S translatedNumber 1132484259416F'TBCD outgoingRoute "272GRI3"'S eosInfo 00'H disconnectingParty 00'H 

Zobacz też | edytuj kod

Billing

Na podstawie artykułu: "Call Detail Record" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy