Ciało Kierownicze Świadków Jehowy


Ciało Kierownicze Świadków Jehowy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ciało Kierownicze – niewielka grupa starszych, czyli nadzorców Świadków Jehowy, sprawujących nadzór nad całą ich organizacją religijną. Nadzoruje ogólnoświatową działalność ewangelizacyjną, prowadzoną przez głosicieli zorganizowanych w zbory oraz redagowanie i wydawanie publikacji religijnych Świadków Jehowy. Członkowie Ciała Kierowniczego mieszkają w domu Betel w Biurze Głównym Świadków Jehowy w Warwick w Stanach Zjednoczonych (do sierpnia 2016 roku w nowojorskim Brooklynie)[1][2][3][4][5].

Członkowie Ciała Kierowniczego należą do tzw. „klasy pomazańców” (uważani są przez współwyznawców za namaszczonych duchem świętym). Liczba osób uważających się za pomazańców, którzy obecnie żyją jeszcze na świecie wynosi około 20 tysięcy[6][7]. Ciało Kierownicze utożsamiane jest z „niewolnikiem wiernym i roztropnym” (określenie z Mt 24:45, według NW). „Niewolnik” ów to: „niewielka grupa braci namaszczonych duchem świętym, która usługuje w Biurze Głównym podczas obecności Chrystusa i ma bezpośredni udział w przygotowywaniu i rozdzielaniu pokarmu duchowego”[8][9][10][11].

Ciało Kierownicze nie jest natchnione przez Boga ani nieomylne. Jednak Świadkowie Jehowy uważają, że na Ciało Kierownicze oddziałuje duch święty, wspierają je aniołowie i że, podporządkowuje się Słowu Bożemu – Biblii[3][12].

Spis treści

Historia | edytuj kod

W początkowym okresie działalności Badaczy Pisma Świętego uważano, że „niewolnikiem wiernym i roztropnym” był pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica – Charles Taze Russell[a]. W roku 1927 potwierdzono wygłaszany już wcześniej pogląd, że jest to sługa zbiorowy – grupa osób namaszczonych duchem[13]. Świadkowie Jehowy uważają, że klasa „niewolnika” została ustanowiona w roku 1919, po oczyszczeniu zboru chrześcijańskiego, które miało miejsce od roku 1914 do początku roku 1919[14]. Samo określenie „ciało kierownicze” zaczęło pojawiać się w publikacjach Świadków Jehowy w latach 40. XX wieku[3].

Do 1971 roku z Ciałem Kierowniczym utożsamiano siedmioosobowy zarząd Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica[15][16]. 6 września 1971 roku prezes Nathan H. Knorr rozszerzył skład Ciała Kierowniczego o dodatkowe 4 osoby nie należące do Zarządu[3][15]. Wówczas grono to oficjalnie nazwano „Ciałem Kierowniczym”[17].

Nie ma z góry określonej liczby członków Ciała Kierowniczego[12]. Wynosi zwykle około 10–12 mężczyzn, choć w całej historii liczba ta się zmieniała (od 7 osób w latach 2014–2018, do 18 w latach 1974–1980). W 2020 roku w Ciele Kierowniczym zasiada 8 osób, spośród których najdłużej tę funkcję sprawuje Gerrit Lösch (od 1994 roku)[18].

Opis | edytuj kod

Ciało Kierownicze stanowi grupa mężczyzn (ich liczba nie jest ściśle określona), rekrutujących się spośród uznawanych za „namaszczonych” i wybranych do współrządzenia w niebie wraz z Chrystusem po Armagedonie. Co roku następuje zmiana przewodniczącego zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Głównymi zadaniami Ciała Kierowniczego jest regulowanie spraw administracyjnych oraz bezpośrednie funkcje wykonawcze. W jego kompetencjach leży wyjaśnianie oraz publiczne ogłaszanie „obecnego rozumienia” (współczesnych interpretacji) słów zawartych w Biblii. Wykładnie Ciała ogłaszane są w publikacjach i uznawane za oficjalne stanowisko Świadków Jehowy w naukach, jakie głoszą, a każda publikacja wydawana przez Towarzystwo Strażnica jest zatwierdzana przez to grono[2]. Ciało Kierownicze ważne decyzje podejmuje kolektywnie[3]. Mianuje też Komitety Oddziałów i Komitety Krajów, które nadzorują działalność w jednym lub kilku krajach[12].

W kompetencjach Ciała Kierowniczego leży też powoływanie na wyższe stanowiska we wspólnocie oraz udzielanie porad oraz odpowiedzi na pytania zadane przez lokalne wspólnoty. Całe to grono spotyka się raz w tygodniu, najczęściej w środę rano[19][20].

1 stycznia 1976 roku Ciało Kierownicze przejęło prawie wszystkie uprawnienia i kompetencje zarządu i prezesa Towarzystwa Strażnica. Utworzono 6 komitetów (Koordynatorów, Personalny, Wydawniczy, Służby, Nauczania i Redakcyjny), które zastąpiły w funkcjach administracyjnych poprzednie, podlegające wcześniej urzędowi prezesa. Wtedy też prezes Towarzystwa przestał być stałym przewodniczącym Ciała Kierowniczego i wprowadzono kadencyjność tej funkcji. Żaden z jego członków nie ma większych uprawnień od pozostałych. Od 1992 roku na pomocników komitetów Ciało Kierownicze (30 – w 2016 roku[2]) mianuje dojrzałych chrześcijańskich nadzorców wywodzących się z klasy „drugich owiec” (mający nadzieję życia wiecznego w raju na ziemi), którzy pomagają komitetom w wywiązywaniu się z ich zadań[21]. Obecni prezesi Towarzystwa Strażnica: Robert Ciranko (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) i Harold L. Corkern (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.) nie są członkami tego organu. Robert Ciranko jest pomocnikiem Komitetu Redakcyjnego, a Harold L. Corkern pomocnikiem Komitetu Wydawniczego[1].

Relacje wiernych z „niewolnikiem wiernym i roztropnym” | edytuj kod

Świadkowie Jehowy wierzą, że Ciało Kierownicze jest powołane jako pośrednik między Jezusem Chrystusem a wszystkimi Świadkami - zarówno namaszczonymi jak i nienamaszczonymi. Są oni zobowiązani do okazywania szacunku „niewolnikowi” gdyż w ten sposób jest to postrzegane jako okazywanie szacunku samemu Jezusowi Chrystusowi. Członkowie organizacji uważają również za swój obowiązek trzymać się jego wskazówek, a sami uważają, że zaszczytem jest ich wspieranie[22]. Pozostali pomazańcy nie wchodzący w skład Ciała Kierowniczego podlegają takim samym zasadom co „wielka rzesza” (nienamaszczeni wyznawcy) podlegając również zwierzchności starszych zboru[23].

Głównym celem „niewolnika” jest przekazywanie nauk biblijnych wiernym i zainteresowanym, bez którego pośrednictwa nie byliby w stanie ich poznać, a także które zatraciliby gdyby odeszli z organizacji i czytali tylko Biblię[24][22].

Członkowie | edytuj kod

Obecni członkowie | edytuj kod

Samuel F. Herd (z lewej) przemawia na kongresie międzynarodowymCzuwajcie!” w Poznaniu w 2009 roku Mark Sanderson ogłasza wydanie zrewidowanego Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata w j. polskim (2018)

Członkami Ciała Kierowniczego w kolejności alfabetycznej są:

 • Kenneth Cook (ur. 1961) – od 24 stycznia 2018 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Został ochrzczony 7 czerwca 1980 roku. 1 września 1982 roku rozpoczął służbę pionierską. 12 października 1984 roku rozpoczął służbę w amerykańskim Betel. W 1996 roku poślubił Jamie. Od stycznia 2017 roku był pomocnikiem Komitetu Redakcyjnego Ciała Kierowniczego[25].
 • Samuel F. Herd (ur. 1935 w Liberty, w stanie Indiana[26]) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Został ochrzczony w marcu 1957 roku. Rozpoczął służbę pionierską w 1958 roku. W lutym 1959 poślubił współwyznawczynię Glorię i wspólnie pełnili służbę pionierską w małej społeczności w Arkansas. W 1962 roku ukończył Kurs Służby Królestwa zorganizowany na Farmie Strażnicy w South Lansing. W latach 1965–1997 usługiwał w obwodzie i okręgu. We wrześniu 1997 wraz z żoną Glorią zostali członkami rodziny Betel w Stanach Zjednoczonych, gdzie Samuel pracował w Dziale Służby. W 1998 roku został pomocnikiem Komitetu Służby Ciała Kierowniczego. Jest Afroamerykaninem[27].
 • Geoffrey Jackson (ur. 1955 w Australii) – od 1 września 2005 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Został ochrzczony w 1968 roku. Służbę pionierską rozpoczął w lutym 1971 roku na Tasmanii. W czerwcu 1974 roku poślubił Jeannette (Jenny), z którą w latach 1979–2003 prowadził misje na wyspach Tuvalu, Samoa i Fidżi. Ponieważ nie było żadnego słownika języka tuvalu, wspólnie z żoną zaczął go tworzyć, opublikowali też podręcznik do gramatyki tego języka[28]. Od kwietnia 2003 roku wraz z żoną podjął pracę w Betel, gdzie zajęli się przekładem publikacji biblijnych, współpracował też w Dziale Wspierania Tłumaczeń również w Meksyku[29]. Wkrótce potem Geoffrey Jackson został przyjęty w skład Komitetu Nauczania[27][30].
 • Stephen M. Lett (ur. 1949) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Rozpoczął służbę pionierską w grudniu 1966 roku, a w latach 1967–1971 był członkiem rodziny Betel w Stanach Zjednoczonych. W październiku 1971 roku ożenił się i razem z żoną Susan rozpoczęli specjalną służbę pionierską. W latach 1979–1998 działał jako nadzorca obwodu. Od kwietnia 1998 roku razem z żoną ponownie podjął pracę w Betel. Pracuje w Komitecie Służby, wspomagał także prace w Komitecie Nauczania[27][31].
 • Gerrit Lösch (ur. 14 września 1941 w Austrii) – od 1 lipca 1994 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Został ochrzczony w 1959 roku[32]. Pionierem został 1 listopada 1961 roku, a w latach 1963–1976 był nadzorcą okręgu i obwodu w Austrii. W latach 1965–1966 uczęszczał do 41 klasy Szkoły Gilead. W 1967 roku wziął ślub. W 1976 roku został powołany do Betel w Wiedniu, gdzie pozostał przez 14 lat. W latach 1993–1994 pracował w Komitecie Służby Ciała Kierowniczego w Brooklynie. Uchodzi za znawcę problematyki europejskiej w Ciele Kierowniczym (włada językiem niemieckim, angielskim, hiszpańskim, rumuńskim i włoskim).
 • Anthony Morris (ur. 1950) – od 1 września 2005 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Został ochrzczony na kongresie pod hasłem „Imię Boże” w lipcu 1971 roku[33]. Służbę pionierską rozpoczął w 1971 w Stanach Zjednoczonych, a w grudniu tego samego roku poślubił Susan, z którą razem prowadzili działalność pionierską do 1975 roku, kiedy urodził się im syn – Jesse. Po przerwie spowodowanej wychowywaniem Jessiego i drugiego syna – Paula, powrócili do służby pionierskiej w 1979 roku. Ich synowie zostali zaproszeni do służby w Betel, gdy skończyli 19 lat, a Anthony (który w międzyczasie pełnił funkcję nadzorcy obwodu) i Susan dołączyli do nich 1 sierpnia 2002 roku. W Betel pracował w Dziale Służby a następnie został przyjęty w skład Komitetu Służby[27].
 • Mark Sanderson (ur. 1965) – od 1 września 2012 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Służbę pionierską rozpoczął w 1983 roku w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan, a potem przez 11 lat pełnił ją na Nowej Fundlandii. Należał również do zboru rosyjskojęzycznego. Od 1997 roku usługiwał w kanadyjskim (gdzie pracował m.in. w Służbie Informacji o Szpitalach[34]), od roku 2000 w amerykańskim, a od 2008 roku filipińskim Betel. Od 2010 roku współpracował z Komitetem Służby Ciała Kierowniczego[35][36]. Włada językiem angielskim i rosyjskim.
 • David H. Splane (ur. 1944) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Od września 1963 roku pełnił służbę pionierską. Następnie należał do 42 klasy Szkoły Gilead, by po jej ukończeniu zostać misjonarzem w Senegalu. Później przez 19 lat był nadzorcą obwodu w Kanadzie, a w 1990 roku przeniósł się wraz z żoną Lindą do Brooklynu, gdzie rozpoczął pracę w Komitecie Redakcyjnym i Komitecie Służby tamtejszego Betel. W 1998 roku powołano go na stanowisko pomocnika w Komitecie Redakcyjnym[37]. Włada językiem angielskim, hiszpańskim oraz francuskim[38].

Byli członkowie | edytuj kod

Lista zmarłych członków. W nawiasach podano lata usługiwania w Ciele Kierowniczym. Lista członków Ciała Kierowniczego do 1971 roku jest tożsama z listą członków 7-osobowego zarządu Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego „Strażnica” w Pensylwanii z wyłączeniem Haydena Covingtona, który nie uznawał siebie za namaszczonego duchem świętym.

Członkowie Ciała Kierowniczego, którzy zrezygnowali

Komitety | edytuj kod

Ciało Kierownicze deleguje wiele swych uprawnień na 6 stałych komitetów[52][53][54]. Koordynatorami komitetów są członkowie Ciała Kierowniczego, którzy na zmianę, przez rok, przewodniczą sześciu komitetom Ciała Kierowniczego[3]. Komitety te to:

 • Komitet Koordynatorów – składa się z koordynatorów pozostałych komitetów oraz sekretarza. Do jego zadań należy nadzór nad wszystkimi komitetami oraz udzielanie pomocy Świadkom Jehowy w sytuacjach nadzwyczajnych np. w czasie klęsk żywiołowych[55][56], pandemii[57] czy prześladowań religijnych, odpowiada za sprawy prawne (Dział Prawny Biura Głównego[58]), a także za kontakty z mediami (Biuro Informacji Publicznej)[59]. Nadzoruje też Dział Muzeum, Dział Komputerowy Biura Głównego[60] i Dział Audytu i Dokumentacji[59].
 • Komitet Personalny – nadzoruje działalność Domów Betel na całym świecie.
 • Komitet Wydawniczy – nadzoruje wydawanie publikacji oraz pracę drukarni i funduszy z dobrowolnych datków (Ogólnoświatowy Dział Wydawniczy). Odpowiada za budowę Biur Oddziałów oraz Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń (Ogólnoświatowy Dział Projektowo-Budowlany). Nadzoruje też pracę Biura Zakupów Globalnych, który zajmuje się zakupem wyposażenia Biur Oddziałów; Biurem Ochrony Zdrowia; Biurem Skarbnika[59].
 • Komitet Służby – nadzoruje działalność ewangelizacyjną głosicieli, pionierów, starszych zboru, nadzorców podróżujących, misjonarzy oraz Komitetów Łączności ze Szpitalami). Zaprasza studentów do Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead i na Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa i przydziela im tereny do działalności. Opracowuje miesięcznik „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań” (poprzednio: „Naszą Służbę Królestwa”)[59].
 • Komitet Nauczania – redaguje materiał na zgromadzenia, zebrania zborowe i dla członków rodziny Betel. Nadzoruje Szkołę Gilead, Kurs Służby Pionierskiej, Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa (Dział Szkoleń Teokratycznych)[61] oraz przygotowuje filmy, słuchowiska (Dział Nagrań Dźwiękowych i Filmów Wideo)[62] oraz materiał do programu telewizji „JW Broadcasting” (Dział Telewizji Internetowej). Nadzoruje też Dział Podróży, który organizuje podróże dla misjonarzy i innych głosicieli pełniących specjalną służbę pełnoczasową na terenach zagranicznych[63][59].
 • Komitet Redakcyjny – redaguje materiał drukowany publikacji biblijnych, zatwierdza teksty dramatów biblijnych i szkice wykładów publicznych; zajmuje się oficjalną stroną internetową jw.org (Dział Stron Internetowych); nadzoruje pracę zespołów tłumaczy (ponad 3300 tłumaczy-wolontariuszy dokonujących tłumaczenia publikacji[64] (Dział Wspierania Tłumaczeń[65]) na ponad 1020 języków (oraz na przeszło 30 wydań brajlowskich)[66][67] w ponad 300 placówkach tłumaczeń w przeszło 130 krajach[68]), pomaga im w tym Dział Programistyczny MEPS[29]. Komitet Redakcyjny nadzoruje też Dział Archiwum Redakcyjne, który zajmuje się zachowaniem, dokumentowaniem i udostępnianiem historycznych dokumentów i przedmiotów dotyczących Świadków Jehowy[69] oraz Dział Plastyczny[70]. Dział Korespondencji, który każdego roku odpowiada na około 14 000 pytań[71][72]. Dział Przetwarzania Tekstu przetwarza tekst publikacji drukowanych na cyfrowy[59].

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Jako pierwsza wersety z Mateusza 24:45-47 do C.T. Russella odniosła jego żona Maria F. Russell.
 2. Raymond Franz zrezygnował z funkcji członka Ciała Kierowniczego 22 maja 1980 roku, a według niego samego – 5 listopada 1981 roku zrezygnował z członkostwa w korporacji Towarzystwa Strażnica, w grudniu 1981 roku został wykluczony ze względu na utrzymywanie kontaktów z byłym współwyznawcą Peterem Gregersonem

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Watchtower: Czym jest Ciało Kierownicze Świadków Jehowy?. jw.org, 2015-05. [dostęp 2015-05-27].
 2. a b c Watchtower: Samuel Herd: Być niewolnikiem Jehowy to niezwykły zaszczyt (Mat. 24:45). tv.jw.org, 2016-08-22. [dostęp 2016-08-22].
 3. a b c d e f Jak Jehowa prowadzi swój lud obecnie?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXVIII, s. 18–22, luty 2017. Towarzystwo Strażnica
 4. Watchtower: Jak Świadkowie Jehowy są zorganizowani?. jw.org. [dostęp 2017-02-13].
 5. Ciało Kierownicze, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], Watchtower, 2019, s. 243 .???
 6. „Chcemy iść z wami”, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, styczeń 2020, s. 26–31 .
 7. Watchtower: Najważniejsze dane z roku 2019. Towarzystwo Strażnica, 2019.
 8. Watchtower: Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego 2012. jw.org, 2012-10. [dostęp 2016-12-04].
 9. Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXIV, s. 20–25, 15 lipca 2013. Towarzystwo Strażnica
 10. Kim jest „niewolnik wierny i roztropny”?. „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, 2018. Towarzystwo Strażnica
 11. Jak funkcjonuje Ciało Kierownicze?. „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, 2018. Towarzystwo Strażnica
 12. a b c JW Broadcasting — styczeń 2020: Zgromadzenie statutowe 2019. jw.org, 2020-01-07. [dostęp 2020-01-07].
 13. Watchtower: Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego: 1995. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 624, 625. ISBN 83-903551-0-8.
 14. Królestwo Boże panuje!. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 100, 101.
 15. a b Królestwo Boże panuje!. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 120, 122.
 16. Watchtower. Ciało Kierownicze a korporacja prawna — na czym polega różnica. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXII, s. 28–31, 15 stycznia 2001. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 17. Watchtower: Królestwo Boże panuje!. Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 122.
 18. Watchtower: Zakończenie nauki przez 147 klasę Szkoły Gilead — Przemówienie końcowe i rozdanie dyplomów. jw.org, 2019-12-30. [dostęp 2019-12-30].
 19. Rocznik Świadków Jehowy 2014. Nowy Jork: Towarzystwa Strażnica, 2014, s. 5.
 20. Watchtower: David Splane: Decyzje „niewolnika wiernego i roztropnego” (Mat. 24:45). tv.jw.org, 2016-08-01. [dostęp 2016-08-17].
 21. Watchtower. „Zawsze ceńcie takich ludzi”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXVI, s. 3, 15 października 2015. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 22. a b Watchtower. Pokornie współpracujmy z troskliwymi pasterzami. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 24, 1 kwietnia 2007. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 23. Watchtower. Wierny szafarz i jego Ciało Kierownicze. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 20–24, 15 czerwca 2009. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 24. Watchtower. Służenie Jehowie „ramię przy ramieniu”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 26, 27, nr 13/1982. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 25. Watchtower, Nowy członek Ciała Kierowniczego, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXL, Towarzystwo Strażnica, styczeń 2019, s. 31, ISSN 0043-1087 .
 26. Watchtower, Kiedyś biedny, teraz bogaty, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXIX, Towarzystwo Strażnica, maj 2018, s. 3-8, ISSN 1234-1150 .
 27. a b c d Watchtower, Nowi członkowie Ciała Kierowniczego, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 marca 2006, s. 26, ISSN 1234-1150 .
 28. „Powinno wszystkim przysporzyć radości”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 grudnia 2000, s. 32, ISSN 1234-1150 .
 29. a b Watchtower, JW Broadcasting – maj 2017, jw.org, 1 maja 2017 [dostęp 2017-05-02] .
 30. Watchtower, „Niech się weselą mnogie wyspy”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVI, Towarzystwo Strażnica, 15 sierpnia 2015, s. 3–8, ISSN 1234-1150 .
 31. JW Broadcasting – marzec 2017. jw.org, 2017-03-06. [dostęp 2017-03-06].
 32. Watchtower, Straciłem tatę — zyskałem Ojca, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 lipca 2014, s. 17–22, ISSN 1234-1150 .
 33. Watchtower, Pamiętanie o mojej pierwszej miłości pomaga mi trwać, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 maja 2015, s. 3–8, ISSN 1234-1150 .
 34. Mark Sanderson: Jehowa wspiera chorych (Dzieje 15:29), jw.org, 14 marca 2017 [dostęp 2017-03-14] .
 35. Watchtower, Ciekawe migawki z zakończenia nauki przez 134 klasę Szkoły Gilead, jw.org [dostęp 2016-12-04] .
 36. Watchtower, Nowy członek Ciała Kierowniczego, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 lipca 2013, s. 26, ISSN 1234-1150 .
 37. Watchtower, Nowi członkowie Ciała Kierowniczego, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 stycznia 2000, s. 29, ISSN 1234-1150 .
 38. Rocznik Świadków Jehowy 2012, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2012, s. 32 .
 39. Watchtower. Radość z powodu „zwycięstwa z Barankiem”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 31, 15 października 2007. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 40. Watchtower. Zawsze ściśle związany z organizacją Jehowy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 23–27, nr 21/1987. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 41. Watchtower. Wspaniały nadzorca i drogi przyjaciel. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 6, 15 maja 2011. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 42. Watchtower. Wytrwały, wciąż rozradowany uczestnik dobrego dzieła. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 20, nr 18/1977. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 43. Zmarł Guy Pierce, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. jw.org, 2014-03-20. [dostęp 2014-08-26].
 44. Watchtower. ‛Znał drogę’. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXV, s. 3, 15 grudnia 2014. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 45. Śladami pielgrzymów. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXIII, s. 31, 15 sierpnia 2012. Watchtower. ISSN 1234-1150
 46. Watchtower. ‛Miał upodobanie w prawie Jehowy’. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 31, 15 września 2006. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 47. Watchtower. Człowiek, który kochał życie i ludzi. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 8, 1 stycznia 2007. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 48. 1980 Yearbook of Jehovah's Witnesses. Watchtower, 1980, s. 257. (ang.)
 49. Watchtower. Announcements. „Nasza Służba Królestwa”, s. 2, nr 8/1980. Watchtower (ang.). 
 50. Franz Raymond: Kryzys Sumienia. 2007, s. 409–431.
 51. M. James Penton: Apocalypse delayed: the story of Jehovah's Witnesses. Toronto: University of Toronto Press, 1997, s. 393. ISBN 0-8020-7973-3.
 52. Watchtower, Jak jest zorganizowane Ciało Kierownicze, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 maja 2008, s. 29, ISSN 1234-1150 .
 53. Królestwo Boże panuje!, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 2014, s. 130, 131 .
 54. Watchtower, Biuro Główne – wiara w działaniu, jw.org [dostęp 2019-07-22] .
 55. Watchtower, Sprawozdanie Komitetu Koordynatorów za rok 2019, jw.org, 20 lutego 2020 [dostęp 2020-02-20] .
 56. Watchtower, Osiągnięcia organizacji – Haiti po trzęsieniu ziemi, jw.org, 25 grudnia 2016 [dostęp 2017-01-19] .
 57. Watchtower, Sprawozdanie Ciała Kierowniczego nr 5/2020, jw.org, 24 lipca 2020 [dostęp 2020-07-24] .
 58. Watchtower, Tour of the Legal Department at World Headquarters, jw.org, 6 października 2014 [dostęp 2017-03-22]  (ang.).
 59. a b c d e f Watchtower, The World Headquarters of Jehovah's Witnesses, jw.org, 2017 [dostęp 2017-03-22]  (ang.).
 60. Watchtower, Sprawozdanie Komitetu Koordynatorów za rok 2018, jw.org [dostęp 2019-08-20] .
 61. Watchtower, Przekonałem się, że warto chodzić z mądrymi, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVIII, Towarzystwo Strażnica, marzec 2017, s. 3–7 .
 62. Watchtower, Sprawozdanie Komitetu Nauczania, jw.org, 3 lipca 2017 [dostęp 2017-07-03] .
 63. Watchtower, 19 000 lotów w prezencie, jw.org, 13 lipca 2015 [dostęp 2015-07-13] .
 64. Jak powstają nasze publikacje w różnych językach?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, Towarzystwo Strażnica, 2018 .
 65. Program zgromadzenia statutowego w roku 2016: Część 1 – Biuro Główne w Warwick, tv.jw.org, 2 listopada 2016 [dostęp 2017-01-19] .
 66. Watchtower, Ogólnoświatowa działalność wydawnicza, dzięki której ludzie uczą się o Bogu, jw.org, 3 kwietnia 2014 [dostęp 2014-04-03] .
 67. Watchtower, Filmy w setkach języków, jw.org [dostęp 2015-05-14] .
 68. Watchtower, Biura Tłumaczeń pomagają w rozgłaszaniu orędzia o Królestwie, jw.org, 12 czerwca 2015 [dostęp 2015-06-12] .
 69. Watchtower, Ocalić klejnoty przeszłości, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXIII, Towarzystwo Strażnica, 15 grudnia 2012, s. 31, 32, ISSN 1234-1150 .
 70. Wycieczka po Dziale Plastycznym, jw.org, 5 września 2016 [dostęp 2016-09-05] .
 71. Watchtower, Uroczyste oddanie Centrum Szkoleniowego Towarzystwa Strażnica – święto dla Jehowy, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 listopada 1999, s. 8–10, ISSN 1234-1150 .
 72. Watchtower, Tour of the Correspondence Department at World Headquarters, jw.org, 1 listopada 2014 [dostęp 2017-03-22]  (ang.).

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Ciało Kierownicze Świadków Jehowy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy