Częstotliwość


Częstotliwość w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Trzy punkty, emitujące błyski z różną częstotliwością f {\displaystyle f} w hercach [Hz], która oznacza liczbę błysków w czasie jednej sekundy. T {\displaystyle T} jest okresem, czyli czasem trwania jednej sekwencji. T {\displaystyle T} oraz f {\displaystyle f} są wzajemnie odwrotne. Zmiana przebiegu czasowego drgań odpowiadająca wzrostowi częstotliwości

Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc [Hz]. Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.

W fizyce częstotliwość oznacza się literą f {\displaystyle f} lub grecką literą ν. Z definicji wynika wzór:

f = n t , {\displaystyle f={\frac {n}{t}},}

gdzie:

f {\displaystyle f} – częstotliwość, n {\displaystyle n} – liczba drgań, t {\displaystyle t} – czas, w którym te drgania następują.

Z innymi wielkościami wiążą ją następujące zależności:

f = 1 T , {\displaystyle f={\frac {1}{T}},}

gdzie:

T {\displaystyle T} okres, f = ω 2 π , {\displaystyle f={\frac {\omega }{2\pi }},}

gdzie: ω {\displaystyle \omega } pulsacja (częstość kołowa). Odpowiada ona prędkości kątowej w ruchu po okręgu.

Częstotliwość a energia fotonu | edytuj kod

Z falą elektromagnetyczną o danej częstotliwości wiąże się rodzaj cząstki elementarnej, zwanej fotonem, niosącej najmniejszy, niepodzielny kwant energii tej fali. Prowadzi to do zależności:

E = h ν , {\displaystyle E=h\nu ,}

gdzie:

h {\displaystyle h} stała Plancka, E {\displaystyle E} energia kwantu, ν – częstotliwość fali.

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Częstotliwość" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy