Członkowie Polskiej Akademii Nauk


Członkowie Polskiej Akademii Nauk w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Członkowie Polskiej Akademii Nauk – członkowie jednego z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Status członka PAN (rzeczywistego bądź korespondenta) wymieniany jest najczęściej wraz z tytułem naukowym.

Spis treści

Zasady członkostwa | edytuj kod

Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych[1]. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora[1]. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań[2]. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk liczy 520 członków, z czego 338 osób to członkowie krajowi (stan na 15 lutego 2017 roku). Skład członków Akademii zestawiono tabelarycznie[3].

Od członkostwa w Polskiej Akademii Nauk odróżnić należy członkostwo w jednym z organów Korporacji Uczonych, która obejmuje, poza wyżej wspomnianymi pięcioma wydziałami, także oddziały (w których skład wchodzą członkowie krajowi mający miejsce zamieszkania lub zatrudnienia w danym regionie kraju), komitety naukowe (w których zasiadają członkowie krajowi Akademii zgodnie z ich specjalnością naukową oraz osoby wybrane przez właściwe środowisko naukowe), komitety problemowe (tworzone na potrzeby konkretnych problemów i tematów przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii); akademię młodych uczonych (organ uformowany w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej, liczący nie więcej niż 10% ustawowej liczby członków krajowych Akademii); komisję do spraw etyki w nauce; komisję rewizyjną[1].

Z członkostwem w Polskiej Akademii Nauk lub organach Korporacji Uczonych mylone jest często zatrudnienie w jednym z instytutów PAN. Instytuty powołuje się do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych, gdy do prowadzenia ich jest potrzebna znaczna koncentracja pracowników naukowych. W przeciwieństwie do członkostwa w Polskiej Akademii Nauk lub organach Korporacji Uczonych, samo zatrudnienie w instytucie PAN nie ma charakteru prestiżowego wyróżnienia środowiskowego.

Lista członków Polskiej Akademii Nauk | edytuj kod

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych | edytuj kod

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych | edytuj kod

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi | edytuj kod

Wydział IV Nauk Technicznych | edytuj kod

Wydział V Nauk Medycznych | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. a b c Ustawa o Polskiej Akademii Nauk. Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 619. [dostęp 2015-11-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-07)].
  2. Statut PAN. Polska Akademia Nauk, 2010-11-24. [dostęp 2013-01-20].
  3. Członkowie PAN. Polska Akademia Nauk. [dostęp 2013-01-20].
Na podstawie artykułu: "Członkowie Polskiej Akademii Nauk" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy