Czesław Kłak


Czesław Kłak w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czesław Paweł Kłak (ur. 30 sierpnia 1981 w Rzeszowie)[1] – polski nauczyciel akademicki, prawnik, prokurator, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, od 22 marca 2018 roku sędzia Trybunału Stanu, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XIII kadencji.

Życiorys | edytuj kod

W 2000 r. ukończył IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, otrzymując Dyplom Kopernikowski dla najlepszych uczniów. W 2003 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie napisanej pod kierunkiem Zbigniewa Sobolewskiego rozprawy Wyrok nakazowy a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka otrzymał w 2005 stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne, postępowanie karne. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności uzyskał w 2012 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: postępowanie karne[2].

Był adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UR oraz wykładowcą innych uczelni. Został profesorem nadzwyczajnym i dziekanem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie[2]. Od marca 2019 r. związany z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, gdzie objął funkcję kierownika Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych[3].

Odbył aplikację prokuratorską. W latach 2008–2011 wykonywał zawód prokuratora[1].

Jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2015 r.), a w 2017 r. został powołany na wiceprzewodniczącego Zespołu ds. opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego.

Nauczyciel akademicki Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W ramach działalności szkoleniowej prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne dla sędziów, aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, korporacji zawodowych (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy), funkcjonariuszy służb mundurowych. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej[4].

Z dniem 10 lipca 2019 r. został powołany w skład Rady Legislacyjnej XIII kadencji przy Prezesie Rady Ministrów[5].

Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego.

Jest Przewodniczącym Rady Naukowej Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Rzeszowie[6].

22 marca 2018 z rekomendacji partii Prawo i Sprawiedliwość na miejsce opróżnione przez Jarosława Wyrembaka[7] został wybrany Sędzią Trybunału Stanu[1][8]. W dniu 21 listopada 2019 r. został ponownie wybrany w skład Trybunału Stanu, na kadencję 2019–2023[9]. 20 grudnia 2019 r. Marszałek Sejmu RP wręczyła prof. Czesławowi Kłakowi akt wyboru na Sędziego Trybunału Stanu oraz odebrała od niego ślubowanie sędziowskie[10].

Uzyskał tytuł Osobowość Roku Kujaw i Pomorza 2019 r. w kategorii Nauka w plebiscycie zorganizowanym przez Express Bydgoski, Gazetę Pomorską oraz Nowości: Dziennik Toruński[11].

Odznaczenia | edytuj kod

 • Benemerenti – za zasługi na rzecz resocjalizacji skazanych i ochrony praw człowieka (2018, Watykan)[12]
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi dla rozwoju nauk prawnych, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz działalność publiczną (2018 r.)[13][14][15]
 • Brązowy Krzyż Zasługi – za zasługi na rzecz rozwoju nauki (2016 r.)[16]
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2016 r.)[17]
 • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019 r.)[18]
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2019 r., Minister Edukacji Narodowej)[19]
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2019 r., Minister Obrony Narodowej)[20]
 • Złota Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (2017 r., Minister Sprawiedliwości)[17]
 • Srebrny Krzyż Zasługi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (2019 r., Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa)[21]
 • Medal „W 100. Rocznicę Powstania Policji Państwowej” (2019 r., Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie)[22]
 • Medal „75-lecia Ligii Obrony Kraju” – za zasługi dla Ligi Obrony Kraju (2019 r., Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju)[23]
 • Krzyż Niepodległości z Gwiazdą, kl. I – za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów (2019 r., Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów)[24]
 • Krzyż Niepodległości, kl. II – za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów (2019 r., Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów)[25]
 • Medal „100 lat Służb Sanitarnych w Polsce – za współpracę z Państwową Inspekcją Sanitarną (2019, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie)[26]
 • Odznaka „100-lecia polskiego więziennictwa” (2019 r., Dyrektor Generalny Służby Więziennej)[27]
 • Medal „Za zasługi dla Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju” (2018 r., Liga Obrony Kraju – Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie)[28]
 • Złota Odznaka Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – za zasługi na rzecz piłkarstwa (2018 r., Podkarpacki Związek Piłki Nożnej[29]
 • Medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – za zasługi na rzecz Policjantów (2018 r., Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów)[28]
 • Brązowa Odznaka Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – za zasługi na rzecz piłkarstwa (2017 r., Podkarpacki Związek Piłki Nożnej[30]
 • Medal Bene Merenti Diecezji Rzeszowskiej – za działalność naukową (2017 r., Biskup Rzeszowski)[31]
 • Order XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (2015 r., Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa)[32]

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c Sprawozdanie Stenograficzne z 60. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 marca 2018 r. (trzeci dzień obrad). sejm.gov.pl, 22 marca 2018. [dostęp 2018-08-20].
 2. a b Dr hab. Czesław Paweł Kłak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-08-20] .
 3. KPSW – X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki i nowa Katedra w KPSW, kpsw.edu.pl [dostęp 2019-08-03] .
 4. prof. KPSW, dr hab. Czesław P. Kłak, https://kpsw.edu.pl/inp/sklad-osobowy/prof-kpsw-dr-hab-czeslaw-klak .
 5. Prof. Czesław Kłak z WPAiE członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, kpsw.edu.pl [dostęp 2019-08-03] .
 6. Prof. KPSW Czesław Kłak złożył ślubowanie sędziowskie jako sędzia Trybunału Stanu, kpsw.edu.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 7. Prof. Kłak – z WSPiA do Trybunału Stanu. radio.rzeszow.pl, 22 marca 2018. [dostęp 2018-08-21].
 8. Magdalena Mach: Prof. Czesław Kłak z Rzeszowa członkiem Trybunału Stanu. Kim jest?. wyborcza.pl, 23 marca 2018. [dostęp 2018-08-20].
 9. M.P. 2019, poz. 1137. 
 10. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=996E64EB45696084C12584D60060C739; http://kpsw.edu.pl/aktualnosci/prof-kpsw-czeslaw-klak-zlozyl-slubowanie
 11. Nagrodziliśmy laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2019 [zdjęcia] - expressbydgoski.pl, expressbydgoski.pl [dostęp 2020-05-11]  (pol.).
 12. Papieskie odznaczenie dla prof. Czesława Kłaka, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2019-03-08] .
 13. M.P. z 2018 r. poz. 1148
 14. Konferencja naukowa „Przestępstwa motywowane nienawiścią”, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2019-03-08] .
 15. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Czesława Kłaka, www.sw.gov.pl [dostęp 2019-03-08]  (pol.).
 16. M.P. z 2016 r. poz. 665
 17. a b Czesław Kłak – IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, www.kopernik.rzeszow.pl [dostęp 2019-03-08]  (pol.).
 18. Wojewoda wręczyła Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2020-11-13] .
 19. Medal Komisji Edukacji Narodowej dla prof. Czesława Kłaka, kpsw.edu.pl [dostęp 2020-01-09]  (pol.).
 20. http://kpsw.edu.pl/aktualnosci/medal-komisji-edukacji-narodowej-dla-prof-czeslawa-klaka; https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-rzeszowie-medal-za-zaslugi-dla-obronnosci-kraju-dla-prof-czeslawa-klaka
 21. Uroczyste Posiedzenie Zarządu Głównego inaugurujące obchody XXX-lecia powstania Związku – NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, nszzfipw.org.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 22. Prof. Czesław Kłak z WPAiE odznaczony, kpsw.edu.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 23. Święto policji w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 24. 100 lat kurateli sądowej w Polsce – konferencja, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 25. Wiktor Zygmunt Sas Hoszowski patronem podkarpackiej Policji, podkarpacka.policja.gov.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 26. Prof. Czesław Kłak odznaczony za zasługi dla Inspekcji Sanitarnej, kpsw.edu.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 27. VI Kongres Penitencjarny, www.sw.gov.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 28. a b Obchody Święta Policji Oddziału Prewencji, rzeszow.uw.gov.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 29. http://www.podkarpackizpn.pl/pliki/KZ_08.10.pdf
 30. Archiwum – Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, www.podkarpackizpn.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 31. Czesław Kłak – IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, www.kopernik.rzeszow.pl [dostęp 2020-01-11]  (pol.).
 32. http://www.nszzfipw.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/221-VIII-2015-z-dnia-26-marca-przyzanie-orderu-XXV-Lecia-Rzeszów2.pdf
Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Czesław Kłak" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy