Czesław Waszkiewicz


Czesław Waszkiewicz w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej 01.09.1999 – 31.12.1999 Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji 01.01.2000 – 31.08.2005

Czesław Wojciech Waszkiewicz (ur. 19 lutego 1944 w Szczuczynie) – polski naukowiec z zakresu techniki rolniczej, nauczyciel akademicki, były Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, działacz społeczny.

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Urodził się 19 lutego 1944 w Szczuczynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Grajewie podjął studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. W 1969 rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku jako konstruktor. Następnie pełnił funkcję zastępcy kierownika warsztatów w ZSZ w Tłuszczu. Pracę naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął w 1972. Stopień doktora uzyskał 3 lata później, w 1986 stopień doktora habilitowanego, a w 1994 tytuł profesora.

Pełnił m.in. funkcje prodziekana (1987–93) i dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji (1999–2005), pełnomocnika JM Rektora (2003–05) oraz kierownika studiów podyplomowych “Zarządzanie i organizacja infrastruktury rolnictwa” (2005–09). Pełniąc funkcję dziekana wniósł istotny wkład w budowę obiektów Wydziału.

Organizator i długoletni kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych.

Działalność naukowa | edytuj kod

Autor lub współautor 31 książek oraz 442 publikacji, a także haseł z zakresu techniki rolniczej w „Wielkiej Encyklopedii PWN”. Pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopism „Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna”, „Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture. Agricultural and Forest Engineering”. W latach 2003–2012 był członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Problemy Inżynierii Rolniczej".

Główne osiągnięcia naukowe dotyczą teorii i konstrukcji maszyn rolniczych, suszarnictwa płodów rolnych i właściwości fizycznych materiałów ziarnistych.

Współautor pięciu patentów i wzorów użytkowych. Kierował lub uczestniczył w 8 projektach badawczych. Promotor 7 prac doktorskich.

Wybrane publikacje | edytuj kod

  • M.Miszczak, H.Roszkowski, Cz.Waszkiewicz, Urządzenia hydrauliczne w ciągnikach i maszynach rolniczych, Warszawa 1987
  • S. Gach, M.Miszczak, Cz.Waszkiewicz, Projektowanie maszyn rolniczych, Warszawa 1989
  • S. Gach, J.Kuczewski, Cz.Waszkiewicz, Maszyny rolnicze. Elementy teorii i obliczeń, Warszawa 1991
  • J.Kuczewski, Cz.Waszkiewicz, Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, Warszawa 1997
  • Cz.Waszkiewicz, Maszyny i urządzenia rolnicze, Warszawa 1998

Działalność społeczna | edytuj kod

Od pierwszej połowy lat osiemdziesiątych XX wieku pracuje społecznie w Radzie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, początkowo jako członek rady, a od 2003 jako jej przewodniczący. Darczyńca i współorganizator wystaw Działu Techniki Rolniczej, organizator konferencji naukowych i obozów studenckich w Ciechanowcu. W uznaniu jego zasług dla rozwoju Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, a przez to i dla całego Ciechanowca, Rada Miejska w Ciechanowcu na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 nadała prof. dr. hab. inż. Czesławowi Waszkiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca[1].

Członek m.in. Rady Głównej Towarzystwa Kultury Technicznej, Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk, Rady Krajowej Naczelnej Organizacji Technicznej, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prezes Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonowianae w Ciechanowcu.

Nagrody i wyróżnienia | edytuj kod

Wyróżniony m.in. nagrodami ministra nauki szkolnictwa wyższego i techniki, ministra edukacji narodowej, ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim[2] i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę[3], Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa", Kordelasem Leśnika Polskiego, Diamentową, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, tytułem „Złoty Inżynier 2010”, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, odznaką honorową „Za Zasługi dla SGGW”, medalem ks. Krzysztofa Kluka, medalem Stanisława Staszica i Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego.

18 kwietnia 2013 Rada Miejska w Szczuczynie nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Szczuczyn[4].

18 maja 2018 otrzymał najwyższe wyróżnienie akademickie - tytuł doctor honoris causa nadany przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie[5].

Przypisy | edytuj kod

  1. Czesław Wojciech Waszkiewicz (1944-). W: Miejski Portal Internetowy [on-line]. ciechanowiec.pl. [dostęp 2018-07-13].
  2. Prof. Czesław Waszkiewicz odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Inżynierii Produkcji [on-line]. 2012-10-11. [dostęp 2018-07-13].
  3. Jerzy Buliński: Profesor Czesław Waszkiewicz – naukowiec, dydaktyk, organizator, społecznik. Wydawnictwo SGGW, 2014, s. 103. ISBN 978-83-7583-558-8.
  4. Honorowy Obywatel Gminy Szczuczyn. W: Urząd Miejski w Szczuczynie [on-line]. [dostęp 2018-07-13].
  5. Andrzej Pisula i Czesław Waszkiewicz doktorami honoris causa SGGW. W: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [on-line]. 2018-05-23. [dostęp 2018-07-13].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Czesław Waszkiewicz" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy