Czwarty Raport IPCC


Czwarty Raport IPCC w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) – czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

Spis treści

Raport Pierwszej Grupy Roboczej | edytuj kod

Podsumowanie Pierwszej Grupy Roboczej dla Decydentów (The Working Group I Summary for Policymakers) zostało opublikowane 2 lutego 2007.

Climate Change 2007: The Physical Science Basis, the report of Working Group I ocenia naukowe podstawy naturalnych i antropogenicznych czynników wpływających na klimat, ocenia czy nauka jest w stanie dokonać atrybucji jakie czynniki wpływają na zmiany klimatu, i daje ocenę zmian klimatu w przyszłości.

Raport został napisany przez ponad 600 autorów z 40 krajów i był recenzowany przez 620 ekspertów i przedstawicieli rządów. Streszczenie raportu zostało ocenione przez przedstawicieli 113 krajów w czasie 10 Sesji Pierwszej Grupy Roboczej, które miało miejsce w Paryżu 29 stycznia – 1 lutego 2007 roku.

Główne wyniki Pierwszej Grupy Roboczej | edytuj kod

 • Następuje globalna zmiana klimatu.
 • Prawdopodobieństwo, że te zmiany są wywołane przez czynniki naturalne jest około 5%.
 • Prawdopodobieństwo, że zmiany te są spowodowane przez antropogeniczną emisję gazów cieplarnianych jest ponad 90%.
 • Przewiduje się, że w XXI wieku temperatura na świecie wzrośnie od 1,8 do 4 °C. Z tym, że możliwe są zmiany od 1,1 do 6,4 °C.
 • Poziom wód oceanu wzrośnie prawdopodobnie o 28 do 42 cm.
 • Istnieje 90% prawdopodobieństwo, że będą występowały upały i silne opady[1].

Intensywność huraganów tropikalnych | edytuj kod

Podsumowanie stwierdza, że

Raport stwierdza ponadto, że:

 • Intensywność cyklonów tropikalnych na Północnym Atlantyku wzrosła od 1970 i koreluje się dodatnio z temperaturą oceanu.
 • Obserwowane zwiększenie intensywności cyklonów tropikalnych jest większe niż w przewidywaniach modeli klimatu, w których uwzględniono obserwowalne zmiany SST.
 • Nie ma obserwowalnego trendu w ilości cyklonów tropikalnych.
 • Z prawdopodobieństwem większym niż 50% intensywność cyklonów tropikalnych wzrosła przez działalność człowieka.
 • Z prawdopodobieństwem większym niż 66% intensywność cyklonów tropikalnych może wzrosnąć w XXI wieku ze względu na działalność człowieka.
 • "wielkość antropogenicznych zmian (intensywności cyklonów tropikalnych) nie jest oceniona. Atrybucja tego zjawiska jest oparta na opinii ekspertów, a nie na formalnych badaniach atrybucji" (przypis do tabeli SPM-2).

To stwierdzenie pokazuje, że związek pomiędzy intensywnością huraganów i temperaturą oceanu jest nadal hipotezą (część naukowców kwestionuje tę hipotezę)[2][3].

Raport Drugiej Grupy Roboczej | edytuj kod

Raport drugiej grupy roboczej "Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability" (Zmiany klimatu 2007: skutki, adaptacja i zagrożenie)[4] został ogłoszony 6 kwietnia w Brukseli.

Rozdział 7 "Industry, Settlement and Society" podkreśla, że nikt nie będzie w stanie uniknąć efektów ocieplenia Ziemi i że ludzie w krajach rozwijających się będą najbardziej dotknięci zmianami klimatu. W wielu przypadkach globalne ocieplenie będzie prowadziło do dalszych problemów środowiska, np. do wycinania lasów i braku wody.

W 2009 roku IPCC przyznało, że rozdziale poświęconym topnieniu lodowców popełniony został błąd dotyczący prognozowanej daty stopnienia niektórych lodowców.

 Osobny artykuł: Glaciergate.

Przypisy | edytuj kod

 1. http://web.archive.org/web/20070203164304/http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf
 2. List otwarty Chrisa Landsea opublikowany przy jego odejściu z IPCC (j. ang.)
 3. dyskusja (j. ang.).
 4. http://web.archive.org/web/20070407233135/http://www.ipcc.ch/SPM6avr07.pdf

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Czwarty Raport IPCC" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy