Droga (fizyka)


Droga (fizyka) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Droga – długość odcinka toru (krzywej lub prostej), jaką pokonuje wybrany punkt ciała lub punkt materialny podczas swojego ruchu. Droga nie oznacza odległości pomiędzy dwoma punktami wyznaczającymi początek i koniec ruchu. Liczy się ją wzdłuż toru ruchu, czyli po krzywej, po której porusza się ciało.

Droga jest sumą dróg przebytych przez ciało w nieskończenie małych odcinkach czasu d t , {\displaystyle \mathrm {d} t,} co wyraża wzór

s = t 0 t 1 d s = t 0 t 1 v ( t ) d t . {\displaystyle s=\int \limits _{t_{0}}^{t_{1}}\operatorname {d} s=\int \limits _{t_{0}}^{t_{1}}v(t)\operatorname {d} t.}

W ruchu jednostajnym (ze stałą prędkością) drogę pokonaną w czasie od t 0 {\displaystyle t_{0}} do t 1 {\displaystyle t_{1}} wyraża wzór

s = v ( t 1 t 0 ) . {\displaystyle s=v(t_{1}-t_{0}).}

Drogę można zapisać jako funkcję czasu. Kinematyczne równanie ruchu jest wówczas całką nieoznaczoną z wyrażenia podcałkowego (1) i przybiera postać

s ( t ) = s 0 + v t . {\displaystyle s(t)=s_{0}+vt.}

Dla ruchu jednostajnie przyspieszonego prędkość wyraża wzór

v = v 0 + a t , {\displaystyle v=v_{0}+at,}

dlatego po całkowaniu (1) drogę określa wzór:

s ( t ) = s 0 + v 0 t + a t 2 2 , {\displaystyle s(t)=s_{0}+v_{0}t+{\frac {at^{2}}{2}},}

gdzie:

s {\displaystyle s} – droga, s 0 {\displaystyle s_{0}} – droga początkowa, v {\displaystyle v} prędkość ciała (punktu), t {\displaystyle t} czas ruchu, v 0 {\displaystyle v_{0}} – prędkość początkowa, a {\displaystyle a} przyspieszenie, t 0 {\displaystyle t_{0}} – chwila początku ruchu, t 1 {\displaystyle t_{1}} – chwila końca ruchu, v ( t ) {\displaystyle v(t)} – funkcja prędkość ciała (punktu).

Układ współrzędnych, w których opisywany jest ruch, można dobrać tak, aby s 0 = 0. {\displaystyle s_{0}=0.}

Jednostkami drogi są jednostki długości, w układzie SI jest to metr.

W pojazdach przebytą drogę mierzy licznik kilometrów.


Na podstawie artykułu: "Droga (fizyka)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy