Droga ekspresowa S1 (Polska)


Droga ekspresowa S1 (Polska) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania [a] [b]

Droga ekspresowa S1 – budowana polska droga ekspresowa o docelowej długości łącznej ok. 142 km, położona na obszarze województwa śląskiego. Zgodnie z planami łączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3. Część trasy stanowi wschodnia obwodnica GOP.

Spis treści

Wcześniejsze oznaczenia | edytuj kod

Z dniem 4 sierpnia 2016 r.[1] odcinek drogi ekspresowej Bielsko-BiałaCieszyn uprzednio oznaczony jako S1 został oznaczony jako droga ekspresowa S52, a dotychczasowy odcinek drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – Zwardoń stał się z tym dniem drogą ekspresową S1[2].

Istniejące odcinki | edytuj kod

Obecnie status drogi ekspresowej posiadają następujące odcinki:

Pyrzowice LotniskoTychy | edytuj kod

Długość łączna: 48,5 km. Składa się on z następujących odcinków:

 • węzeł Pyrzowice – węzeł Pyrzowice-Lotnisko (1,9 km), oddany do użytku 1 czerwca 2012[3]
 • LotniskoPodwarpie (9,7 km, jednojezdniowy, oddany do użytku 20 listopada 2006)[4]
 • węzeł Podwarpie – 1,5 km,
 • Dąbrowa GórniczaMysłowice Kosztowy – Tychy (35,4 km, z lat 1978–1983, Wschodnia obwodnica GOP, z czego 30,2 km pokrywa się z docelowym przebiegiem S1)

Obwodnica Bielska-Białej | edytuj kod

Długość: 2,8 km. Odcinek Bielsko-Biała Suchy Potok (bez węzła) – Bielsko-Biała Komorowice. Otwarty w całości 28 października 2011, do 4 sierpnia 2016[1] (pierwotnie planowano, że do czasu wybudowania S1 Mysłowice-Kosztowy – Bielsko-Biała) oznakowany jako S69[5]

Północno-wschodnia obwodnica Bielska-Białej | edytuj kod

Długość łączna: 11,9 km[6]. Składa się z odcinków:

Bielsko-Biała w. „Mikuszowice” – Żywiec | edytuj kod

Długość łączna: 15,6 km. W tym odcinku „zawarty” jest węzeł „Wilkowice”. Składa się z odcinków:

 • Bielsko-Biała (węzeł „Mikuszowice”) – węzeł „Buczkowice” (wraz z węzłem „Wilkowice”), długość: 6,1 km; odcinek oddano do użytku 6 listopada 2014.
 • węzeł „Buczkowice” – Żywiec (9,5 km), oddany do użytku 24 lipca 2015[7]

Żywiec – Browar – Przybędza | edytuj kod

Długość łączna: 7,7 km[8]. Oddanie do ruchu nastąpiło w styczniu 2007 roku[9]. Składa się z odcinków:

 • Żywiec – Browar (dł. 2,8 km)
 • Browar – Przybędza (dł. 4,9 km.)

W skład trasy wchodzi 1,5 km drogi dojazdowej łączącej węzeł „Żywiec” z mostem na Sole w Żywcu (otwarty 8 stycznia 2007).

MilówkaZwardoń/Myto–Skalité | edytuj kod

Długość łączna: 10,8 km[10]. Trasa składa się z odcinków:

 • MilówkaSzare. Długość: 2,9 km. Odcinek jednojezdniowy. Wraz z odcinkiem oddano 1,8 km zmodernizowanej drogi dojazdowej łączącej byłą S69 (obecnie S1) z centrum Milówki. Odcinek otwarto 8 stycznia 2007[11].
 • Szare-Laliki. Długość: 4,7 km. Odcinek jednojezdniowy. podpisanie umowy: październik 2007[12]. W ramach projektu powstał Tunel Emilia, pierwszy w Polsce tunel drogowy zbudowany poza miastem, posiadający dwie równoległe nawy (jedna z nich o przeznaczeniu technicznym i ewakuacyjnym). Powstały także budynki sterowania tunelem, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, wodociągi do domów zagrożonych brakiem wody oraz kanalizacja i urządzenia oczyszczające. Otwarcie: 5 marca 2010[13].
 • LalikiZwardoń. Długość: 1,8 km. Odcinek jednojezdniowy. Podpsanie umowy: czerwiec 2007[14]. Odcinek oddany do użytku 28 grudnia 2008 roku.
 • ZwardońZwardoń/Myto–Skalité. Długość: 1,4 km (droga dwujezdniowa). Zakończenie robót: grudzień 2004.

Historia budowy | edytuj kod

 • Obwodnica Bielska-Białej (planowany węzeł Suchy Potok z S69 – węzeł Komorowice):

22 października 2008 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej podpisano umowę na budowę północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej, w skład której wchodzi odcinek S1 Bielsko-Biała Suchy Potok (S69) – Bielsko-Biała Komorowice (2,8 km). 19 sierpnia 2011 do użytku został oddany odcinek między węzłem Rosta a węzłem Komorowice. 28 października 2011 zakończono budowę odcinka od planowanego węzła Suchy Potok do węzła Rosta.

Do użytku oddano także całą Wschodnią Obwodową Bielska-Białej, aż do węzła Mikuszowice. Część drogi S1/S69 w okolicy przyszłego węzła Suchy Potok nie jest oznaczona jako ekspresowa[15]

Odcinki w budowie | edytuj kod

węzeł Pyrzowice Lotnisko – węzeł Podwarpie | edytuj kod

Odcinek o długości 9,7 km (rozbudowa do dwóch jezdni): w dniu 23 grudnia 2008 została wydana decyzja środowiskowa na budowę drugiej jezdni; 17 maja 2010 uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZnRID). 7 października 2015 ogłoszono przetarg na budowę odcinka[16]. W lipcu 2017 r. wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construccion[17], jednak wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Pozostałe firmy, które złożyły oferty w przetargu, poinformowały, że nie są zainteresowane podpisaniem kontraktu. Ostatecznie przetarg został unieważniony[18]. Umowa została podpisana 26 listopada 2018 r. Czas realizacji to 20 miesięcy, czyli od listopada 2018 r. do kwietnia 2021 roku.[19]

węzeł Przybędza – węzeł Milówka | edytuj kod

Odcinek o długości 8,53 km. 17 stycznia 2018 roku został ogłoszony przetarg na projekt i budowę brakującego odcinka między węzłami Milówka i Przybędza. Ze względu na teren górzysty, droga ekspresowa zostanie poprowadzona przez dwa dwukomorowe tunele (pierwszy pod masywem Mała Barania o długości 834 metrów, drugi pod masywem Białożyckiego Gronia o długości jednego kilometra). Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy o długości 4,8 km oraz jednojezdniowy o długości 3,7 km[20]. Inwestor przeznaczył na ten cel ok. 1,5 mld zł, a prace budowlane są planowane na lata 2019-2022[21].

Odcinki w trakcie przetargów | edytuj kod

węzeł Mysłowice Kosztowy – węzeł Bielsko-Biała Suchy Potok | edytuj kod

Odcinek o długości 39,7 km[22]. budowę zaplanowano ok. 10–15 km na wschód od obecnej dwujezdniowej drogi krajowej nr 1. W momencie zakończenia budowy węzły Tychy oraz Lędziny-Hołdunów znajdą się poza przebiegiem drogi S1.[23]

24 listopada 2017 roku została podpisana umowa z firmą Multiconsult Polska na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Wartość kontraktu to 5,659 mln zł, a zamówienie ma zostać zrealizowane w ciągu 21 miesięcy (11 miesięcy na opracowanie koncepcji programowej i 10 miesięcy na wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane[24].

Odcinki planowane | edytuj kod

węzeł Podwarpie – węzeł Pogoria | edytuj kod

Odcinek o długości 7,7 km[25] (przebudowa). Na dwujezdniowym kolizyjnym (niebędącym drogą ekspresową) odcinku (ok. 7 km) drogi zaplanowano likwidację 4 jednopoziomowych skrzyżowań i zastąpienie ich jednym bezkolizyjnym węzłem Dąbrowa Górnicza-Ujejsce, funkcjonującym do przebudowy w innej formie. Jest to elementem podniesienia parametrów trasy do standardu drogi ekspresowej. Uzyskano decyzję środowiskową (DŚU) 25 lipca 2012 roku[26].

Warianty odcinka Mysłowice KosztowyBielsko-Biała | edytuj kod

 • Na przełomie maja i czerwca 2008 roku istniało jedynie 5 wariantów drogi. Wybrano wtedy wstępnie wariant IV, który miał biec m.in. wzdłuż linii kolejowej BrzeszczeOświęcim. Jednakże ten wariant oprotestowali eksperci z UNESCO, argumentując protest obawą naruszenia strefy ciszy wokół byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i grożąc wpisaniem tego obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.
 • Na początku sierpnia wójt gminy Miedźna poinformował media o przygotowaniu wariantu VI, mającego biec na granicy gmin Miedźna i Bojszowy, przez środek lasu. Informacja pojawiła się w gazecie regionalnej „Echo”. W listopadzie 2009 wariant ten został zaakceptowany przez wszystkie lokalne samorządy[27]. GDDKiA zrezygnowała z rekomendowania wariantu VI ze względów środowiskowych. Zagrożony był obszar Natury 2000 „Stawy w Brzeszczach”, a dokładniej siedlisko ptaka objętego ochroną (ślepowrona)[28].
 • Wariant V jest obecnie rekomendowanym, jednocześnie spotyka się on ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców gminy Miedźna. Szacowany koszt: 1,437 mld zł

Cztery warianty z 2012 roku | edytuj kod

W 2012 r. powstały cztery nowe warianty (A, B, C, D) drogi ekspresowej S1 będące kompilacją dotychczasowych wariantów.

Pozostałe warianty | edytuj kod

 • W 2013 roku powstał nowy wariant, nazwany wariantem H (hybrydowym), który został stworzony przez Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” z Czechowic-Dziedzic. Wariant ten został przedstawiony GDDKiA oraz Ministrowi Transportu.
 • Wariant H został poparty przez PG „Silesia”, KWK „Brzeszcze” oraz władze gmin Miedźna, Bestwina i Brzeszcze. Przez GDDKiA prowadzone były procesy konsultacji społecznych.
 • W listopadzie 2013 roku został przedstawiony planowany, skorygowany przebieg drogi ekspresowej S1 w wariancie H (hybrydowym). Wariant ten będzie planowo przebiegał przez gminy: Mysłowice – Lędziny – Imielin – Bieruń – Bojszowy – Miedźna – Brzeszcze – Wilamowice – Bielsko-Biała.

Uwarunkowania ekonomiczne | edytuj kod

Źródło[29]:.

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Wyjazd tylko od strony Bielska-Białej, wjazd tylko w kierunku na Pyrzowice. Zobacz na mapie.
 2. Zjazd z S1 jedynie w kierunku Bielska-Białej, wjazd tylko z kier. Bielska-Białej w stronę Pyrzowic. Zobacz na mapie.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Patrz: Dz. U. z 2016 r. poz. 784.
 2. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (pol.). 2016-05-19. [dostęp 2016-05-30].  Cytat: Konsekwencją powyższych zmian było także ujednolicenie nazewnictwa ciągów komunikacyjnych, dzięki czemu poprawie ulegnie czytelność oznakowania układu komunikacyjnego (przebieg drogi S1 w układzie północ – południe oraz przebieg drogi S52 w układzie zachód – wschód). Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 maja 2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. poz. 784).
 3. S1 Pyrzowice - Lotnisko :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 4. S-1 Pyrzowice – Podwarpie :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 5. S1/S69 Północno-Wschodnia Obwodnica Bielska-Białej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 6. S1/S69 Północno-Wschodnia Obwodnica Bielska-Białej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 7. S69 Bielsko-Biała (w. Mikuszowice) – Żywiec :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 8. S69 Żywiec - Zwardoń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 9. Otwarcie drogi ekspresowej S-69 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 10. S69 Żywiec - Zwardoń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 11. Otwarcie drogi ekspresowej S-69 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 12. Rusza budowa dróg S7 i S69 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 13. Odcinek drogi ekspresowej S-69 Szare-Laliki z pierwszym w Polsce pozamiejskim tunelem drogowym oddany do ruchu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis inform...
 14. Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko-Biała - Żywiec-Zwardoń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 15. Nieekspresowa wyrwa w bielskiej obwodnicy.
 16. Dobudowa drugiej jezdni S-1 – przetarg ogłoszony :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-08].
 17. IlonaI. Hałucha IlonaI., Jest wykonawca drugiej jezdni S1 Pyrzowice – Podwarpie - edroga.pl, edroga.pl [dostęp 2017-07-11]  (pol.).
 18. GDDKiA unieważnia przetarg na S1 Pyrzowice – Podwarpie. rynekinfrastruktury.pl. [dostęp 2018-01-23].
 19. S1 Pyrzowice - Podwarpie będzie dwujezdniowa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-27]  (pol.).
 20. Ogłoszenie przetargu na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza - Milówka.. gddkia.gov.pl. [dostęp 2018-01-23].
 21. Rusza przetarg na budowę Obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1. rynekinfrastruktury.pl. [dostęp 2018-01-23].
 22. S-1 od w. „Kosztowy II” w Mysłowicach do w. „Suchy Potok” w Bielsku-Białej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 23. http://www.gddkia.gov.pl/dane/standia.pdf.
 24. Multiconsult z umowa na koncepcję programową dla S1 Bielsko-Biała – Mysłowice, „rynekinfrastruktury.pl”, 24 listopada 2017 [dostęp 2017-11-24]  (pol.).
 25. S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 26. Obwieszczenie o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie-Dąbrowa Górnicza, km 14+000 – 20+500” według wariantu 1C.
 27. Jest ostateczne porozumienie! S1 połączy Mysłowice z Bielsko-Białą.
 28. Droga S1 z problemami.
 29. Prezentacja z konsultacji społecznych.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Droga ekspresowa S1 (Polska)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy