Drohobycz


Na mapach: 49°21′N 23°30′E/49,350000 23,500000

Drohobycz w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Drohobycz (ukr. Дрогобич, jid. דראָהאָביטש) – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, siedziba rejonu drohobyckiego.

Drohobycz leży nad Tyśmienicą w Beskidach Brzeżnych.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Powstanie miasta jest związane z jego położeniem na tzw. szlaku solnym i wydobyciem soli w okolicach. Pierwsze wzmianki o grodzie pochodzą z czasów Rusi Kijowskiej. Po przyłączeniu przez Kazimierza Wielkiego Rusi Czerwonej do Królestwa Polskiego, miasto przeżyło pierwszy okres dynamicznego rozwoju. Żupy solne przeszły na własność królewską i były dzierżawione przybyszom z całej Europy, m.in. z Włoch.

Kazimierz Wielki przyczynił się do powstania w Drohobyczu parafii rzymskokatolickiej, a w 1340 nadał miastu herb przedstawiający 9 topek solnych (tradycyjna miara soli) na granatowej tarczy, nad którą widniała korona królewska. W 1392 król Władysław II Jagiełło ufundował istniejący nadal kościół farny, a w 1422 nadał miastu prawa magdeburskie[2]. Przywileje miejskie były później wielokrotnie potwierdzane, m.in. przez Kazimierza IV Jagiellończyka w 1460 i Aleksandra I Jagiellończyka w 1506.

1404 rok, to pierwsza znana data pojawienia się Żydów w Drohobyczu[3].

Obwarowania miejskie składały się z wałów i bram: Zamkowej, Lwowskiej, Węgierskiej i Żydowskiej. Fortyfikacje z wałami i fosami otaczały od czasów króla Zygmunta I również kościół, a dzwonnica pełniła funkcję bramy. Ufortyfikowany był także cmentarz kościelny.

W 1498 roku, w wyniku najazdu turecko-tatarskiego, znaczna część miasta została zniszczona. Miasto położone na przełomie XVI i XVII wieku w powiecie drohobyckim ziemi przemyskiej województwa ruskiego[4], w drugiej połowie XVII wieku należało do starostwa drohobyckiego[5]. W 1578 roku Drohobycz uzyskał przywilej de non tolerandis Judaeis[6]. W 1616 starosta królewski zezwolił Żydom na osiedlenie się na przedmieściach miasta. Podczas wojen kozackich w XVII wieku miasto było niszczone. W 1648 roku Kozacy dokonali rzezi mieszkańców w kościele farnym, po którym to wydarzeniu zamurowano wejście do świątyni, przez które wdarli się najeźdźcy. Miasto posiadało zamek starostów królewskich składający się z co najmniej dwóch budynków.

Po pierwszym rozbiorze Polski (1772) wcielone do monarchii Habsburgów, pozostawało w jej składzie na terytorium kraju koronnego Galicji do upadku Austro-Węgier (1918). Drohobycz, pozostający ważnym centrum handlowym, pomimo nadania praw miejskich i licznych przywilejów królewskich (m.in. zwolnienie od czynszów miejskich i zezwolenie na pobór myta mostowego) nie rozwinął się jednak w większy ośrodek, aż do końca XIX wieku, gdy odkryto w pobliżu złoża ropy naftowej.

 Zobacz też: Borysławsko-Drohobyckie Zagłębie Naftowe.

Od 1 listopada 1918 do maja 1919 pod administracją Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, następnie do 14 marca 1923 pod tymczasową polską administracją, zatwierdzoną przez paryską konferencję pokojową 25 czerwca 1919. Suwerenność Polski na terytorium Galicji Wschodniej Rada Ambasadorów uznała 15 marca 1923[7].

W maju 1919 oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Wacława Iwaszkiewicza i Stanisława Maczka toczyły długotrwałe walki o miasto z oddziałami Ukraińskiej Armii Halickiej dowodzonymi przez gen. Mychajła Omelianowicza-Pawlenkę.

Ratusz w Drohobyczu

Od 15 marca 1923 do 16 sierpnia 1945 w granicach Polski, był siedzibą powiatu w woj. lwowskim. Przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku, liczył 39 tys. mieszkańców. Działało 5 rafinerii ropy naftowej. Na terenie miasta funkcjonował klub piłkarski Junak. W mieście były gimnazja im. Króla Władysława Jagiełły i im. Królowej Jadwigi. Obecnie w gmachach gimnazjalnych mieszczą się wydziały Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki. Centralną ulicą miasta w okresie II Rzeczypospolitej była ul. Mickiewicza.

Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 okupowany przez Armię Czerwoną (do czerwca 1941) i anektowany przez ZSRR.

 Zobacz też: Agresja ZSRR na Polskę, Wybory do Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi 1939, Represje ZSRR wobec Polaków i obywateli polskich 1939–1946, Masakra w więzieniu w DrohobyczuOkupacja niemiecka ziem polskich (1939–1945).

Po rozpoczęciu niemieckiej inwazji na ZSRR funkcjonariusze NKWD zamordowali w więzieniu przy ul. Stryjskiej co najmniej kilkaset osób (od 200 do 500–600). Pod zwałami trupów odnaleziono później jedynie kilku żywych więźniów[8]. Po rozpoczęciu niemieckiej okupacji w Drohobyczu i pod miastem odnajdywano jeszcze masowe groby ofiar NKWD[8][9]. Nie sposób jednak ustalić, czy spoczywały w nich ofiary masakry więziennej, czy też osoby zamordowane w latach 1939–1941[8]. Odkrycie ofiar NKWD wywołało trwający 4 dni pogrom Żydów, których oskarżono o sympatyzowanie z komunizmem. W trakcie pogromu zabito 47 osób[10]. W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli w Drohobyczu getto i wymordowali większość żydowskich mieszkańców miasta. Jedną z ofiar był Bruno Schulz.

Od czerwca 1941 do 1944 Drohobycz był pod okupacją III Rzeszy (od 1 sierpnia 1941 w Generalnym Gubernatorstwie).

6 sierpnia 1944 miasto zostało ponownie zajęte przez Armię Czerwoną[11]. Po konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945) Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, wyłoniony w konsekwencji jej ustaleń, podpisał 16 sierpnia 1945 umowę z ZSRR, uznając nieco zmodyfikowaną linię Curzona za wschodnią granicę Polski, na podstawie porozumienia o granicy, zawartego pomiędzy PKWN i rządem ZSRR 27 lipca 1944. W konsekwencji umowy Drohobycz znalazł się w granicach ZSRR, na terytorium Ukraińskiej SRR, a jego polską ludność wysiedlono, głównie na Ziemie Zachodnie. Według spisu powszechnego z 1959 w mieście mieszkało 48 145 ludzi, w tym 70,1% Ukraińców, 22,6% Rosjan, 2,9% Polaków i 2,4% Żydów.

Od 1991 w granicach niepodległej Ukrainy.

W mieście stoi wybudowany w 2001 z inicjatywy samorządowych władz ukraińskich pomnik Stepana Bandery[12].

W Drohobyczu działa oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej[13]. Są plany powołania Domu Polskiego dla krzewienia polskiej kultury i tradycji. Miejscowi Polacy skupieni są wokół kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Bartłomieja, który jest swoistym centrum polskiego życia kulturalnego i religijnego[14]. W kościele parafialnym codziennie odbywają się msze święte w języku polskim[15]. Według ukraińskiego powszechnego spisu ludności z 2001 roku, w Drohobyczu mieszkało 454 Polaków[16], z czego 156 osób uznało język polski za ojczysty[17]. Liczba osób polskiego pochodzenia w Drohobyczu jest zdecydowanie większa.

Zabytki | edytuj kod

kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Krzyża Świętego i św. Bartłomieja Synagogi, kościoły, cerkwie Wielka Synagoga Wielka Synagoga Synagoga z XIX w. Kościół pw. św. Michała, obecnie cerkiew pw. Trójcy Przenajświętszej Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła Dzwonnica kościelna Cerkiew pw. św. Jura Cerkiew pw. św. Jura, fragment Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego Dom Brunona Schulza Dom Brunona Schulza Tablica na ścianie domu Brunona Schulza
 • kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Krzyża Świętego i św. Bartłomieja z lat 1392–1445:
  • renesansowy nagrobek Katarzyny Ramułtowej z 1572 r.
  • freski z XVIII wieku
  • dzwonnica kościelna z 1551 r. o charakterze obronnym
  • obronny mur cmentarny
 • dawny kościół karmelicki pw. św. Michała, obecnie cerkiew greckokatolicka Trójcy Przenajświętszej z 1690 r.
  • budynki klasztorne, pokarmelickie, obecnie biura
 • kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, z 1828 r.
 • Wielka Synagoga zbudowana w latach 1842–1865
 • Synagoga przy ul. Mazepy 11 z końca XIX w.
 • ratusz z 20-lecia, prawdopodobnie z reliktami z XVIII w.
 • cerkiew pw. św. Jura, ul. Sołonyj Stawok 23a z przełomu XV i XVI wieku, w 2013 wpisana na listę UNESCO
 • cerkiew drewniana Podwyższenia Krzyża, ul. Zwaryćka 7, z XVI wieku, z freskami z XVIII wieku
 • dzielnica willowa przy ul. Franki i Szewczenki
 • dom Brunona Schulza
 • warzelnia soli
 • katolicka kaplica „kolejowa” przy dworcu głównym
 • rezydencja polskiego burmistrza i prezydenta miasta Drohobycz Rajmunda Jarosza
 • „willa Bianki” – willa lekarza Zeemana przy przedwojennej ulicy Mickiewicza. Obecnie mieści się w niej Pałac Sztuki z niezwróconymi Polsce obrazami malarzy europejskich z XVIII – XX wieku, obrazami hrabiów Lanckorońskich oraz zachowanymi freskami Schulza. Budynek w przeszłości był m.in. siedzibą drohobyckiego „Sokoła” oraz towarzystwa strzelców-legionistów
 • pałac Gartenbergów
 • dom adwokata Herszderfera przy dawnej ulicy Sienkiewicza, z ogrodem, w którym zachowały się egzotyczne rośliny, jak magnolia chińska i drzewo octowe
 • willa polskiego burmistrza Jana Niewiadomskiego, będąca przykładem wiedeńskiej secesji
 • pomnik Adama Mickiewicza z 1894 roku ufundowany przez społeczność miasta z okazji 100 rocznicy insurekcji kościuszkowskiej
 • cmentarz katolicki z zabytkowymi nagrobkami, do którego prowadzi brama zwieńczona herbem Galicji. Na cmentarzu spoczywają m.in. znani Polacy związani z Drohobyczem: burmistrzowie miasta Rajmund Jarosz i Jan Niewiadomski, lekarz Bronisław Kozłowski, Eugeniusz Kozłowski (założyciel w latach 90. towarzystwa skupiającego Polaków z Drohobycza i Truskawca). Znajduje tam także grób-pomnik powstańców styczniowych.

Sport | edytuj kod

W mieście działał przed wojną polski klub sportowy Junak Drohobycz. Walczył w 1939 w barażach o I ligę, lecz zostały one zawieszone z powodu wybuchu wojny. W 2008 roku Junak Drohobycz został przez Polaków z Kresów reaktywowany i wznowił działalność.

Przynależność państwowa i administracyjna | edytuj kod

Ciekawostki | edytuj kod

 • W Drohobyczu znajduje się „ulica trzech dat” – W czasach II RP była to ul. 11 Listopada, w czasach USRR była to ul. 17 Września, a obecnie w czasach Republiki Ukrainy ul. 22 Stycznia.
 • Drohobycz jest jednym z nielicznych miast II RP, które nie zostało zniszczone podczas II wojny światowej.

Urodzeni oraz związani z Drohobyczem | edytuj kod

Honorowi obywatele
 Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Drohobyczem.

Miasta partnerskie | edytuj kod

Pobliskie miejscowości | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 року. Державна служба статистики України. Київ, 2019. стор.49
 2. Zenon Guldon, Jacek Wijaczka, Skupiska i gminy żydowskie w Polsce do końca XVI wieku, w: Czasy Nowożytne, 21, 2008, s. 167.
 3. Maurycy Horn, Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce w 1507 r., w: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1974, nr 3 (91), s. 14.
 4. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. „Ziemie Ruskie” Rzeczypospolitej, Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...], k. 3.
 5. Lustracja województwa ruskiego 1661-1665. Cz. 1, Ziemia Przemyska i Sanocka, wydali Kazimierz Arłamowski i Wanda Kaput, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 140.
 6. Ignacy Schiper, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937, s. 27.
 7. Tekst deklaracji opublikowany w: Dz.U. z 1923 r. nr 49, poz. 333
 8. a b c Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu – lipcu 1941 roku. Materiały z sesji naukowej w 55. rocznicę ewakuacji więźniów NKWD w głąb ZSRR, Łódź 10 czerwca 1996 r, Warszawa: GKBZPNP-IPN, 1997, s. 125–126, ISBN 83-903356-6-2 .
 9. Bogdan Musiał: Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne. Brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku. Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 2001, s. 115. ISBN 83-88747-40-1.
 10. Холокост на территории СССР: Энциклопедия, Red. I.A. Altman, Moskwa 2009, ​ISBN 978-5-8243-1296-6​ s. 280
 11. ВОВ-60 – Сводки
 12. Semper Fidelis, „Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich”, styczeń–luty 2006, s. 17 .
 13. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
 14. Telewizja PolskaT.P. S.A Telewizja PolskaT.P., Polacy z Drohobycza chcą ratować kościół św. Bartłomieja, rzeszow.tvp.pl [dostęp 2020-09-10]  (pol.).
 15. Drohobycz, www.rkc.lviv.ua [dostęp 2020-09-15] .
 16. http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/Saveshow.asp .goły link w tytule
 17. http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/Saveshow.asp
 18. Dz.U. z 1920 r. nr 117, poz. 768 – Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
 19. Szematyzm na rok 1895. Lwów: 1895, s. 3.
 20. Kronika. „Nowa Reforma”, s. 2, Nr 252 z 5 listopada 1897. 
 21. Gen. Karaszewicz-Tokarzewski obywatelem honorowym Drohobycza. „Gazeta Lwowska”, s. 3, Nr 265 z 22 listopada 1938. 
 22. Starostowie odznaczeni za popieranie przysposobienia wojskowego
 23. Jerzy Wyrozumski: Sieradzki Józef (1900-1961). [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. XXXVII. Kraków, 1996–1997, s. 247.
 24. Włodzimierz Bonusiak: Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939–1941 („Zachodnia Ukraina” i „Zachodnia Białoruś”). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006, s. 127. ISBN 978-83-7338-249-7.

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (city of regional significance of Ukraine):
Na podstawie artykułu: "Drohobycz" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy