Dyskusja:Kilogramometr


Dyskusja:Kilogramometr w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Do poprawyedytuj kod

W dużej części artykuł do poprawy:

1. Powszechnie używanym w Polsce skrótem jednostki kilogramometr był (i jest) kGm. W Polsce skrót kGm był po wojnie usankcjonowany prawnie przez "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1953 w sprawie prawnie obowiązujących jednostek miar" (Dziennik Ustaw nr 35 z 1953, paragraf 12, punkt 1 rozporządzenia), cytat: "$12.1 Jednostkami pracy i energii są: dżul (J), erg (erg) i kilogramometr (kGm)". Link do dokumentu: www.dziennikustaw.gov.pl/D1953035014801.pdf

Można też dodać (posiłkując się chociażby cytowanym rozporządzeniem), że: "$12.4 Kilogramometr jest pracą wykonywaną przez siłę równą jednemu kilogramowi-sile, gdy punkt jej przyłożenia przesunął się o jeden metr w kierunku działania siły." - choć można to ująć pewnie zgrabniej. Z tej definicji wynika skrót jednostki. kGm to kG razy m, gdzie kG - kilogram-siły był jednostką siły w układzie MKS (duże G, dla odróżnienia od skrótu jednostki siły od skrótu jednostki masy kg).

2. W roku 1966 w Polsce wprowadzono układ SI (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar). Rozporządzenie dopuszczało używanie przejściowo starych jednostek. Jednostki te zostały wyszczególnione w "Zarządzeniu Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 21 grudnia 1966 r. w sprawie ustalenia definicji i oznaczeń legalnych jednostek miar oraz ustalenia pochodnych jednostek miar i jednostek miar dopuszczonych przejściowo do stosowania jako legalne" (Monitor Polski 1966 nr 74 poz. 356, link http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19660740356). W zarządzeniu wśród jednostek przejściowo dopuszczonych jest kilogram-siły (kG) i "kilogram-siła razy metr" (kGm). To rozporządzenie definiuje kGm jako 9,8065J (dokładnie) Rozporządzenie zostało uchylone w 1976.

To tyle historii (powojennej) tej jednostki i jej skrótu w Polsce.

2. kgfm jest skrótem anglosaskim - kilogram-force-meter. W Polsce skrót nie był powszechnie używany, a w każdym razie nieusankcjonowany prawnie.

3. Link pod artykułem nie ma związku z tematem. Zresztą powinien wskazywać na strony z domeny gov.pl - czy to prawo.sejm.gov.pl, czy www.dziennikustaw.gov.pl.

Na podstawie artykułu: "Dyskusja:Kilogramometr" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy