Dyskusja:Mitologia bałtyjska


Dyskusja:Mitologia bałtyjska w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Literatura uzupełniająca

Sekcja wskazuje pozycje zawierające informacje nieuwzględnione w artykule, które mogą być wykorzystane do jego rozbudowy.a) specjalistyczna:
 • G. Białuński - Studia z dziejów plemion pruskich i jacwińskich, Olsztyn 1999.
 • Aleksander Brückner - Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Pojezierze 1985.
 • Arthur Cottereu - Słownik mitów świata, Wyd. „Książnica” 1996.
 • Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, Toruń 2004, ​ISBN 83-231-1744-6
 • Algirdas Julien Greimas - O Bogach i ludziach. Studia o mitologii litewskiej, przeł. Bogusław Marszalik, "Biblioteka Klasyków Antropologii",Wyd. Marek Derewecki, Kęty 2007 ​ISBN 978-83-89637-39-0
 • Aleksander Kamiński - Jaćwież, Łódź 1953.
 • Andrzej M. Kempiński - Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Iskry 2001.
 • Andrzej M. Kempiński - Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, SAWW 1993.
 • ks. Jan Leo, Dzieje Prus, z braniewskiego wydania z roku 1725 przełożył bp. Julian Wojtkowski, Olsztyn 2008, ​ISBN 978-83-925440-1-2
 • Łucja Okulicz-Kozaryn - Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów., PIW, Warszawa 1983.
 • Łucja Okulicz-Kozaryn - Dzieje Prusów, Wrocław 1997.
 • Jerzy Suchocki - Mitologia bałtyjska, seria: „Mitologie świata”, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991.
 • "Ludy Bałtyckie. Pierwotna wiara i kulty",[w:] Aleksander Brückner, Mitologia słowiańska i polska, Warszawa 1985.
 • "Opis krajów" [w:] Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku, pod red. Jerzego Strzelczyka, Wydawnictwo ABOS, Poznań 1993, s. 289-301, ​ISBN 83-85337-24-5

b) popularna:

 • Jan Kierszka, Mity i legendy Prusów, Elbląg 1999, ​ISBN 83-911771-0-6
 • Wojciech Giełżyński - Jaćwięgi są wśród nas, Iskry, Warszawa 2001.
 • "Królowa węży" [w:] Oskar Miłosz, Legendy i podania litewskie, Olsztyn 1985.
 • Legendy i przypowieści romantycznej Wysoczyzny Elbląskiej (rdz. Tolmicko: trzy córy Hoggos, kozioł, marchewka i...po ptakach, Elbląg: od Hommuli do Kumieli, bitwa w Leśnym Oczku, oj Kumielo, Kumpelko), Sztutowo 1995.
 • "Narzeczona z morskiego miasta", [w:] Baśnie narodów republik nadbałtyckich. Baśnie narodów ZSRR, Warszawa 1987.
 • "O pięknej Egle i królu jezior – Żaltysie", [w:] Legendy i podania Polskie, pod red. M. Orłoń, J. Tyszkiewicz, Warszawa 1986.
 • Jan Skorupski - Synowie drzew. Powieść o Jaćwingach na podstawie zapisków rycerza krzyżackiego, WAM, Kraków 2006.
Na podstawie artykułu: "Dyskusja:Mitologia bałtyjska" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy