Dyskusja wikipedysty:Viatoro


Dyskusja wikipedysty:Viatoro w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Archiwum 1 - lipiec 2008 - marzec 2010 | Archiwum 2 – marzec 2010 – 24 października 2010 | Archiwum 3 – 25 października 2010 – 10 lipca 2011 | Archiwum 4 – 11 lipca 2010 – 24 września 2014

Spis treści

Spora zmiana w artykuleedytuj kod

Witaj ! Chciałbym wprowadzić dość sporą zmianę w artykule pewnej osoby, którą jest Klemens Ścierski ( a sam artykuł znajdziemy pod tym linkiem ). Dostałem dość sporo materiałów, za których rzetelność ręczę, a które chciałbym umieścić w treści owego artykułu wzbogacając jego wartość. Jako ,że sam artykuł zmieniłby się dość diametralnie, chciałbym przedyskutować sam fakt z osobą z odpowiednimi kompetencjami. Na początku przygotuję wersję "offline" mojego artykułu, którą zaprezentuję Panu Klemensowi, gdy zostanie uzyskana zgoda z jego strony chciałbym wprowadzić zmianę na oficjalnym artykule. I stąd moja prośba - czy istnieje możliwość wcześniejszego zweryfikowania całości artykułu przez jednego z moderatorów-wikipedystów, zanim zostanie ona pokazana panu Klemensowi ( i co ważniejsze, zanim zostanie ona opublikowana ) ? Czy istnieją jakieś ograniczenia które uniemożliwią taką operację ? Z góry dziękuję za kontakt i pozdrawiam !

Pytanie odnośnie dyskusji przy haśle: Cafunedytuj kod

Witaj, Viatoro! O ile mnie pamięć nie myli, Tobie zawdzięczam uratowanie założonego przeze mnie niegdyś hasła „Cafun” w polskiej Wikipedii. Jeśli zatem dobrze pamiętam, że to właśnie Tobie zawdzięczam tę obronę - to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za Twoją odwagę, obronę prawdy, obronę zasad Wikipedii, obronę zasad normalnego, uczciwego życia pośród ludzi. Poniosłem natomiast porażkę w walce o hasło analogiczne, Tzafun, mocno rozbudowane (znacznie lepiej niż polski Cafun) w angielskiej Wikipedii i uzasadniane wielokrotnie w ramach dyskusji, szczególnie intensywnej w czasie, gdy to hasło przeznaczono do usunięcia, bo niby nie spełnia kryterium Wikipedii, że nie można się opierać o własne przemyślenia, ale o źródła. Jak myślisz, czy byłoby możliwe przywrócenia hasła w Wikipedii angielskiej? Zapewne jest to bardzo trudne. Jak pisałem do J.Dygasa: ci, którzy skasowali, nieuczciwie udawali, że nie powołuję się na takie źródła, które są uznawane w Wikipedii za źródła. Wciąż wmawiali mi, że to, co napisałem, to jest moja prywatna opinia. Ja zaś wyjaśniałem, że to nie jest jakaś moja prywatna opinia, ale normalna wiedza naukowa, którą wprawdzie ja akurat pierwszy odkryłem, ale ta wiedza została uznana przez specjalistów. Pokazywałem im linki do stron w Internecie, gdzie moja książka o Passze żydowskiej jest ukazywana jako zwyczajnie wydana książka naukowa (linki do ISBN, do bibliotek) i prosiłem, aby przemyśleli swoje postępowanie, które w świetle zasad Wikipedii należałoby uznać za wandalizm - bo to nie ja łamałem zasady Wikipedii, ale oni, którzy dla osiągnięcia swojego celu wciąż jak katarynka wmawiali mi, że ja nic nie rozumiem, że nie powołuję się na źródła…

W Wikipedii angielskiej najpierw spróbowałem edytowania od przeredagowania angielskiego hasła "Afikoman" - zobacz:

https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Afikomanu.

Tu między innymi zobaczysz ten chwyt, o którym już poprzednio pisałem: wmawianie mi, że naruszam zasady Wikipedii, np.: "Please read Wikipedia:No original research. Your thesis seems to fall under this category". Założyłem zatem całkowicie nowe hasło: Tzafun, ale, jak to pisałem, w ostateczności zostało skasowane - z tych samych pseudo-powodów. Dyskusja z Jonijachem jest trudna, bardzo trudna. Dlaczego? Bo on ma jedną tezę, której się kurczowo trzyma, a nic go nie obchodzą argumenty, wynikające z pracy badawczej, zweryfikowanej przez uznane autorytety naukowe. On wie najlepiej i basta. Stosuje zasadę, która jest w opozycji do zasad Wikipedii, ale tego nie chce zauważyć. Wygląda na to, że aby nie narazić się na takie zachowanie jak Jonijacha, w przyszłości żaden autor książki naukowej nie będzie chciał zalogować się i pisać w Wikipedii jako tenże autor, a jedynie będzie ukrywał się jako ktoś inny, kto referuje niby nie siebie, ale autora tej książki. Przecież to jest nonsens. Książki naukowe, wydane w wydawnictwie naukowym (tak jak moja) , przeszły przez najwyższej próby kryteria, a zostały wydane dlatego, że otrzymały pozytywne recenzje od innych naukowców, a nie jedynie od autora książki, który sam siebie popiera. Dochodzimy do absurdu. A przecież normalne jest, by ten, kto chce się ujawnić, mógł to otwarcie czynić: jestem ten a ten, piszę do Wikipedii, bo inni znawcy już wcześniej oficjalnie przyznali, że znam się na tym, a na znak tego nadali mi oficjalnie uznany tytuł naukowy w uznanej na świecie uczelni. I tyle chyba powinno wystarczyć, aby zrozumieć, że przedstawiając artykuły oparte na wydanej przez wydawnictwo naukowe mojej książce nie przedstawiam swojej prywatnej opinii. Pragnę dzielić się wiedzą, a inni mogą coś dodać, sprawdzić, poprawić, nie ma problemu. Jak mamy dwa różne rozwiązania tej samej kwestii, a jednocześnie nie da się przeważyć w argumentowaniu, to pozostawmy obie tezy jako dwa możliwe rozwiązania, a w przyszłości może jeszcze ktoś coś ważnego doda do tej czy tamtej koncepcji. Pisałem o tym kluczowym problemie rozumienia źródeł do Jonijacha, np.: Dear Yoninah! This article is not of this category, I am sorry. This is an important part of doctoral thesis, published in Poland, Cracow 2008 (see external links to this article, please). I want to ask You to spend some time to analise this sources... 95.51.208.170 (talk) 14:56, 23 August 2010 (UTC). I nic go to nie poruszyło. Przynajmniej w dobrym kierunku nic. Poszedł na przekór zasadom Wikipedii, zwołał kompanów, aby go poparli... Sąd kolegów Jonijacha się odbył - i wydali swoją prywatną opinię, że przedstawiam w artykule swoje prywatne opinie. Zauważ, że gdyby w czasach Kopernika była już Wikipedia, to w ten sam sposób Jonijach by mu udowodnił, że Kopernik swoje prywatne opinie próbuje wpisywać w Wikipedii... Tak, gdyby Jonijach był zwolennikiem teorii geocentrycznej, to nie miałby żadnych skrupułów, by Kopernika w ten sam sposób potraktować, co mnie potraktował...

Pamiętam z bardzo głębokich wykładów, analizujących historię relacji pomiędzy nauką a wiarą, że teoria kopernikańska długi czas nie mogła być przyjęta, bo zwolennicy utrwalonego poglądu na świat nie byli w stanie poruszyć swoich umysłów. Dlaczego było to nie lada wyczynem, aby przejść do nowego patrzenia na astronomię? Dlatego, że jednocześnie wiązało się to z koniecznością zmiany poglądu na interpretację Pisma świętego – do czasów Kopernika uczonym wydawało się, że Biblia opisuje świat tak, iż Ziemia jest w jego centrum, bo przecież człowiek jest na centralnej pozycji wobec wszelkich stworzeń.

Dopiero oderwanie się uczonych od tego poglądu, iż Pismo święte objawia, że Ziemia jest w centrum, pozwalało im na otwarcie się na tezę Kopernika. Ale konieczne było jeszcze jedno: trzeba było zrezygnować z poglądu, że centralna pozycja człowieka pośród stworzeń musi być potwierdzona przez również centralną pozycję Ziemi (jako miejsca życia tegoż człowieka) we Wszechświecie.

I w końcu to pozwoliło uczonym zobaczyć, że Pismo święte nigdzie nie stwierdza, że Ziemia jest w centrum Wszechświata, a w konsekwencji zdolni byli ze spokojem przyjąć tezę Kopernika, iż w centrum może być Słońce (Dziś zresztą wiemy, że jest jeszcze inaczej: o żadnym ciele niebieskim nie mamy prawa twierdzić, że ono jest w centrum. Centrum może być gdziekolwiek we Wszechświecie, bo jest on najprawdopodobniej nieskończony… Co zatem wynika z odkrycia Kopernika? To, że jeśli za centrum układu słonecznego przyjmiemy Słońce, to wszystkie trajektorie planet tegoż układu stają się najłatwiejsze do opisu. Ponadto masa Słońca jest nieporównywalnie większa od sumy mas wszystkich pozostałych ciał niebieskich tegoż układu - jest ono zatem na pierwszym miejscu pod względem wielkości).

Spór o astronomię zatem był w swojej głębokiej warstwie sporem o człowieka, a w ostateczności nawet o właściwą religijność, o relację do Boga, Stwórcy człowieka.


Podobnie jest w sporze o to, co piszę na temat Paschy… Trzeba spróbować pewnego religijnego „szaleństwa” oderwania się od wiązania dwu rzeczywistości:

a). tradycyjnego objaśniania elementów liturgii paschalnej (tradycyjnego, a więc bardzo godnego uszanowania, bo pochodzącego od Ojców Narodu Wybranego)

b). szacunku do liturgii Paschy i do Ojców, którzy takiego objaśnienia są autorami.

Trzeba zdecydować się na przyjęcie poglądu, że Ojcowie mogli się mylić co do interpretacji znaków liturgii paschalnej, co wcale nie musi i nie może oznaczać, że oni nie są godni szacunku.

W Talmudzie są naprawdę różne objaśnienia tego samego znaku liturgicznego (jak i wielu innych problemów): dla wielu znaków liturgicznych Paschy nikt nie dał definitywnego rozstrzygnięcia, bo nikt nie dysponował argumentem przewyższającym jakość innych interpretacji. Ale, jak powtarzam, ta omylność ojców Izraela wcale nie oznacza, że muszą automatycznie stracić w naszych oczach jako zasłużeni dla tejże liturgii.

Gdy dokona się takiego oderwania, to wówczas można zacząć spokojnie czytać to, co nowego odsłoniło się na temat interpretacji i pochodzenia znaków liturgicznych.

Jednym z takich znaków jest ów sporny Afikoman. Każdy człowiek, który zna język hebrajski, bez trudu potwierdzi, że w tym słowie są trzy człony. Ba, każdy znawca języka hebrajskiego potwierdzi, że jest to słowo hebrajskie, złożone słowo hebrajskie, o konkretnej treści, a nie - jak się od wielu setek lat przyjmuje - jakaś fonetyczna deformacja greckiego wyrażenia „epi komijon” = „na deser”, deformacja zapisana hebrajskimi literami (zapewne zapisana hebrajskimi literami dla zmylenia niewtajemniczonych…). Żydzi - co jest jakimś naprawdę wielkim nonsensem - nie widzą w hebrajskim wyrazie wyrazu hebrajskiego, ale zapisaną hebrajskimi literami deformację greckiego wyrażenia… Ciekawe, kto pierwszy z nich odważy się oderwać od tegoż nonsensu… Miejmy nadzieję, że pierwszy z nich już się urodził… Może przed swoją śmiercią doczekam się tego pierwszego odważnego (Kopernik doczekał się - na łożu śmierci otrzymał pierwszy egzemplarz wydanego swojego przełomowego dzieła)…


Albo inna problematyka, bardzo ważna dla zrozumienia treści Księgi Wyjścia (a w konsekwencji i kolejnych zagadnień, w tym i związku pomiędzy liturgią Paschy a wyjściem z Egiptu i z opisem tegoż wyjścia w Księdze Wyjścia 1-18) : problematyka literackiego podziału 18-tu pierwszych rozdziałów Księgi Wyjścia na sześć zasadniczych części, nadanych przez końcowego redaktora (tj. około VI wieku przed Chrystusem): odkryta w tych sześciu częściach zależność matematyczna pomiędzy ilością czasowników wyrażających przeszłość do ilości czasowników wyrażających przyszłość jest faktem, a nie poglądem. Jak człowiek skorzysta z tego faktu, to już kolejna sprawa. Ale nad tym faktem nie można przejść do porządku dziennego tak, jak by to było bez znaczenia. Ja pokazałem, że te zależności na wykresie słupkowym układają się w identyczny kształt, jaki ma słynna Menora żydowska (według Wj 25,31-41 przez samego Boga ukazana Mojżeszowi, któremu On polecił jej wytopienie ze złota). Por.: http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/praca_doktorska/prezentacja1/K_A_Menora.html

A w konsekwencji wnioskowałem, że to jest potwierdzeniem hipotezy, że właśnie taki a nie inny podział Wj 1-18 był znaczący dla redaktora z VI wieku przed Chrystusem, że właśnie w takiej strukturze zatem wyraził on i treść teologiczną. Itd., itd. - kolejne spostrzeżenia, kolejne wnioski, kolejna zbieżność spostrzeżeń z różnych płaszczyzn badań. I w końcu spójność logiczna wszystkich wniosków, uczciwość stawiania tezy końcowej… I weryfikacja przez już wcześniej uformowanych biblistów, autorów wielu prac, komentarzy, wystąpień…

Piszę szeroko, aby, jeśli to możliwe, objaśnić to, co jest istotą sporu z adwersarzami z angielskiej Wikipedii i co jest kluczem do zrozumienia trudności przyjęcia tego, co Pan Bóg dal mi odkryć i przekazywać w najprostszy, uczciwy sposób innym. Dla ubogacenia nas wszystkich prawdą… Dziękuję Ci za cierpliwość, za czas poświęcony zaangażowaniu w ukazywanie prawd z różnych dziedzin wiedzy ludzkiej!

Dr Wojciech Kosek2 (dyskusja) 21:16, 10 kwi 2015 (CEST)

Szablon:Masowe zabezpieczenieedytuj kod

Kszapsza (dyskusja) 15:52, 18 kwi 2015 (CEST)

Artykuł o sobie samymedytuj kod

Witam,

Czy możliwe jest napisanie artykułu o sobie samym i wstawienie go na Wiki ? Czyli taki krótki życiorys plus np jakieś odnośniki np do bloga który prowadzę ?

pz,dr

Paweł - Zgred

Odpowiadam tutaj, bo niestety nie masz założonego konta, żebym mógł wprost tam odpisać. W teorii tak, można napisać o samym sobie artykuł, aczkolwiek należy przy tym spełnić zasady weryfikalności i encyklopedyczności. Inne oczywiście też (znajdziesz je w spisie zasad, ale te w mojej opinii przede wszystkim w tym przypadku, a do tego nakierują Cię na to, czy na pewno jesteś w stanie napisać taki artykuł i czy na pewno już powinieneś się znaleźć w Wikipedii). Tu też dochodzi kwestia tego, że chociaż można o sobie napisać artykuł, to zalecane jest by tego nie robić. Ciężko zachować obiektywną opinię na swój temat i realnie podsumować dokonania. Dodatkowo wszelkie uwagi do takiego artykułu traktuje się wtedy bardzo osobiście, co też nie pomaga w tracie prac nad artykułem i w kontakcie z innymi wikipedystami. Viatoro (dyskusja) 21:20, 3 cze 2015 (CEST)

Pomoc w opracowaniu definicjiedytuj kod

Witam,

Proszę o pomoc w opracowaniu definicji technologii Stabilsound:


Stabilsound ® - technologia wytwarzania produktów kąpielowych (brodziki i wanny akrylowe, odpływy liniowe) polegająca na wypełnieniu wnętrza produktu polistyrenem spienionym (co najmniej 35 kg/m3) oraz wzmocnieniu warstwą poliuretanową (minimum 400 kg/m3).

Cechy produktów w technologii Stabilsound:

 zwiększona wytrzymałość na nacisk zwiększona dźwiękochłonność o 40% (potwierdzone badaniem w laboratorium Fraunhofer IBP nr P-BA 151/2013) pełne podparcie całego dna produktu odporność na grzyby i pleśnie wolne od FCKW Przekrój brodzika akrylowego Stabilsound ® 


Pozdrawiam

Bartosz Kokoszanek

Mateusz Urbanowiczedytuj kod

Witam, chciałem edytować kariere siatkarza MAteusz Urbanowicz i dodoac jego zdjecie, niestety tekst został usuniety i przeniesiony do brudnopisu. wydaje mi sie ze juz wszystko jest ok. zdjecie załadowałem. prosze o ponowne dodanie do wikipedi MAteusz Urbanowicz oraz pomoc w dodaniu przypisów, m.in

http://www.sport.trefl.com/siatkowka/aktualnosci/?title=LOTOS+Trefl+Gda%C5%84sk+Mistrzem+M%C5%82odej+Ligi!&news_id=11680&extra-param=1 

prosze o pomoc pozdrawiam

prośba o sprawdenie i dodanie artykułuedytuj kod

witam prosze o sprawdzenie i dodanie mojego artyułu. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Brudnopis_go%C5%9Bcinny/Mateusz_Urbanowicz serdecznie pozdrawiam Szwajsi (dyskusja) 23:09, 18 cze 2015 (CEST)

Źródłaedytuj kod

Cześć.

W moim artykule poproszono mnie o dodanie źródeł, podczas gdy źródłem jest część artykułu na Wikipedii. Mógłbyś mi w tym pomóc?

Tutaj link artykułu:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pajdza

A tutaj źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo

W rozdziale ,,Wizyta u Kubilaj-chana" są zawarte informacje dotyczące artykułu.

Dodałem źródło, jednak nie wiem czy zrobiłem to prawidłowo. Chciałbym prosić, byś to sprawdził i ewentualnie powiedział mi co i jak poprawić. Z góry dzięki.

Pajdza i przewodnikedytuj kod

Witaj,

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie. Bardzo mi to pomogło.

Na chwilę obecną postanowiłem uzupełnić artykuł w bardzo prosty sposób. Mam zamiar przetłumaczyć go z anglojęzycznej Wikipedii, gdzie podano wiarygodne źródła, a artykuł został napisany rzetelnie. Już się wziąłem za tłumaczenie i w wolnym czasie je uzupełniam. Zapoznałem się ze wszystkimi wskazówkami i usunąłem kategorie dodając tłumaczenie do brudnopisu. ;-)

Nie znam języka biegle, ale opanowałem go na tyle dobrze, że tłumaczyłem już niektóre teksty na własne potrzeby i w celu lepszego poznania obcego języka. Ten artykuł jest pierwszym poważniejszym przedsięwzięciem (tłumaczenie przyda się nie tylko mi), dlatego chciałbym, by ktoś go sprawdził przed dodaniem, gdy skończę tłumaczyć. Czy byłoby to możliwe?

Poza tym wiem, że są tu przewodnicy, którzy pomagają dodawać artykuły. Mógłbyś być moim?

--Czyngis (dyskusja) 15:00, 24 cze 2015 (CEST)

Poprawność tłumaczeniaedytuj kod

Nie przejmuj się tym, że masz mało wolnego czasu. Ja również nie mam go zbyt wiele. ;)

Przetłumaczyłem pierwszy artykuł:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pajdza

Mógłbyś w wolnej chwili zerknąć, czy wszystko jest w porządku?

Czyngis (dyskusja) 20:21, 24 cze 2015 (CEST)

 • Dziękuję za cenne uwagi. Gdy znajdę więcej wolnego czasu spróbuję poprawić błędy, które znalazłeś. ;) Czyngis (dyskusja) 19:45, 28 cze 2015 (CEST)

Proszę o wskazówki dla świeżaka ;)edytuj kod

Witam,

Chcę zredagować dla firmy w której pracuję, stronę wiki. Firma ma działa już ponad 25 lat, więc chyba powinna mieć stronę w wiki. Czy jest to możliwe?

Pozdrawiam, Marek

aktualizacja ....J.S.Baturaedytuj kod

Szanowni Państwo, proszę o aktualizowanie danych : Do dzisiaj miałem ponad 40 wystaw indywidualnych i brałem udział w ponad 140 wystawach zbiorowych. Zmienił się też adres mojej strony internetowej na : www.juliuszbatura.pl. Łączę pozdrowienia. Juliusz Szczęsny Batura

źródła informacji w artykułachedytuj kod

Wita wieloletni użytkownik Wikipedii i dziękuje za całokształt czyli mrówczy wkład w Wikipedię. Tyle marchewki ;)

Moja druga próba założenia artykułu "John Lutz" została negatywnie zweryfikowana ("Podać źródła informacji") przez Ciacho5: [1]

Źródła informacji są podane w zakładanym artykule: - "Linki zewnętrzne" - strona [2] - strona polskiej Wikipedii (dot. ekranizacji "Sublokatorki") - strona zewnętrzna wyd."Prószyński i S-ka" (dot.wydań polskich) Co jeszcze można zrobić?

Za wzór miałem dwa niewielkie artykuły, oba bez przypisów: [3] [4] Gdzie znajdę na tych stronach odnośniki do źródeł? Także w podglądanym kodzie ich nie ma. Jedynie co jest, to podane na końcu artykułu linki zewnętrzne, chociaż w drugim przypadku nie ma i tego.

Serdeczności, pozdrawiam z Legnicy miłośnika Świdnicy i Jawora (Kościoły Pokoju!).

PS Pierwszą próbą był artykuł "Saga rodu Kowalskich", także odrzucony - w jaki sposób mogę go znaleźć? Może uda mi się go uaktywnić po otrzymaniu porady.

Pomoc w sprawie dodania artukułuedytuj kod

Witam serdecznie.

Mam pytanie na temat dodawania nowych artykułów do Wiki. W brudnopisie w zakładce wikipedysta mam przygotowany materiał ale nie wiem co dalej. Nie ma nigdzie opcji dodaj artykuł czy podobnej. Jestem po lekturze kilku poradników i nadal nic nie mogę zrozumieć. Ponadto chciałbym nadmienić, że mój planowany artykuł ma być biografią.Być może osoba, której on dotyczy jeszcze nie "zasłużyła" na swój biogram stąd niemożliwość jego dodania.Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Huntingspawn (dyskusja) 18:24, 8 wrz 2015 (CEST)

obawa kryteria jakościoweedytuj kod

Witam, Jestem tu nowy i ciężko mi się odnaleźć, trochę wiki skomplikowana na początku... Napisałem artykuł o serwisie klikmapa.pl - obecnie jest w moim brudnopisie. Chciałbym dodać go do wikipedii, ale nie wiem czy spełnia kryteria jakościowe. Obawiam się, że ze względu na świeżość strony wpis może zostać niezaakceptowany, mimo że sposób działania serwisu jest unikalny (w Polsce jako jedyny serwis działa w ten sposób w branży nieruchomości) i wydaje mi się warty opisania. Czy mógłbyś zerknąć na niego, za każdą uwagę z góry dzięki?

Crastonblurry (dyskusja) 14:49, 29 wrz 2015 (CEST)

wpisanie biogramu zawodowegoedytuj kod

Kontaktuję się w sprawie wpisania biogramu zawodowego. Jestem uniwersyteckim profesorem w zakresie nauk humanistycznych (historia sztuki) z ponad trzydziestoletnim stażem zawodowym; mam na koncie wiele publikacji (krajowych i zagranicznych), zagranicznych stypendiów i staży, konferencji i grantów badawczych. W zestawieniu z biogramami kolegów po fachu, sądzę, że mój życiorys naukowy powinien zaistnieć w Wikipedii, tym bardziej, że moje nazwisko widnieje w polskiej wersji "Who is who". Czy i jak mogłabym zamieścić taki biogram w Wikipedii? --194.153.119.67 (dyskusja) 10:13, 12 paź 2015 (CEST)

zawodowy biogramedytuj kod

Chciałabym zamieścić w Wikipedii swój biogram zawodowy. Jestem uniwersyteckim profesorem z zakresu nauk humanistycznych. Mam obfitą biografię zawodową (publikacje, granty, stypendia zagraniczne, konferencje, kilka miejsc pracy w przeszłości). Sądząc po biogramach moich kolegów, myślę, że się kwalifikuję do encyklopedycznej publikacji, tym bardziej, że moje nazwisko znalazło się w polskiej wersji Who is who? Czy i jak mogłabym to zrobić? Pozdrawiam IK--194.153.119.67 (dyskusja) 10:21, 12 paź 2015 (CEST)

Z racji tego, że pytanie to zostało napisane z anonimowego konta, to odpowiem na nie tutaj. Przy założeniu własnego konta prościej jest się komunikować i pomaga to też przy tworzeniu własnych haseł, chociaż nie jest wymagane. Przechodząc do meritum pytań: taki biogram o profesorze może napisać każdy, chociaż niezalecane jest pisanie o samym sobie. Nie jest to też zabronione, ale ciężko zachować obiektywizm na własny temat. Co do wymagań redakcyjnych, to należy pamiętać, aby biogram posiadał źródła w postaci przypisów do każdej informacji, a źródła te powinny być ogólnodostępne. Poniżej zamieszczam kilka przydatnych linków, z którymi warto się zapoznać, przed rozpoczęciem pisania hasła: Tych kilka informacji powinno starczyć do napisania biogramu zgodnie z zasadami Wikipedii. Jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to z przyjemnością na nie odpowiem i postaram się pomóc. Viatoro (dyskusja) 06:08, 13 paź 2015 (CEST)

nowe hasło Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi oraz Jarosław Olbrychowskiedytuj kod

dzień dobry, mam propozycje dwóch nowych haseł Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi oraz Jarosław Olbrychowski czy jest Pan w stanie zainteresować się tym? będę wdzięczny za pomoc

Odpowiadam w mojej dyskusji, ze względu na wpis z anonimowego konta. Wikipedyści nie piszą artykułów na zlecenie, ponieważ każdy może sam napisać dowolny artykuł, który jest istotny i wart zamieszczenia w Wikipedii. Natomiast jeśli chcesz, abym sprawdził, czy dane organizacje/osoby w ogóle mają szansę trafić do Wikipedii, to co do Jarosława Olbrychskiego potrzebowałbym więcej informacji, kim on jest. CZ kolei co do stowarzyszenia, to nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie i prawdopodobnie takie hasło podlegałoby dyskusji społeczności o jego zachowaniu lub usunięciu. Przede wszystkim istotne są osiągnięcia takiej organizacji. Przejrzałem te udostępnione na stronie internetowej stowarzyszenia i są pewne podstawy do stworzenia hasła o nim, ale potrzebne byłyby źródła zewnętrzne, potwierdzające tę istotność. Doradzałbym też założyć konto w Wikipedii. W ten sposób łatwiej byłoby się nam komunikować i nawet w razie potrzeby mógłbym pomóc przy edycji hasła. W razie wszelkich dalszych pytań pisz do mnie śmiało. :) Pozdrawiam, Viatoro (dyskusja) 11:55, 22 paź 2015 (CEST)

Nowy artykuł - CloudOveredytuj kod

Witam, przed chwilą dodałem artykuł dot. projektu CloudOver. Mam prośbę, abyś w wolnej chwili rzucił na niego okiem i sprawdził czy spełnia kryteria Wiki. Mam też problem z poprawnym sformatowaniem ramki po prawej stronie, z informacjami o opisywanym projekcie. Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/CloudOver Będe wdzięczny za sugestie Mnabozny (dyskusja) 19:32, 23 paź 2015 (CEST)

Nowe hasłoedytuj kod

Dzień dobry,

chciałbym zamieścić artykuł z definicją Selolu. Jest to Selen na czwartym stopniu utlenienia. Wynalazcą tej substancji jest dr hab. n. farm. prof. NIL - Piotr Suchocki. Chciałbym również zamieścić autora, którego jeszcze w Wiki nie ma. Uprzejmie proszę o wskazówki, szczególnie dotyczące linków; czytając zasady zamieszczania publikacji mam wątpliwości, czy mogę posłużyć się linkami do publikacji naukowych znajdujących się na stronie Biosel.pl (Sp. z o.o.) oraz informacjami ze strony Fundacji Good Life (goodlife.org.pl)

Pozdrawiam jannurkowski 19:22, 24 paź 2015 (CEST)19:22, 24 paź 2015 (CEST)19:22, 24 paź 2015 (CEST)~

problem z moim artykułem energy matchedytuj kod

Witaj, Mam problem ze swoim artykułem Energy Match. Szczerze mówiąc - nie mam pojęcia dlaczego on jest ciągle odrzucany... Czy mógłbym prosić o pomoc?

pozdrawiam Radosław Wosik

Tworzenie nowego hasłaedytuj kod

Dzień Dobry,

zupełnie nie wiem, jak się zabrać za tworzenie nowego hasła - chciałam utworzyć hasło Galeria Twierdza Zamość. Jak to zrobić ?

Proszę o pomoc.

Pozdrawiam serdecznie,

Artykuł o Defendoedytuj kod

Witam, chciałem dodać artykuł o systemie samoobrony pochodzącym z Finlandii - Defendo. Udało mi się nawet stworzyć takowy, ale trafił on do 'poczekalni' i teraz ktoś go usunął...

Czy mógłbyś mi pomóc jak to zrobić, aby artykuł mógł zaistnieć na wikipedii?

15:13, 1 gru 2015 (CET)

Usuniete haslo PASIEKAedytuj kod

Witam! Chcialem umiescic nastepujace haslo w Wikipedii ale zostalo usuniete. Moglbys mi podpowiedziec co zle zrobilem? Pozdrawiam! Moj email: tylkojuve@o2.pl

Zespół muzyczny z Białegostoku powstały 22.11.2013 r. W skład zespołu wchodzą: Kuba Targoński (gitara elektryczna,wokal), Paweł Grabowski (perkusja), Krzysztof Kiełpinski (gitara basowa). Początkowa nazwa zespołu to The Thebills jednak po przyjściu Kuby, nazwa została zmieniona i jest w obecnym kształcie. Kapela jest gatunku muzycznego funny rock. Pierwszy singiel pod tytułem milka[1] powstał w październiku 2015 roku zyskując ogromną popularność w mediach społecznościowych.

[1]https://www.youtube.com/watch?v=SnUNbFlYkNY&feature=youtu.be

Odpowiedź wysłana drogą mailową. Viatoro (dyskusja) 11:57, 4 gru 2015 (CET)

nowy artykułedytuj kod

Witam, zalożyłam nowy artykuł wygląda on tak: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Brudnopis_go%C5%9Bcinny/Mika_Grochowska Nie wiem co dalje z tym zrobić. Jak mam sprawdzić, żeby ktoś to dlaje przejrzał i sprawił, że artykuł będzie aktywny? Jak dołaczyć jeszcze zdjęcia i źródła?

Prosze o pomoc i podpowiedz. Pozdrawiam

co dalej z brudnopisemedytuj kod

Witam napisałam do Pana, ale nie założyłam konta, wieć nie wiem gdzie szukać odpowiedzi. Stowrzyłam artykul jeszcze przed założeniem konta. Zapisał się on w brudnopisie. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Brudnopis_go%C5%9Bcinny/Mika_Grochowska

Teraz chciałabym kontynuwac prace dodając żródła i zdjecia. Jak to zrobić? CZy mogę to robić z konta swojego czy musze tworzyć od nowa? Jesli tak do kogo mam się zgłosić o weryfikacje tego artykułu?

Bardzo trudno mi się w polapać w tych sprawach technicznych.

Prosze o odpowiedz będę. Pozdrawiam M.

problem z edycją hasłaedytuj kod

Dzień dobry,

Opracowałam artykuł o Marku Rakowskim, który w niewielkiej formie już był obecny na Wikipedii. Chciałam się spytać, jak mogę umieścić ten tekst, który jest rozszerzoną wersją. Czy dozwolone jest wtsawienie w miejsce tego tekstu, który teraz jest wyświetlany tekstu, który napisałam? Czy nie mogę tego zrobić?

Tu jest tekst, który jest aktualnie na wiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Rakowski a tu jest opracowany przeze mnie tekst: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Rosmatutinus/brudnopis

Mam też problem z przypisami - w oknie edycji się nie wyświetlają, a po wyświetleniu podglądu strony pojaiwają się w dziwnym miejscu na samym dole.

Mam nadzieję na szybką odpowiedź.

Pozdrawiam serdecznie Rosmatutinus (dyskusja) 00:43, 30 gru 2015 (CET)

uzupełnienia do dziadka profiluedytuj kod

Witam, nazywam się Sławomir Jerzy Zagórski. Jestem wnukiem Stanisława Zagórskiego (Stanisław Zagórski (ur. 1895 w Częstochowie, zm. ?) – polski nauczyciel, poseł na Sejm Ustawodawczy (1947–1952). Czy poprzez Szanownego Pana wprowadzić uzupełnienia do dziadka profilu w Wikipedii. Mój adres E-mail: szag1946@gmail.com, . Uzupełnienia to: data zgonu 1976r., oraz fotografie i zdjęcie (nagrobek). Pozdrawiam, Sławek Zagórski Ps. Moja prośba wynika z tytułu, że nie planuję dalszych tego typu akcji. Pozdrawiam, Sławek Zagórski(88.156.95.173 (dyskusja) 16:27, 4 sty 2016 (CET))

Zapytanie o tablekiedytuj kod

Cześć :)

Chciałam poprosić o pomoc przy dodawaniu tekstu, a mianowicie chciałam wprowadzić informację odnośnie Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd w Żyrardowie, ale mam z tym pewien problem, nie wiem jak mam później zrobić takie jakby tabelki klasyfikujące, że jak ktoś w nie kliknie to przeniesie go do odpowiedniego zagadnienia, np.

Festiwal Sztuk . . .

-Miasto Dzieci i Młodzieży -Miasto Piękna -itd...

Czy jest możliwa pomoc telefoniczna? W sensie, że ja zadzwonię, a Ty mi pomożesz?


Pozdrawiam, EK Sztuka puka (dyskusja) 12:30, 15 sty 2016 (CET)

Nowe hasło "Andrzej Manuski"edytuj kod

Nazywam się Andrzej Manuski i pierwszy raz chciałem utworzyć nowe hasło dotyczące mojej osoby. Wcześniej ktoś już założył stronę z hasłem dla mojego wydawnictwa "Takie Życie" w Kanadzie. Przygotowałem brudnopis i nie wiem co mam zrobić dalej. Adres brudnopisu to: Wikipedysta:70.68.24.241/brudnopis Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam, Andrzej Manuski 70.68.24.241 (dyskusja) 08:30, 18 sty 2016 (CET)

ps mój adres emailowy: takiezycie@shaw.ca

 strona internetowa: www.takiezycie.com 

nowy artykułedytuj kod

Witaj Viatoro,

Mam w brudnopisie artykuł na temat tenora polskiego Roberta Woronieckiego,ale jest to mój pierwszy taki artykuł w Wikipedii i nie wiem co dalej trzeba zrobić, żeby docelowo był opublikowany.

Mógłbyś na niego spojrzeć i ew. mi poradzić co teraz mam zrobić?

pozdrawiam, Andrzej

POTENCJALIZACJA DZIAŁAŃ - Hasłoedytuj kod

Dobry Wieczór, Chciałbym się dowiedzieć czy stworzone przeze mnie hasło "POTENCJALIZACJA DZIAŁAŃ" jest prawidłowo zamieszczone i nie ma z nim problemówTomek P.UTH. (dyskusja) 22:17, 24 sty 2016 (CET)

wpis dla ANNOMALIA.PLedytuj kod

Dzień dobry, 

chciałabym umieścić wpis dotyczący twórczości projektanki mody - Anna Młynarczyk. Wpis dotyczyć ma odzieży wykonanej z płynnego lateksu. Mimo licznych prób za każdym razem wpis jest uwuwany przez administratorów. Bradzo proszę o wskazówki dotyczące poprawnego wpisu na wikipedia.pl. Ostatnia wersja wpisu wyglądala tak:


Wykorzystanie lateksu w modzie Annomalia projektantka mody i performerka, poprzez prekursorski sposób wykorzystania płynnego latexu realizuje linie odzieży z wykorzystaniem płynnego lateksu, a także trasę performance. Odzież produkowana na bazie lub z elemntami płynnego lateksu Pionierką tworzenia odzieży z płynnego lateksu jest Annomalia - Anna Młynarczyk, polska projektantka i performerka. Jej modowy performance 2NDSKIN, bazuje na właściwosciach fizycznych płynnego latexu.


2NDSKIN performance 

to nowatorski projekt Annomalia, swoisty protest modowy preznetujacy wizję mody projektantki. Polega na nakładaniu płynnego lateksu na skórę modelki, w zaaranżowanym laboplatorium w dowolnym miejscu i czasie. Kolejnymi warstwami powiększana jest grubość odzieży, oddając idealny kształt skóry. Stopniowo dodawany jest kolor i elementy, które uwydatniają aspekty ciała. \ Perfromnace do tej pory realizowany był w różnych miejscach na świecie, miedzy innymi podczas BEJIING DEIGN WEEK .

Second skin- druga skóra 

> Końcowym efektem procesu jest druga skóra -odzież, która jest gotowa do noszenia. Performance opiera się na przechodzeniu z ciekłej fazy lateksu do stałej. To odciśnięcie struktury ludzkiej skóry. Projektantka nakładając kolejne warstwy tworzy coraz mocniejszą konstrukcję czego końcowym efektem jest gotowa do noszenia odzież. >Obraz w treści 1 Annmly (dyskusja) 15:27, 28 sty 2016 (CET)

Modern Jazz Quartet - edycjaedytuj kod

Witam!

Znalazłem błąd w artykule o Modern Jazz Quartet, jednak nie jestem zarejestrowanym użytkownikiem oraz nie potrafię edytować tekstów. Nie wiem czy dobrze trafiłem ze zgłoszeniem poprawki, nie bardzo orientuję się jak to działa. Przejdę może do merytorycznych konkretów. Modern Jazz Quartet zostało założone przez Milt'a Jackson'a, John'a Lewis'a, Kenny'ego Clark'a oraz RAY'A BROWN'A a nie Percy'ego Heath'a! Było to w roku 1951 a nie 1952. Po kilku miesiącach Brown'a zastąpił Heath i początkowo funkcjonowali jako Milt Jackson Quartet. Jako źródło mogę podać choćby "Historię Jazzu: 100 wykładów" Jacka Niedzieli. Mam nadzieję, że da się poprawić błąd. Podaję swój e-mail w razie potrzeby: m.p.dobry@gmail.com.

Pozdrawiam! 94.254.249.5 (dyskusja) 19:38, 31 sty 2016 (CET)

uwagi do brudnopisuedytuj kod

Witam w swoim brudnopisie mam porprawony artyk. wedlug Pana uwag. Proszę o przeczytanie i dalsze uwagi. Serdecznie pozdrawiam . Mikstur (dyskusja)

kontaktedytuj kod

Viatoro dziękuję za odp. i przepraszam, że dop. następuje kontakt. 

Tak dane mam ok na profilu, także możesz podesłać nr (mam nadzieję, że będę umiała go odczytać) Pozdrawiam, Sztuka puka

Tworzenie nowych hasełedytuj kod

Jestem nowy, chciałbym napisać kilka nowych haseł związanych z zasłużonymi przedstawicielami mojej rodziny, oraz uzupełnić kilka już istniejących. Dysponuję ogromnym rodzinnym archiwum starych dokumentów i zdjęć. Jak wstawić do nowego hasła szablon - standard biogramu i wykorzystać go odpowiednio do nowego hasła ? Jak wstawić w istniejącym biogramie sekcję, w której wymienię publikacje napisane przez osobę, której hasło dotyczy ?

Pozdrawiam Wojciech Madeyski Wojciech Madeyski (dyskusja) 12:23, 13 lut 2016 (CET)

Trichologiaedytuj kod

Witaj Viatoro, jestem najzupełniej zielony w kwestiach związanych z Wikipedią, chciałbym jednak dodać, w moim mniemaniu ważne hasło.

Próbę podjąłem dłuższy czas temu, niemniej popełniłem jak sądzę wiele błędów. Nie poddaję się jednak :)

Chodzi o hasło Trichologia / Trichologia estetyczna

---> obecne prace po dyskusjach widoczne poniżej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Trichomedic/Trichologia_estetyczna


Ważnym tematem jest również zagadnienie pisowni - wymowa trychologia - choć przyjęta, jest w gruncie rzeczy błędna.

Proszę o porady :) Pozdrawiam serdecznie. Trichomedic (dyskusja) 17:44, 26 lut 2016 (CET)

Kombatanciedytuj kod

Witam, chciałbym opisać życiorys osób (testament , dokumenty itp) 2 osób należących do AK ( dowódca oddziału {żyjący, 99 lat} oraz Pani będącej w obozie niemieckim ( zmarla 04.12.2015)jak można tego dokonać?

Dzień dobry, udzielę odpowiedzi tutaj, ponieważ niestety dokonałeś edycji z anonimowego konta. Przede wszystkim, żeby napisać o nich notkę, należy ją oprzeć na źródłach publicznie dostępnych i opublikowanych, chodzi tu o książki, artykuły itp. Testamentu do takowych nie da się zaliczyć. To jest podstawa i główny warunek powstania artykułu. Reszta, czyli neutralny punkt widzenia, poszanowanie praw autorskich, techniczne i redaktorskie ułożenie tekstu można oceniać dopiero po powstaniu czegokolwiek, ale przynajmniej dwa pierwsze leżą po Twojej stronie, bo technikalia i potknięcia językowe zawsze da się poprawić. Do dalszej komunikacji doradzam założyć konto w Wikipedii, dzięki temu kontakt będzie prostszy. Pozdrawiam, Viatoro (dyskusja) 07:40, 22 mar 2016 (CET)

Jennifer Lopezedytuj kod

Witam :) Jestem fanem Jennifer Lopez od 2012 roku. Zauważyłem od od kilku lat, że polska strona JLo na wikipedii jest skąpo uaktualniania, uzupełniana o nowe informacje i wogóle... Tak nie powinno być. Brakuje mnóstwo informacji. Ona cały czas jest aktywna w wielu dziedzinach... Porównując polską wikipedię JLo z angielską to jest potężna różnica. Strona angielska jest fajnie zrobiona. Mam na myśli to, że jej kariera jest opisywana latami np. 2010-2012, 2013 - obecnie. Na innych polskich stronach innych zagranicznych piosenkarzy też tak można spotkać. I to jest fajniejsze niż podział (jak jest obecnie) na "aktorstwo" (które zatrzymało się na 2010 roku...a od tamtej pory powstało wiele wiele) i "muzykę" (tu nawet składanki największych przebojów z 2012 r nie ma...).

Chciałbym więc upodobnić polską wikipedię JLo do zagranicznej, czyli zrobić te podziały na lata, i dopasować do całości żeby pasowało. Ostatnio przetłumaczyłem cały podrozdział "2013–present: Television projects and residency show" na polski. Tłumaczyłem tak aby było to samo co po angielsku i żeby pasowało, trochę uciąłem, dodałem i wyszło sporo informacji, których nie ma aktualnie. Mam ten tekst na komputerze. Wczoraj dodałem aby fragment tekstu a muzyce z 2014 roku. Dodałem na razie fragment bo nie wiem czy to zaakceptują i wogóle czy mi się uda, czy dobrze zrobiłem. Dodałem to póki co do tego podrozdziału "muzyka".

Nie dodawałem źródeł bo szczerze to nie wiem jak i co z tym się robi i gdzie. Czy to potrzebne, bo przecież nie oszukiwałem pisząc.

hm trochę sporo pisania jakbym miał to wszystko opisywać tutaj, miałbym pytania i wogóle

Ten mój pomysł nie jest, że w tydzień zrobię tylko potrzeba czasu. Opisałem po krótce o co mi chodzi i nie wiem czy jak to zapiszę to znajdę Pana odpowiedź.

Z góry dziękuję :) Nie wiem czy założenie konta tutaj będzie lepsze jak coś ?

Hej. Założenie konta na pewno będzie lepsze, bo nawet nie mam jak za bardzo odpisać Ci, abyś mógł zobaczyć tę odpowiedź (podrzucę też link do tej odpowiedzi do dyskusji anonimowego użytkownika, ale nie wiem, czy netia często zmienia IP użytkowników). Co do uzupełnienia informacji o Jennifer Lopez to śmiało wypełniaj luki. :) Musisz jednak przy tym pamiętać, aby być zgodnym z naszymi zasadami, zwłaszcza z weryfikowalnością, neutralnym punktem widzenia i prawem autorskim. Jeśli chcesz tłumaczyć angielski artykuł, to jeszcze zerknij do informacji o tym, jak to zrobić poprawnie, przy tworzeniu artykułu pewną pomocą mogą się też okazać dobrze zrobione już wpisy o innych muzykach. Wstępnie z tej próbki, którą dodałeś do Jennifer Lopez mogę tylko zwrócić uwagę na to, że nie ma tam przypisów obecnych w angielskiej wersji i tłumaczenie jest zbyt wierne, przez co brzmi sztucznie. Już tłumaczę, co tu mam na myśli - po polsku takie krótkie, pojedyncze zdania są nienaturalne, przydatne tylko w prozie, gdy chce się zdynamizować akcję, dlatego angielski wpis trzeba przekładać na polski wiernie, ale nie dosłownie. :) Przy okazji zapomniałem uprzedzić, że zwyczajowo w polskiej Wikipedii piszemy do siebie na "ty" niezależnie od tego, kto siedzi po drugiej stronie monitora.:) Na razie chyba tyle, jeśli będziesz miał dalsze pytania, to pisz śmiało. Pozdrawiam, Viatoro (dyskusja) 01:57, 5 kwi 2016 (CEST)

Zakładka "Przenieś"edytuj kod

Dzień dobry,

Edytowałem artykuł zgodnie z instrukcjami https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Michalpalasz/Michał_Zawadzki_(naukowiec) ale nie mam możliwości (albo nie mam na ten temat wiedzy) jak go ponownie opublikować (brak zakładki "Przenieś"). Proszę o pomoc.

michalpalasz (dyskusja) 13:41, 22 kwi 2016 (CEST)

Stanowisko Łubna-Jakusyedytuj kod

Witam serdecznie, jestem bardzo początkującym wikipedystą i mam kilka pytań odnośnie pisania nowych artykułów. W moim brudnopisie znajduje się artykuł z zakresu archeologii a mianowicie odnoszący się do tematu pochówków kurhanowych w kulturze trzcinieckiej na terenie wsi Łubna-Jakusy. Mam związane z nim pytanie, czy wymienianie grobów i ich zawartości jest odpowiednie dla artykułów w Wikipedii? Wybierałem takie groby, które pokazują niejaki przestał w sposobach chowania ludzi w epoce brązu i wyposażania ich. Pozdrawiam (Mateusz Grab (dyskusja) 23:48, 9 cze 2016 (CEST))

Poprawa jakości artykułów o modułach sprężystościedytuj kod

Potrzebowałem dziś szybko znaleźć zależność modułu Young'a z pozostałymi modułami sprężystości. Okazało się, że artykuły w tej tematyce są ubogie, brakuje fajnej tabelki znanej z angielskiej wersji (Template:Elastic_moduli). Jednocześnie mimo, że są one z jednej tematyki, brakuje spójności w treści tych artykułów.

Chciałbym poprawić kilka z tych rzeczy:

 1. Jednolity szablon z linkami do innych modułów sprężystości
 2. Ujednolicenie treści artykułów
 3. Dodanie odpowiednich komentarzy opisujących przypadki jednowymiarowe, płaskie i trójwymiarowe. Tam gdzie trzeba zaznaczenie jakie wielkości we wzorach są skalarami, wektorami czy tensorami.

Jak zacząć taki proces? Jak dodać szablon i jak zaaplikować go do artykułu?

PawloKoder (dyskusja) 22:20, 14 cze 2016 (CEST)

Dot. Ossiaedytuj kod

Witam serdecznie. Dziękuję za wiadomość. Niestety nie umiem edytować i poprawiać mojego artykułu, dlatego proszę o pomoc. Informacje na temat hasła zdobyłem ze Słownika Terminów Muzycznych http://www.individualis.pl/musicaldictionaryO.html Krzysztof Wiec

ossiaedytuj kod

Witam serdecznie. Dziękuję za wiadomość. Niestety nie umiem edytować i poprawiać mojego artykułu, dlatego proszę o pomoc. Informacje na temat hasła zdobyłem ze Słownika Terminów Muzycznych http://www.individualis.pl/musicaldictionaryO.html Krzych (dyskusja) 18:54, 23 cze 2016 (CEST)Krzysztofwiec

Ossiaedytuj kod

Bardzo proszę o zamieszczenie poprawnie zredagowanego artykułu dotyczącego muzycznego terminu "ossia". Chodzi mi jedynie o to, aby takie hasło znalazło się w polskiej Wikipedii. Ponieważ nie potrafię sam tego zrobić, w dodatku używając smartfona, mam nadzieję, że ktoś to zechce zrobić w swoim (nie moim) imieniu. Niestety, nie potrafię się poruszać, nie mam w głowie wszystkich tych wiadomości i informacji, tak jak większość z Was. Proszę o zrozumienie. Krzych (dyskusja) 19:23, 23 cze 2016 (CEST)Krzysztofwiec

Ossiaedytuj kod

Dziękuję, rozumiem. A gdybym pisał wszystko "z głowy", na podstawie wiadomości wyniesionych ze studiów muzycznych, jakie źródło miałbym podawać? Nadto moja ostatnia wiadomość nie była żądaniem umieszczenia nowego hasła lecz prośbą o to. Pozdrawiam Krzych (dyskusja) 12:54, 24 cze 2016 (CEST)

praca.edytuj kod

Witam wszystkich nazywam sie Tomas i chcialbym wyemigrowac z Belgi na Malte czy ktos wie czy trudno jest znalesc prace,jestem z wyksztalcenia i w praktyce profesionalnym Kucharzem- prosze o porady dziekuje .

Tomas.

Tworzenie nowego artykułu-temat książki fantasyedytuj kod

Witam mam prośbę o pomoc utworzyłem nowe hasło pt.Czerwone Pragnienie w kategorii książki osadzone w świecie Warhammer jednak został on przeniesiony do brudnopisu, nie bardzo rozumiem jak mam poprawić artykuł, żeby był dostępny dla wszystkich, źródłem informacji jest sama książka którą przytłaczam -dodałem to w przypisach jednak chyba coś pominąłem, skoro artykuł został wycofany, proszę o pomoc.

Tydzień informatyki i gier komputerowych IVedytuj kod

Vebace [dyskusja] 16:40, 19 sie 2016 (CEST)

nowe hasło "The Best Annual Report"edytuj kod

Szanowny Panie,

Proszę o pomoc w edycji nowego hasła.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:IRIP22/brudnopis

Zostało już dwukrotnie usunięte. Być może nie spełniłem wiki-zasad.

Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam

Stefan Kotyk

pomoc przy źródłach artykułówedytuj kod

Dzień dobry Przewodniku :)

Jestem dość nowa na Wiki, ale mam troche czasu i chciałabym utworzyć parę haseł związanych z Koreą. Coś tam już zaczęłam tworzyć, na tyle na ile umiem, tutaj jest mój pierwszy artykuł:4 Walls. Kwestie techniczne na razie nie są dla mnie problemem, czasem po prostu podglądam, jak wyglądają już utworzone artykuły i z nich korzystam przy tworzeniu własnych, raczej miałabym do Ciebie pytanie związane z treścią.

Są artykuły dotyczące Korei, które mogłabym przetłumaczyć z koreańskiego i angielskiego, ewentualnie korzystając z oficjalnych stron (jak zamierzam zrobić w przypadku Korea University, ale nie wiem, czy to nie za mało. Czy masz jakieś porady dotyczące źródeł? Jak się pisze treść artykułów?

Chętnie skorzystam z Twojej pomocy, o ile nie jesteś bardzo zajęty. Pozdrawiam, Bialke (dyskusja) 11:29, 14 paź 2016 (CEST)

Giancarlo Flatiedytuj kod

wikipedysta napisał artykuł o tym malarzu na podstawie angielskiej wiki zgodnie z radą Abrahama usunąłem fragment o medycynie czy mógłbyś mi pomóc poszukać dobrych źródeł bo ten malarz jest ency ja zrobiłem wszystko co mogłem i potrzebuję teraz pomocy innego wikipedysty Robertkarpiakpl (dyskusja) 13:25, 17 paź 2016 (CEST)

Strona/informacje o zespole Curcumaedytuj kod

Czy jest szansa że dobrze przygotowane informacje o szczecińskim zespole Curcuma zostaną zaakceptowane przez adminów? Kubadeg (dyskusja) 21:05, 19 paź 2016 (CEST)

Prośba o pomocedytuj kod

Cześć. Kiedyś mi pomogłeś przy artykule. Czy tym razem mógłbym również liczyć na Twoją pomoc?

Czyngis (dyskusja) 23:58, 15 lis 2016 (CET)

wersja językowaedytuj kod

Dzień dobry, mam prośbę o pomoc. Próbowałam dodać polską wersję językową do https://tr.wikipedia.org/wiki/Arsada. Niestety mi pokazuje, że nie ma takiego hasła. A tak w ogóle chciałabym stworzyć polskie wersje rozmaitych stanowisk archeologicznych. Czytam instrukcje ale nie rozumiem ich zapewne. Epolan

Re:Powitanieedytuj kod

Wyłącz prosze mi kontrole bezpieczeństwa

chodzi mi o potwierdzenie weryfikacji przy edycji linków pseudozewnętrznych, wstawiłam tylko szablon '''{{:Kontrola autorytatywna}}''' a wymagał podania kodu weryfikacyjnego, jest to duża uciążliwość Biedronka Afrodyta (dyskusja) 17:01, 5 gru 2016 (CET)

Nowe hasło na wikipediiedytuj kod

Dzień dobry,

chciałbym dodać nowe hasło - notkę biograficzną. Jeszcze przed dodaniem chciałbym skonsultować jego treść i zgodność z zasadami wikipedii. Bardzo będę wdzięczny za wskazówki.

Katarzyna Anna Pawlikowska (ur. 23.12.1967 r. w Zabrzu) - współzałożycielka polskiej agencji Garden of Words specjalizującej się w komunikacji marketingowej i działaniach Public Relations uwzględniających kobiece kody komunikacji (przypis: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=14537 dostęp: 22.12.2016), autorka badań i publikacji na temat społecznych i konsumenckich zachowań kobiet.

Życiorys:

Katarzyna Pawlikowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagielońskiego. Zawodowo przez wiele lat zarządzała marketingiem w polskich i międzynarodowych firmach - m.in. pełniła funkcję dyrektora ds. marketingu Nu Skin Enterprises (przypis: http://www.press.pl/tresc/2406,pawlikowska-poleszak-dyrektorem-marketingu-strategicznego-grupy-kolastyna) oraz dyrektora ds. marketingu strategicznego w Grupie Kolastyna (przypis: http://mmp24.pl/artykuly/24301,grupa-kolastyna-powolala-dyrektora-marketingu-strategicznego ). Przed założeniem Garden of Words pełniła funkcję Account Directora w agencji Public Relations Partner of Promotion (przypis: http://www.proto.pl/aktualnosci/nowa-account-director-w-pofp ).

Jest mówcą i wykładowcą. Prowadzi zajęcia z dziedziny komunikacji dot. wykorzystywania potencjału płci w podnoszeniu efektywności zarządzania, marketingu i sprzedaży oraz zajęcia dot. zagadnień związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu –CSR (m.in na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Socjologii i Filozofii PAN (przypis: http://www.studium-pr.pl/wykladowcy.html ). Jest mentorką Sieci Przedsiębiorczych kobiet ( przypis: http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/biznes-w-kobiecych-rekach/mentorki/katarzyna-pawlikowska/ ) , a także członkiem komitetu merytorycznego i wykładowcą światowego kongresu The Global Summit on Marketing to Women w Nowym Jorku (przypis: http://m2w.biz/speaker-bios/ ).

Autorka koncepcji CZUJESZ? wprowadzającej kobiece kody komunikacji (przypis: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/Rocznik_2011.pdf s.26-32).

Publikacje: 

- Czujesz, czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet (2011, CeDeWu) ISBN 9788375566505 - Polki: spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu, czy obywatelki świata? / Katarzyna Pawlikowska, Dominika Maison. (2014, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) ISBN 9788323516903. Przez tygodnik społeczno-polityczny Polityka, książka została nazwana Nowym Socjologicznym Atlasem Kobiet (przypis: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1608377,1,nowy-socjologiczny-atlas-kobiet.read )


Dziękuję, Kamil Milczarek (dyskusja) 09:52, 4 sty 2017 (CET)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyedytuj kod

Witaj! Wikimedia Foundation prosi Cię o wyrażenie opinii w ankiecie. Chcemy wiedzieć jak dobrze wspomagamy Twoją pracę na i poza wiki oraz jak możemy zmienić lub ulepszyć różne kwestie w przyszłości.[survey 1] Opinie, którymi się podzielisz, bezpośrednio wpłyną na obecne i przyszłe prace Wikimedia Foundation. Zostałeś losowo wybrany do wzięcia udziału w tej ankiecie, tak, jak chcielibyśmy wysłuchać Twojej społeczności Wikimedia. Aby podziękować Ci za Twój poświęcony czas, rozdamy 20 T-shirtów Wikimedia do losowych uczestników tego badania.[survey 2] Ta ankieta jest dostępna w różnych językach i zajmie między 20 a 40 minut.


Weź udział w ankiecie teraz!


Możesz dowiedzieć się więcej na temat tego projektu. Ta ankieta jest hostowana przez zewnętrzny serwis i podlega temu oświadczeniu prywatności. Odwiedź naszą stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami, aby znaleźć więcej informacji na temat tego badania. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub chcesz wypisać się z przyszłych prób komunikacji, wyślij e-mail na surveys@wikimedia.org.

Dziękujemy! --EGalvez (WMF) (talk) 22:10, 13 sty 2017 (CET)

 1. Ta ankieta dotyczy głównie opinii na temat bieżących prac Wikimedia Foundation, nie długoterminowej strategii.
 2. Kwestie prawne: Nie jest konieczne dokonanie zakupu. Trzeba być pełnoletnim aby uczestniczyć. Sponsorowane przez Wikimedia Foundation, zlokalizowana w 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Koniec 31 stycznia 2017. Nie obowiązuje gdzie zakazano. Kliknij aby zobaczyć regulamin konkursu.

Edycja hasłaedytuj kod

Dzień dobry,

pisze z pytaniem jak zedytować hasło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zadane.pl. Definicja, która pojawia się w Wikipedii zawiera błędy merytoryczne oraz nieaktualne informacje. Jest szansa, by to jakoś zmienić?

Pozdrawiam serdecznie

Ania Sieroń (anna.sieron@brainly.com)

W ramach braku innej możliwości, odpowiedź wysłana mailowo. Viatoro (dyskusja) 19:39, 24 sty 2017 (CET)

hej potrzebuję pomocyedytuj kod

po dłuższym czasie miałem zamiar wrócićdo opracowywywania artykułów jednak już w pierwszym dniu mój ulubiony troll skasował mi notatki z brudnopisu - tak oczywiście pracować się nie da więc chętni zlikwidowałbym swoje konto ale tylko to na polskiej skażonej powyższym plugawstwem bo póki co np w angielskiej wersji mog swobodnie bez ingerencji korzystac ze stron brudnopisu kto wie może wiesz jak to zrobić? pozdrwiam "19:50, 13 lut 2017 (CET)"

To co piszesz jest całkowicie sprzeczne z funkcją brudnopisu opisaną zresztą w stosownym artykule wikipedii. Złośliwość osobista trola naruszającego nagminnie zresztą podstawowe zasady wikipedii jest mi niestety doskonale znana z autopsji. Kasowanie cudzych stron brudnopisu zwyczajnie uniemożliwia pracę. Brudnopis służy w końcu do przygotowania tekstu. Ja tworząc dany tekst muszę się napracować i brak złośliwej cenzury brudnopisów to całkowita podstawa tego by w ogóle można było pracować. Niestety nie da się. Pisanie artykułów to nie jest zabawa w uprzykrzanie innym pracy tylko długotrwały proces w którym niezbędne jest między innymi tworzenie notatek Notatki nigdzie nie są traktowane jako naruszenie praw autorskich byłby to absurd ponieważ nikt nie twierdzi że pomoce z których się korzysta są jego autorstwa. Troll usunął brudnopis to całkiem tak jakby włamał się do mojego domu i zniszczył mi notatki w mojej szufladzie. Chamstwo to jest możliwe między innymi dlatego że zamiast piętnować takie zachowania wspieranie je. Przemysław Leniak (dyskusja) 07:00, 14 lut 2017 (CET)

Zakładanie artykułu na wikipedii - o kim?edytuj kod

Witam. Dość krótkie i zwięzłe pytanie - czy są określone kryteria, o kim może być artykuł na wikipedii? Ponieważ mam jedną osobę na oku. Harcmistrz, działacz charytatywny, prezes fundacji charytatywnej. Osoba dość znana w kręgach harcerskich, oraz charytatywnych. Jednak mam wątpliwości, czy artykuł zostanie przyjęty. Chciałbym uniknąć zmarnowanego czasu przy pisaniu artykułu. Aleksnder (dyskusja) 15:35, 16 lut 2017 (CET)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyedytuj kod

(Sorry to write in English)

Witaj! To jest ostateczne przypomnienie o ankiecie Wikimedia Foundation, która zakończy się 28 lutego 2017 (23:59 UTC). Ta ankieta jest dostępna w różnych językach i zajmie między 20 a 40 minut. Weź udział w ankiecie teraz.

Jeżeli już wypełniałeś tą ankietę - dziękujemy!

O tej ankiecie: Możesz dowiedzieć się więcej na temat tego projektu tutaj lub zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami. Ta ankieta jest hostowana przez zewnętrzny serwis i podlega temu oświadczeniu prywatności. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub nie chcesz dalszego kontaktu związanego z tą ankietą, wyślij e-mail poprzez funkcję EmailUser do User:EGalvez (WMF). O Wikimedia Foundation: Wikimedia Foundation wspiera Cię pracą nad oprogramowaniem i technologią, aby nasze strony działały szybko i bezpiecznie oraz były dostępne dla każdego. Tak samo wspiera różne inicjatywy związane z rozszerzaniem zasięgu dostępu do wolnej wiedzy. Dziękujemy! --EGalvez (WMF) (talk) 09:00, 23 lut 2017 (CET)

Podziękowanie wikipedysty Żerójc, z prośbą o pomocedytuj kod

Witam. Dziękuję za miłe powitanie i przepraszam, że odzywam się tak późno, po kilkunastu dniach. Moim usprawiedliwieniem jest swego rodzaju dezorientacja - jeszcze nie bardzo wiem, jak się poruszać w dość skomplikowanym świecie Wikipedii. Od 17 lutego 2017, kiedy zarejestrowałem się, dokonałem już kilka zmian w artykule Dębnica (dopływ Łeby). Otworzyłem nawet stronę Dyskusja:Dębnica (dopływ Łeby). Jeszcze trochę czasu upłynie, by wyeliminować moje błędy techniczne. Niestety, pewnie trudniej będzie mi pogodzić się z zarzutem, kiedy w sprawach oczywistych, zarzucono mi błędy merytoryczne. Czasem wszystko wygląda dość niepoważnie, kiedy trzech autorów, na podstawie dwóch różnych map, określa trzy źródła Dębnicy, a ta rzeczka Dębnica, to przecież nie Amazonka. Jeszcze jedna dręczy mnie myśl - co w Wikipedii ważniejsze, czy ogólniki, czy dokładne określenie ujścia Dębnicy do rzeki Łeby, z podaniem rzeczywistej miejscowości Staniszewo, przez którą płynie ta rzeczka i w tej samej miejscowości w odległości około 20 m od mostu pomiędzy Staniszewem a Cieszonkiem uchodzi do rzeki Łeby? Może tu rozwieję swoje wątpliwości, bo ostatnio (w dyskusji) na zadane przeze mnie pytania autorowi Stok, który (już się zorientowałem) jest jednocześnie administratorem, niestety, odpowiedź była bardzo lakoniczna. I jak tu prowadzić dyskusję, bez rzeczowych argumentów? Za wysłuchanie i pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam. --Żerójc (dyskusja) 19:23, 1 mar 2017 (CET)

Burmistrzowie Nowej Wilejkiedytuj kod

http://zpl.lt/2017/03/zarys-dziejow-nowej-wilejki-17/ Ludwika Ussowicz "Zarys dziejów Nowej Wilejki"

1. Mozer Karol 1904 – 1908 2. Gulbiński Jan 1908-1912 3. Mozer Karol 1912-1913 4. Andruszkiewicz Antoni 1913-1914 5. Gulbiński Jan 1919 6. Andruszkiewicz Antoni 1919-1920 7. Gulbiński Jan 1920 8. Andruszkiewicz Antoni 1920-1921 9. Ostromecki Józef 1921-1928 10. Ołdakowski Jerzy 1928-1934 11. Rzepiela Józef 1934 - 1939

PROSBA O OPINIĘedytuj kod

CZY BYŁBY PAN ZAINTERESOWANY UTWORZENIEM HASŁA JERZY WITOLD DRZEWI ?? MATERIAŁY POEŚLĘ POZDRAWIAM JUREK

Jako przewodnik mogę wytłumaczyć, jak stworzyć hasło i edytować Wikipedię, ale nie piszę artykułów na zlecenie. Viatoro (dyskusja) 18:05, 6 mar 2017 (CET)

Tylko fakty się licząedytuj kod

Witam Viatoro! Dziękuję za szybką odpowiedź. Mają być inne źródła pisane, które potwierdzą zlokalizowanie przeze mnie źródeł Dębnicy, więc są. Szukałem i znalazłem, ale zanim przejdę do sprawy, pozwolę sobie podsumować to wszystko wierszem: Ktoś pisze wbrew faktom, a może nie wie, że źródła Dębnicy są w Pomieczynie, a ujście w Staniszewie. Wiarygodność źródła Dębnicy, to już nie mój problem. Przedtem też, mimo tego, że może nie było to łatwe, potrafiłem prawidłowo odczytać wojskową mapę z 1937 r. Wobec powyższego należy uznać, że Geoportal na terenach kaszubskich, mimo że taki urzędowy, odbiega od prawdy. A teraz będzie mowa o konkretach.- Na temat Dębnicy, która jest dopływem Łeby, można przeczytać w książce "Wśród dolin i wzgórz" - Sianowo - dzieje parafii i sanktuarium. Autor: Józef Belgrau, Wydawnictwo: Fotobit Kraków, 2003. Autor jest mieszkańcem Pojezierza Kaszubskiego. Pochodzi z okolic Będargowa. Z treści tej książki wynika, że Dębnica ma długość około 20 km. "...wypływa z dennej moreny pod Pomieczynem (202 m n.p.m.)...", "...przepływa obok Stążek, Głusina, Staniszewa i w końcu uchodzi do Łeby pod Sianowem (141 m n.p.m.)..." Strona internetowa - belgrau.republika.pl/klimat.htm Do treści, zawartej w książce, mam jedynie uwagi do określenia ujścia Dębnicy do Łeby (nie pod Sianowem, a w Staniszewie i nie 141 m n.p.m., a 137 m n.p.m.). Tę nieścisłość autora wyjaśniam następująco: pisał o parafii, więc 0,5 km, to niewielka odchyłka. Jednak, jeśli chodzi o mnie, jako byłego mieszkańca tych kaszubskich stron, gdzie Dębnica i Łeba, to rzeki mojej młodości i wiedza wynika nie tylko z mapy, ale i z autopsji, muszę opisać miejsce ujścia, bardziej precyzyjnie. Ujście Dębnicy do Łeby przypada akurat w tym miejscu, gdzie zaczyna się staniszewski odcinek Łeby (Natura 2000 Dolina Górnej Łeby), która płynie tu na poziomie 137 m n.p.m., by po około 500 m, w okolicy potoku podgórskiego, lewego dopływu rzeki, spływającego z rezerwatu Staniszewskie Zdroje, osiągnąć poziom 133 m n.p.m.. Chciałbym tu nadmienić, że w mojej ostatniej edycji artykułu Dębnica (dopływ Łeby) poinformowałem, że opieram się na dotychczasowych przypisach. Gdyby były, mimo mojego wyjaśnienia, jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące ujścia Dębnicy, będę w stanie, na podstawie innych materiałów książkowych, uzasadnić to, co w tej sprawie napisałem. Mam nadzieję, że dowiem się teraz, co dalej z powrotem mojej edycji artykułu Dębnica (dopływ Łeby) z 17:00 20 lut 2017. Pozdrawiam. --Żerójc (dyskusja) 18:10, 6 mar 2017 (CET)

sprawa kłopotliwaedytuj kod

Witaj - Czy mógłbyś pomóc mi w usunięciu technicznego błędu, jaki nieświadomie popełniłem usiłując przenieść do archiwum dotychczasowy zasób strony dyskusyjnej? Chociaż działałem według wskazań podanych w instrukcji przenoszenia, ale wyraźnie mi nie wyszło, bo zamiast tego w nazwie/nagłówku powstał dublet , a cały materiał i tak nie został przeniesiony do archiwum i wciąż tkwi na stronie bieżącej. Moje niefachowe próby naprawienia tego kiksu też okazały się nieudane. Mógłbyś ty zadziałać skutecznie ? Z góry dziękuję. - Cyborian (dyskusja) 01:03, 16 mar 2017 (CET)

 • Raz jeszcze dzięki za przeprowadzoną operację zmian i udzielone wyjaśnienia. Nie omyliło mnie wyczucie, do kogo zwrócić się najlepiej! :-)) Cyborian (dyskusja) 10:14, 17 mar 2017 (CET)

proszę o pomoc w redagowaniu strony wujkaedytuj kod

Dzień dobry Panu:

Chciałabym dokonać zmian na Wikipedii u wujka Wiesława Adamskiego.

Nie wiem jak to się robi i nie chciałabym stworzyć na stronie wujka bałaganu.

Czy może mi pan pomóc we wstawieniu nowych informacji o wujku?

Chciałabym też dostawić więcej zdjęć do tekstu w przyszłości.

Mam też problem z zalogowaniem się na stronie wujka.

Dziękuję za pomoc.

Z poważaniem.

Agnieszka Thomassen(31.222.112.227 (dyskusja) 17:22, 19 kwi 2017 (CEST))

Dzień dobry. Odpisuję tutaj, ponieważ nie ma Pani konta w Wikipedii, ani nie zostawiła Pani żadnej formy kontaktu. Sama może Pani dokonać zmian w haśle Wiesław Adamski poprzez skorzystanie z przycisku "Edytuj" na górze artykułu. Musi jednak Pani pamiętać, aby każda informacja była ogólnie dostępna i można ją było wykorzystać jako źródło, zgodnie z zasadą weryfikowalności. Przy pisaniu artykułów o osobach bliskich, ważnym jest, aby zachować też neutralny punkt widzenia. Najlepiej też, żeby zmiany dokonała Pani sama, a ja tylko przy nich pomagał, jednak pewne drobne poprawki mogę wykonać, jeśli dostanę źródła. Najlepiej będzie, jeśli założy Pani najpierw konto w Wikipedii ("Utwórz konto" na samej górze strony) i napisze do mnie, będąc zalogowaną, wtedy będzie mi na pewno łatwiej się z Panią kontaktować i zdołam lepiej pomóc. Viatoro (dyskusja) 22:43, 19 kwi 2017 (CEST)

Zmiana tytułu hasłaedytuj kod

Sz. P.,

Piszę do Pana w kwestii zmiany tytułu hasła. Obecny tytuł brzmi "Zakład Iranistyki Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego", ale kilka lat temu Instytut Filologii Orientalnej UJ zmienił nazwę na Instytut Orientalistyki UJ, dlatego należałoby zmienić także w/w tytuł na "Zakład Iranistyki Instytutu Orientalnalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego".

Z racji braku pozostawienia kontaktu odpowiadam w mojej dyskusji. Zwykle rolą przewodnika nie jest przenosić artykułów za kogoś, gdyś to może zrobić dosłownie każdy, ale aby wszystko uprościć i zapewne będzie to jedyna edycja osoby proszącej o pomoc, to dokonałem przeniesienia. Jednak przy okazji zauważyłem brak źródeł w artykule i dodałem prośbę o ich uzupełnienie, tu już mogę tylko służyć pomocą i wytłumaczyć, jak tego dokonać i można się w tej sprawie ze mną śmiało kontaktować, chociaż doradzam pozostawić chociaż adres e-mail albo najlepiej założyć konto w Wikipedii. Viatoro (dyskusja) 22:40, 2 maj 2017 (CEST)

’’’Zagłosuj dziś’’’ w wyborach do Rady Powierniczej WMF!edytuj kod

Twoje konto spełnia kryteria udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia - oznacza to, że możesz mieć na nie wpływ.


Tegoroczne wybory to jedne z najważniejszych w historii naszego ruchu. Najbliższe lata (a kadencja Rady trwa trzy) to czas, kiedy będą miały miejsce kluczowe zmiany technologiczne (VR, AR, AI…) i społeczne (dominacja urządzeń mobilnych, gwałtowny wzrost czytelnictwa w Azji i Afryce, znacznie większe zapotrzebowanie na multimedia…). To ważne, aby osoby wybrane do Rady miały silny mandat społeczności - jednocześnie dotychczasowa historyczna frekwencja jest bardzo niska.


Dlatego Fundacja Wikimedia podejmuje duże wysiłki, aby zwiększyć​ udział społeczności w głosowaniu. Nie powinno zabraknąć w tym głosowaniu także osób z polskich projektów - tylko w ten sposób możemy mieć realny wpływ na decyzje, które będą silnie kształtowały rozwój ruchu Wikimedia.


Twój głos jest bardzo ważny - w poprzednich wyborach raptem kilka tysięcy głosów wystarczało do wyboru. Algorytm głosowania powoduje, że każdy głos “za” liczy się normalnie na plus, natomiast każdy głos na “nie” ma wagę kilkukrotnie większą na minus. Głosy neutralne pozostają bez wpływu na wynik. Posługuj się zatem tym mechanizmem rozważnie. Zostało niewiele czasu!


‘’’Zagłosuj w wyborach!’’’

-- mastibot <dyskusja> 00:28, 10 maj 2017 (CEST)

ponowne sprawdzenie artykułuedytuj kod

Dzień dobry, czy mógłby mi Pan ponownie sprawdzić hasło? Aktualnie znajduje się w moim brudnopisie, edytowałam je, jednak nie wiem czy prawidłowo. Pozdrawiam, Kokosy (dyskusja) 21:37, 11 maj 2017 (CEST)

Edycja strony Krajowa Agencja Poszanowania Energiiedytuj kod

Dzień dobry, potrzebuję pomocy przy edycji strony Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Edycję tekstu głównego zaproponowałam 12 kwietnia (2 zmiany), jednak zmiany ciągle czekają na zatwierdzenie. Czy można to jakoś przyśpieszyć? Dodatkowo, chciałabym również zmienić adres i zdjęcie w bocznej kolumnie, ale nie wiem, jak to zrobić. Bardzo proszę (i z góry dziękuję) za pomoc.

Eliza Dąbrowska, edabrowska@kape.gov.pl

Konobaedytuj kod

Witam. Hasło "Konoba" trafiło mi na powrót do brudnopisu, skąd nie powinno wyjść,bo wstępnym zapisem dopiero było Przeredagowałem.zapisałem. Cóż teraz uczynić by mogło zaistnieć już we właściwej formie? RadioEntropia (dyskusja) 18:04, 29 maj 2017 (CEST)

Dylan.pledytuj kod

Prośba o przejrzenie i co ważne - utknąłem w intelektualnej pustce, przestawiłem tabelę w lewą stronę. Powinna być z prawej...

RadioEntropia (dyskusja) 17:45, 30 maj 2017 (CEST) 

Zagłosuj w wyborach do Funds Dissemination Committeeedytuj kod

Został już tylko jeden dzień, aby zagłosować w wyborach na członków finansowego komitetu doradczego przy Wikimedia Foundation - Fund Dessimination Committee. Ten organ wspiera fundację przy decydowaniu o tym, jak dystrybuować jej zasoby finansowe pomiędzy organizacje partnerskie. To ważny organ, którego skład będzie w znaczący sposób decydował o polityce finansowe WMF.

A decyzja o tym, kto wejdzie w jego skład zależeć będzie od takich osób jak Ty. Dlatego nie rezygnuj ze swojego prawa do oddania głosu w wyborach. Zagłosuj na wybranych członków FDC.

--mastibot <dyskusja> 22:43, 10 cze 2017 (CEST) 

źródłaedytuj kod

witam, od pewnego czasu zbieram się do napisania artykułu, jednak w zasadach pisze jasno że do wszystkiego trzeba podać źródło. ja posiadam wiele informacji z nieoficjalnych źródeł (acz sprawdzonych i w 100% prawidłowych) powiedzmy że są to informacje od wynajętego genealoga, są one pewne lecz nigdzie oficjalnie ich nie ma, jaki przypis mam dodać. proszę o pomoc.Pozdrawiam Szymon Bieniek

Nowe hasło w Wikipediiedytuj kod

Dzień dobry,

znalazłam kontakt do Pana na Wikipedii. Chciałabym stworzyć nowe hasło "Maciej Zalewski" i jest już takie hasło. Nie wiem w jaki sposób wyedytować nowe hasło.

Będe wdzięczna za pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam Anna Szkołut

podziekowanieedytuj kod

Cześć, dziękuję za radę:-) pozdrawiam (Anka Sz (dyskusja) 14:28, 1 sie 2017 (CEST)) AnkaSz

Publikacjaedytuj kod

Witam ponownie, mam swój pierwszy wpis w brudnopisie https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Anka_Sz/brudnopis?action=edit. Edycja jest po angielsku, bede wiec musiala umiesci to w wersji anglojezycznej Wikipedii. Mam tylko jeszcze pytanie w jaki sposob moge wskazac zrodlo, wkleic zdjecie oraz jak moge to opublikowac? bede wdzieczna za informacje i pomoc (````)

Prośba o pomocedytuj kod

Witam próbuję zamieścić artykuł na stronie, ale mam problem. Czy mogę prosić o pomoc? Mateusz Komperda 885 805 809

Redakcja artykułuedytuj kod

Cześć, Kolego! Usiłuję wstawić do Wikipedii artykuł o Marianie Podgórecznym (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Urbita/Marian_Podg%C3%B3reczny), niestety grupa trzymająca władzę stale mi go usuwa. Tekst jest encyklopedyczny i nie wiem, o co redaktorom chodzi, w końcu Marian to nie Charles de Gaulle czy Josif Dżugaszwili, żeby dzielić życiorys na rozdziały i podrozdziały. Jest to jednak facet wielokrotnie w Wikipedii cytowany. Bardzo proszę o pomoc. Facet, mój odległy powinowaty, ma 90 lat i teraz jest w szpitalu. Chciałem mu zrobić przyjemność, a tu taka wtopa. Patrz też http://www.encysol.pl/wiki/Marian_Podg%C3%B3reczny Piszę akurat do Ciebie, bo też jestem inżynierem. Pozdrawiam -- Urbita (urbita@wp.pl)

Prośba o sprawdzenieedytuj kod

Dzień dobry,

Utworzyłem hasło "Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia" na szablonie miasta. Jako że szablon nie zakłada takiego podmiotu jak metropolia (nowość w Polsce, m.in. metropolia nie jest w powiecie) proszę o pomoc w tej kwestii i po prostu o zerknięcie czy jest należycie stworzone.

Pozdrawiam serdecznie Owjesz (dyskusja) 17:18, 12 wrz 2017 (CEST)

jak stworzyc artykul na temat artysty?edytuj kod

witam, chcialabym stworzyc artykul dla artysty - Karol Mozgawa aka DEAS taka jak ma np. Angelo Mike. Jak mam zaczac, co jest wazne?prosilabym o pomoc:) pozdrawiam Edyta edith@secreroomrecords.com

Prośba o sprawdzenieedytuj kod

Stworzyłem stronę ujednoznaczniającą: https://pl.wikipedia.org/wiki/GZM_(ujednoznacznienie)

Serdecznie proszę o sprawdzenie poprawności. Owjesz (dyskusja)

Tytus, Romek i A’Tomekedytuj kod

Kolejny historyczny album : Tytus, Romek i A’Tomek poznają historię hymnu Polski z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani. Premiera październik 2016.

Proszę o pomoc w edycji i dodanie informacji.

http://www.proszynski.pl/Tytus__Romek_i_A%E2%80%99Tomek_poznaja_historie_hymnu_Polski_z_wyobrazni_Papcia_Chmiela_narysowani-p-34945-1-30-.html

Z racji braku innej możliwości kontaktu. O jaką edycję chodzi? Nie umiem pomóc bez podania konkretów. Viatoro (dyskusja) 19:42, 26 paź 2017 (CEST)

Pomoc w definicji Bielizna Erotycznaedytuj kod

Dzień dobry! Czy mogę prosić Cię o pomoc w haśle Bielizna Erotyczna? Od miesiąca próbuję edytować, zmieniać według zaleceń etc. ale od pewnego czasu echo. I nie mam pojęcia co zrobić dalej. Chętnie poprawię, jeśli definicja wymaga tego, jednak w tym momencie wydaje mi się, że naniosłam wszystkie zalecane mi poprawki. Z góry dziękuję! Userwiki5021 (dyskusja) 13:33, 15 gru 2017 (CET)

Edycja zdjec dodawanych do Wikipediiedytuj kod

Szanowny Panie Chcialem uzupelnic zdjeciami art. o Janie jozefie Miernowskim. Niestety system odrzyca wszystkie zdjecia twierdzac ze jes jakis blad. Posiadam na przyklad zdjecie listu w sprawie lirykow, kilka jego portretow i zdjecie indeksu. Jesli to jest interesujace to prosze o pomoc w umieszczeniu tego na stronie Wikipedii

Poprawność artykułuedytuj kod

Witam, chciałabym się dowiedzieć co powinnam jeszcze poprawić w swoim haśle żeby zostało zaakceptowane,znajduje się ono w moim brudnopisie. MartaFilipczyk (dyskusja) 07:31, 22 gru 2017 (CET)

Problem z hasłemedytuj kod

Witam serdecznie, nie wiem czy piszę z moim problemem do osoby, która tutaj się tym zajmuje ,ale jestem tu nowa i za bardzo nie umiem się odnaleźć :) Mam problem w takiej postaci, że za bardzo nie wiem jak poprawić moje hasła a dostałam taką wskazówkę. Wstawiłam 3 i otrzymałam sugestie na temat jednego , reszta jest bez odzewu. Czy ktoś mógłby je przejrzeć i powiedzieć mi czy są dobre , a jeśli nie to pomóc mi w ich poprawie? Z góry dziękuję za odp :) Marta10 (dyskusja) 12:32, 29 gru 2017 (CET)

samokształcenie położnictwo GUMEDedytuj kod

Dzień dobry, nazywam się Amelia Sosińska i jestem studentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku położnictwo. W ramach samokształcenia dostałyśmy razem z grupą zadanie utworzenia 4 haseł w Wikipedii z zakresu wiedzy o położnictwie. Zwracam się do Pana z prośba o pomoc, bo nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Moje propozycje haseł to: hipnoporód, amnioinfuzja, metoda Kitzinger oraz VBAC (vaginal birth after c-section)-czyli poród drogami natury po uprzednim cięciu cesarskim. Serdecznie pozdrawiam Ame.sos (dyskusja) 14:53, 3 sty 2018 (CET)

Prośba o zatwierdzenie hasłaedytuj kod

Witam, proszę o sprawdzenie hasła przeze mnie utworzonego „Konstytucja Serbii” oto link : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Paulinapolakkk/Konsytucja_Serbii Proszę o sprawdzenie i pomoc Pozdrawiam Paulinapolakkk

problem z publikacjąedytuj kod

Witam, zakończyłam edycję mojego hasła, jednak nadal nie zostało ono opublikowane, cały czas znajduje się w brudnopisie. Proszę o pomoc

Pokierowanie w tlumaczeniu stron na Angielskiedytuj kod

dzien dobry,

pisze, bo chcialabym pomoc w tlumaczeniu brakujacych artykulow z jezyka polskiego na jezyk angielski, np. https://pl.wikipedia.org/wiki/Swa%C4%87ba

Chcialabym prsic o pokierowanie, jak mam sie za to zabrac - przeczytalam instrukcje i porady, ale nie jestem pewna czy tworzac wersje danej strony w innym jezyku wystarczy zalozyc nowa strone i ja powiazac w zakladce "jezyki", czy zrobic to w jakis inny sposob. Dziekuje za pomoc i przepraszam za brak polskich znakow, ale pisze z pracowniczego komputera gdzie nie moge ustawic polskiej klawiatury.

pozdrawiam,

Asia Wombatpozdrawia (dyskusja) 14:23, 15 sty 2018 (CET)

edycja dużych tabel z szablonami (wewnątrz także)edytuj kod

Hej, zakręcił mnie ostro temat Raspberry Pi, sporo więc o tym czytam - także tutaj, i jak znajdę coś co już wiem (jestem pewny) to... Comparison of single-board computers - wprowadziłem kilka zmian w zwykłych tekstowych komórkach wielkiej tabeli, jeszcze jako anonim (wtedy dostępny był tam jeszcze tryb wizualny). Chciałbym zaktualizować / uzupełnić także te komórki tabeli, objęte chyba jakimś szablonem (kolor tła + tekst Yes/No itp), być może przetłumaczyć ten artykuł na polski - póki co, robiłem kilka nieudanych podejść do tych pól i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Niestety, edycja Wikipedii jest trudniejsza niż sądziłem - niezbyt mam czas na przeczytanie całego obszernego Wiki o tym, ale - HTML4/CSS piszę z palca, więc rozumiem co to są znaczniki, także zagnieżdżone.

Z góry dzięki za pomoc, udanego weekendu! :) jasc (dyskusja) 18:11, 2 lut 2018 (CET)


Hej, dzięki za odpowiedź - póki co, nie wiem nawet czy powinienem odpowiadać tak jak teraz, czy przez kolejny, osobny wpis (to by było bez sensu chyba)? Tej informacji brakuje w pierwszej wiadomości-pomocy dla nowego użytkownika.

 • Jeśli dobrze rozumiem, nie ma uniwersalnych, globalnych szablonów - w tym wypadku komórek tabeli, np.: na zielonym tle Yes/Ja/Tak... (tekst wstawiany automatycznie zależnie od języka)?
 • Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł zerknąć na nie zatwierdzone zmiany które wprowadziłem dotąd na stronie exFAT (przypisów jeszcze w pełni nie opanowałem :) - nie chciałbym, aby ktoś mi później 3/4 z tego wywalił albo mnie zbanował za chuligaństwo :P
 • Czy można wstawiać linki zewnętrzne do podstron na których autor/producent oferuje wartościowe, darmowe narzędzia do robienia czegoś (oczywiście kontekstowo) - ale jest to witryna komercyjnej firmy, która w rozbudowanej wersji sprzedaje to i inne oprogramowanie?
 • Artykuł Aplikacja przenośna to jakaś kompletna porażka :) - chciałbym napisać nowy, obszerny tekst, bo siedzę w tym temacie od lat - włącznie ze zmianą tytułu (z "Aplikacja przenośna" na "Aplikacja/e przenośna/e (ang. portable app/s") - czy zmiana tytułu nie spowoduje jakichś problemów, jeśli ten artykuł jest już gdzieś podlinkowany wewnętrznie/zewnętrznie?
 • Brudnopis:
  • czy można mieć więcej niż 1 Brudnopis / zakładki w Brudnopisie (jedna na każdy artykuł)?
  • zaskoczyła mnie informacja w Twojej dyskusji, że ktoś może komuś złośliwie skasować cały Brudnopis - czy długie teksty wymagające sporo pracy lepiej tworzyć lokalnie, na własnym sofcie?

jasc (dyskusja) 21:34, 4 lut 2018 (CET)


hejka @Viatoro, czy mógłbyś zerknąć na moją stronę dyskusji? odpowiedziałem tam na Twój wpis, no i pojawiły się kolejne, dość pilne tematy --jasc (dyskusja) 14:12, 8 lut 2018 (CET)

Artykuł o dziennikarstwie wcieleniowymedytuj kod

Witaj.
Pracuję nad artykułem o dziennikarstwie wcieleniowym. Dostałam już kilka uwag na jego temat. Mam nadzieję, że od strony merytorycznej uda mi się go doszlifować, jednak redagowanie tekstu jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Czy mogłabym prosić o kilka wskazówek? Na co powinnam zwrócić szczególną uwagę? Co najbardziej razi podczas czytania tego artykułu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie,
A2na83 (dyskusja) 21:08, 5 lut 2018 (CET)

Prośba o pomoc przy edycji hasłaedytuj kod

Zwracam się do Ciebie, bo potrzebuję pomocy przy edycji hasła Kraków Miasto Literatury UNESCO . Po jego dodaniu dostałem od administratora uwagę dotyczącą definicji - według niego artykuł nie odpowiadał na podstawowe pytanie kto/co to jest? Czy mógłbyś zerknąć i podpowiedzieć, jak zredagować hasło, aby było bez zarzutu? Będę bardzo wdzięczny.

Po drugie, mam pytanie dotyczące dodawania tłumaczeń polskich haseł. Przygotowałem tłumaczenie ww. hasła na angielski i chciałbym je dodać, czy to jest możliwe?

Wiem, że te pytania mogą być żenująco proste i wynikają z mojej niekompetencji. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.Jankoniecswiata (dyskusja) 13:16, 19 lut 2018 (CET)

@Jankoniecswiata Sam jestem nowicjuszem i nie wiem nawet czy wypada się tak wcinać w czyjąś dyskusję, tutaj – ale wiem już, że jak masz gotowy artykuł w wersji angielskiej, to po prostu dodaj go do angielskiej Wikipedii ; upewnij się tylko, że spełnia ich wymagania edycyjne, bo mogą być nieco inne niż w wersji polskiej. Powodzenia! Fajnie że się dokładasz :) --jasc (dyskusja) 20:49, 20 lut 2018 (CET)

Tworzenie hasła Wikipediaedytuj kod

Dzień dobry,

odzywam się w sprawie stworzenia hasła na Wikipedii dotyczący wartości convivialite. Uzupełniłam linki wewnętrzne, wydaje mi się, że zebrałam adekwatne linki do źródła dla hasła, jednak moderator wciąż odrzuca mi to hasło. Czy mogłabym prosić o poradę, co konkretnie należałoby w haśle poprawić? Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Agamular (dyskusja) 16:48, 9 mar 2018 (CET)

Poniżej przeklejam kod do wpisu: == Convivialité ==

'''Convivialité''' (ang. conviviality) to [[neologizm]] stworzony już w XIX wieku przez Anthelme Brillat-Savarin’ego ([[Fizjologia smaku]], 1825 rok). Pierwotnie słowo to oznaczało chęć dzielenia się z innymi posiadanymi dobrami oraz tworzenie serdecznej atmosfery wokół stołu. Z czasem, sformułowanie rozszerzyło się także na inne sfery życia. Obecnie, idea Convivialité zaistniała w wielu przestrzeniach społecznych; w firmach, kawiarniach, bibliotekach itp. Oznacza nie tylko serdeczną atmosferę, ale również codzienne zaangażowanie się w relacje z innymi, podejmowanie inicjatyw mających na celu zmianę świata na lepszy i bardziej przyjazny.

== Convivialité w przestrzeni miejskiej == Chociaż sens idei Convivialité zmieniał się przez lata, to w wielu przestrzeniach wraca do korzeni. Jedna z brytyjskich kawiarni ([[Dough Lover]]) wyszła z ciekawą inicjatywą – w opozycji do miejsc utożsamianych z coworkingiem – i zaproponowała swoim klientom przestrzeń wolną od komputerów i wifi, czyli de facto wolną od pracy<ref>{{Cytuj |autor = Mike Herd |tytuł = No laptops allowed – the cafes bringing back the art of conviviality |data = 2018-02-12 |data dostępu = 2018-03-08 |opublikowany = the Guardian |url = http://www.theguardian.com/society/2018/feb/12/no-laptops-allowed-the-cafes-bringing-back-the-art-of-conviviality |język = en}}</ref>. Ma to sprzyjać tworzeniu serdecznej atmosfery, nawiązywaniu przyjaźni i nowych znajomości. Brak wifi ma ułatwiać nawiązywanie nowych relacji, bądź pielęgnowanie tych już istniejących. Kawiarnie, restauracje i inne przestrzenie, w których spotykają się ludzie chcą budować nową świadomość swoich klientów i restaurować ideę convivialité.

== Convivialité w firmach ==


Przykładem firmy, której bliskie jest hasło convivialité jest Grupa [[Pernod Ricard]]. To jej motto – „Créateurs de Convivialité” - oznacza chęć kreowania i dzielenia się serdeczną atmosferą nie tylko w pracy, w strukturach firmy, ale również poza nią, w czasie wolnym<ref>{{Cytuj |tytuł = Our strategy - Pernod Ricard, créateurs de convivialité |czasopismo = Pernod Ricard, créateurs de convivialité |data = 2017-01-12 |data dostępu = 2018-03-08 |url = https://www.pernod-ricard.com/en/node/3128/#vision/ |język = en}}</ref>. Convivialité w swojej idei oznacza celebrację wspólnych spotkań, przejrzystość podejmowanych działań oraz wzajemne zaufanie. Zdaniem Grupy Pernod Ricard niemożliwe jest stworzenie trwałych wartości bez dzielenia się nimi z pracownikami, lokalnymi społecznościami, klientami, konsumentami, czy wreszcie dostawcami. Pracownicy Grupy Pernod Ricard są ambasadorami wartości Convivialité, co szczególnie widać w ich działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności, dbałości o serdeczną atmosferę<ref>{{Cytuj |autor = Forum Odpowiedzialnego Biznesu |tytuł = Małe kroki, wielkie zmiany - Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Forum Odpowiedzialnego Biznesu |data dostępu = 2018-03-09 |opublikowany = odpowiedzialnybiznes.pl |url = http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/male-kroki-wielkie-zmiany/ |język = pl-PL}}</ref>. Zarówno podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, podczas spotkań ze współpracownikami czy partnerami biznesowymi, a także poprzez udział w inicjatywach społecznych. „Zaprzyjaźnij się z nową osobą każdego dnia” (ang. “Make a new friend every day”) to hasło głoszone przez [[Paul Ricard]] stało się inspiracją dla motta Grupy.


Jednym z najważniejszych przedsięwzięć firmy, realizujących ideę szerzenia serdecznej atmosfery jest globalna inicjatywa Responsib’ALL Day<ref>{{Cytuj |tytuł = Zielona Góra – Internetowy Serwis Miejski – Responsib’ALL Day 2017 |data dostępu = 2018-03-09 |opublikowany = www.zielona-gora.pl |url = http://www.zielona-gora.pl/PL/971/6334/Responsib___ALL_Day_2017/}}</ref>. To jeden dzień w roku poświęcony zagadnieniom CSR, podczas którego blisko 18 500 pracowników, na 5 kontynentach angażuje się w projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Każdego roku pracownicy firmy przepracowują blisko 150 tys. godzin na rzecz lokalnych społeczności. Akcja trwa nieprzerwanie od 2011 roku, w jej ramach zorganizowano już 100 przedsięwzięć. Responsib’ALL w każdym kraju przebiega inaczej, działania mają charakter lokalny, a każda spółka Grupy [[Pernod Ricard]] wdraża w życie własne projekty<ref>{{Cytuj |tytuł = Małe kroki, wielkie zmiany |data dostępu = 2018-03-08 |opublikowany = RAPORT CSR |url = http://raportcsr.pl/male-kroki-wielkie-zmiany/ |język = pl-PL}}</ref>.

== Źródło ==

Prośba o pomoc w opublikowaniu hasłaedytuj kod

Szanowny Panie. Uprzejmie proszę o pomoc w opublikowaniu mojego artykułu. Przygotowałem artykuł dotyczący osoby mojego znajomego - Macieja Dercza. Pierwsza wersja została cofnięta do brudnopisu. Poproszono mnie o uzupełnienie przypisów (uzupełniłem je tam gdzie mogłem, informacje bez przypisów usunąłem) oraz zmianę formy zdań (w pierwszej wersji używałem równoważników zdań - to również poprawiłem). Obecnie artykuł jest dostępny pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Grubzli/Maciej_Dercz W jaki sposób mogę umieścić go we "właściwej" części Wikipedii?

Z poważaniem, Jakub Tokarski Grubzli (dyskusja) 20:15, 11 mar 2018 (CET)

Dobry wieczór,

Napisaliśmy biografię Wojciecha Kotlarek - informacje i biografie mamy prosto ze źródła; tak samo zdjęcie. Niestety artykuł nie może byc opublikowany, gdyz "brakuje w nim przypisow" - nie chcemy i nie mamy zadnych przypisów, bo nie piszemy artykulu o roślinach powierdzonego badaniami laboratoryjnymi, tylko biografie zyjacego czlowieka, ktorego osobiscie znamy.

Chcielibysmy, zeby byl to prosty, krótki tekst. Niestety nie rozumiemy, co mialoby znalezc sie z przypisach, bo jedne informacje sa po prostu linkami i nie ma z nimi problemu, a drugie maja miec przypisy...

Druga sprawa to: "nie linkujemy zewnętrznie w treści haseł - usunąć" czy to znaczy, że linki mogą byc tylko do Wikipediowych artykulów?? To bez sensu.


czy można prosic o wyjasnienie sytuacji i pomoc?

Z góry dziękuję,

A&PPrzemysław Baranek (dyskusja) 21:54, 16 kwi 2018 (CEST)

haslo - Wojciech Kotlarekedytuj kod

Czesc,

bardzo dziekuje za konkretna odpowiedz i pomoc. Chyba zrozumialem o co chodzi z przypisami i linkami. Poprawilem to. Artykul jest o bylym prezesie Orlenu, to nie jest spolka corka tylko glowny koncern naftowy we wschodniej Europie, a Benzina, ktorej tez byl prezesem to najwieksza firma paliwowa w Czechach. Ten czlowiek bral udzial w powaznych sprawach Kompanii Weglowej (ktore mam nadzieje niedlugo sie wyjasnia) i najprawdopodobiej coraz wiecej ludzi bedzie potrzebowalo informacji kim byl, jakie ma wyksztalcenie i droge kariery; dlatego po ustaleniach z samym zainteresowanym postanowilem zrobic jak najkrotsza i najbadziej prosta strone na Wikipedii. Podobna ma pan Jacek Krawiec https://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Jacek_Krawiec; chodzi o fakty, daty, wyksztalcenie; jako ze ludzie z branzy coraz czesciej pytaja o taka forme informacji, nie chca szukac artykulow i informacji w google; to jest moje uzasadnienie, mam nadzieje, ze w razie dyskusji bede mogl sie nim obronic.

Bardzo dziekuje za te porady i ostrzezenia; w jaki sposob moge opublikowac to haslo? Czy wedlug Ciebie jest juz gotowe na publikacje?

Dziekuje i pozdrawiam,

AP

Wojciech Kotlarek JESLI byl prezesem branzy paliwowejedytuj kod

Czesc,

dziekuje za odpisanie na poprzednia wiadomosc. Tak tekst biograficzy jest ten sam, bo pisal go ten sam czlowiek, czyli sam zainteresowany, czyli raczej nie ma problemu z prawem autorskim bo caly ten tekst jest "od siebie", od źródla (ale pozmieniam to jesli to taki problem). Czlonek zarzadu to wlasnie prezes albo wiceprezes i wszyscy z brazny o tym wiedza. Nie wiem jak inaczej to nazwac ani udowodnic; sa do tego linki, moge jeszcze dodac wiecej: np. http://www.pomorska.pl/artykuly-archiwalne/art/6966429,wojciech-robert-kotlarek-w-zarzadzie-orlenu,id,t.html

jestem troche zszokowany, ze do takiego artykulu trzeba bedzie zaraz opublikowac podpisany kontrakt; powolamy tez swiadkow, ktorzy potwierdza 3 letnia wspolprace z prezesem Kotlarkiem; mysle ze do zdobycia sa tez nagrania z kamer z budynkow i gabinetow Orlenu. Rozumiem, ze musicie sprawdzc wiarygodnosc informacji, to oczywiste i to ciezka praca, ale ta sprawa robi sie meczaca. Zainteresowany prosil o zrobienie jego strony na Wikipedii; ale za chwile moze bedzie prosciej zrobic normalna storne internetowa i tyle.

Przy okazji doszukiwania sie NIEPRAWDY w Wikipedii polecam przejrzec kilka dat urodzenia - niczym niepotwierdzonych a kompletnie zmyslonych znanych nam ludzi w Polskim biznesie i showbiznesie; niektorzy z wyzej wymienionym prezesem siedzieli w lawce w liceum, a daty wikipedii wskazuja, ze sa o kilka lat mlodsi; nikt tego nie sprawdza i nikt nie ma z tym problemu. Ale rozumiem, ze wszyscy musimy dbac o rzetelnosc i prawde w Wikipedii.

Niemniej, dziekuje serdecznie za pomoc;

AP

Wojciech Kotlarekedytuj kod

Bardzo dziekuje za cala pomoc i cierpliwe tlumaczenia; wiem, ze wszyscy staracie sie tworzyc Wikipedie w najlepszy sposob. Postaram sie wszystko poprawic w na przyszlosc pamietac o tych wskazowkach. Mam nadzieje, ze po poprawkach artykul bedzie miec szanse na utrzymanie sie.

Dziekuje, pozdrawiam

AP

Problem z ukazywaniem się danych w szablonieedytuj kod

Dzień dobry,

Mam problem w tworzeniu hasła firmy. Po wstawieniu szablonu "Przedsiębiorstwo Ifobox" wszystko przebiega zgodnie z planem, ale pomimo prawidłowego wpisania KRS, NIP oraz REGON te dane nie pojawiają się na stronie. Nie mogę znaleźć przyczyny tej sytuacji i byłbym wdzięczny za pomoc.

Z góry dziekuję

Pozdrawiam

Dołożenie zdjęcia do historii danej osobyedytuj kod

Cześć, po raz pierwszy próbuje edytować wiki. Potrzebuję wstawić zdjęcie osoby z rodziny która jest na wiki. Czy możesz mi pomóc.

Sprawa dotyczy mojej teściowej p. Zofi Ostrihanskiej. Chcę wstawić jej zdjęcie z naszego rodzinnego albumu, a ponieważ była znaną osoba to zdjęcie ułatwi rozpoznanie. Chciałbym aby to wyglądało podobnie jak jest zredagowana strona prof. Strzembosza (notabene jej wieloletniego kolegi)

Zdul (dyskusja) 12:44, 16 maj 2018 (CEST)

prośba o zmianę fotografiiedytuj kod

Dzien dobry, zwracam sie z prosba o zmiane foto (krzesla) na stronie 'meble gdanskie', ktore nie ma nic wspolnego z wzorem mebla gdanskiego. Z powazaniem Zbigniew Zurawski

Meble gdańskieedytuj kod

Skorygowałem opis. Faktycznie jest to krzesło gdańskie z oparciami dla rąk (podłokietnikami), czyli właściwie w tej konfiguracji wg fachowej nomenklatury już fotel. Postaram się dzisiaj wgrać fotografię krzesła.

Artur Andrzej (dyskusja) 13:09, 22 maj 2018 (CEST)

co i jak?edytuj kod

halo, halo! pisze z powodów wiadomych.

jest taka stronka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Ludzie_zwi%C4%85zani_z_Brodnic%C4%85

chciałbym dodać kolejną osobę. jak to zrobic?

pozdrawiam z Brodnicy!

Pomoc przy przeniesieniu hasła z brudnopisu.edytuj kod

Hej, poprawiłem wedle twoich wskazówek linkowanie/źródła i kolejność treści, co o tym sądzisz teraz?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Brudnopis_go%C5%9Bcinny/Polskie_Stowarzyszenie_Bitcoin


Thyrun (dyskusja) 00:12, 27 lip 2018 (CEST)

/* Eier */ standartedytuj kod

Napisałam własnie mój pierwszy artykuł na wiki, który został usunięty z "jako eksperyment edycyjny". :-) Prawda, zrobiłam go za pomocą młotka i sznurka... teraz próbowałam się ucywilizować i wykorzystać szablon Szablon:SzWEdycji {{subst:Wikipedia:Standardy artykułów/zespół muzyczny}}

ale nawet tego nie potrafię uruchomić. 

Poległam na ilości tabelek i możliwości.

Czy pomógł byś mi z tym troszeczkę? Nie wiem, czy masz wgląd do usuniętego artykułu...

BTW. Zarzut encyklopedyczności, jest nie zasadny (wystarczy przekopiować linki zewnętrzne jako przypisy i będzie)

Zatwierdzenie nowego hasłaedytuj kod

Dzień dobry,

stworzyłam nowe hasło "Marek Wójcicki", które obecnie znajduje się w moim brudnopisie. Chciałabym dowiedzieć się, czy jest coś, co mogłabym poprawić w tym wpisie oraz jak opublikować ten tekst.

Pozdrawiam, Agata Bijak

Stanisław Kochanek - Bibliografiaedytuj kod

Uprzejmie proszę o pomoc w wprowadzeniu pełnej bibliografii z twórczości artystycznej Stanisława Kochanka w miejsce nic nie obrazujacych dwóch artykułów - nie wiem dlaczego nie przyjeto mojej edycji w tym temacie - mój adres wojciechkochanek@vp.pl ++++

Dodanie nowego wpisu pisarza polskiegoedytuj kod

Dzień dobry. Chciałbym napisać kilka zdań o Waldemarze Cichoniu (pisarzu). Czy jesteś mi w stanie pomóc ?

Nigdy nic nie dodawałem na wiki.

pozdrawiam, Mazzikus.

Prośba o pomoc przy zamieszczeniu wpisuedytuj kod

Witam,

kontaktuje się w sprawie pomocy odnośnie zamieszczenia wpisu Wodociągów Miasta Krakowa na Wikipedii. Bardzo proszę o fachową informację jak najlepiej zabrać się do tematu:) Oczywiście mam wszelkie materiały i teksty źródłowe potrzebne do zamieszczenia wpisu.

Pozdrawiam

--Wodociągi Miasta Krakowa (dyskusja) 15:41, 26 lis 2018 (CET)

Poprawka infoboxyedytuj kod

Witam Falik, mam pytania dotyczące infoboxy. Czy może Pan sprawdzić, gdzie ja zrobiłam błędy przy stworzeniu infoboxa? jak usunąć mapę, czy dlaczego tam pisze 'Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}} ? hasło - "Pierwsza bitwa o lotnisko w Doniecku" https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Kateryna_Moroziuk/Pierwsza_bitwa_o_lotnisko_w_Doniecku Dziękuję z góry za odpowiedź, z poważaniem, Katarzyna

Artykuł na temat propagatorki Pin-Upu/Retro oraz Vintage w Polsceedytuj kod

Dzień dobry, napisałam artykuł nt. Cherry Bee, który został wczoraj usuniety z powodu braku przypisów (przypisy dodałam), ale mimo wszystko strona została usunięta z komentarzem "Zbędne przekierowanie". https://pl.wikipedia.org/wiki/Cherry_Bee?fbclid=IwAR2mHFu47ID1IGfAE0rDnYDzP61mTqwhWUZVLvwxsZXDgseQ4y7cKj9_O0M

Cherry Bee jest jedną z czołowych działaczek na scenie retro w Polsce, jako pierwsza Polka w historii wzięła udział w finale Miss Viva Las Vegas, organizuje wiele imprez, festiwali oraz wydarzeń związanych z kulturą retro. Pomaga kobietom odnaleźć ich kobiecość i poczuć się dobrze w ich własnej skórze.

Występowała w radiu i telewizji, pisze bloga.

Uważam, że zasługuje na wzmiankę na swój temat.

Czy mogę prosić o pomoc?

Dziękuję i pozdrawiam, Aneta

Pomoc w poprawnym przygotowaniu artykułuedytuj kod

Cześć.

Chciałym się zwrócić z prośbą o pomoc w poprawnym przygotowaniu tego artykułu do publikacji -> https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Ralin7/2/Szymon_%C5%BBoczek Został odrzucony, z powodu braku encyklopedyczności

Będę wdzięczny jeżeli pomożesz :) Pozdrawiam Ralin7 (dyskusja) 17:30, 20 sty 2019 (CET)

Bukowa powiat Włoszczowskiedytuj kod

Witam.

Miejscowość Bukowa w powiecie Włoszczowskim nie odmienia się tak, jak przedstawiono to w Wikipedii, czyli Bukowa, Bukowej itd... lecz odmienia się tak, jak Częstochowa czy Warszawa, czyli Bukowa, Bukowy, Bukowie itd... W załączeniu szyld na szkole w Bukowie. Dowodem tego może być szyld na szkole w tej miejscowości.

Ponieważ pytanie spod IP, to odpowiem w mojej dyskusji. W Wikipedii jest poprawna odmiana, zgodna z Komisją Standaryzacji Nazw Geograficznych. Viatoro (dyskusja) 22:58, 29 sty 2019 (CET)

prośba o pomocedytuj kod

Witam, Jestem WIKI-nowicjuszem. Umiesciłem dzisiaj nowe hasło - pacozowanie, które wróciło do poczekalni. W języku angielskim stworzono ,,pacotizing, w niemieckim ,,paccosieren, francuskim ,,paccosage i już chyba czas na język polski. Produkowane w Szwajcarii urządzenie - Pacojet, które używany jest w restauracjach i cukierniach na całym świecie (wyprodukowano już ponad 60000 szt.) umożliwia przygotowanie/przetwarzanie różnorodnych produktów żywnościowych. Więcej informacji na stronie producenta - www.pacojet.com

Poniżej moje tłumaczenie: Pacozowanie to dynamicznie rozwijająca się technika kuchenna, w której świeże produkty żywnościowe zalane płynem, zamrażane są w metalowym pojemniku. Wedle potrzeb frezujemy z zamrożonego bloku żądaną ilość produktu z pomocą urządzenia Pacojet a rozdrobniona masa ma kremową, delikatną strukturę. W trakcie pacozowania możliwe jest wytworzenie nadciśnienia, które zwiększa napowietrzenie i objętość produktu.

Jak takie nowe słowo/definicja i jej objaśnienie może trafić do Wikipedii? Przecież kiedyś też nie było w polskim języku różnych słów jak komputer, link itd.

Co radzi Przewodnik?

Pozdrawiam serdecznie PacoJacek --PacoJacek (dyskusja) 18:30, 29 sty 2019 (CET)

temat uznany za reklamęedytuj kod

Dzień Dobry, chcę dodać do Wikipedii stronę internetową, która jest niezależnym i opiniotwórczym medium na rynku funduszy inwestycyjnych, podobnym do Bankier.pl czy Money.pl Niestety tekst został uznany za reklamę. Usunęłam więc wszelkie odsyłacze do strony jako takiej. Prośba o sugestię, czy taki wpis nadal będzie kwestionowany i co należy ewentualnie zmienić. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Drimteam/brudnopis

dziękuję i pozdrawiam

Analizy.pl – polski serwis internetowy o tematyce inwestycyjnej należący do spółki Analizy Online S.A., działający od 2009 roku. To jedyny w Polsce tak kompleksowy portal poświęcony rynkowi funduszy inwestycyjnych, programów emerytalnych, takich jak: IKE, IKZE, PPK czy PPE oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i funduszy emerytalnych. Miesięcznie z serwisu korzysta ponad 130 tys. użytkowników, którzy generują ok. 17 mln odsłon rocznie.[1]

Serwis jest podzielony na 5 sekcji:

 wiadomości o rynku, komentarze, analizy i raporty notowania, wyniki, oceny (rankingi i ratingi oraz Alfy - nagrody dla najlepszych funduszy inwestycyjnych, a także profile krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i funduszy emerytalnych Analizy.Player - internetowa telewizja inwestycyjna prowadzona przez Roberta Stanilewicza[2] Liga Ekspertów - ranking portfeli inwestycyjnych prowadzonych przez przedstawicieli rynku finansowego [3] ABC Inwestowania - zbiór artykułów, infografik oraz wskazówek w prosty i przystępny sposób wyjaśniający, w co i jak inwestować. 

https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/24853/ponad-131-tys--uzytkownikow-analizy-pl.html https://www.analizyonline.com/pl/aktualnosci/182/robert-stanilewicz-rozpoczyna-wspolprace-z-analizami-online https://www.analizyonline.com/pl/aktualnosci/175/analizy-pl-startuja-z-liga-ekspertow/strona/3

(Drimteam (dyskusja) 13:52, 15 lut 2019 (CET))

Dodanie nowego hasłaedytuj kod

Chciałabym dodać do wikipedii hasło "Diet Coaching" Jak mogę to zrobić? 89.66.120.166 (dyskusja) 14:17, 19 lut 2019 (CET)

Ze względu na pytanie spod IP odpowiem tutaj. Czy to nie jest dokładnie to samo co dietetyka? Nie znalazłem żadnej różnicy między tymi dwoma pojęciami i raczej wypadałoby poprawić dietetykę. A jeśli jednak się czymś różnią i chcesz to opisać, to musisz znaleźć źródło (drukowane lub duży serwis internetowy), które wykażą różnicę tych dwóch pojęć, to jest podstawowa sprawa. Gdy uda Ci się takie znaleźć, to napisz do mnie raz jeszcze i pomogę dalej. Przy okazji komunikacja byłaby prostsza, gdybyś założyła konto w Wikipedii. Viatoro (dyskusja) 00:42, 20 lut 2019 (CET)

Antoni Józef Filipkowski, nigdy nie używałem pseudonimu: Tolek Filipowskiedytuj kod

Szanowny Viatoro' co prawda treść tego maila zamieściłem w dyskusji, jednak powtórzę raz jeszcze.

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o poprawienie danych w notce biograficznej na Wikipedii, dotyczącej mojej osoby. Dla porównania podaję treść z Encyklopedii Solidarności, zredagowaną przez Pana Arkadiusza Kazańskiego:

Antoni Józef Filipkowski (Tolek), ur. 29 I 1953 w Barwikach k. Łomży. Ukończył IV LO w Gdańsku (1978). X 1979 – XII 1981 student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydz. Nawigacji. 1972-1973 betoniarz w Nadmorskiej Spółdzielni Pracy Materiałów Budowlanych w Gdyni, 1973-1974 w Fabryce Kombet w Gdyni, 1974-1987 sztauer w Zarządzie Portu Gdańsk (Morski Port Handlowy). W VIII 1980 współorganizator strajku, wiceprzewodniczący KS w Rejonie I Portu, członek KS przy Zarządzie Portu, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. Komisji Rejonowej „S” Rejonu I Portu. 13 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, w nocy 13/14 XII 1981 zatrzymany na 48 godz. w AŚ w Gdańsku. 4 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 5 XII 1982. 1983-1988 autor i wykonawca piosenek rozpowszechnianych na kasetach w podziemiu (m.in. Piosenki internowanych Strzebielinek), w 1982 laureat Nagrody Kulturalnej „S” za balladę do tekstu Macieja Bieniasza Idą pancry na Wujek, producent kaset dźwiękowych, m.in. z audycjami „S” i „Gazetą Dźwiękową” Stefana Bratkowskiego. 1983-1987 współorganizator (wraz z Iwoną Borkowską, Ryszardem Czajkowskim, Anną Dłuską, Adamem Drągiem, Krystyną Krauze, Jackiem Kurskim, Elżbietą Mrozińską, Barbarą Skowron, Zbigniewem Stefańskim i Wojciechem Szabunio) spektakli słowno-muzycznych w kościołach i klubach studenckich w całym kraju. 1985–1989 z aktorami trójmiejskich teatrów, współtwórca programów patriotycznych prezentowanych podczas Mszy św. za Ojczyznę, 1988–1989 występował dla studentów UG. W 1987 zwolniony z pracy w Porcie. W VIII 1988 współorganizator strajku w Porcie, występował dla strajkujących w Porcie, Stoczni Gdańskiej, Stoczni Północnej, Gdańskiej Stoczni Remontowej. II 1988 – IV 1989 występy w polskich klubach w Hamburgu i Berlinie Zach. V-VII 1989 współpracownik KO „S”, organizował oprawę muzyczną spotkań przedwyborczych. VIII 1989 – I 1992 wyjazd do USA, praca zarobkowa, studia i recitale w polskich klubach. 1992-1993 współpracownik tv Sky Orunia w Gdańsku, 1993-1995 dyr. programowy, 1996-1998 doradca ubezpieczeniowy w Nationale Nederlanden, 1999-2000 dyr. ds. marketingu w tygodniku „Trójmiasto”, od 2000 właściciel firmy wydawniczej AJF Media, dziennikarz, fotoreporter i podróżnik. Członek Stowarzyszenia Godność. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017). Arkadiusz Kazański

Ponieważ występuję podczas moich koncertów jako Tolek Filipkowski, dopuszczam formę Antoni Józef Filipkowski (Tolek), lub też Antoni Józef Filipkowski, znany jako Tolek Filipkowski, co do pseudonimu, to w latach 80-tych używałem i do dziś czasami używam pseudonimu, Joseph Phiant. Sam byłem zdziwiony tym, skąd w internecie tyle rekordów związanych z Tolek Filipowski. Otóż kiedy w 2000 roku w wydawnictwie muzycznym Futurex ukazała się moja płyta "Nie dajmy się podzielić", właściciele wytwórni podpisali umowę z kilkoma dystrybutorami, jednym z nich była firma Rockers Publishing z Wrocławia, której właściciel omyłkowo wprowadził płytę na stan magazynu jako: Tolek Filipowski – Nie dajmy się podzielić (Rockers Publishing; 2000). Po rozmowie Rafałem Kwiatkowskim współwłaścicielem firmy Rockers Publishing, zapis ten został usunięty i poprawiony. Dziennikarzem jestem od czasów stanu wojennego, później prcowałem w telewizji i redakcjach prasowych, od 2000 jestem właścicielem firmy wydawniczej AJF Media, właścicielem tytułu prasowego "Forum Pomorskie". Od 2000 roku spełniam się jako dziennikarz, fotoreporter i podróżnik (to też podaje Encyklopedia Solidarności). Generalnie 1/3 dni w roku spędzam podróżując do krajów na różnych kontynentach, na ten czas jest ich ponad 60. Dlatego bardzo proszę o uzupełnienie dotychczasowej notki chociaż o te 3 wyrazy (dziennikarz, fotoreporter i podróżnik). Informację o mnie i moich podróżach, tudzież artykuły i zdjęcia z podróży można znaleźć na portalu podróżniczym www.globtroter.pl zapraszam: https://www.globtroter.pl/konto/user.phtml?user_id=36567 i na Fb, przykłady: https://www.facebook.com/antoni.filipkowski1/media_set?set=a.10215610156510043&type=3 https://www.facebook.com/search/top/?q=Forum%20Pomorskie%20podr%C3%B3%C5%BCe&epa=SEARCH_BOX https://www.facebook.com/antoni.filipkowski1/media_set?set=a.10212582738746491&type=3 https://www.youtube.com/watch?v=VMuspEVjUzk&fbclid=IwAR1ZU6aK_S2jABlGuGNsiMbLm_3pKDMOXxJbIW4FP8UEpGs-EpzLP7_QhYk Jeśli chodzi o moją dyskografię, jest ona o wiele bogatsza, ale więcej na ten temat, gdy będzie Wasza wola aby usunąć dotychczasowe błędy i wprowadzić korektę w moim biogramie. Myślę też, ze byłoby dobrze uzupełnić mój biogram zdjęciem, lub zdjęciami. Jeśli już jestem przy zdjęciach, chętnie udostępnię na potrzeby Wikipedii moje zdjęcia szczególnie te z podróży, celem zilustrowania dotychczasowych haseł. Łączę pozdrowienia - Tolek Filipkowski

Wypalanie cegłyedytuj kod

Sławek Borewicz, zgłaszam się. Całkiem niedawno pisałeś na mojej stronie dyskusji, że dawno nie widziałeś drewna. Ten wieszak EwkaC już poprawiła. A jak z cegłą? Powyższe to kolejne haslo, które u mnie oczekuje na zgłoszenie do poczekalni. Jak mnie zrozumiałeś? → Odbiór 19:00, 5 mar 2019 (CET)

Czekało parę lat, może poczekać jeszcze parę dni, nawet jeśli ma się to zamienić w przekierowanie. Na wskazanej stronie jest coś o niszczeniu, korozji, wodzie. Nie wiem, jak to ująć w temacie wypalania. Sławek Borewicz, → odbiór 16:09, 10 mar 2019 (CET)

Publikacja artykułuedytuj kod

Dzień dobry, przygotowałam artykuł i nie wiem co dalej. Poproszę o informacje, czy teraz po prostu powinnam czekać, aż zostanie on opublikowany, czy coś jeszcze powinnam zrobić? Hasło - Professional Piercers Poland.

z góry dziękuję za pomoc!

Piercerspoland (dyskusja) 13:33, 16 mar 2019 (CET)

Edycja istniejącego hasłaedytuj kod

Dzień dobry,

pracuję W agencji PR. Jednym z naszych klientów jest Grupa Essilor Polska. Nasz klient chciałby uaktualnić i rozszerzyć hasło związane ze spółką - https://pl.wikipedia.org/wiki/Essilor Niestety nie posiada danych do logowania się. Kontaktuję się z Panem, aby uzyskać odpowiedź na pytanie: w jaki sposób możemy edytować powyższe hasło i wprowadzić zmiany. Będę wdzięczna za pomoc. Z góry dziękuję. 31.179.178.195 (dyskusja) 13:43, 18 mar 2019 (CET) Pozdrawiam Marta Maniewska

Ze względu na brak pozostawienia kontaktu, odpowiadam na mojej stronie dyskusji. Konto można zarejestrować poprzez kliknięcie linku "Utwórz konto" w prawym górnym rogu. Natomiast każde hasło można edytować poprzez przycisk "Edytuj" w górny menu każdego hasła. Można edytować anonimowo i przy użyciu konta, doradzam jednak założenie takowego, bo to ułatwia kontakt. Natomiast co do rozbudowy hasła, to oczywiście zachęcam do tego, bo spółka jest dość duża (CAC40), a przez to powinna znaleźć się w Wikipedii. Jednak zwracam uwagę, że przy tworzeniu artykułu należy korzystać z niezależnych źródeł, najlepiej prasy branżowej, gazet czy innych opracowań (pomijając wszelkie źródła pijarowe jako wprost nakierowane na reklamę, a nie opis realnej sytuacji). Pozdrawiam, Viatoro (dyskusja) 00:28, 20 mar 2019 (CET)

Nowe hasło. Prosimy o wsparcie w sformułowaniu tekstu z odpowiednimi linkami. Fundacja Ireny Jarockiej fundacja@irenajarocka.pl

Latająca Ławeczka Ireny Jarockiejedytuj kod

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aK9WTsQHUKY

Nazywana jest “Latającą Ławeczką”, ma jedynie podparcie na opadającej draperii na ziemię. Miało to sprawiać wrażenie, jakby ławeczka z Ireną Jarocką unosi się w powietrzu. Ci, którzy przysiądą obok Ireny mogą mieć wrażenie jakby artystka była ujmującą, ciepłą, bezpośrednią osobą i zarażała innych swoją eterycznością i miłością.

Uroczystość odsłonięcia Ławeczki Ireny Jarockiej podczas 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, 06.07.2018 Udział wzięli Olaf Lubaszenko, Michał Sobolewski, Marek Niedźwiecki, Renata Pajchel, Mariola Pryzwan; prowadzenie Ania Popek.

Z katalogu Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach Latająca Ławeczka Ireny Jarockiej” w Międzyzdrojach Uroczyste odsłonięcie, 6 lipca 2018, godz. 15:00 Aleja koło Informacji Turystycznej

Irena Jarocka. Dla wielu właśnie ona jest ikoną i pierwszą damą polskiej piosenki. Charyzmatyczna, wrażliwa, obdarzona głosem o unikalnej, ciepłej barwie, bezbłędnie trafiającym do serc słuchaczy. Wiele płyt wydanych w Polsce i za granicą, dziesiątki przebojów. Ich tytuły większość z nas wymieni jednym tchem. Kto nie zna „Wymyśliłam Cię”, „Motylem jestem” „Gondolierów znad Wisły”, „Kocha się raz”, „Nie wrócą te lata”, „Odpływają kawiarenki” czy wielu, wielu innych Jej piosenek? Laureatka niezliczonych plebiscytów prasowych i radiowych na najpopularniejszą piosenkarkę roku, laureatka wielu prestiżowych nagród na światowych festiwalach piosenki. Zagraniczne sukcesy fonograficzne to płyty wydawane w USA, we Francji, w dawnym RFN, ZSRR i w Czechosłowacji. Pamiętana także za jedną z głównych ról w filmie "Motylem jestem czyli romans czterdziestolatka" oraz w sztuce Mrożka "Piękny widok". W Plebiscycie Popularności „Kuriera Polskiego” otrzymała czterokrotnie nagrodę „Srebrny Gwóźdź Sezonu” w latach 1975, 1976, 1977 i 1979. W 2008 Irena Jarocka zdobywa „Laur elegancji” przyznawany najelegantszej Polce przez włoskiego projektanta mody Vinicia Pajaro. Natomiast w Stanach Zjednoczonych Business Media Agency, wydawca „2Tygodnika Polonijnego” przyznaje Jej tytuł „Człowieka Roku 2008” za promowanie kultury polskiej w USA i rozsławianie Polski w świecie. Tymczasem w kraju w plebiscycie Polskiego Radia w Muzycznej Jedynce słuchacze wybierają artystkę Muzykomaniakiem roku 2008, a czytelnicy magazynu „PANI” przyznają Irenie Jarockiej i Jej mężowi Michałowi Sobolewskiemu „Srebrne Jabłko” dla pary roku. Przez wielu uznawana za najpiękniejszą kobietę świata, uwielbiana przez kolejne pokolenia. Śpiewając miłowała wszystko, co piękne: ludzi, przyrodę, wszechświat. Rozsiewała wkoło siebie to, co do niej stale płynęło od nas wszystkich: ciepło, uśmiech i miłość. Czuła dobitnie serdeczność i miłość otaczających ją przyjaciół, fanów i stale uśmiechających się do niej ludzi. Irena Jarocka to uosobienie klasy i wdzięku; “Miała w sobie blask, była niczym promień słońca. Zawsze uśmiechnięta, zawsze dobra. Biła z niej kojąca, inspirująca energia” (Urszula Dudziak).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=388181771722326&set=pcb.388181975055639&type=3&theater https://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/laweczka-ireny-jarockiej-w-miedzyzdrojach-piosenkarki-i-aktorki/ http://www.irenajarocka.pl/webdocs/image/2018/WyspiarzNiebieskiNr14-180718.jpg

https://fotki-wyspiarza.flog.pl/wpis/12654755 https://polska-org.pl/7396296,foto.html

https://www.google.com/maps/uv?hl=en&pb=!1s0x47aa8b418d4eef41%3A0x97ab6431d839c054!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPQNeAbiZ-Pcx65qxQjOdLjoiukFr8Wm-JBqBEQ%3Dw213-h160-k-no!5sŁaweczka%20Ireny%20Jarockiej%20-%20Google%20Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipPQNeAbiZ-Pcx65qxQjOdLjoiukFr8Wm-JBqBEQ&sa=X&ved=2ahUKEwj3wPCJnI_hAhUHG6wKHWjEApUQoiowFHoECAwQBg

Prosimy o pomoc w sformułowaniu odpowiedniego tekstu z linkami Fundacja Ireny Jarockiej fundacja@irenajarocka.pl

Re-publikacja sylwetki polskiego multiartystyedytuj kod

Witam

nie wiem jak opublikować: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Brudnopis_go%C5%9Bcinny/Karol_Juchniewicz

Pzdr Marta

Ze względu na brak pozostawionego kontaktu odpisuję tutaj. Przede wszystkim, aby umieścić biografię jakiejś osoby, to należy wykazać, że powinna ona się znaleźć w Wikipedii. Dokonania powinny być znaczne i opublikowane w prasie, książkach lub w serwisach internetowych. Najlepiej przeczytać na ten temat odpowiednią zasadę polskiej Wikipedii. Na razie jedyne źródła to serwisy stworzone przez opisywaną osobę, do tego żaden z nich nie ma popularności rzędu stek tysięcy polubień, co chociaż jakoś pośrednio oznaczałoby rozpoznawalność (aczkolwiek decydujące są źródła). Jest jeszcze za szybko na ten biogram, niech Karol Juchniewicz zdobędzie dużo większą popularność, a wtedy będzie mógł znaleźć się w Wikipedii. Viatoro (dyskusja) 00:26, 30 kwi 2019 (CEST)

edytor wizualnyedytuj kod

witam,

szukam i szukam, nie mogę znaleźć informqacji o edytorze wizualnym, który chciałbym dodać do oprogramowania wikimedia dla wikipedii. ZAinstalowałem wstępnie na home wikikiwi.frulove.pl. ale nie ma w tym kodzie edytora wizualnego. przeszukałem różne listy z dodatkami i roszerzeniami, artykuł o dytorze wizulanym ale nic...

Przymierzamy się do wystartowania wikipedii w temacie artykułów spożywczych ponieważ straszny bałagan jest na świecie i w naszych brzuchach. Jesteśmy zaczynającą grupą z Poznania. Strona w budowie FruLove.pl

Inną sprawą jest zbudowanie strony z licznymi ramkami, tak jak na stronie głównej wikipedii w naszej docelowej wikikiwi. Nazwa do ustalenia. Czy moglibyśmy liczyć na wsparcie w takim przygotowaniu szablonu z ramkami, nawet odpłatnie?

odpowiedź tutaj lub na vegespace2050@gmail.com pozdrawiam, Ziemowit (dyskusja) 00:55, 2 maj 2019 (CEST)

Jak opublikować artykuł?Dystrybutos (dyskusja) 11:56, 8 maj 2019 (CEST)edytuj kod

Witam serdecznie,

Mam w brudnopisie artykuł odnośnie numeru DOT na oponie ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Dystrybutos/brudnopis ) i chciałbym go opublikować, lub przesłać w ogóle do jakiejś akceptacji, ale nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Mam też problem ze zdjęciem. Zrobiłem je aparatem z telefonu wczoraj a strona mi je w ogóle odrzuca, podejrzewając że nie jest moje.

Pozdrawiam:

Alek

Teoria słuchuedytuj kod

Jeżeli ktoś zna wytłumaczenie w jaki sposób słyszymy tony progowe -jaki jest mechanizm słyszenia, to proszę o wyjaśnienia. Trudno jest wytłumaczyć słyszenie tak cichych dźwięków, które mają amplitudę 0,01 nm przy pomocy teorii Bekesy'ego. Drugi problem związany z teoria fali biegnącej: Jeżeli słuchamy koncertu fortepianowego na 4 ręce, to w tym samym czasie powstają 4 różne dźwięki. Czy na błonie podstawnej powstają wychylenia równocześnie w 4 miejscach? Czy też powstaje jedno wychylenie? Tylko jak to jedno wychylenie przekazuje pakiet różnych informacji? Następne pytanie dotyczy nośnika informacji. Czy fala płynu i fala błony podstawnej jest nośnikiem informacji? Czy fala dźwiękowa? Jest zasadnicza różnica w szybkości przekazu informacji: Fala dźwiękowa posiada szybkość 140 m/sek = ok. 5200 km/godz. Natomiast najszybsza fala morska tsunami ma 950 km/godz. Informacja nie może być równocześnie przenoszona przez dwa tak różniące się mechanizmy. Poza tym trudno wytłumaczyć mechanizm kodowania informacji przez płyny ślimaka, nie tylko amplitudy i częstotliwości ale również składowych harmonicznych i przesunięć fazowych. To są informacje bardzo ważne dla zrozumienia mechanizmów słyszenia. 27.05 2019 Myjkowski Jan

Marcin Rubinkowski - wikipediaedytuj kod

Witam serdecznie

Marcin Rubinkowski sie klania :)

Zauwazylem ze nie ma informacji na temat mojej osoby na wikipedi i chcialem takowe dodac jednakze troszke sie nie odnalazlem

Prosilbym o pomoc - takze z faktem iz chcialbym dodac info po ang, siedzac w polsce wikipedia uparcie po IP chce byc polska mimo wszystko ;)

Proste bio skopiowane ze strony albo z IMDB should work

Ostatnio mozna mnie bylo zobaczyc w napisach Netflixowego Love Death + Robots


Tu kilka moich linkow

www.rubinkowski.com https://www.artstation.com/marcinrubinkowski https://www.imdb.com/name/nm8827440 https://www.linkedin.com/in/rubinkowski/ https://www.facebook.com/marcin.rubinkowski


````

Tworzenie artykułuedytuj kod

Witam. Jestem nowym użytkownikiem Wikipedii. Planuję ostatnio stworzyć artykuł o młodych muzykach których niestety nie ma na Wikipedii. Czy mógłbyś mi pomóc? 185.188.117.67 (dyskusja) 21:10, 31 maj 2019 (CEST)

Hej. Mogę pomóc, ale najpierw sprawdź, czy potrafisz znaleźć o tym zespole odpowiednie dużo źródeł. Viatoro (dyskusja) 20:09, 3 cze 2019 (CEST)

tłumaczenie artykułuedytuj kod

Witam, Jestem nowym użytkownikiem i postanowiłem przetłumaczyć jeden z artykułów na język polski. Znalazłem Twój profil w zakładce "Przewodnicy" i stąd moja wiadomość. Mam problem z kwestią opublikowania mojego tłumaczenia. Skorzystałem z narzędzia dla tłumaczy (znalazłem ją w wersji beta i funkcjach eksperymentalnych). Po przetłumaczeniu artykułu były dwie opcje wyboru publikacji: osobisty szkic i nowa strona. Wybierając pierwszą opcję nie było żadnego problemu, tłumaczenie jest zapisane w moich edycjach. Nie mogę jednak opublikować tłumaczenia jako nowej strony. Pojawia się błąd mówiący o tym, że automatyczny filtr edycji wykrył problematyczną treść (Szczegóły: Hit AbuseFilter: Content Translation). Nadmienię, że jeden z akapitów oryginalnego artykułu pominąłem, ponieważ w mojej opinii jest zbędny (cytat dotyczący artysty). Czy istnieje zatem jakiś sposób, aby opublikować moje tłumaczenie i aby artykuł po polsku był ogólnodostępny? Pozdrawiam, C.Wietecha (dyskusja) 01:48, 2 cze 2019 (CEST)

Elżbieta Iiedytuj kod

Witam Przy państwach podległych przydało by się dodać Hongkong do 1997 r. Jako terytorium podległe. Sam nie potrafię tego zrobić, a tylko do Ciebie mogę napisać, dzięki.

Hej. Wystarczy użyć przycisku "Edytuj" na górze każdej strony. Pamiętaj tylko, aby do każdej informacji znaleźć adekwatne źródło. Viatoro (dyskusja) 23:10, 5 cze 2019 (CEST)

Jak utworzyć stronę Wikipedii, dotyczącą matematyki?edytuj kod

Witaj, Viatoro!

Chciałbym utworzyć stronę o tytule

Ciągłość i granica funkcji - ujęcie topologiczne, proste a nie uproszczone

Czy znasz kogoś, kto by mógł ocenić, czy to co napisałem jest warte umieszczenia w Wikipedii, ewentualnie po wprowadzeniu zmian, które by uznał za wskazane?

Z góry dziękuję za wskazanie kontaktu do takiej osoby.

Pozdrawiam

MusJabłkowy (dyskusja) 12:04, 10 cze 2019 (CEST)

snippetsedytuj kod

Działa u Ciebie Wikipedysta:ToSter/snippets.js? U mnie padło jakiś czas temu... SpiderMum (dyskusja) 03:41, 25 cze 2019 (CEST)

No u mnie też są wszystkie widoczne ale przestały reagować na kliknięcia myszką... SpiderMum (dyskusja) 02:55, 26 cze 2019 (CEST)

Przeniesienie hasłaedytuj kod

Szanowny Panie, edytowałam dziś hasło po dłuższej przerwie i popełniłam błędy. Po słusznym skarceniu chyba się poprawiłam, proszę o przejrzenie i przeniesienie hasła, jeśli już się nadaje. Mam nadzieję, że jest encyklopedyczne, bo zamiarem moim było popularyzacja serii, a nie reklama. Z poważaniem D. Jankowska DJwska07 (dyskusja) 19:18, 26 cze 2019 (CEST)

Pytanie dotyczące hasła na wikiedytuj kod

Dzień dobry,

od jakiegoś czasu próbuję zamieścić w Wikipedii hasło. Pierwotnie zostało odrzucone jako reklamowe. Po redakcji zostało zaakceptowane, ale z opcją "do dopracowania, ponieważ brakuje źródeł". Dodałem źródła i hasło się pojawiło w wynikach wyszukiwania, ale po kliknięciu w rozwinięcie, pokazał się komunikat, że hasło wymaga dopracowania. Po kilku tygodniach zniknęło zupełnie. Poniżej treść i link do niego. Czy może Pan mi podpowiedzieć, co robię nie tak? Co zrobić, aby hasło się pojawiło?


Cityboard Media - firma specjalizująca się w reklamie zewnętrznej i usługach digitalowych (reklama w internecie). Jedna z największych tego typu w Polsce. Powstała w 1996 roku. Założycielem i prezesem firmy jest Michał Stan, który w zarządzie spółki zasiada razem z Marcinem Stan[1]. Funkcję Pełnomocnika Zarządu pełni Andrzej Grudziński[2]. Firma posiada kilka tysięcy billboardów w 62 miastach w całej Polsce. Firma należy do Business Centre Club.

Cityboard Media jest właścicielem sieci ekranów LED w Warszawie Ecolight[3]. Sieć uruchomiono w 2011 roku.

1 https://cityboard.pl/o-nasO nas. Cityboard.pl. [dostęp 2019-03-18]. 2 Cityboard Media: Grudziński i Wańkiewicz dyrektorami, Bryła-Gozdyra odchodzi, www.wirtualnemedia.pl [dostęp 2019-03-18] (pol.). 3 https://kupecolight.pl/Kupecolight [dostęp 2019-03-28].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Wiktor_Balcer789/Cityboard_Media

Pozdrawiam serdecznie

Wiktor Balcer789 (dyskusja) 14:46, 26 lip 2019 (CEST)

Nowe hasłoedytuj kod

Dzien dobry Viatoro - przygotowałem nowe hasło: Orkiestra Vita Activa. Umieszone jest w moim brudnopisie. Proszę o pomoc w opublikowaniu hasła. (Poryd (dyskusja) 10:13, 4 wrz 2019 (CEST))

Pomoc przy publikacji artykułuedytuj kod

Cześć, jestem nowym Wikipedystą i chciałbym prosić o pomoc w publikacji mojego pierwszego artykułu :-)

Kwestia dotyczy oprogramowania Kubernetes. Zauważyłem, że w angielskiej Wikipedii jest rozbudowany artykuł na ten temat, a w polskiej nie ma żadnej informacji. Dlatego postanowiłem napisać artykuł wzorując się na angielskiej wersji. Czy mógłbym prosić o pomoc w sprawdzeniu tego artykułu i publikacji oraz ewentualne wskazówki? Na razie znajduje się on w moim brudnopisie Wikipedysta:JerzyEL/brudnopis.

Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam JerzyEL (dyskusja) 11:00, 4 wrz 2019 (CEST)

Wprowadziłem zmiany i czekam na akceptacjęedytuj kod

Bardzo dziękuję za pomoc i rzetelne wskazówki :-) Wprowadziłem zmiany, o których pisałeś, opublikowałem artykuł i teraz czekam na akceptację https://pl.wikipedia.org/wiki/Kubernetes

Pozdrowienia JerzyEL (dyskusja) 14:34, 5 wrz 2019 (CEST)

Jeszcze raz serdeczne dzięki :-) Zajmę się tym kontenerem, bo faktycznie nie wygląda najlepiej ;-) JerzyEL (dyskusja) 14:45, 16 wrz 2019 (CEST)

Prośba o przejrzenie ostatnich zmianedytuj kod

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiera

Pozdrawiam

Łącze do Kwas jasmonowyedytuj kod

Witam,

Proszę w tekście opisującym "Jasmonidy" powiązać "kwasu (−)-jasmonowego" z kwasem jasmonowym opisanym pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_jasmonowy.

Pozdrawiam, Wojciech Sąsiadek

Hej. Każdy może edytować hasło w Wikipedii (przycisk "Edytuj" na górze każdej strony). Ja się natomiast nie odważę dokonać tej edycji, bo wtedy będzie podpisana ona przeze mnie oraz na dobre i na złe związana ze mną, a ja się nie czuję na tyle kompetentny z chemii, żeby potwierdzić, że zapis z powyżej cytowany jest równoznaczny z kwasem jasmonowym (prawdopodobnie jest, ale jakieś niuanse mogą mieć znaczenie w tych nawiasach). Sam kwas jasmonowy jest podlinkowany w pierwszej linijce hasła, więc jakieś powiązanie jest. Viatoro (dyskusja) 13:19, 14 lis 2019 (CET)

prośba o przejrzenieedytuj kod

Poprawiłam (nie wiem o co mi chodziło z tymi hrabstwami xd) https://pl.wikipedia.org/wiki/Dao_(j%C4%99zyk) Julia4646 (dyskusja) 15:07, 1 gru 2019 (CET)

Re: Język infoboxedytuj kod

Wszystkie iso i sil zamieniłem z wymaganych na sugerowane. To daje efekt taki, że edytor nie wymaga ich wypełnienia, ale są na głównej liście parametrów w edytorze i pojawiają się w kodzie nawet jak nie mają określonej wartości. ~malarz pl PISZ 18:42, 3 gru 2019 (CET)

Prośba o przejrzenie ostatnich zmianedytuj kod

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskografia_O.S.T.R.-a Witam. Zgadza się, aktualna lista wyprodukowanych albumów jest istotna w świadku hip-hopowym. Ślicznie dziękuję z góry. ~deton24

The CivilServant Researcher Barnstaredytuj kod

Dear Viatoro,

In June, you volunteered to participate in a multistage study to help Polish Wikipedia understand how to improve experiences for editors. This barnstar recognizes you for completing that project - and for your dedication to helping Polish Wikipedia flourish! Thank you from Team CivilServant - Maximilianklein(CS), User:Juliakamin(cs), and User:CS natematias.


Olejek cedrowyedytuj kod

Dzień dobry,

Proszę o utworzenie połączeń polskiego hasła "olejek cedrowy" z innymi wersjami językowymi, np. angielską https://en.wikipedia.org/wiki/Cedar_oil

Pozdrawiam, Wojciech Sąsiadek

Paweł Kowalewskiedytuj kod

Witam, czy moge prosic o akceptacje aktualizacji na stronie artysty: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Kowalewski. Jestem historykiem sztuki, ktory zaktualizowal jego profil. Pozdrawiam serdecznie i dziekuje!

Tworzenie nowego hasłaedytuj kod

Cześć, chciałbym stworzyć nowe hasło: Terapia zabawą (Play Therapy) Wiem dużo o terapii zabawą, ale nic o tym jak stworzyć to hasło w Wiki. Jak mogę się w tym połapać? Robert od dzieci (dyskusja) 20:16, 15 sty 2020 (CET)

Prośba o sprawdzenie i pomoc w publikacjiedytuj kod

Dzień dobry,

będę bardzo wdzięczny za pomoc w publikacji materiału. Masti słusznie zwrócił mi uwagę na problemy z linkami zewnętrznymi, kategoriami oraz przypisami. Uzupełniłem. Mam nadzieję, że teraz będzie ok. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Adam_Maliszewski/Artur_Pollak

Pozdrawiam Adam Maliszewski (dyskusja) 02:25, 20 sty 2020 (CET)

Jak wstawić hasło ?edytuj kod

Witaj Chcę wstawić do polskiej Wikipedii hasło z wikipedii rosyjskiej. Dokładniej , chodzi mi o informacje o artyście malarzu, któr zresztą był, bo już nie żyje, moim wujkiem. Później będę chciała dodać parę uzupełniających informacji. 2A02:A312:C43D:CE00:B591:41B7:479A:5731 (dyskusja) 17:51, 26 sty 2020 (CET)

Z braku pozostawionego kontaktu odpiszę tutaj. Można przetłumaczyć artykuł z innej Wikipedii, ale przy zachowaniu pewnych reguł. Przede wszystkim musi on posiadać już podane źródła informacji, należy podać autorów w postaci linku do tłumaczonej wersji (link z historii zmian, nie do samego hasła) w opisie zmian, no i sam artykuł musi być przynajmniej poprawny, tj. napisany w miarę obiektywnie i posiadający wyłącznie fakty. Więcej na temat tłumaczeń przeczytasz tutaj. I to jest powiedzmy ta pierwsze edycja po przetłumaczeniu, potem, jeśli chcesz do niej dodać nowe informacje, to zrobisz to w kolejnych edycjach, ale musisz pamiętać, że każdy fakt musi mieć źródło publicznie dostępne, tj. książkę, czasopismo lub duży serwis internetowy. Gdybyś miała więcej pytań, to proszę załóż konto w Wikipedii, żebym mógł odpisać wprost do Ciebie. Viatoro (dyskusja) 14:41, 27 sty 2020 (CET)

Odp.: Prośba o sprawdzenie i pomoc w publikacjiedytuj kod

Odp.: Prośba o sprawdzenie i pomoc w publikacjiedytuj kod

Bardzo dziękuję za cenne wskazówki! Za moment wprowadzę wszystkie i przeredaguję tekst. Rozważałem przez te kilka dni po Pana sugestiach, co zrobic dalej. Pozwolę sobie opublikować artykuł, ze względu na kilka czynników. Pan Artur Pollak: - należy do rozpoznawanych postaci na Śląsku (ze względu na obecność w roli popularyzatora nowych technologii w lokalnych mediach, osoby silnie związanej z Politechniką Śląską oraz nagradzanego śląskiego przedsiębiorcy, który wspiera zrównoważony rozwój i działa społecznie) - posiada kilka bardzo istotnych dokonań na swoim koncie, o których pisały i mówiły media ogólnopolskie: zaprojektowanie i uruchomienie Leonardo Lab, w którym tworzy się technologię dla osób wykluczonych społecznie ze względu na całkowitą niepełnosprawność (ruch gałek ocznych powoduje sterowanie łóżkiem chorego, systemami budynkowymi jak klimatyzacja, okna, drzwi itp., czy wybudowaniem APA Black House- ultarnowoczesnego showroomu technologicznego, jedynego takiego w Polsce, w którym pokazane jest wykorzystywanie inteligentnych technologii w codziennym życiu i pracy- budynek odwiedzają inwestorzy, deweloperzy, naukowcy, studenci architektury czy wycieczki szkolne. - jest zapraszany do istotnych społecznie i gospodarczo polskich oraz międzynarodowych instytucji w roli aktywnego działacza lub członka zarządu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc. Adam Maliszewski (dyskusja) 21:31, 30 sty 2020 (CET)

S. Karaś - hasło po edycjiedytuj kod

Dzień dobry,

zaktualizowałem opis hasła "Sebastian Karaś", który obecnie jest w moim brudnopisie. Nie mam funkcji "przenieś", dlatego proszę o pomoc. To moje pierwsze hasło.

Pozdrawiam Antek

Beyond.pl - wpis na wikipediiedytuj kod

Cześć :)

Od dłuższego czasu nie edytowaliśmy wpisu o nas na wikipedi https://pl.wikipedia.org/wiki/Beyond.pl, a trochę rzeczy się pozmieniało, jak chociażby zmiany w zarządzie, inne ważne wydarzenia, nowe usługi etc. Z tego co wiem, masz profil przewodnika. Czy jesteś w stanie sprawdzić poprawność zmian i je zaakceptować? Będę bardzo wdzięczny :)

Pozdrawiam Adam Miszczak

Beyond.pl - wpis na wikipediiedytuj kod

Cześć,

dzięki za wskazówki co jest dozwolone, a co nie :). Poprawiłem przypis o prezesie spółki z 01.10.2019 oraz dodałem kolejny akapit w sekcji historia odnośnie obecnej zmiany Prezesa spółki (również z przypisem).

Co do loga, to rozumiem, że na przyszłość czerpać lepiej źródło z Wikimedia Commons?

Pozdrawiam ;]

Na podstawie artykułu: "Dyskusja wikipedysty:Viatoro" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy