Dział administracji rządowej


Dział administracji rządowej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[1], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie od października do grudnia 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Spis treści

Działy istniejące | edytuj kod

Administracja publiczna | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Aktywa państwowe | edytuj kod

Dział utworzono 29 lutego 2020[20].

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo | edytuj kod

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Budżet | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej | edytuj kod

Dział utworzono 1 stycznia 2010[48].

Energia | edytuj kod

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Finanse publiczne | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Gospodarka | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Gospodarka morska | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Gospodarka wodna | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Gospodarka złożami kopalin | edytuj kod

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Informatyzacja | edytuj kod

Dział utworzono 1 lipca 2002[109].

Instytucje finansowe | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Klimat | edytuj kod

Dział utworzono 29 lutego 2020[20].

Kultura fizyczna | edytuj kod

Dział utworzono 16 października 2010[120].

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[129].

Łączność | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Obrona narodowa | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2][v].

Oświata i wychowanie | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Praca | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Rodzina | edytuj kod

Dział utworzono 9 września 2010[191].

Rolnictwo | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Rozwój regionalny | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[129].

Rozwój wsi | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Rybołówstwo | edytuj kod

Dział utworzono 24 lutego 2007[217].

Rynki rolne | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[129].

Sprawiedliwość | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Sprawy wewnętrzne | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Sprawy zagraniczne | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Szkolnictwo wyższe i nauka | edytuj kod

Dział utworzono 1 października 2018[243].

Środowisko | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Transport | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Turystyka | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[129].

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | edytuj kod

Dział utworzono 31 stycznia 2005[253].

Zabezpieczenie społeczne | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Zdrowie | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

Żegluga śródlądowa | edytuj kod

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Działy zniesione | edytuj kod

Architektura i budownictwo | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[129].

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | edytuj kod

Dział utworzono 1 stycznia 2002[109].

1 stycznia 2013 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo | edytuj kod

Dział utworzono 1 stycznia 2013[276].

27 listopada 2015 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[129].

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

1 stycznia 2010 w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura | edytuj kod

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[129].

16 października 2010 w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka | edytuj kod

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast | edytuj kod

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Nauka | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2][ad]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb Państwa | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

1 stycznia 2017 dział został zlikwidowany[303].

Sprawy rodziny | edytuj kod

Dział utworzono 24 lutego 2007[217].

9 września 2010 w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższe | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijne | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

31 stycznia 2005 w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 5. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 6. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu budżet zapewnia Ministerstwo Finansów.
 7. Obsługę Ministra do Spraw Unii Europejskiej w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 8. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 9. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 10. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu finanse publiczne zapewnia Ministerstwo Finansów.
 11. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 12. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 13. Obsługę Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja od 6 października 2020 zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 14. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 15. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 16. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu instytucje finansowe zapewnia Ministerstwo Finansów.
 17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010.
 18. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura fizyczna zapewnia Ministerstwo Sportu.
 19. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 20. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001, natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001.
 21. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 22. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56).
 23. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu oświata i wychowanie zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 24. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011.
 25. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 26. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 27. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu rozwój regionalny zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 28. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu szkolnictwo wyższe i nauka zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 29. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 30. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28).
 31. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Przypisy | edytuj kod

 1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1220
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943
 3. a b c d Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941
 4. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590
 5. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343
 6. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325
 7. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128
 8. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436
 9. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897
 10. a b c d Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919
 11. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604
 12. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479
 13. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254
 14. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897
 15. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326
 16. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 17. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1058
 18. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1540
 19. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2264
 20. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 284
 21. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 496
 22. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960
 23. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094
 24. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322
 25. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101
 26. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176
 27. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175
 28. a b c d e Dz.U. z 2019 r. poz. 1841
 29. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2261
 30. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1718
 31. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1118
 32. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1334
 33. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 301
 34. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1119
 35. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1427
 36. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1887
 37. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 908
 38. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1592
 39. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1481
 40. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256
 41. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900
 42. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595
 43. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331
 44. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92
 45. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1059
 46. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2265
 47. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1719
 48. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277
 49. a b Dz.U. z 2009 r. nr 220, poz. 1725
 50. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1492
 51. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266
 52. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899
 53. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316
 54. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98
 55. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2260
 56. Dz.U. z 2020 r. poz. 363
 57. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087
 58. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314
 59. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2256
 60. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 495
 61. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1720
 62. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1119
 63. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 588
 64. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1335
 65. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 867
 66. a b c d e Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 5
 67. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1120
 68. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1428
 69. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1888
 70. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 909
 71. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 954
 72. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1593
 73. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1478
 74. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252
 75. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895
 76. Dz.U. z 2018 r. poz. 93
 77. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1124
 78. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 591
 79. a b c d e Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1336
 80. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 24, poz. 247
 81. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 302
 82. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1121
 83. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1429
 84. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1900
 85. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 539
 86. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 910
 87. a b Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 242
 88. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1594
 89. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1494
 90. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391
 91. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257
 92. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909
 93. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324
 94. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100
 95. a b c d Dz.U. z 2019 r. poz. 2262
 96. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1722
 97. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1035
 98. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1345
 99. a b Dz.U. z 2002 r. nr 85, poz. 766
 100. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1130
 101. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1438
 102. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1899
 103. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 922
 104. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1606
 105. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1493
 106. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267
 107. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904
 108. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323
 109. a b Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800
 110. a b Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 852
 111. a b Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 480
 112. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1123
 113. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1431
 114. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910
 115. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090
 116. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327
 117. Dz.U. z 2018 r. poz. 761
 118. Dz.U. z 2019 r. poz. 2270
 119. Dz.U. z 2020 r. poz. 1716
 120. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857
 121. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1580
 122. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1489
 123. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263
 124. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911
 125. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318
 126. Dz.U. z 2019 r. poz. 2253
 127. Dz.U. z 2019 r. poz. 2380
 128. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1717
 129. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778
 130. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1031
 131. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1337
 132. Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 303
 133. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1122
 134. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1430
 135. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1889
 136. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 911
 137. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1595
 138. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1482
 139. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258
 140. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894
 141. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321
 142. Dz.U. z 2019 r. poz. 2254
 143. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1120
 144. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 841
 145. Dz.U. z 2001 r. nr 75, poz. 801
 146. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 541
 147. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 923
 148. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2257
 149. Dz.U. z 2020 r. poz. 1745
 150. Dz.U. z 2020 r. poz. 1746
 151. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1890
 152. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 913
 153. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1597
 154. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1484
 155. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253
 156. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898
 157. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320
 158. Dz.U. z 2018 r. poz. 99
 159. Dz.U. z 2019 r. poz. 2259
 160. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1117
 161. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1333
 162. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 866
 163. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1118
 164. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1426
 165. a b Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1404
 166. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1886
 167. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 538
 168. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 907
 169. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1591
 170. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1480
 171. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255
 172. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903
 173. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315
 174. Dz.U. z 2019 r. poz. 1055
 175. Dz.U. z 2019 r. poz. 2268
 176. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1848
 177. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1033
 178. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1339
 179. a b Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 304
 180. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1891
 181. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 914
 182. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 243
 183. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1041
 184. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1598
 185. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1485
 186. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260
 187. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905
 188. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 189. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1054
 190. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2267
 191. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1035
 192. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1723
 193. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1034
 194. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1340
 195. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 305
 196. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1125
 197. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1433
 198. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1892
 199. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 915
 200. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1599
 201. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1486
 202. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261
 203. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906
 204. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325
 205. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250
 206. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2258
 207. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1721
 208. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 589
 209. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1893
 210. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 916
 211. a b Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 761
 212. Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1042
 213. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1600
 214. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1487
 215. Dz.U. z 2018 r. poz. 94
 216. Dz.U. z 2019 r. poz. 2263
 217. a b Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 125
 218. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1122
 219. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1342
 220. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 869
 221. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1127
 222. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1435
 223. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1896
 224. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 921
 225. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1603
 226. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1490
 227. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264
 228. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901
 229. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330
 230. Dz.U. z 2019 r. poz. 2271
 231. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491
 232. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265
 233. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1123
 234. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1344
 235. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 870
 236. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1129
 237. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1437
 238. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1898
 239. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 920
 240. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1605
 241. Dz.U. z 2020 r. poz. 362
 242. Dz.U. z 2020 r. poz. 1469
 243. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
 244. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998
 245. Dz.U. z 2019 r. poz. 2255
 246. Dz.U. z 2020 r. poz. 724
 247. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 248. Dz.U. z 2019 r. poz. 2266
 249. Dz.U. z 2020 r. poz. 494
 250. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907
 251. a b Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 953
 252. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1602
 253. Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141
 254. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164
 255. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1124
 256. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1432
 257. Dz.U. z 2004 r. nr 265, poz. 2643
 258. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1036
 259. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1346
 260. Dz.U. z 2002 r. nr 93, poz. 833
 261. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1131
 262. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1439
 263. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1901
 264. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 924
 265. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1607
 266. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1495
 267. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268
 268. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908
 269. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328
 270. Dz.U. z 2018 r. poz. 95
 271. Dz.U. z 2019 r. poz. 2269
 272. Dz.U. z 2020 r. poz. 1470
 273. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091
 274. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 537
 275. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 906
 276. Dz.U. z 2012 r. poz. 951
 277. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396
 278. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494
 279. Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1405
 280. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1895
 281. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 918
 282. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1032
 283. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1338
 284. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 540
 285. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 912
 286. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1596
 287. a b Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 324
 288. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1483
 289. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259
 290. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896
 291. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317
 292. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1121
 293. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1341
 294. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 868
 295. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1126
 296. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1434
 297. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1894
 298. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 917
 299. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1601
 300. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1488
 301. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262
 302. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902
 303. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 304. Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 760
Na podstawie artykułu: "Dział administracji rządowej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy