Dział administracji rządowej


Dział administracji rządowej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[1], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie od października do grudnia 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Spis treści

Działy istniejące | edytuj kod

Administracja publiczna | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Aktywa państwowe | edytuj kod

Dział utworzono 29 lutego 2020[20].

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo | edytuj kod

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Budżet | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej | edytuj kod

Dział utworzono 1 stycznia 2010[46].

Energia | edytuj kod

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Finanse publiczne | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Gospodarka | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Gospodarka morska | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Gospodarka wodna | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Gospodarka złożami kopalin | edytuj kod

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Informatyzacja | edytuj kod

Dział utworzono 1 lipca 2002[105].

Instytucje finansowe | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Klimat | edytuj kod

Dział utworzono 29 lutego 2020[20].

Kultura fizyczna | edytuj kod

Dział utworzono 16 października 2010[115].

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[123].

Łączność | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Obrona narodowa | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2][p].

Oświata i wychowanie | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Praca | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Rodzina | edytuj kod

Dział utworzono 9 września 2010[182].

Rolnictwo | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Rozwój regionalny | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[123].

Rozwój wsi | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Rybołówstwo | edytuj kod

Dział utworzono 24 lutego 2007[206].

Rynki rolne | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[123].

Sprawiedliwość | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Sprawy wewnętrzne | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Sprawy zagraniczne | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Szkolnictwo wyższe i nauka | edytuj kod

Dział utworzono 1 października 2018[232].

Środowisko | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Transport | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Turystyka | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[123].

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | edytuj kod

Dział utworzono 31 stycznia 2005[242].

Zabezpieczenie społeczne | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Zdrowie | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

Żegluga śródlądowa | edytuj kod

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Działy zniesione | edytuj kod

Architektura i budownictwo | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[123].

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | edytuj kod

Dział utworzono 1 stycznia 2002[105].

1 stycznia 2013 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo | edytuj kod

Dział utworzono 1 stycznia 2013[265].

27 listopada 2015 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[123].

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

1 stycznia 2010 w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura | edytuj kod

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport | edytuj kod

Dział utworzono 10 września 1999[123].

16 października 2010 w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka | edytuj kod

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast | edytuj kod

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Nauka | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2][u]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb Państwa | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

1 stycznia 2017 dział został zlikwidowany[292].

Sprawy rodziny | edytuj kod

Dział utworzono 24 lutego 2007[206].

9 września 2010 w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższe | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijne | edytuj kod

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

31 stycznia 2005 w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 5. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 6. Obsługę Ministra do Spraw Unii Europejskiej w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 7. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 8. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 9. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 10. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 11. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 12. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010.
 14. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001, natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001.
 15. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 16. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56).
 17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011.
 18. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 19. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 20. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 21. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28).
 22. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Przypisy | edytuj kod

 1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1220
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943
 3. a b c d Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941
 4. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590
 5. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343
 6. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325
 7. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128
 8. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436
 9. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897
 10. a b c d Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919
 11. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604
 12. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479
 13. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254
 14. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897
 15. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326
 16. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 17. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1058
 18. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1540
 19. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2264
 20. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 284
 21. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 496
 22. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960
 23. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094
 24. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322
 25. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101
 26. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176
 27. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175
 28. a b c d e Dz.U. z 2019 r. poz. 1841
 29. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2261
 30. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1118
 31. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1334
 32. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 301
 33. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1119
 34. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1427
 35. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1887
 36. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 908
 37. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1592
 38. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1481
 39. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256
 40. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900
 41. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595
 42. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331
 43. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92
 44. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1059
 45. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2265
 46. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277
 47. a b Dz.U. z 2009 r. nr 220, poz. 1725
 48. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1492
 49. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266
 50. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899
 51. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316
 52. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98
 53. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2260
 54. Dz.U. z 2020 r. poz. 363
 55. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087
 56. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314
 57. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2256
 58. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 495
 59. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1119
 60. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 588
 61. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1335
 62. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 867
 63. a b c d e Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 5
 64. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1120
 65. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1428
 66. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1888
 67. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 909
 68. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 954
 69. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1593
 70. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1478
 71. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252
 72. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895
 73. Dz.U. z 2018 r. poz. 93
 74. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1124
 75. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 591
 76. a b c d e Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1336
 77. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 24, poz. 247
 78. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 302
 79. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1121
 80. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1429
 81. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1900
 82. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 539
 83. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 910
 84. a b Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 242
 85. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1594
 86. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1494
 87. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391
 88. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257
 89. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909
 90. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324
 91. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100
 92. a b c d Dz.U. z 2019 r. poz. 2262
 93. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1035
 94. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1345
 95. a b Dz.U. z 2002 r. nr 85, poz. 766
 96. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1130
 97. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1438
 98. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1899
 99. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 922
 100. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1606
 101. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1493
 102. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267
 103. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904
 104. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323
 105. a b Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800
 106. a b Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 852
 107. a b Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 480
 108. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1123
 109. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1431
 110. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910
 111. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090
 112. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327
 113. Dz.U. z 2018 r. poz. 761
 114. Dz.U. z 2019 r. poz. 2270
 115. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857
 116. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1580
 117. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1489
 118. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263
 119. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911
 120. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318
 121. Dz.U. z 2019 r. poz. 2253
 122. Dz.U. z 2019 r. poz. 2380
 123. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778
 124. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1031
 125. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1337
 126. Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 303
 127. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1122
 128. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1430
 129. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1889
 130. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 911
 131. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1595
 132. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1482
 133. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258
 134. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894
 135. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321
 136. Dz.U. z 2019 r. poz. 2254
 137. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1120
 138. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 841
 139. Dz.U. z 2001 r. nr 75, poz. 801
 140. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 541
 141. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 923
 142. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2257
 143. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1890
 144. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 913
 145. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1597
 146. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1484
 147. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253
 148. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898
 149. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320
 150. Dz.U. z 2018 r. poz. 99
 151. Dz.U. z 2019 r. poz. 2259
 152. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1117
 153. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1333
 154. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 866
 155. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1118
 156. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1426
 157. a b Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1404
 158. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1886
 159. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 538
 160. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 907
 161. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1591
 162. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1480
 163. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255
 164. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903
 165. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315
 166. Dz.U. z 2019 r. poz. 1055
 167. Dz.U. z 2019 r. poz. 2268
 168. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1033
 169. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1339
 170. a b Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 304
 171. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1891
 172. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 914
 173. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 243
 174. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1041
 175. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1598
 176. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1485
 177. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260
 178. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905
 179. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 180. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1054
 181. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2267
 182. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1035
 183. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1034
 184. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1340
 185. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 305
 186. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1125
 187. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1433
 188. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1892
 189. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 915
 190. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1599
 191. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1486
 192. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261
 193. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906
 194. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325
 195. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250
 196. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2258
 197. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 589
 198. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1893
 199. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 916
 200. a b Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 761
 201. Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1042
 202. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1600
 203. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1487
 204. Dz.U. z 2018 r. poz. 94
 205. Dz.U. z 2019 r. poz. 2263
 206. a b Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 125
 207. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1122
 208. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1342
 209. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 869
 210. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1127
 211. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1435
 212. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1896
 213. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 921
 214. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1603
 215. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1490
 216. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264
 217. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901
 218. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330
 219. Dz.U. z 2019 r. poz. 2271
 220. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491
 221. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265
 222. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1123
 223. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1344
 224. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 870
 225. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1129
 226. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1437
 227. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1898
 228. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 920
 229. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1605
 230. Dz.U. z 2020 r. poz. 362
 231. Dz.U. z 2020 r. poz. 1469
 232. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
 233. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998
 234. Dz.U. z 2019 r. poz. 2255
 235. Dz.U. z 2020 r. poz. 724
 236. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 237. Dz.U. z 2019 r. poz. 2266
 238. Dz.U. z 2020 r. poz. 494
 239. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907
 240. a b Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 953
 241. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1602
 242. Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141
 243. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164
 244. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1124
 245. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1432
 246. Dz.U. z 2004 r. nr 265, poz. 2643
 247. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1036
 248. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1346
 249. Dz.U. z 2002 r. nr 93, poz. 833
 250. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1131
 251. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1439
 252. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1901
 253. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 924
 254. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1607
 255. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1495
 256. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268
 257. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908
 258. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328
 259. Dz.U. z 2018 r. poz. 95
 260. Dz.U. z 2019 r. poz. 2269
 261. Dz.U. z 2020 r. poz. 1470
 262. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091
 263. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 537
 264. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 906
 265. Dz.U. z 2012 r. poz. 951
 266. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396
 267. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494
 268. Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1405
 269. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1895
 270. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 918
 271. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1032
 272. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1338
 273. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 540
 274. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 912
 275. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1596
 276. a b Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 324
 277. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1483
 278. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259
 279. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896
 280. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317
 281. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1121
 282. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1341
 283. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 868
 284. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1126
 285. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1434
 286. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1894
 287. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 917
 288. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1601
 289. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1488
 290. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262
 291. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902
 292. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 293. Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 760
Na podstawie artykułu: "Dział administracji rządowej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy