Edmund Pawlak


Edmund Pawlak w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Edmund Pawlak 2008

Edmund Zygmunt Pawlak (ur. 15 stycznia 1934, Słupca, zm. 10 września 2016[1][2]) – polski naukowiec, profesor nadzwyczajny, doktor nauk technicznych (elektronik-technologia), inżynier, polityk, dyplomata. W ostatnim okresie życia był profesorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, oraz prezesem Fundacji Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Spis treści

Edukacja | edytuj kod

Studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (Mechatroniki) i na Wydziale Elektroniki otrzymując tytuł magistra inżyniera w 1959 roku, i tytuł doktora nauk technicznych w 1975 roku. W 1977 ukończył studia dyplomatyczno-konsularne na Akademii Nauk Społecznych.

W latach 1996-1997 uczestniczył w studiach seminaryjnych poświęconych Unii Europejskiej w celu przygotowania administracji centralnej kraju, do członkostwa Polski w UE. W szczególności obejmowały one: zarządzanie sprawami publicznymi w procesie integracji europejskiej (Instytut Europejski w Łodzi wraz z European Institute of Public Administration Maastricht), przygotowanie i prowadzenie negocjacji akcesyjnych (MSZ Sztokholm), proces dostosowanie do prawa wspólnotowego (organizator – Niemiecka Fundacja Międzynarodowa Współpracy Prawa w Bonn w Bratysławie); i inne seminaria w URM.

W 2012 władze uczelni PW nadały nu „Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej” i medal 50-cio lecia Wydziału Mechaniki Precyzyjnej i Mechatroniki[3][4].

Zajmowane stanowiska | edytuj kod

W latach 1951-1953 pełnił obowiązki zastępcy kierownika Oddziału NBP w Słupcy. W latach 1958-1982 był nauczycielem akademickim na Politechnice Warszawskiej (asystent w Instytucie Technologii Przyrządów Precyzyjnych oraz starszy wykładowca w Instytucie Technologii Elektronowej).

W latach 1977-1981 radca, zastępca ambasadora RP w Szwecji[potrzebny przypis]. W latach 1990-1995 ambasador, szef Misji RP w Królestwie Jordanii[potrzebny przypis].

W latach 1997-2006 był konsultantem Związku Banków Polskich.

Od 1998 roku jest prof. Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (WSUS)[5]. Kierunek Zarządzania: systemy zarządzania w Unii Europejskiej wraz z polityką kulturalną UE. Jest członkiem Rady Programowej Zeszytów Naukowych „Wiedza i Umiejętności”. W latach 1998-2006 i 2008-2012 był członkiem senatu uczelni.

W latach 2003-2006 był członkiem Rady Programowej Instytutu Zarządzania w Warszawie[6].

Polityka | edytuj kod

W latach 1982-1990 pełnił funkcje polityczne m.in. podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów, doradcy wicepremiera i premiera URM, dyrektora generalnego, sekretarza premiera M. F. Rakowskiego. Był również doradcą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w URM w 1996. W latach 1997-2006 pełnił funkcję doradcy KERM i Komitetu Stałego Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W 1996 był jednym z założycieli Fundacji Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. A. Mickiewicza powołanej przy auspicji Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego[7][8][9][10][11][12][13][14]. Od 1996 do dziś pełni funkcję prezesa zarządu. Fundacja prowadzi działalność społeczno-polityczną na rzecz zbliżenia polsko-litewskiego[15]. Z ramienia Fundacji w latach 1997-2005 był członkiem Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Republiki Litewskiej powołanego przez Prezydenta Polski. Zainicjował polsko-litewską honorową nagrodę im. Jerzego Giedroycia przyznawaną wspólnie przez Prezydentów Polski i Litwy za rozwój przyjaźni i współpracy między społeczeństwami obydwu państw[16]. W latach 2001-2005 pełnił rolę sekretarza Polskiej Kapituły tej nagrody[17]. Otrzymał Wstęgę Niemna nadaną przez Polsko-Litewską Izbę Gospodarczą.

Działalność naukowa | edytuj kod

Badania struktury i właściwości elektrycznych cienkich polikrystalicznych warstw i inne publikacje w tym książkowe:

 • „Correlation between the structure and the 1/f noise of the polycrystalline CdxHg1-xTe (x=0,1)”, E. Pawlak, A. Świt, B. Paszkowski (Electron Technology) 1977,
 • „Struktura i właściwości szumowe cienkich polikrystalicznych warstw CdxHg1-xTe (x=0,1) w zakresie małych częstotliwości”, PW, Prace naukowe, Elektronika nr. 32, s. 110, Warszawa 1977,
 • „Struktura a niektóre właściwości elektryczne cienkich polikrystalicznych warstw CdxHg1-xTe (x=0,1)”, E. Pawlak, E. Stolarski, Archiwum Elektrotechniki PAN, 1977,
 • „The effect of the structure of polycrystalline CdxHg1-xTe (x= 0.1) thin films on their resistance and capacitance at high frequencies”, E.Pawlak (Electron Technology), 14, Warszawa 1981
 • „The effect of the structure of polycrystalline CdxHg1-xTe (x=0,1) thin films on their admittance”, E.Pawlak (Electron Technology) 1982,
 • „Bezkontaktowa metoda pomiaru admitancji płytek półprzewodnikowych”, E.Pawlak (Archiwum Elektrotechniki PAN) 1982,
 • „Przewodnictwo cienkich polikrystalicznych warstw związków półprzewodnikowych”, E.Pawlak (Rozprawy Elektrotechniczne PAN) 1985,
 • „Modele przewodnictwa cienkich polikrystalicznych warstw krzemu”, E.Pawlak (Rozprawy Elektrotechniczne PAN) 1987;
 • „Technologia Przyrządów Precyzyjnych” E.Pawlak wspólnie z A. Panasiukiem, wydanie I w 1964, aż do wydania VI 1986, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • „Mikropołączenia ultradźwiękami w elektronice i mechanice precyzyjnej”, E. Pawlak, Nowa Technika 58, stron 100, TWN-T, Warszawa 1965,

Odznaczenia | edytuj kod

 • Krzyż Komandorski, Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Order Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina, IV klasy (Oficerski),
 • Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Odznaczenie z okazji przyjęcia Litwy do NATO nadane przez prezydenta RL Valdasa Adamkusa,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
 • Medal 30-lecia CSRS i 40-lecia PRL.

Organizacje i członkostwa | edytuj kod

 • Członek Komendy Hufca Konin, stopień HO, ZHP 1946-49,
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego 1958-81,
 • Sekretarz Komisji Centralnej Rady ZZ 1966-71,
 • Działacz Zrzeszenia Studentów Polskich 1954-69:
 • Przewodniczący studentów i Rady Uczelnianej ZSP Politechniki Warszawiej w latach 1956-1958,
 • Członek redakcji „Politechnik” 1957-59,
 • PZPR 1963-90,
 • Członek Rady Okręgowej i Naczelnej ZSP 1957-63: Komitetu Wykonawczego RN i przewodniczący Komitetu Uczelni Technicznych 1960-63, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej ZSP i przewodniczący Komisji Nauki RN ZSP 1963-66,(otrzymał Medal 600-lecia UJ, 200-lecia KEN, 500-lecia Mikołaja Koernika oraz statuetkę za zasługi dla rozwoju Studenckiego Ruchu Naukowego),
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZSP 1966-69,
 • Członek honorowy ZSP (od 1969); w 2012 roku otrzymał Medal za Zasługi dla Ruchu Studenckiego z okazji 60-tej rocznicy powstania ZSP,
 • ZMS (1959-63) członek Rady Studenckiej Zarządu Głównego (1961-63),
 • Członek Rady Wynalazczości przy Urzędzie Patentowym (1966-71),
 • Członek Polskiej Grupy Narodowej AIPPI (1973-77),
 • Członek Polskiego Komitetu Narodowego PUGWASH (1973-77);
 • Współzałożyciel, wiceprzewodniczący i przewodniczący Polskiej Komitetu IAESTE (1963-78), Organizator 19. międzynarodowej Konferencji IAESTE (1966), w 2009 roku podczas 50. rocznicy Polskiej Komitetu i 62. międzynarodowej Konferencji (drugiej w Polsce) nagrodzony kryształowym emblematem „IAESTE 1948-2008” przez międzynarodowy Sekretariat Generalny za wkład w rozwój tej organizacji[18][19],
 • Współzałożyciel i członek Krajowej Rady Wspierania Inicjatyw Gospodarczych przy Sejmie RP (1987-90),
 • Członek Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego (od 1987) i Fundacji Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego,
 • Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Europejski” w 2000,
 • Członek, założyciel Stowarzyszenia „Ordynacka” (2001)
 • Członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej od 2003, w 2011 otrzymał Certyfikat Przynależności za Owocną Współpracę.

Przypisy | edytuj kod

 1. Edmund Pawlak (pol.). nekrologi.wyborcza.pl. [dostęp 2016-09-15].
 2. Edmund Pawlak (pol.). nekrologi.wyborcza.pl. [dostęp 2016-09-15].
 3. Jubileusz 55-lecia Wydziału Mechaniki Precyzyjnej - Mechatroniki, jubileusz.mchtr.pw.edu.pl [dostęp 2017-11-15]  (pol.).
 4. 50 lat Wydziału Mechatroniki d. Mechaniki Precyzyjnej, oprac. prof. Z. Mrugalski, Wydawnictwo Mechatroniki PW, s. 104, 2012.
 5. http://wsus.pl/pl/wsus/wykladowcy.
 6. Przewodniczącą Rady Instytutu była Danuta Hübner, Minister Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
 7. Ponowna Współpraca Obojga Narodów, rozmowa prof. Edmund Pawlak, prezes Fundacji i członek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i RL, rozmawia A. M. Radecki „Znad Wilii” 2001 nr. 6, s. 7-15.
 8. T. Dymaczewski, Klejnot trudnego dziedzictwa, „PEGAZ Poznański (Finanse, Komunikacja Społeczna, Kultura) 2003 nr. 56, s. 11-12 oraz Rozmowa z E. Pawlakiem, s. 13-17.
 9. E. Pawlak, 10 lat w służbie społeczeństw Polski i Litwy, „Znad Wilii” 2007 nr 3, s. 112-117 oraz E. Pawlak, Od Fundacji do wspólnego Funduszu, rozmowa Edmunda Pawlaka z Romualdem Mieczkowskim, s. 118-121.
 10. E. Pawlak, I nie tylko pod kątem 20-lecia Znad Wilii, „Znad Wilii” 2010 nr. 4, s. 34-38.
 11. E. Pawlak, Co wspólnie zrobimy dla Europy?, „Dylematy Sąsiedztwa” tom VII listopad 2008, s. 82-85.
 12. Pod red. E. Pawlak, Polska i Litwa (Lietuwa i Lenkija) 10-lecie wznowienia stosunków dyplomatycznych, dyplomatycznych, w językach polskim i litewskim, 5 września 2001 Pałac Prezydencki, Fundacja Wpierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza w Warszawie pod auspicjami Prezydenta RP, stron 207 (Tłumaczenie na język litewski), E. Pawlak, Rok Litwy w Polsce, s. 15-25, wstęp i redakcja całości Fundacja Wpierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza w Warszawie, s. 98-103 (s. 172-176 w języku litewskim).
 13. Lithuania 1/2001, X-lecie odnowienia stosunków dyplomatycznych Polski z Litwą (Polska-Litwa w XX wieku Polska i Litwa Razem w XXI wieku); 296 stron Warszawa: E. Pawlak, Wstęp „Bene merentibus”, Wywiad z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim str. 13-20 z rozmowy E. Pawlak, Spojrzenie na Fundacje Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. A. Mickiewicza w Warszawie str. 284-290.
 14. Lithuania 1/2001 – Kulturos Barai Vilnius 2001 stron 360 (wyłącznie w języku litewskim), s. 18-27 (Edmundos Pawlakos interviu A. Kwaśniewskim, s. 349-355; E. Pawlakom, Mickeviciaus Fonda Lenkijos).
 15. E. Pawlak, Cela schodzi do parteru, „Znad Wilii” 2008 nr 4, s. 21-30 oraz E. Pawlak, C. Okińczyc, Pismo do Ministra Kultury RP, s. 31-33.
 16. E. Pawlak, Jerzy Giedroyć – patron polsko-litewskiej nagrody, „Znad Wilii” 2006 nr. 4, s. 9-15.
 17. Prezydent wręczył nagrody im. Jerzego Giedroycia – artykuł.
 18. IAESTE – Komitet Honorowy.
 19. IAESTE, „Poznaj Świat”, nr. 03/542/2002, Warszawa, s. 38-44.
Kontrola autorytatywna (osoba):
Na podstawie artykułu: "Edmund Pawlak" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy