Errno


errno w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

errnouniksowy mechanizm zgłaszania błędów przez funkcje libc, a w szczególności jądra. Jeśli funkcja zakończy się błędem, sygnalizuje to zwracając zwykle -1 lub, w przypadku funkcji zwracających wskaźnik, NULL. Program powinien wtedy zajrzeć do zmiennej globalnej errno, żeby dowiedzieć się, jaki dokładnie błąd wystąpił. Jeśli funkcja zakończy się pomyślnie, zawartość errno nie jest zdefiniowana – w szczególności może tam znajdować się kod błędu niezwiązany z ostatnim wywołaniem danej funkcji[1]. Ma to miejsce np. w przypadku, gdy funkcja foo wywoła funkcję bar, przy czym ta druga zwróci błąd, co jednak nie przeszkodzi pierwszej w pomyślnym wykonaniu. Może się też zdarzyć, że pomyślne wywołanie funkcji potencjalnie modyfikującej errno nie zmieni poprzedniej wartości tej zmiennej.

Zmienna errno jest zdefiniowana w nagłówku errno.h.

Popularne kody błędów to:

  • EACCES – odmowa dostępu
  • EAGAIN – zasób tymczasowo niedostępny
  • EBADF – niepoprawny deskryptor plików
  • EINTR – podczas wykonywania funkcji nastąpiło przerwanie
  • EINVAL – błędny argument
  • ENOTSUP – operacja nie jest zaimplementowana
  • EPERM – operacja niedozwolona
  • EPIPE – przerwany potok

Opis błędu w odpowiednim dla danego locale języku można otrzymać za pomocą funkcji:

char *strerror(int errnum); 

Niestety nie jest ona bezpieczna w programach wielowątkowych, gdzie należy korzystać z trudniejszej w użyciu:

int strerror_r(int errnum, char *buf, size_t n); 

Przykład | edytuj kod

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <errno.h> int main(int argc, char **argv) { int files = argc - 1; FILE *file; char *fname; int i; if (!files) { fprintf(stderr, "Usage: %s <files>\n", argv[0]); return 1; } for (i = 1; i <= files; ++i) { fname = argv[i]; file = fopen(fname, "r"); if (file == NULL) { fprintf(stderr, "Error while trying to open '%s': %s\n", fname, strerror(errno)); } else { fprintf (stderr, "'%s' opened successfully\n", fname); fclose (file); } } return 0; } 

Przypisy | edytuj kod

  1. ERR30-C. Set errno to zero before calling a library function known to set errno, and check errno only after the function returns a value indicating failure - SEI CERT C Coding Standard - Confluence, wiki.sei.cmu.edu [dostęp 2018-11-18] .
Na podstawie artykułu: "Errno" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy