Europa Wschodnia


Europa Wschodnia w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Europa Wschodnia

Europa Wschodnia – termin określający wschodnią część kontynentu europejskiego. Region ten jest różnie definiowany.

Spis treści

Definicje | edytuj kod

Według ONZ | edytuj kod

Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych | edytuj kod

Europa Wschodnia według Grupy Ekspertów ds. Nazw Geograficznych.

Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych, wchodząca w skład Wydziału Statystycznego Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ, została założona w celu rozpatrzenia technicznych problemów standaryzacji nazw geograficznych. Grupa ta składa się z ekspertów wchodzących w skład różnych sekcji geograficznych i językowych, powołanych podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Standaryzacji Nazw Geograficznych.

W skład sekcji „Europa Wschodnia oraz Azja Północna i Środkowa” wchodzą przedstawiciele następujących państw europejskich[1]:

Sekcję tę tworzą również następujące państwa azjatyckie: Armenia, Azerbejdżan, Mongolia, Uzbekistan i Kirgistan.

Ponieważ poszczególne państwa mają pełną dowolność w wyborze sekcji regionalnej, do której będą należeć, podział taki nie jest formalny.

Wydział Statystyczny ONZ | edytuj kod

Wielkie regiony Europy według klasyfikacji statystycznej ONZ. Legenda:

     Europa Wschodnia

Europa wschodnia według bazy danych The World Factbook CIA Dwa wielkie regiony kulturowe Europy: cywilizacji wschodniej (oznaczony na szaro) i cywilizacji zachodniej (oznaczony na czerwono) Mapa głównych cywilizacji według Huntingtona. Cywilizacja bizantyjsko-prawosławna oznaczona jest kolorem błękitnym Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcji Międzymorza

Według podziału używanego przez Wydział Statystyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych do własnych celów[2] w skład Europy Wschodniej wchodzą:

Zakwalifikowanie konkretnych państw lub obszarów do danego regionu ma na celu ułatwienie badań statystycznych i nie jest wyrazem uznania przez Organizację Narodów Zjednoczonych przynależności politycznej lub innej danego państwa lub obszaru[3].

Według klasyfikacji CIA | edytuj kod

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza, w swoim corocznym raporcie The World Factbook[4], do krajów Europy Wschodniej zalicza:

Natomiast do krajów Europy Południowo-Wschodniej CIA zalicza:

 Rosja zaklasyfikowana jest jako państwo transkontynentalne.

Klasyfikacja polityczna | edytuj kod

Klasyfikacja polityczna podczas zimnej wojny | edytuj kod

Klasyfikacja kulturowa | edytuj kod

Europa Wschodnia, w znaczeniu kulturowym, należy do bizantyjsko-prawosławnego (bizantyjsko-słowiańskiego) kręgu kulturowego – pod względem kulturowym zalicza się do niej następujące państwa:

Ponadto, do kręgu tego należą następujące państwa Europy Południowo-Wschodniej:

 Rumunia przynależy częściowo do Europy Wschodniej (Mołdawia zachodnia), Południowo-Wschodniej (Wołoszczyzna) i Środkowej (Siedmiogród, Banat, Bukowina).

Definicja kulturowa | edytuj kod

Naukowcy zajmujący się podziałami Europy wyraźnie odróżniają, w ujęciu kulturowym, Europę Południowo-Wschodnią: dawne bizantyjskie cesarstwo wschodnie i państwa stworzone przez Słowian na Półwyspie Bałkańskim – terytorium niegdyś podbite przez Imperium Osmańskie, od Europy Wschodniej, której centrum kulturowym jest Rosja, mająca za sobą doświadczenie wieloletniego jarzma tatarskiego i która wykształciła swój specyficzny model kulturowy[6].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. United Nations Statistics Division – Geographical Names and Information Systems.
  2. ONZ: Composition of macro geographical (continental) regions [... (ang.). United Nations Statistics Division, 2008-01-31. [dostęp 2008-08-22].
  3. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm.
  4. CIA: The World Factbook (ang.). [dostęp 2008-02-22].
  5. Według CIA factbook Estonia pod względem geograficznym sklasyfikowana jest w Europie Wschodniej, zaś pod względem ekonomicznym w Europie Środkowej.
  6. O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 2002, rozdział VII i przywołana tam literatura (tytuł oryginału: The Limits and Divisions of European History, London and New York 1950).

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (region geograficzny):
Na podstawie artykułu: "Europa Wschodnia" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy