Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych


Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority, ESMA) – organ Unii Europejskiej o profilu ekonomicznym, będący następcą CESR.

Spis treści

Członkowie | edytuj kod

Członkami są reprezentanci wszystkich właściwych krajowych organów nadzoru, każdy z prawem głosu. Polskę w Radzie Organów Nadzoru ESMA (ang. Board of Supervisors) reprezentuje Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto w obradach uczestniczą (bez prawa głosu):

  • Przewodniczący EIOPA
  • Przedstawiciel Komisji Europejskiej
  • Przedstawiciel ESRB
  • Przedstawiciel ESMA
  • Przedstawiciel EBA

Historia | edytuj kod

ESMA zastąpiła Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR), powstały w 6 czerwca 2001 w celu konwergencji praktyk nadzorczych poprzez wydawanie niewiążących wytycznych i rekomendacji oraz doradzanie Komisji Europejskiej w zakresie opracowywanych przez nią aktów prawnych. Jednym z głównych elementów reformy nadzoru finansowego w UE było powołanie trzech Europejskich Urzędów Nadzoru, nazywanych Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego, w miejsce wcześniej funkcjonujących komitetów nadzorców europejskich (CEBS, CEIOPS, CESR), zwanych komitetami 3. poziomu procedury Lamfalussy’ego.Powołane w ich miejsce Europejskie Urzędy Nadzoru mają znacznie szerszy zakres zadań, a także uprawnień i kompetencji.

Cele | edytuj kod

Głównym celem ESMA jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora kapitałowego, w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zapewnienie zaufania do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług finansowych.

Struktura | edytuj kod

W skład Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wchodzą:

  • Rada Organów Nadzoru (ang. Board of Supervisors – BoS)
  • Zarząd (ang. Management Board – MB)
  • Przewodniczący (ang. Chairperson)
  • Dyrektor Wykonawczy (ang. Executive Director)
  • Komisja Odwoławcza (ang. Board of Appeal – BoA) – wspólna dla wszystkich trzech instytucji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (agencje Unii Europejskiej):
Na podstawie artykułu: "Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy