FAO


Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z FAO) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) – organizacja wyspecjalizowana ONZ zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich. Organizacja wspiera także kraje rozwijające się w podnoszeniu wydajności i modernizacji rolnictwa.

Została utworzona z inicjatywy 44 państw koalicji antyhitlerowskiej uczestniczących w konferencji poświęconej problemom rolnictwa i wyżywienia, która odbyła się w maju 1943 roku w Hot Springs[1]. Konferencja powołała do życia komisję, której celem było opracowanie projektu umowy założycielskiej FAO. Pierwsza sesja konferencji FAO rozpoczęła się 16 października 1945 roku w mieście Québec[1]. Pierwszego dnia podpisano na niej umowę założycielską, noszącą nazwę konstytucji.

Do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa należą 194 państwa, w tym Unia Europejska (jako organizacja członkowska) oraz Wyspy Owcze i Tokelau jako członkowie stowarzyszeni[2].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Siedziba FAO w Rzymie

Idea międzynarodowej organizacji zajmującej się żywnością i rolnictwem pojawiła się na przełomie XIX i XX wieku głównie za sprawą amerykańskiego rolnika i aktywisty Davida Lubina. W maju i czerwcu 1905 roku w Rzymie odbyła się międzynarodowa konferencja, która doprowadziła do utworzenia Międzynarodowego Instytutu Rolnego[3].

W 1943 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt zwołał Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Przedstawiciele 44 państw koalicji antyhitlerowskiej zgromadzili się w dniach 18 maja do 3 czerwca w The Homestead Resort w Hot Springs. Zobowiązali się oni do założenia organizacji zajmującej się rolnictwem i żywnością. 16 października 1945 w Québec odbyła się pierwsza sesja FAO, podczas której podpisano Konstytucję Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa[4].

II wojna światowa zakończyła działalność Międzynarodowego Instytutu Rolnego, choć oficjalnie rozwiązano go na mocy rezolucji Stałego Komitetu z dnia 27 lutego 1948 roku, a jego zadania przejęła FAO[5].

Cele | edytuj kod

Cele FAO są następujące[6]:

 • pomoc w wyeliminowaniu głodu, niedożywienia i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego,
 • promowanie zrównoważonego rozwoju oraz pomoc w zwiększaniu produktywności w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie,
 • polepszanie warunków życia ludności wiejskiej,
 • stworzenie wydajnego i dostępnego dla wszystkich systemu rolnego i spożywczego,
 • promowanie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej,
 • zapewnienie niezbędnego kredytu rolnego,
 • zwiększenie odporności na kryzysy.

Członkostwo | edytuj kod

Członkowie FAO.

Członkami zwyczajnymi FAO mogą być państwa. Status członka zwyczajnego uzyskuje się w wyniku decyzji konferencji FAO, podjętej większością ⅔ głosów, po uprzednim złożeniu podania o przyjęcie oraz dokumentu o zaakceptowaniu zobowiązań wynikających z umowy założycielskiej FAO. Członkami stowarzyszonymi mogą być obszary niesamodzielne, przyjmowane w analogiczny sposób na wniosek państwa, reprezentującego je w stosunkach międzynarodowych. Nie mają one prawa głosowania ani pełnienia jakichkolwiek funkcji w FAO. Każde państwo może wystąpić z FAO. Wystąpienie następuje w rok od momentu zawiadomienia Dyrektora Generalnego FAO o podjęciu przez państwo takiej decyzji. W latach 1949–1951 z FAO wystąpiły: Polska (25 kwietnia 1950), Czechosłowacja (27 grudnia 1949) i Węgry, które były członkami założycielskimi FAO[7]. W 1958 roku Polska ponownie przystąpiła do FAO[8].

W 2013 roku członkami FAO były 194 państwa, Unia Europejska oraz 2 członków stowarzyszonych (Wyspy Owcze i Tokelau)[9].

Organy | edytuj kod

W 1951 roku przeniesiono siedzibę główną Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa z Waszyngtonu do Rzymu. Organizacja jest kierowana przez Konferencję Narodów Zjednoczonych składającą się z przedstawicieli państw członkowskich, która zbiera się co dwa lata w celu określenia polityki, programu oraz kierunków działań FAO, uchwalenia budżetu oraz przeglądu projektów realizowanych w danym czasie. Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem. Podjęcie decyzji wymaga zwykłej większości głosów, jedynie decyzje w sprawie przyjęcia nowych członków, budżetu i poprawek do umowy założycielskiej wymaga większości ⅔ głosów. Decyzje kierowane pod adresem państw mają charakter zaleceń. Organem zarządzającym jest Rada, składająca się z 49 członków zwyczajnych, wybieranych przez Konferencję na 3 lata zgodnie z zasadą sprawiedliwej reprezentacji geograficznej państw. Na czele Rady stoi Przewodniczący, wybierany imiennie.

FAO złożona jest z sześciu wydziałów: Rolnictwa i Ochrony Konsumentów, Rozwoju Gospodarczego i Społecznego, Rybołówstwa i Akwakultury, Leśnictwa, Usług dla Przedsiębiorstw i Współpracy Technicznej oraz Zarządzania Programami[10].

Dyrektorzy Generalni | edytuj kod

José Graziano da Silva, poprzedni Dyrektor Generalny FAO

Działalność | edytuj kod

Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa skupia się na 5 głównych obszarach[11]:

 • Zbieranie i opracowywanie informacji oraz wspieranie przejścia na zrównoważone rolnictwo,
 • Pomoc krajom członkowskim w opracowywaniu polityki rolnej oraz wspieranie rozwijania strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz eliminacji głodu,
 • Wzmocnienie współpracy publiczno-prywatnej w celu pomocy małym gospodarstwom rolnym,
 • Wykorzystywanie nauki w produkcji rolnej poprzez realizację projektów w różnych regionach świata,
 • Opracowywanie mechanizmów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami i kryzysami.

Finanse | edytuj kod

Budżet FAO na rok fiskalny 2018/19 jest zaplanowany na 2,6 mld USD[12], z czego 39% to składki członkowskie, a pozostałe fundusze pochodzą z Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa oraz innych instytucji międzynarodowych. 71% wydatków przeznaczonych jest na finansowanie projektów oraz pomocy eksperckiej krajom członkowskim[12].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b A short history of FAO (ang.). [dostęp 22-02-2013].
 2. Legal Office: Membership of FAO, www.fao.org [dostęp 2018-01-10]  (ang.).
 3. Text of the 1905 convention, from the website of the British Foreign and Commonwealth Office, 19 kwietnia 2012 [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2012-04-19]  (ang.).
 4. FAO: its origins, formation and evolution 1945-1981, www.fao.org [dostęp 2018-01-12] .
 5. "Text of the 1946 convention for the dissolution of the International Agricultural Institute", 18 kwietnia 2012 [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2012-04-18] .
 6. What we do. Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org [dostęp 2018-01-12]  (ang.).
 7. The World Outlook and State of Food and Agriculture - 1950
 8. Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa podpisana w Quebec 16 października 1945 r. (Dz.U. z 1958 r. nr 57, poz. 283, załącznik), Oświadczenie Rządowe z 25 sierpnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji (Dz.U. z 1958 r. nr 57, poz. 284)
 9. Brunei Darussalam and Singapore are new FAO member countries (ang.). fao.org, 2013-06-07. [dostęp 2015-08-07].
 10. Departments. Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org [dostęp 2018-01-13]  (ang.).
 11. How we work. Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org [dostęp 2018-01-13]  (ang.).
 12. a b Strategic planning. Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org [dostęp 2018-01-13]  (ang.).

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Kontrola autorytatywna (specjalistyczna agencja ONZ):
Na podstawie artykułu: "FAO" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy