Fork (unix)


Fork (Unix) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Fork (unix)) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

forkfunkcja systemowa w systemach operacyjnych Unix (i uniksopodobnych) powodująca, że proces wywołujący tę funkcję ulega w chwili jej wywołania podziałowi (albo „rozwidleniu”, ang. fork) na dwa procesy (innymi słowy – tworzony jest nowy proces). O jednym z tych procesów mówi się „proces-rodzic” (ang. parent process) a o drugim – „proces potomny” (lub czasem „potomek”, „proces-dziecko”, ang. child process)[1].

Spis treści

Działanie | edytuj kod

W chwili utworzenia, proces-dziecko jest kopią procesu-rodzica (kopiowane są obszary pamięci, wartości zmiennych i część środowiska). Co więcej, po wywołaniu funkcji fork(), wykonywany jest dalej ten sam kod w przypadku zarówno procesu-rodzica i procesu-dziecka. Aby umożliwić zróżnicowanie dalszego działania obu procesów, konieczne jest ustalenie, który z nich jest dzieckiem, a który rodzicem. W tym celu testuje się wartość zwracaną przez funkcję fork() (która jest liczbą całkowitą).

Tu możliwe są trzy przypadki:

  • Jeśli wartość zwracana wynosi -1 oznacza to, że proces sprawdzający wartość zwracaną to proces-rodzic, ale nie udało się stworzyć procesu potomnego (dziecka),
  • Jeśli wartość zwracana wynosi 0 oznacza to, że proces sprawdzający wartość zwracaną to proces-dziecko,
  • Jeśli wartość zwracana jest liczbą dodatnią oznacza to, że proces sprawdzający wartość zwracaną to proces-rodzic, którego potomek ma identyfikator PID równy tej właśnie liczbie.

Podjęcie dalszych działań w procesie jest uzależnione od wartości wyniku. W treści programu, który uległ rozwidleniu zawarty jest zazwyczaj kod procesu-rodzica jak i procesu potomnego (lecz mogą działać wówczas inne procedury – np. proces-dziecko może być zależne w swoich działaniach od procesu rodzica).

W wielu przypadkach po wywołaniu funkcji fork() następuje szybkie wywołanie funkcji systemowej exec() (uruchamiającej nową aplikację).

Przykład | edytuj kod

Fragment przykładowego kodu w C używającego funkcji fork():

 switch(fork()) { case -1: //jesteśmy w rodzicu, ale operacja się nie udała break; case 0: //jesteśmy w dziecku break; default: //jesteśmy w rodzicu break; } 

Dyskusja | edytuj kod

Współcześnie w środowisku twórców systemów operacyjnych funkcja fork() uchodzi za funkcję z wielu względów niedoskonałą; stwierdza się np., że fork() powstał jako metoda prowizoryczna (ang. hack). Stąd pojawiają głosy, by funkcja została zastąpiona innymi mechanizmami zarządzania cyklem życia procesu[2].

Przypisy | edytuj kod

  1. Stevens, W. Richard. Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995
  2. Andrew Baumann, Jonathan Appavoo, Orran Krieger, and Timothy Roscoe. 2019. "A fork() in the road", Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS ’19), 13–15 maja, 2019, Bertinoro, Włochy. ACM, New York, NY, USA, 9 pages. https://doi.org/10.1145/3317550.3321435

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Fork (unix)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy